Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA"— Transkript prezentace:

1 LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA
VEP

2 Regionální veřejná politika
Přechodový stupeň mezi lokální a národní VP Kraj – mezikrajská spolupráce (Regiony soudržnosti, Asociace krajů), stálá zastoupení krajů při EU Subjekty - kraj, zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, obce ležící na území kraje, občané kraje a veškeré organizace působící na území daného kraje komplexní územní rozvoj, dopravní obslužnost území, správa a financování primárního a sekundárního školství, péče o ŽP, kultura a CR Regionální politika krajské zřízení - zákon č.129/2000 Sb., zákon o krajích

3

4 Regionální veřejná politika
Krajské zřízení - zákon č.129/2000 Sb., zákon o krajích Přechodový stupeň mezi lokální a národní VP Komplexní územní rozvoj, dopravní obslužnost území, správa a financování primárního a sekundárního školství, péče o ŽP, kultura a CR Regionální politika Vazba na centrální vládu! Kraj – mezikrajská spolupráce (Regiony soudržnosti, Asociace krajů), stálá zastoupení krajů při EU Subjekty - kraj, zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, obce ležící na území kraje, občané kraje a veškeré organizace působící na území daného kraje

5 Proměna aktérů regionálních politik
Personální výměna krajských zastupitelstev, kontinuálně po r. 2000 Vyvážení politických mocenských pozic centrální vlády Růst počtu nezávislých kandidátů a různých politických hnutí a sdružení Diferenciace zvolených kandidátů Důvody: postoje k hlavním politickým stranám, růst významu sociálních sítí, důvěry, shody mezi postoji občanů a reprezentantů (absence politické debaty) Lokální a regionální koalice Volební účast – 38%ČR (MSK, KV x VYS, PD, HK) Význam pro mandát: znát místní prostředí, dobře komunikovat, zkušenosti s řízením – ne příslušnost k politické straně, paralelní proces s komunálními volbami

6 Krajské volby 2008 Krajské volby – celonárodní témata, celkový profil strany x řešení regionálních problémů „zrušíme poplatky, skončí zdražování, zajistíme růst důchodů, nepodpoříme radar“ Krajské preference stejné: obchvaty kolem měst, podpora hasičů, zákaz vjezdu kamionů do obcí, rozvoj CR Kdo tato témata dokáže prosadit efektivněji? Jak efektivně rozdělit 130MLD Kč ze SF ? Rozdělování veřejných zakázek! Lobing pro projekty! Změny na úřednických postech, krajských radách ?

7 Krajské volby 2012

8 Regionální VEP Doprava, dopravní obslužnost
Sociální a zdravotní služby Vzdělávání (podpora učňovských a technických oborů) Podpora podnikání a řešení zaměstnanosti Koordinace územního plánování Brownfields Podpora marketingových aktivit kraje, spolupráce s případnými partnery, podpora MSP Podpora obcí a budování velké infrastruktury

9 ČSSD x ODS Shoda: dopravní obslužnost (dotace jízdného STČ kraj), integrované systémy Hospodaření Správa veřejného majetku Podpora tradičního průmyslu Doprava a dálnice jako modla Podpora venkova

10 Deklarovaný VZ Oprava KD, ŽP Bydlení Bezpečnost Mzdy Dálnice
Jaderná elektrárna, úložiště uranového odpadu Tradiční průmysl

11 Nedostatečně řešené otázky
Inovace, podpora konkurenceschopnosti firem Podpora rodinných firem, vzájemná spolupráce Analýza podnikatelských potřeb, jasně definované dlouhodobé cíle a priority Podpora OS, NO, tradice, občanská participace Podpora CR a udržitelného CR

12 Nedostatečná podpora CR
rabstejn

13 Podpora CR

14 Podpora CR

15 Paradoxy deklarovaného VZ
Hospodaření: různé výsledky Finance, majetek --- rozsah možností a působnosti Vzdělávání: rušení škol, malá podpora technických oborů, propojení praxe a školy Zdravotnické poplatky, nezisková nemocniční zařízení – snížení investic do rozvoje Malá transparentnost řízení, malá komunikace, neprůhledné rozdělování veřejných zakázek

16 NUTS II

17 Lokální veřejná politika
základní úroveň realizace VeP úroveň obce (obecní zastupitelstvo, rada obce, starosta obce, občané, občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, politické strany, církve a další subjekty) v rámci meziobecní spolupráce - dvě a více obcí se dohodnou na spolupráci v konkrétních oblastech lokální politiky (např. odpadové hospodaření, založení a provoz školy, CR, výstavba a modernizace technické infrastruktury aj.) Sdružení měst a obcí ČR

