Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody Robert Zbíral PF UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody Robert Zbíral PF UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody Robert Zbíral PF UP Olomouc

2 © 2008 Robert Zbíral Co to je instituce? A) orgány nějakého subjektu –definovány svými pravomocemi –mají reálný obsah (budovy, zaměstnance…) B) pravidla omezující politické subjekty –jedná se o sociální struktury, normy –daleko širší vymezení než A

3 © 2008 Robert Zbíral K čemu instituce? základní rovnice politiky: instituce + zájmy = výstupy když se změní jedna věc, změní se výsledek bez fungujících institucí není možné realizovat žádné cíle

4 © 2008 Robert Zbíral Historie výzkumu institucí důležitost zaznamenána již na konci 19. století –Max Weber a další jak se zkoumalo? –1. fáze: státověda zkoumáme formální pravidla struktura vlády a zákonodárství –2. fáze: behavioralistická revoluce (ale také marxismus atd.) po 2. sv. válce, hlavně USA analýza skutečného chování aktérů instituce nemají větší význam (jsou jen odrazem momentálních potřeb) –3. fáze: nový institucionalismus znovu obrat zájmu k institucím heslo „Na institucích záleží“ (Institutions matter) různé teoretické přístupy (viz dále)

5 © 2008 Robert Zbíral Proč zkoumat instituce EU? Unie jedno z nejvíce institucionalizovaných prostředí na světě konkrétní důvody proč se zajímat: –instituce zodpovědné za širokou škálu rozhodnutí dotýkají se všech občanů konkrétní záležitosti –prostředky vynucení vzájemných závazků mezi státy ale autonomie a nezávislost na státech –realizace vlastních priorit mají k tomu pravomoci narušován mocenský monopol národních institucí –slabé znalosti občanů problematika odpovědnosti –propojení i vně Unie s mezinárodním prostředím

6 © 2008 Robert Zbíral Přístup k výzkumu- racionalismus východisko: „Pokud před sebou mají lidé několik možností postupu, obvykle si vybírají tu z nich, u které věří v nejlepší výsledek.“ autoři nezávislí na sociální struktuře cílem maximalizace užitku –vypočítávám si náklady a zisky –neměnnost zájmů (jsou dány exogenně) chování dle logiky následků užší chápání institucí –hlavně formální pravidla (ústavní)

7 © 2008 Robert Zbíral Přístup k výzkumu- konstruktivismus chování subjektu je ovlivněno prostředím –prostředí je odrazem konstrukce reality zájmy nejsou neměnné (jsou endogenní) –mění se v průběhu času a vnějších podmínek –proces socializace (přizpůsobení se okolí, učení se) chování dle logiky vhodnosti široké chápání institucí –vše, co má význam, nejen formální záležitosti

8 © 2008 Robert Zbíral Teorie racionální volby pevně svázaná s racionalismem instituce by měly být jakoby nestabilní, ale nejsou –strukturálně vnucená rovnováha –pravidla rozhodovacího procesu kdo má právo veta, jaké jsou většiny, kdo může navrhovat využívání teorií her –vychází z ekonomie –kooperativní hry vliv na výstup má pouze rozhodovací pravidlo každá volba je stejně možná ústavní úroveň, není moc reálné –nekooperativní hry vše má svůj význam- sekvence kroků, restrikce volby, míra informovanosti trochu lépe odpovídá reálné skutečnosti

9 Dataset- Settembri (2007)

10 © 2008 Robert Zbíral Teorie racionální volby- legislativa fungování Evropského parlamentu –jak se chovají poslanci?, podle čeho hlasují? –mnohonárodnostní prostředí, ale: nejednají podle své národnosti, ale podle politického přesvědčení dimenze více/méně integrace, pravice/levice –role výborů a jejich vlivu na podobu výsledku (navrhovatelé agendy)

11 Chování při hlasování v EP (osy pravo-levo a méně/více integrace)

12 © 2008 Robert Zbíral Teorie racionální volby- legislativa poměry sil v Radě –používáno pro hlasování kvalifikovanou většinou (rozdělení hlasů) –přístup kooperativních her –měří se, jakou kdo má „sílu“ (možnost ovlivnit výsledek ve svůj prospěch) –jakoby jednoduché poměr počtu hlasů pro daný stát dělený celkovým počtem (váha) jenže (celkem 100 hlasů, pro většinu nutné 51): Počet hlasůVáhaSíla (abs, Penrose) Síla (rel, Banzhaf) USA450,450,50,33 ČR100,10,50,33 Německo450,450,50.33

