Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Všechno v mém životě souvisí „MINIPODNIKY“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0041 Všechno v mém životě souvisí AC Education s.r.o. |

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Všechno v mém životě souvisí „MINIPODNIKY“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0041 Všechno v mém životě souvisí AC Education s.r.o. |"— Transkript prezentace:

1 Název projektu: Všechno v mém životě souvisí „MINIPODNIKY“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0041 Všechno v mém životě souvisí AC Education s.r.o. | Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9 – Hloubětín | info@aceducation.cz | IČ: 27971601 | DIČ: CZ27971601info@aceducation.cz

2 Keramika U Ivetky, ZŠ Hanušovice

3 Kde nás najdete ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145 Keramická dílna sídlí v suterénu školy

4 Keramická dílna v Hanušovicích Keramika má v Hanušovicích ji ž více ne ž patnáctiletou tradici, dílnu máme sice malou, ale máme ji rádi a s láskou se o ni staráme. Díky projektu Všechno v mém ž ivot ě souvisí (Minipodniky) jsme naši dílnu dovybavili novými pom ů ckami a pot ř ebami, které nám usnadní naši práci nejev v pr ů b ě hu projektu, ale také v dalších letech. Novinkou je p ř edevším velký válcovací st ů l, který se vyu ž ívá na válcování hlíny a usnad ň uje její pravidelné a snadné vyválení. Získali jsme také novou keramickou pec. Dále nás pot ě šily velké sádrové formy na výrobu misek r ů zných tvar ů. Drobné vybavení dílny jako št ě tce r ů zných tvar ů a velikostí, rydla, d ě rova č e a malí ř ské krou ž ky jsou samoz ř ejmostí. V rámci projektu jsme obdr ž eli spot ř ební materiál jako je keramická hlína, barvítka, engoby i pot ř ebnou glazuru.

5 Podnikatelský zám ě r  Našim cílem je ru č n ě vyráb ě t dekora č ní keramiku do interiér ů i exteriéru  Dále vyrábíme výrobky, které jsou vyu ž itelné k reprezentaci školy, vhodné nap ř íklad jako ocen ě ní č i upomínkové p ř edm ě ty  Sou č ástí naší práce je podpora a prodej dekora č ní keramiky v rámci charitativní akce naší školy „Adopce na dálku“, ve které má naše škola adoptované dv ě dívky, kterým je pomocí pen ěž ních dar ů hrazeno školné, školní pot ř eby, uniformy, p ř ípadn ě i základní zdravotní pé č e

6 Spolupráce s odborníkem z praxe Ji ž od po č átku keramické dílny spolupracuje naše škola s odbornicí na keramiku s p. Miluší Köhlerovou, její ž velkou zásluhou byl vznik keramiky na naší škole. Tato skute č nost nás p ř ivedla ke spolupráci s ní i v rámci projektu „Minipodniky“, kde nám pomáhá p ř edevším z pohledu ekonomiky a ú č etnictví, volby vhodných materiál ů, výrobních prost ř edk ů a postup ů.

7 Zam ě stnanci našeho „minipodniku“ Keramici, výrobní zam ě stnanci: Monika Dvo ř á č ková, Mikuláš Felner, Fibichová Sabina, Kou ř ilová Sabina, Mi č undová Monika, Mikšíková Gabriela, Sedla č íková Klára, Va ř eková Michaela, Venosová Barbora, Vil č ková Anna, Ž ab č íková Sabina Eva, Láník Jind ř ich Ř editel – Petr Kufel Zástupce ř editele – Klára Nohelová Obchodní zástupce – Aneta Mrázková Ú č etní – Alexandra Recová - Pavlína Jelínková Designér – Beata Fluxová - Tereza Taba č árová - Karolína Miklasová

8

9 Ukázky našich výrobk ů

10 D ě kujeme za pozornost Za tým Keramiky u Ivetky Klára Nohelová a Aneta Mrázková


Stáhnout ppt "Název projektu: Všechno v mém životě souvisí „MINIPODNIKY“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0041 Všechno v mém životě souvisí AC Education s.r.o. |"

Podobné prezentace


Reklamy Google