Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody"— Transkript prezentace:

1 Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody
Robert Zbíral PF UP Olomouc

2 Co to je instituce? A) orgány nějakého subjektu
definovány svými pravomocemi mají reálný obsah (budovy, zaměstnance…) B) pravidla omezující politické subjekty jedná se o sociální struktury, normy daleko širší vymezení než A © 2008 Robert Zbíral

3 K čemu instituce? základní rovnice politiky:
instituce + zájmy = výstupy když se změní jedna věc, změní se výsledek bez fungujících institucí není možné realizovat žádné cíle © 2008 Robert Zbíral

4 Historie výzkumu institucí
důležitost zaznamenána již na konci 19. století Max Weber a další jak se zkoumalo? 1. fáze: státověda zkoumáme formální pravidla struktura vlády a zákonodárství 2. fáze: behavioralistická revoluce (ale také marxismus atd.) po 2. sv. válce, hlavně USA analýza skutečného chování aktérů instituce nemají větší význam (jsou jen odrazem momentálních potřeb) 3. fáze: nový institucionalismus znovu obrat zájmu k institucím heslo „Na institucích záleží“ (Institutions matter) různé teoretické přístupy (viz dále) © 2008 Robert Zbíral

5 Proč zkoumat instituce EU?
Unie jedno z nejvíce institucionalizovaných prostředí na světě konkrétní důvody proč se zajímat: instituce zodpovědné za širokou škálu rozhodnutí dotýkají se všech občanů konkrétní záležitosti prostředky vynucení vzájemných závazků mezi státy ale autonomie a nezávislost na státech realizace vlastních priorit mají k tomu pravomoci narušován mocenský monopol národních institucí slabé znalosti občanů problematika odpovědnosti propojení i vně Unie s mezinárodním prostředím © 2008 Robert Zbíral

6 Přístup k výzkumu- racionalismus
východisko: „Pokud před sebou mají lidé několik možností postupu, obvykle si vybírají tu z nich, u které věří v nejlepší výsledek.“ autoři nezávislí na sociální struktuře cílem maximalizace užitku vypočítávám si náklady a zisky neměnnost zájmů (jsou dány exogenně) chování dle logiky následků užší chápání institucí hlavně formální pravidla (ústavní) © 2008 Robert Zbíral

7 Přístup k výzkumu- konstruktivismus
chování subjektu je ovlivněno prostředím prostředí je odrazem konstrukce reality zájmy nejsou neměnné (jsou endogenní) mění se v průběhu času a vnějších podmínek proces socializace (přizpůsobení se okolí, učení se) chování dle logiky vhodnosti široké chápání institucí vše, co má význam, nejen formální záležitosti © 2008 Robert Zbíral

8 Teorie racionální volby
pevně svázaná s racionalismem instituce by měly být jakoby nestabilní, ale nejsou strukturálně vnucená rovnováha pravidla rozhodovacího procesu kdo má právo veta, jaké jsou většiny, kdo může navrhovat využívání teorií her vychází z ekonomie kooperativní hry vliv na výstup má pouze rozhodovací pravidlo každá volba je stejně možná ústavní úroveň, není moc reálné nekooperativní hry vše má svůj význam- sekvence kroků, restrikce volby, míra informovanosti trochu lépe odpovídá reálné skutečnosti © 2008 Robert Zbíral

9 Dataset- Settembri (2007)

10 Teorie racionální volby- legislativa
fungování Evropského parlamentu jak se chovají poslanci?, podle čeho hlasují? mnohonárodnostní prostředí, ale: nejednají podle své národnosti, ale podle politického přesvědčení dimenze více/méně integrace, pravice/levice role výborů a jejich vlivu na podobu výsledku (navrhovatelé agendy) © 2008 Robert Zbíral

11 Chování při hlasování v EP (osy pravo-levo a méně/více integrace)

12 Teorie racionální volby- legislativa
poměry sil v Radě používáno pro hlasování kvalifikovanou většinou (rozdělení hlasů) přístup kooperativních her měří se, jakou kdo má „sílu“ (možnost ovlivnit výsledek ve svůj prospěch) jakoby jednoduché poměr počtu hlasů pro daný stát dělený celkovým počtem (váha) jenže (celkem 100 hlasů, pro většinu nutné 51): Počet hlasů Váha Síla (abs, Penrose) Síla (rel, Banzhaf) USA 45 0,45 0,5 0,33 ČR 10 0,1 Německo 0.33 © 2008 Robert Zbíral