18 Lokální veřejná politika
Základní pravidla pro lokální veřejnou politiku - obecní zřízení, 128/2000 Sb., zákon o obcích Ústavní zajištění autonomie, Evropská charta místní samosprávy Cílem lokální VeP: vytvoření kvality života na úrovni obcí, zabezpečení jejich bezporuchového fungování a cílevědomá příprava podmínek pro jejich budoucí rozvoj Lokální veřejné zájmy – přímá vazba na potřeby a priority místních aktérů

19 Specifika lokální VeP reálná decentralizace správy společnosti
dobrá znalost prostředí, občanů, všech místních souvislostí, vysoký potenciál sdružovat tři základní sektory společnosti (veřejný, soukromý a občanský sektor). přímá demokracie (referendum) možnost zapojit občany do správy věcí veřejných Silnější občanská kontrola x zájmové skupiny Profesionalita a odbornost místních aktérů

20 Demografické a sociální charakteristiky volených zastupitelů
Obor zaměstnání : vedoucí a řídící pracovníci (52%), techničtí, zdravotnictví a pedagogičtí pracovníci (47 %), vědečtí a duševní pracovníci (1%) Politické zastoupení: nezávislí, ODS, KSČM, KDU, stabilita složení Pohlaví Věk Vzdělání M Ž Do 40 let 40- 50 50a více 94.1 5.9 23.9 43.7 33.3 9.6 41.2 48.2

21 Kandidáti do obecních zastupitelstev STČ
věk Muži Ženy celkem Do 19 let 0.28 % 0.20 % 0.47% 20-24 let 2% 0.8 % 2.8% 25-29 let 4.46% 1.86% 6.32% 30 – 34 let 8.26% 3.81% 12.01% 35-39 let 8.09% 4% 12.07% 40-44 let 8.63% 4.49% 13.12% 45 – 49 let 7.86% 4.22% 50-54 let 9.39% 3.69% 13.09% 55-59 let 8.99% 3.59% 12.59% 60 a více 11.18% 4.20% 15.38% PRŮMĚRNÝ VĚK 46.30% 45.32% 46% CELKEM 69.13% 30.87% 100%

22 Politizace komunální politiky
První zastupitelstva po 1990 – personální výměna, sociální sítě přátel a známých, důvěra, shoda mezi postoji občanů a reprezentantů (absence politické debaty) Diferenciace velká města x obce, malá města (adhoc seskupení, hledání věcných řešení) Lokální koalice Volební účast – 46%ČR (MSK, KV x VYS, PD, HK) Význam pro mandát: znát místní prostředí, dobře komunikovat, zkušenosti s řízením – ne příslušnost k politické straně

23 Aktéři se kterými je pro starosty důležité pracovat
1. proces urbanizace Aktéři se kterými je pro starosty důležité pracovat % podíl důležité spolupráce Občané města 85.9 % Vedoucí odborů MěÚ 77.8 % Tajemník MěÚ 72.4 % Starostové jiných měst 63.3 % Soukromý sektor 47.3 % Dobrovolné asociace 37. 2% Úředníci státní správy 33.6 % Vlastní politická strana 32 % Novináři 27 % Představitelé sdružení měst 24.7 %

24 Věnovat se strategickým otázkám obce 42.3 %
1. proces urbanizace Aktivity starostů Důležitost Věnovat se strategickým otázkám obce 42.3 % Reprezentovat voliče a podporovat participaci 21.3 % Věnovat se správě obce 15.3 % Reprezentovat obec a obhajovat její zájmy 15 % Uplatňovat stranickou politiku 1 % Velikost souboru 519 obcí

25 Naplňování poslání komunální politiky
Neexistující metodika pro efektivní zapojování OS do rozhodovacích procesů – ad hoc přístupy Nerovný přístup veřejnosti x VS (pracovní doba pro konzultace) Malá míra informovanosti mezi jednotlivými subjekty o aktivitách a spolupráci s VS Politická kultura x občanská kultura Chybějící osobnosti a elity Neochota věnovat čas obecním záležitostem, horký problém Dobrovolná role občanů jako „neúčastněných pozorovatelů“ Neochota místní správy otevřít rozhodování

26 Participace jako kontroverze ?
Do jaké míry je správné, aby se významná rozhodnutí činila pod náhodným tlakem a ne pod dlouhodobými koncepcemi ? Není participace nástrojem lobby a nátlakových skupin ? P. jako kontrola moci – ne jako nástroj moci. Je správné, aby občané participovali na některých „nadnárodních tématech“? – obrana, policie, armáda…


Stáhnout ppt "LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google