13 © 2008 Robert Zbíral Teorie racionální volby- legislativa hlasovací indexy –jak často je aktér rozhodující (pivotní) –vychází přímo z hlasovacího pravidla –spočítají se všechny možnosti rozdělení hlasů z toho se vyberou úspěšné koalice kdo je tvoří a kdo je častěji v té vítězné –neříká nic o reálném úspěchu subjektu všechny rozdělení jsou stejně pravděpodobné (házení si mincí) ale dá se hodnotit spravedlivost dlouhodobá situace –také možnost výpočtu efektivity systému

14 © 2008 Robert Zbíral Vzorec pro výpočet Penroseova indexu Vzorec pro výpočet Banzhafova indexu

15 Efektivita systému hlasování QMV v EU

16 Změna hlasovací síly států systém z Nice vs Lisabonská smlouva

17 © 2008 Robert Zbíral Teorie racionální volby- legislativa vztahy v Radě –kdo s kým hlasuje a jaké se tvoří koalice –rozdílné návrhy (sever/jih, podpora integraci, bohaté/chudé atd.)

18 © 2008 Robert Zbíral Teorie racionální volby- legislativa vztahy mezi Radou a Parlamentem (spolu s Komisí) –kdo má jaký vliv v jednotlivých procedurách procedura spolupráce procedura spolurozhodování –přístup zpětné indukce (teorie her) –přístup prostorových modelů dvourozměrný prostor subjekty mají zájmy (ideální body), kdo navrhuje, kdo může vetovat podle toho volí svůj postoj (reálné body) –také často kritizováno umělost, zbytečná složitost

19 Příklad zpětné indukce (procedura spolurozhod ování

20 Příklad užití prostorových modelů (rozhodování v Radě a návrh Komise)

21 Příklad užití prostorovýc h modelů (Rada-EP- Kom)

22 Příklad užití východisek nekooperati vních her

23 © 2008 Robert Zbíral Teorie racionální volby- exekutiva teorie delegace (principál/agent) –proč členské země jsou ochotny své pravomoci na nadnárodní instituce? –východisko transakčních nákladů snižování nákladů na realizaci politiky kontrola neúplných smluv ne třeba že chtějí využít odbornost Komise –co když se agenti odchýlí od přání principálů nikdo neodhadne vše dopředu odvisí i od oblasti, zájmů, informací –příklad komitologie jde o kontrolu Komise ze strany členských států nebo místo k diskuzi?

24 © 2008 Robert Zbíral Historický institucionalismus racionální východiska ale oproti RV zdůraznění časového rozměru –instituce mají lepivý charakter –integrace je proces, nezamýšlené následky koncept zapouzdření (lock-in), následování cesty (path dependence) –tvoříme instituce v čase T, aby naplnily naše cíle –ale podmínky se časem změní, zatímco instituce mohou přetrvat (autonomie, nejistota, vysoké náklady) –v čase T+1 máme jinou situaci, ale stejné instituce metafora stromu –rosteme nahoru, většinou také následujeme onen růst

25 © 2008 Robert Zbíral Historický institucionalismus termín „společná rozhodovací past“ například společná zemědělská politika –pravidla: mezivládní přístup jednomyslné rozhodování pokud není dohoda, tak pokračuje současný stav (zachování statu quo) –od 80. let jasné, že CAP je průšvihem, ale není cesta, jak to radikálně změnit –zapouzdření politiky

26 © 2008 Robert Zbíral Historický institucionalismus proč k tomu může docházet? –„prodávání budoucnosti“ kvůli volbách chtějí politici zisk hned, jsou ochotni vzdát se národní kontroly do budoucna –nezamýšlené důsledky některých kroků –vlády se mění, ty nové mají jiné priority, ale zdědí předchozí výsledky jednání (a často jednomyslnost) –tlak zdola (zájmové skupiny chtějí zachování)

27 © 2008 Robert Zbíral Sociologický institucionalismus proces socializace –„proces, v němž sociální interakce přiměje nováčky přijmout očekávané způsoby myšlení, cítění a chování“ –poevropšťování zástupců členských států nakonec obhajují zájmy evropské před národními –chováme se tak, jak je od nás očekáváno –strategie přesvědčování největší vliv má ten, kdo argumentačně přesvědčí ostatní subjekty –nutné dodržovat společný referenční rámec

28 © 2008 Robert Zbíral Sociologický institucionalismus socializace zástupců v Coreperu –vzájemná interakce –vznik mentality klubu (esprit de corps) –stávám se více odpovědný ke skupině než ke své vládě –kam až to může vést Ständiger Vertreter / Ständiger Verräter

29 © 2008 Robert Zbíral Konkurence a doplňování teorií příklad (ne)hlasování v Radě (kultura konsenzu) –RV: logrolling, stín hlasování –HI: Lucemburský kompromis –SI: zvláštní prostředí Rady, právě vliv Coreperu


Stáhnout ppt "Výzkum institucí Evropské unie Teorie a metody Robert Zbíral PF UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google