13 Teorie racionální volby- legislativa
hlasovací indexy jak často je aktér rozhodující (pivotní) vychází přímo z hlasovacího pravidla spočítají se všechny možnosti rozdělení hlasů z toho se vyberou úspěšné koalice kdo je tvoří a kdo je častěji v té vítězné neříká nic o reálném úspěchu subjektu všechny rozdělení jsou stejně pravděpodobné (házení si mincí) ale dá se hodnotit spravedlivost dlouhodobá situace také možnost výpočtu efektivity systému © 2008 Robert Zbíral

14 Vzorec pro výpočet Penroseova indexu
Vzorec pro výpočet Banzhafova indexu © 2008 Robert Zbíral

15 Efektivita systému hlasování QMV v EU

16 Změna hlasovací síly států
systém z Nice vs Lisabonská smlouva

17 Teorie racionální volby- legislativa
vztahy v Radě kdo s kým hlasuje a jaké se tvoří koalice rozdílné návrhy (sever/jih, podpora integraci, bohaté/chudé atd.) © 2008 Robert Zbíral

18 Teorie racionální volby- legislativa
vztahy mezi Radou a Parlamentem (spolu s Komisí) kdo má jaký vliv v jednotlivých procedurách procedura spolupráce procedura spolurozhodování přístup zpětné indukce (teorie her) přístup prostorových modelů dvourozměrný prostor subjekty mají zájmy (ideální body), kdo navrhuje, kdo může vetovat podle toho volí svůj postoj (reálné body) také často kritizováno umělost, zbytečná složitost © 2008 Robert Zbíral

19 Příklad zpětné indukce (procedura spolurozhodování

20 Příklad užití prostorových modelů (rozhodování v Radě a návrh Komise)

21 Příklad užití prostorových modelů (Rada-EP-Kom)

22 Příklad užití východisek nekooperativních her

23 Teorie racionální volby- exekutiva
teorie delegace (principál/agent) proč členské země jsou ochotny své pravomoci na nadnárodní instituce? východisko transakčních nákladů snižování nákladů na realizaci politiky kontrola neúplných smluv ne třeba že chtějí využít odbornost Komise co když se agenti odchýlí od přání principálů nikdo neodhadne vše dopředu odvisí i od oblasti, zájmů, informací příklad komitologie jde o kontrolu Komise ze strany členských států nebo místo k diskuzi? © 2008 Robert Zbíral

24 Historický institucionalismus
racionální východiska ale oproti RV zdůraznění časového rozměru instituce mají lepivý charakter integrace je proces, nezamýšlené následky koncept zapouzdření (lock-in), následování cesty (path dependence) tvoříme instituce v čase T, aby naplnily naše cíle ale podmínky se časem změní, zatímco instituce mohou přetrvat (autonomie, nejistota, vysoké náklady) v čase T+1 máme jinou situaci, ale stejné instituce metafora stromu rosteme nahoru, většinou také následujeme onen růst © 2008 Robert Zbíral

25 Historický institucionalismus
termín „společná rozhodovací past“ například společná zemědělská politika pravidla: mezivládní přístup jednomyslné rozhodování pokud není dohoda, tak pokračuje současný stav (zachování statu quo) od 80. let jasné, že CAP je průšvihem, ale není cesta, jak to radikálně změnit zapouzdření politiky © 2008 Robert Zbíral

26 Historický institucionalismus
proč k tomu může docházet? „prodávání budoucnosti“ kvůli volbách chtějí politici zisk hned, jsou ochotni vzdát se národní kontroly do budoucna nezamýšlené důsledky některých kroků vlády se mění, ty nové mají jiné priority, ale zdědí předchozí výsledky jednání (a často jednomyslnost) tlak zdola (zájmové skupiny chtějí zachování) © 2008 Robert Zbíral

27 Sociologický institucionalismus
proces socializace „proces, v němž sociální interakce přiměje nováčky přijmout očekávané způsoby myšlení, cítění a chování“ poevropšťování zástupců členských států nakonec obhajují zájmy evropské před národními chováme se tak, jak je od nás očekáváno strategie přesvědčování největší vliv má ten, kdo argumentačně přesvědčí ostatní subjekty nutné dodržovat společný referenční rámec © 2008 Robert Zbíral

28 Sociologický institucionalismus
socializace zástupců v Coreperu vzájemná interakce vznik mentality klubu (esprit de corps) stávám se více odpovědný ke skupině než ke své vládě kam až to může vést Ständiger Vertreter / Ständiger Verräter © 2008 Robert Zbíral

29 Konkurence a doplňování teorií
příklad (ne)hlasování v Radě (kultura konsenzu) RV: logrolling, stín hlasování HI: Lucemburský kompromis SI: zvláštní prostředí Rady, právě vliv Coreperu © 2008 Robert Zbíral


Stáhnout ppt "Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody"

Podobné prezentace


Reklamy Google