Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 4.4. 2013 Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od starověku po 3. etapu národního obrození Téma: Jan Hus Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČ1_Mtv_08 Ověřen ve výuce dne: 12.12. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s životem a dílem Jana Husa Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o Janu Husovi Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Jan Hus, Betlémská kaple, kostnický koncil, spřežkový pravopis

4 Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice)

5 Jan Hus obr. 1

6 „Všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo, nebo na druhé“ Jan Hus

7 Kněz, kazatel, spisovatel Iniciátor snah o proměnu tehdejší společnosti Narozen v Husinci u Prachatic Rektor univerzity Kazatel v Betlémské kapli Ovlivněn učením Johna Wycliffa Poukazoval na nešvary společnosti, jeho názory popuzovaly církevní hierarchii Vystupoval proti prodeji odpustků

8 Betlémská kaple obr.2 obr. 3

9 Papež nad ním vyhlásil klatbu Koncem roku 1412 byl nucen opustit Prahu Dále žil na Kozím Hrádku u Tábora, později na hradu Krakovec

10 Kozí hrádek obr.4

11 Hrad Krakovec obr.5

12 Kostnický koncil 1414 – Říšský král Zikmund svolává na listopad koncil do Kostnice (Konstanz) Jan Hus se vydává na koncil i s doprovodem Zikmund ruší glejt, kterým zaručoval Husovi bezpečnost Jan Hus měl odvolat články ze svých knih Hus odmítá, 6. července 1415 byl upálen 1416 upálen i Jeroným Pražský, Husův žák

13 Kostnický koncil obr. 6

14 Literární dílo Výklad viery, desatera a páteře česky napsaný výklad tří hlavních modliteb Dcerka Praktické rady, jak správně žít Knížky o svatokupectví kritizován prodej odpustků De ecclesia (O církvi) Papež, který žije v hříchu, není hlavou církve – tou je sám Kristus. Křesťan není povinen poslouchat papeže, jestliže jeho nařízení jsou v rozporu s Biblí.

15 Postila psáno ve vyhnanství na Kozím hrádku výklad jednotlivých odstavců Bible De ortographia Bohemica ( O českém pravopise) spřežkový pravopis nahrazen pravopisem diakritickým ( cz-č, rz-ř, aa-á )

16 Památník Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze

17 Jan Hus – kázání v Betlémské kapli http://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8 PM http://www.youtube.com/watch?v=ItA_zASJ8 PM

18 Kontrolní otázky 1.Kde se Jan Hus narodil a jaké město je po něm pojmenováno? 2.Který anglický reformátor ovlivnil Husovo učení? 3.Kde žil Jan Hus poté, co byl r.1412 nucen opustit Prahu? 4.Kdy byl J.Hus upálen a proč? 5.Shrň hlavní myšlenku jeho spisu De ecclesia (O církvi) 6.Jaké změny zavedl J.Hus do českého pravopisu?

19 Odpovědi 1.Husinec 2.John Wycliff 3.Na Kozím Hrádku u Tábora, na hradě Krakovec 4.6. července 1415, odmítá odvolat články ze svých knih 5.Papež, který žije v hříchu, není hlavou církve – tou je sám Kristus. Křesťan není povinen poslouchat papeže, jestliže jeho nařízení jsou v rozporu s Biblí. 6. spřežkový pravopis nahrazen pravopisem diakritickým ( cz-č, rz-ř, aa-á )

20 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_2.jpg?uselang=cs Obr. 2 Michal Kmínek. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple_(%C5%BDi%C5%BEkov),_Praha_3,_Prokopova,_v e_dvo%C5%99e_%C4%8Dp._216,_%C5%BDi%C5%BEkov.JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple_(%C5%BDi%C5%BEkov),_Praha_3,_Prokopova,_v e_dvo%C5%99e_%C4%8Dp._216,_%C5%BDi%C5%BEkov.JPG?uselang=cs Obr. 3 Bkwillwm. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple_interior.JPG?uselang=cs Obr. 4[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kozi_Hradek_2005-3.jpg Obr. 5[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liebscher,_Karel_-_Krakovec_od_severu_I.jpg Obr. 6[cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bro%C5%BE%C3%ADk,_V%C3%A1clav_- _Hus_p%C5%99ed_koncilem_6._%C4%8Dervence_1415.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bro%C5%BE%C3%ADk,_V%C3%A1clav_- _Hus_p%C5%99ed_koncilem_6._%C4%8Dervence_1415.jpg?uselang=cs Obr. 3 Danbu14. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_Monument.jpg?uselang=cs PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.- Soft, 2008. s.36 - 38

21 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google