Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení členství ČR v EU z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Konference AEM 2005 Praha 14. – 15. září 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení členství ČR v EU z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Konference AEM 2005 Praha 14. – 15. září 2005."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení členství ČR v EU z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Konference AEM 2005 Praha 14. – 15. září 2005

2 Obsah Legislativní rámec Legislativní rámec Postavení průmyslové energetiky Postavení průmyslové energetiky Trh s elektřinou Trh s elektřinou Liberalizace trhu s plynem Liberalizace trhu s plynem Ekologická problematika Ekologická problematika

3 Legislativní rámec

4  Vývoj v Evropě  legislativa EU  vznik nových velkých společností  Legislativa ČR  Státní energetická koncepce  Energetický zákon  Cenová rozhodnutí ERÚ  Ostatní legislativní nástroje (nařízení vlády a vyhlášky, jiné zákony)  Iniciativa jednotlivých účastníků trhu  Politická rozhodnutí Co ovlivňuje trh s energiemi v ČR?

5 Státní energetická koncepce  Základní součást hospodářské politiky ČR  Stanovuje soubor priorit a dlouhodobých cílů v energetickém hospodářství v rámci udržitelného rozvoje  Základní priority  maximální nezávislost  maximální bezpečnost  maximální udržitelný rozvoj

6 Státní energetická koncepce – cíle 1.Maximalizace energetické efektivnosti 2.Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů 3.Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí 4.Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství

7 Státní energetická koncepce – nástroje  Legislativní opatření  Liberalizace trhu s elektřinou a plynem  Ochrana konečných zákazníků  Obnovitelné zdroje energie  Podpora využití KVET  Autorizace na výstavbu výroben elektřiny a zdrojů tepla  Řízení energetiky při krizových stavech  Ekologizace daňové reformy  ………  Státní programy podpory a útlumu

8 Energetický zákon  Úprava podmínek podnikání v energetických odvětvích  Stanovení postupného otevření trhu s energiemi  elektřina  plyn  Určení významu jednotlivých hráčů na trhu s energiemi – práva a povinnosti

9 Sekundární legislativa  Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou  Vyhláška o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a podpoře výroby elektřiny z DEZ a kogenerace  Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem  Cenová rozhodnutí ERÚ – elektřina, plyn, teplo  Pravidla provozu DS, LDS  … … …

10 Účastníci trhu s elektřinou a plynem  MPO – legislativa  ERÚ – ochrana konečných spotřebitelů __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________  ČEPS, TRANSGAS  Provozovatelé podzemních zásobníků plynu  Výrobci  Distribuční společnosti - regionální a lokální  Obchodníci  Zákazníci - oprávnění a chránění  OTE, Bilanční centrum

11 Legislativa - komplikace  Pozdní vydání zákonů a prováděcích vyhlášek!  Spotřeba plynu vztažená na jedno odběrné místo  Výstavba vybraných energetických zařízení na základě státní autorizace  …

12 Postavení průmyslové energetiky

13 Postavení průmyslových energetik (1) Průmyslové energetiky mají specifické postavení:  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  dodavatel tepla  obchodník s plynem  oprávněný zákazník – elektřina, plyn

14 Postavení průmyslových energetik (2)  Licence na výrobu elektřiny  Licence na distribuci elektřiny  Licence na distribuci plynu  Licence na obchod s plynem  Licence na výrobu tepla  Licence na rozvod tepla

15 Postavení závodní energetiky v hutích Pořadí priorit: 1. Výroba produktů, které nejsou na trhu a jsou nutné pro technologii hlavní hutní výroby 2. Spálení přebytků hutních plynů 3. Zásobování města teplem 4. Výroba elektřiny – kogenerace

16 Instalovaný výkon zdrojů ET, a. s.

17 Výroba tepla a elektřiny v ET, a. s.

18 Trh s elektřinou

19 Trh s elektřinou (1) Otevírání trhu Od 1. 1. 2004 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci s průběhovým měřením spotřeby elektřiny mimo domácnostiOd 1. 1. 2004 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci s průběhovým měřením spotřeby elektřiny mimo domácnosti Od 1. 1. 2005 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci mimo domácnostíOd 1. 1. 2005 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci mimo domácností Od 1. 1. 2006 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníciOd 1. 1. 2006 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci

20 Trh s elektřinou (2) Ceny elektřiny Silová elektřinaSilová elektřina SlužbySlužby Rezervovaná kapacita Rezervovaná kapacita Použití sítí Použití sítí Systémové služby Systémové služby odběr odběr lokální spotřeba výrobců lokální spotřeba výrobců Činnost OTE Činnost OTE Výkup elektřiny z KVET Výkup elektřiny z OZE Decentrální výroba

