Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: duben 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: latinský humanismus v Čechách Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_12 Ověřen ve výuce dne: 5.2. 2014

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s latinským humanismem v Čechách Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o renesanci a humanismu. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Jan z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Zikmund Hrubý z Jelení, Jan Campanus Vodňanský

4 Renesance a humanismus v Čechách II. Latinský humanismus

5 díla latinské tvorby českých humanistů vlastenecký ráz učenecký charakter omezuje okruh čtenářstva dílo čteno jen nejvzdělanějšími

6 Jan z Rabštejna (1437 – 1473) vykonával diplomatické služby pro Jiřího z Poděbrad, později z královských služeb odchází Dialogus – latinská rozprava tří katolických šlechticů o politice a postavení krále Jiřího z Poděbrad

7 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461 – 1510) obr. 1

8 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Žaloba ke svatému Václavu na mravy Čechů – latinská moralizující báseň, o mravním úpadku v Čechách O ubohosti Čech O lidské bídě, O lakomství – traktáty traktát = učené pojednání náboženského či filozofického obsahu

9 Jan Skála z Doubravky Zikmund Hrubý z Jelení Jan Campanus Vodňanský ( známe ho jako hlavního hrdinu Winterova románu Mistr Kampanus)

10 Kontrolní otázky 1.Co si lze představit pod pojmem latinský humanismus? 2.Jaký byl okruh čtenářstva latinské tvorby? 3.Kdo napsal dílo „Dialogus“? Charakterizuj toto dílo 4.Co je traktát? Uveď příklady. 5.Jmenuj některé tvůrce latinsky psané literatury humanistického období v Čechách

11 Odpovědi 1.Díla latinské tvorby českých humanistů 2.Omezený okruh čtenářstva (učenecký charakter literatury) 3.Jan z Rabštejna, latinská rozprava tří katolických šlechticů o politice a postavení krále Jiřího z Poděbrad 4.O lidské bídě, O lakomství – traktáty. Traktát = učené pojednání náboženského či filozofického obsahu 5.Jan Skála z Doubravky, Zikmund hrubí z Jelení, Jan Campanus Vodňanský

12 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Bohuslav_Hasi%C5%A1tejnsk%C3%BD_z_Lobkovic.jpg?uselang=cs PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, 2008. s. 49 - 50

13 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google