Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 4.4. 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Literatura středověku v Čechách a na Moravě Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_05 Ověřen ve výuce dne: 14.11. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit se středověkou literaturou v Čechách a na Moravě. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o literatuře středověku Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: románský sloh, gotika, Konstantin, Metoděj, hlaholice, cyrilice, staroslověnská a latinská literatura na našem území, Kosmova a Dalimilova kronika

4 Literatura středověku v Čechách a na Moravě

5 1. umění 2. staroslověnská literatura na našem území 3. latinská literatura na našem území 4. počátky česky psané literatury

6 1. Umění Románské umění architektura: bazilika sv. Jiří na Hradčanech hrady: Strakonice Gotika architektura: Chrám sv. Víta, Karlštejn, Karlův most,klášter Zlatá Koruna, most v Písku, hrady Kost,Zvíkov, Loket, Křivoklát malířství: Mistr Theodorik, Mistr třeboňský, Mistr litoměřický

7 Rotunda sv. Jiří obr. 1 Mistr Theodorik obr. 2

8 Chrám svatého Víta obr. 3

9 2. Staroslověnská lit. na našem území 863 přicházejí na Velkou Moravu věrozvěstové Konstantin a Metoděj (pozvání knížete Rastislava) Staroslověnština (kázání v jazyce srozumitelném lidem) Hlaholice – první slovanská abeceda Cyrilice –stala se základem azbuky Moravští kněží později vyhnáni, poslední útočiště – sázavský klášter 907 zánik Velké Moravy

10 Hlaholice obr. 4 cyrilice obr. 5

11 Literární památky Proglas- veršovaná předmluva k překladu evangelia (autorem je Konstantin) Kyjevské listy – psány hlaholicí, zlomek mešní knihy Život Konstantinům a Život Metodějův (Moravskopanonské legendy) Legenda o sv. Ludmile, Legenda o sv. Václavu

12 3. Latinská lit. na našem území 11. a 12. století, zárověň však první stopy češtiny v latinských textech Kosmas – Kronika česká - dějiny národa od nejstarších dob do r.1125 - bájivá podání starců - pravdivé zprávy hodnověrných lidí - to, co Kosmas sám zažil - napsána latinsky

13 Pokračovatelé Kosmovi Mnich sázavský Kanovník vyšehradský Petr Žitavský (Zbraslavská kronika)

14 4. Počátky česky psané literatury Nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny 2. nejstarší česká píseň Svatý Václave, vévodo české země Kunhutina modlitba Alexandreis – veršovaná skladba, o vojenských taženích Alexandra Velikého

15 Dalimilova kronika 1. česká veršovaná kronika Od potopy světa do r.1314 Podpora češství proti cizozemcům Nedosahuje kvalit kroniky Kosmovy

16 Ověření znalostí 1.Jmenuj příklady staroslověnské literatury na našem území. 2.Jmenuj příklady latinské literatury na našem území. 3.Co víš o Kosmově kronice? 4.Co víš o Dalimilově kronice? 5.Jmenuj některé Kosmovy pokračovatele. 6.Jak se jmenuje nejstarší česká duchovní píseň?

17 Odpovědi 1.Proglas, Kyjevské listy, Moravskopanonské legendy, Legenda o svaté Ludmile a Legenda o sv. Václavu. 2.Kosmas – Kronika česká 3. dějiny národa od nejstarších dob do r.1125, bájivá podání starců, pravdivé zprávy hodnověrných lidí, to, co Kosmas sám zažil. Napsána latinsky. 4.1. česká veršovaná kronika, od potopy světa do r.1314, podpora češství proti cizozemcům, nedosahuje kvalit kroniky Kosmovy 5.Mnich sázavský, Kanovník vyšehradský, Petr Žitavský. 6.Hospodine, pomiluj ny.

18 Zdroje Obr. 1 Prazak. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/2/5628531/slides/slide_18.jpg", "name": "Zdroje Obr. 1 Prazak. [cit. 2013-04-04].", "description": "Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

19 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google