Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy  Standard sítě  souhrn norem a předpisů  řídí se jimi přenos dat v síti  Důvod vzniku standardů  počítače s různým technickým vybavením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy  Standard sítě  souhrn norem a předpisů  řídí se jimi přenos dat v síti  Důvod vzniku standardů  počítače s různým technickým vybavením."— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy  Standard sítě  souhrn norem a předpisů  řídí se jimi přenos dat v síti  Důvod vzniku standardů  počítače s různým technickým vybavením  přenosové prvky od různých výrobců  zajištění kompatibility  zajištění bezproblémové komunikace v rámci sítě

2 Vrstevnaté modely  Přenos dat v síti = příliš široká oblast  Složité řešení jako celek  proto rozděleno do více sekcí (tzv. dekompozice)  jednotlivé sekce řešeny samostatně  Řešení = tzv. vrstevnaté modely  každá vrstva řeší přenos dat na určité úrovni zpracování  nutnost přesného vymezení rozhraní mezi vrstvami  nutnost přesného definování chování na styku dvou vrstev  komunikují spolu pouze dvě sousední vrstvy, nelze tedy některou mezilehlou vrstvu přeskočit

3 Představa dekompozice síť (jako celek) vrstva kolik má být vrstev? kolik má být vrstev? co má která vrstva dělat? co má která vrstva dělat? jak má která vrstva fungovat? jak má která vrstva fungovat?.........??

4 Způsob komunikace mezi vrstvami vrstva poskytování služeb využívání služeb komunikace s partnerskou vrstvou jiného uzlu tato komunikace je zakázaná tato komunikace je zakázaná

5 Vrstevnaté modely  Poskytování služeb  nižší vrstva poskytuje služby vrstvě vyšší  neprobíhá na libovolném místě rozhraní dvou vrstev, ale na přesně vymezených bodech, Service Access Points (SAP)  důvod – více služeb na rozhraní  komunikace probíhá mezi dvěma uzly, ale pouze mezi stejnolehlými vrstvami  Protokoly  pravidla komunikace mezi dvěma stejnolehlými vrstvami komunikujících uzlů  v rámci jedné vrstvy existuje více služeb, více protokolů

6 Způsob komunikace mezi vrstvami vrstva příkaz data vrstva SDU příkaz data vrstva příkaz data Service Data Unit ICI SDUICI rozhraní mezi vrstvami rozhraní mezi vrstvami SAP (Service Access Point, též: port) SAP (Service Access Point, též: port) IDU Interface Data Unit Interface Control Information

7 Způsob komunikace mezi vrstvami vrstva komunikace probíhá pouze mezi stejnolehlými (rovnocennými) vrstvami komunikace probíhá pouze mezi stejnolehlými (rovnocennými) vrstvami

8 Vrstevnaté modely  Výhody  možnost řešení problémů jednotlivých vrstev samostatně  funkčnost jednotlivých vrstev je mnohem jasnější  dobrý konstrukční základ, o který se vývojáři mohou opřít  snižuje se složitost sítí  zjednodušené hledání poruch  úkoly jedné vrstvy řešeny více protokoly  zvyšuje se míra spolupráce mezi odlišnými protokoly, sítěmi i hardwarem  např. stejný síťový software pracuje na různé kabeláži  Příklady vrstevnatých modelů  ISO/OSI  TCP/IP  ATM (zastaralé)

9  Data jsou při přenosu rozdělena do skupin (tzv. paketů)  Pakety se přenáší po síti samostatně  Paket se zpracovává postupně na úrovni jednotlivých vrstev  Vrstva přidá informace k datům – tzv. header (hlavička)  Vše ostatní považuje za data  Hlavička je potřebná ke zpracování u protilehlé vrstvy Datový paket

10 vrstva data header (s údaji pro partnerskou vrstvu) header (s údaji pro partnerskou vrstvu) definován protokolem

11 Síťové modely a architektury  Síťový model  obecnější než architektura  zahrnuje  počet vrstev  úkoly jednotlivých vrstev  např. ISO/OSI  Síťová architektura  konkrétnější než model  zahrnuje navíc  způsob fungování vrstev  síťové protokoly  např. TCP/IP


Stáhnout ppt "Základní pojmy  Standard sítě  souhrn norem a předpisů  řídí se jimi přenos dat v síti  Důvod vzniku standardů  počítače s různým technickým vybavením."

Podobné prezentace


Reklamy Google