Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ WORKSHOP „Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje – práce se závislými klienty“ Vyhodnocení a shrnutí výstupů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ WORKSHOP „Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje – práce se závislými klienty“ Vyhodnocení a shrnutí výstupů."— Transkript prezentace:

1 „ WORKSHOP „Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje – práce se závislými klienty“ Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny Projekt „Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje“, reg.č. CZ.1.04/3.2.00/15.00018 29. 4. 2015

2 Pracovní skupina č. 1: I.Jak by měl vypadat kvalitní terénní program (TP)? jasně vymezená cílová skupina TP reakce na potřeby lidí v dané lokalitě, v dané oblasti, v níž je služba TP poskytována činnosti, které TP nabízejí, závisí na zasíťování sociálními službami v dané obci spektrum kompetencí pracovníka potřebných ke kvalitnímu a odbornému poskytování TP závisí na potřebách dané lokality (území, kde je TP poskytováno) a na zasíťování jinými službami

3 Pracovní skupina č. 1: I.Jak by měl vypadat kvalitní terénní program (TP)? terénní pracovník by měl umět reagovat na všechny potřeby, se kterými se na něj klienti obracejí, alespoň v základní úrovni zná dostupnost sociální sítě, v případě potřeby řešení klientova problému – zprostředkovává kontakt a komunikaci s těmito službami, ví, kam se v případě potřeby obrátit, kam klienta směřovat, jakou službu mu může pomoci najít nedílnou součástí terénní práce je depistáž, monitorování lokality (terénní pracovník zná „svou“ lokalitu) realizuje řešení klientovy zakázky (klientova problému) – řeší s klientem to, co klient potřebuje

4 Pracovní skupina č. 1: II. Zda rozlišovat TP v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) a TP v SVL zaměřený na závislé klienty? Rozlišovat klasické TP a TP zaměřené na drogy, ale každá služba by měla mít přesné vymezení toho, co dělá, aby nedocházelo k dublování služeb. V případě nedostatečného zasíťování možnost vzdělávání pracovníků klasických TP zaměřených na tuto oblast – reakce služby na potřeby klientů. TP v SVL – TP v SVL zaměřený na výměnný program, klasický TP v SVL zaměřený na řešení jiných problémů klienta (např. dluhy, bydlení, zaměstnání, sociální dávky apod.)

5 Pracovní skupina č. 1: II. Zda rozlišovat TP v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) a TP v SVL zaměřený na závislé klienty? Specializovaný TP zaměřený na zdravotní oblast – v místech, kde je dobré zasíťování by pracovníci přivítali systémovou pomoc a podporu (informace z jednoho místa o volných kapacitách lékařů, specialistů, informace zdravotních pojišťoven apod.). Klasické TP v těchto oblastech řeší i problémy spojené se zdravím a péči o něj. V místech, kde je nedostatečné zasíťování nebo zajištění TP, je specializovaný TP zaměřený na zdravotní oblast vítáný a potřebný.

6 Pracovní skupina č. 1: III. Možnosti a formy spolupráce s dalšími soc. službami a subjekty při řešení situace v SVL se zaměřením na drogovou problematiku ? Spolupráce na základě aktuálních potřeb klientů v jednotlivých SVL – důležitá vzájemná informovanost o tom, co kdo a kde poskytuje Vzájemné setkávání a výměna informací Vzdělávání v problematice drog (alespoň na úrovni toho, jak služby reaguje na řešení této potřeby svých klientů)

7 Pracovní skupina č. 2: I. Jak by měl vypadat kvalitní terénní program (TP)? Komplexní vybavení terénního pracovníka, který umí reagovat na všechny potřeby klienta. Znalost kontaktů terénního pracovníka, terénní pracovník ví, kam klienta delegovat. Nutná je spolupráce terénního pracovníka s jinými sociálními službami a institucemi, aby klient mohl aktivně řešit své potřeby. Dostatek finančních zdrojů a dostatečný počet pracovníků. Zapojení klienta k odpovědnosti, práce s motivací klienta, deklarace klientovi, co pro něho můžu udělat, v čem mu můžu být nápomocný.

8 Pracovní skupina č. 2: I.Jak by měl vypadat kvalitní terénní program (TP)? Terénní program reaguje na potřeby klienta a ne, že klient reaguje na nabídku. Nutné je provádění depistáže, depistáž jako součást terénního programu. Klást důraz na vhodné předpoklady pro výkon terénní sociální práce (empatie, lidský přístup, komunikativnost). Informovanost o terénní sociální práci napříč poskytovateli v rámci kraje i České republiky.

9 Pracovní skupina č. 2: I.Jak by měl vypadat kvalitní terénní program (TP)? Kvalitní vedoucí pracovník a spolupracující tým. Provázanost terénního programu na práci sociálních pracovníků na obcích (spolupráce). Problémy v terénní sociální práci Dublování terénních programů, rivalita mezi terénními programy, což není dobré vůči klientovi, dochází k boji o klienty. Zadavatel by měl monitorovat skutečnou potřebu terénní sociální práce v území a podporovat konkrétní službu, která tam působí.

10 Pracovní skupina č. 2: I.Jak by měl vypadat kvalitní terénní program (TP)? Problémy v terénní sociální práci Administrativa spojená s poskytováním terénního programu, která snižuje efektivitu práce – terénní pracovník by měl být v terénu.

11 Pracovní skupina č. 2: II. Zda rozlišovat TP v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) a TP v SVL zaměřený na závislé klienty? Pracovní skupina se shodla na tom, že je dobré rozdělovat klasickou terénní sociální práci a drogový terénní program s tím, že tyto služby by spolu měly spolupracovat a předávat si informace o klientech. Klienti v SVL často nechtějí problém závislosti řešit, i takoví klienti by však měli mít informaci, kde mohou svou závislost řešit v případě, že se k tomu rozhodnou. Důležitost drogového terénu v SVL, protože tito klienti nedocházejí do K-centra.

12 Pracovní skupina č. 2: II. Zda rozlišovat TP v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) a TP v SVL zaměřený na závislé klienty? Důležité je budování důvěrného vztahu s klienty v SVL a trpělivost pracovníka a ta jak při terénní sociální práci, tak i u terénu drogového.

13 Pracovní skupina č. 2: III. Možnosti a formy spolupráce s dalšími soc. službami a subjekty při řešení situace v SVL se zaměřením na drogovou problematiku ? Pracovní skupina se shodla na tom, že je nutná spolupráce mezi terénními programy v SVL a kontaktními centry, komunitami, adiktologickými poradnami, psychiatrickými nemocnicemi. Terénní pracovník by měl mít při sobě adresář s kontakty, kde je možné řešit nepříznivé sociální situace. Nutné je vzdělávání o drogové problematice směrem k terénním pracovníkům v SVL a pracovníkům na obcích.


Stáhnout ppt "„ WORKSHOP „Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje – práce se závislými klienty“ Vyhodnocení a shrnutí výstupů."

Podobné prezentace


Reklamy Google