21 Trh s elektřinou (3) Ceny elektřiny dle Cenového rozhodnutí ERÚ (REAS SME)

22 Trh s elektřinou (4) Nerovné podmínky REAS a LDS, malá šance uplatnění LDS na trhu s elektřinou Nerovné podmínky REAS a LDS, malá šance uplatnění LDS na trhu s elektřinou Obchodování je omezeno pro Obchodování je omezeno pro vysoké ceny za distribuci vysoké ceny za distribuci vysoké ceny systémových služeb vysoké ceny systémových služeb Obtížné stanovení odběrového diagramu Obtížné stanovení odběrového diagramu Problémy při řešení odchylek při výpadku napájení Problémy při řešení odchylek při výpadku napájení Důležitá úloha ERÚ – má nástroj na snížení cen Důležitá úloha ERÚ – má nástroj na snížení cen

23 Jak se povedla liberalizace trhu s elektřinou?  Vznik ERÚ, který reguluje ceny monopolních činností  V 1. roce otevření trhu pokles cen  V dalších létech nárůst jak ceny silové elektřiny, tak i cen monopolních činností  Konkurenční prostředí pro konečné odběratele prakticky neexistuje!

24 Vize do budoucna? … a bude hůř …

25 Liberalizace trhu s plynem

26 Nákup zemního plynu v areálu TŽ, a. s. (tis. m 3 )

27 Výskyt hutních plynů v TŽ, a. s. (GJ)

28 Trh s plynem (1) Otevírání trhu  Od 1. 1. 2005 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci s roční spotřebou nad 15 mil. m 3 /rok a držitelé licence na výrobu elektřiny spalujících plyn v teplárnách  Od 1. 1. 2006 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci mimo domácností  Od 1. 1. 2007 – oprávněnými zákazníky jsou všichni koneční zákazníci

29 Trh s plynem (2) Pravidla hry  Pravidla trhu s plynem  Řád provozovatele přepravní soustavy  Řád provozovatele distribuční soustavy  Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu

30 Trh s plynem (3) Velikost trhu DOMINUJÍCÍ HRÁČ RWE – TRANSGAS + OSTATNÍ (E.ON, RUHRGAS, MND)

31 Trh s plynem (4) Ceny plynu  Ceny za distribuci a přenos stanovuje regulátor  Cena za komoditu a přístup k zásobníkům – smluvní  2 % tolerance na přepravní a distribuční kapacitě, jinak sankce dle Rozhodnutí ERÚ

32 Jaký byl záměr liberalizace trhu s plynem? 1.Vytvořit konkurenční prostředí pro nové specifické zboží – plyn 2.Snížit ceny plynu pro průmysl, zlepšit jeho konkurenceschopnost 1.Konkurenční prostředí neexistuje 2.Snížení ceny plynu pro průmysl nenastalo, právě naopak

33 Jaká je současná situace liberalizace trhu s plynem? … je velmi špatná …

34 Vize do budoucna? … ??? …

35 Ekologická problematika

36 Ekologická problematika (1)  Zákon o ochraně ovzduší – č. 86/2002 Sb.  Zákon o odpadech – č. 185/2001 Sb.  Vodní zákon – č. 254/2001 Sb.  Zákon o integrované prevenci – č. 76/2002 Sb.  Zákon o prevenci závažných havárií – č. 353/1999 Sb.  Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – č. 695/2004 Sb.  … … …

37 Ekologická problematika (2)  Převzetí a transformace směrnic z EU většinou bez jakékoliv odkladné doby  Zpřísnění celé řady ustanovení oproti stávajícím zákonům, ale také směrnicím EU  Vynaložení dalších finančních prostředků  Komplikace formálního charakteru

38 Ekologická problematika (3)  Žádosti o vydání integrovaného povolení – nedodržování termínů ze strany státních orgánů!!!  Integrovaný registr zařízení  zbytečný koloběh dokladů mezi orgány státními orgány  další agenda pro provozovatele  Obchodování s povolenkami na emise CO 2  monitorovací plán  žádost o povolení  verifikace dat

39 Závěr Co odběratelům otevření trhu s energiemi přineslo?  nárůst cen  elektřiny od 2. roku  plynu - ceny pro oprávněné zákazníky jsou paradoxně vyšší než pro zákazníky chráněné  problematické posuzování odběrných míst  navýšení agendy u provozovatele

40 Děkuji za Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: +420/558 532 077


Stáhnout ppt "Hodnocení členství ČR v EU z pohledu velké průmyslové energetiky Ing. Petr Matuszek Konference AEM 2005 Praha 14. – 15. září 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google