Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F INANČNÍ GRAMOTNOST Václav Štefela

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F INANČNÍ GRAMOTNOST Václav Štefela"— Transkript prezentace:

1 F INANČNÍ GRAMOTNOST Václav Štefela stefela.vaclav@gmail.com

2 O ČEM TO DNES BUDE ? Spoření a investování Půjčky Plánování, rozpočet

3 S POŘENÍ A I NVESTOVÁNÍ

4 Z ÁKLADNÍ POJMY

5 Výnos – to, co nám daná investice vydělá Riziko - nemá žádný vliv na výši výnosu, má vliv pouze na pravděpodobnost jeho dosažení. Tím má riziko vliv na cenu aktiva Likvidita – schopnost přeměnit aktiva na prostředky, které je možné použít na úhradu závazků (peníze)

6 Z ÁKLADNÍ PRINCIPY Nejmenší výnos mají nejbezpečnější aktiva. Čím větší je riziko, tím vyšší musí být míra výnosu, protože pouze vysoká míra výnosu motivuje investory k nákupu takových rizikových aktiv. Ideální stav: Každý investor preferuje více peněz než méně Každý investor preferuje méně rizika než více Každý investor preferuje stejné množství peněz dnes spíše než zítra

7 Z ÁKLADNÍ PRINCIPY Neexistuje investice, která by byla zároveň nejvýnosnější, nejbezpečnější a přitom plně likvidní. Investor je tedy vždy vystaven rozhodnutí, čemu dá přednost a na úkor čeho. Riziko špatného výběru investice snižujeme zvyšováním různorodosti investic, tedy využitím více možností (diverzifikace)

8 R IZIKA Mezi nejvýznamnější rizika řadíme ztrátu příjmů (v důsledku nezaměstnanosti, nemoci, v podnikání v důsledku neočekávaného poklesu poptávky) a ztrátu majetku (v důsledku živelných událostí, krádeže). Proto je účelné se zajistit: náhradou příjmů, např. pojištěním životním, nemoci, úrazu, obnovou majetku, např. pojištěním havarijním, nemovitosti, domácnosti, ochranou proti vzniku výdajů, např. zaměstnavateli nebo způsobených provozem vozidla.

9 R IZIKA Předmětem krytí by měla být pouze ta rizika, která představují vážné ohrožení finanční stability rodiny či jednotlivce. Rozhodujícím kritériem by neměla být četnost výskytu rizika, ale spíše průměrná nebo nejvyšší možná míra škody. Cílem finančního plánu je udržet výdaje na krytí rizik co nejnižší, ale zároveň efektivně zajistit veškerá rizika

10 S POŘENÍ VS. INVESTOVÁNÍ Spořit - nespotřebovat všechny finanční prostředky, ale odkládat je pro případné budoucí použití Investovat – snažit se, aby se hodnota nespotřebovaných peněz zvyšovala Spoření nám nemusí přinést žádný růst nominální hodnoty finančních prostředků (inflace). Od investice finančních prostředků však budeme očekávat jejich růst v závislosti na čase.

11 O ČEKÁVÁNÍ INVESTICE vydělali jsme peníze a chceme je utratit až v budoucnu chceme, aby uložené peníze přinášely zisk chceme ochránit peníze před inflací chceme si v budoucnu pořídit nějakou dražší věc a spořit si na ni (např. dům) -> různá volba finančních instrumentů

12 D ŮLEŽITÉ POJMY Úrok – „cena za půjčení peněz“ Úroková míra – označení úroku v procentech za určité období Roční (p.a.), pololetní (p.s.), čtvrtletní (p.q.), měsíční (p.m.), denní (p.d.) Úrokové období - období, za které se úroky pravidelně připisují Jednoduché úročení (úrok hned vyplacen) x složené úročení (úroky z úroků)

13 S POŘICÍ ÚČTY Probíráno minule Čím vyšší vklad a čím delší výpovědní lhůta, tím vyšší zhodnocení Pojištěné, 15% daň Dočasné uložení volných prostředků, ihned k dispozici Jednoduché zřízení, snadná obsluha Slušné úroky Termínované vklady Vkladní knížky

14 S TAVEBNÍ SPOŘENÍ 6 let vázanost Úrok 2 % Státní podpora 10 % (max. 2000 Kč za rok) 15% daň z úroků Pojištěné vklady Peníze lze využít na cokoliv (zatím) Po dobu spoření s penězi nedisponujeme Financování koupě nemovitosti je lepší řešit hypotékou

15 S TAVEBNÍ SPOŘENÍ Poplatky 1 % z cílové částky za uzavření smlouvy Cca 300 Kč za rok za vedení Úvěr ze stavebního spoření (3 – 6 % p.a.) Spořím alespoň 24 měsíců 40 % cílové částky Bodové hodnocení Překlenovací úvěr Platí se pouze úroky (jistina se nesplácí) Nadále spořím -> čekám až dosáhnu klasického úvěru

16 P RAKTICKÉ UKÁZKY Jaká bude výše vkladu 10 000 Kč po půl roce při úrokové sazbě 12 % p.a.? u = K 0 * i * n u – výsledný úrok K 0 – základní vklad i – úroková míra v desetinném čísle n – čas v letech K n = K 0 + u (K n – hodnota vkladu po n letech) Kolik vyděláme při aktuální sazbě 2 % p.a.? Kolik vyděláme za 5 let při stejných podmínkách?

17 P RAKTICKÉ UKÁZKY Jak dlouho musím spořit, abych základní vklad 10 000 Kč zdvojnásobil (úrok 2 %, každý rok mi přijde na můj BÚ)? Vložil jsem 10 000 na 5 let při sazbě 2 %. Kolik na konci dostanu (počítejme již s úroky z úroků? K n = K 0 * (1+i) n Praktická simulace stavebního spoření

18 Z AJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ Penzijní připojištění (30.11.2012) Doplňkové penzijní spoření Důchodová reforma

19 O TEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY Výměna peněz za tzv. podílové listy Kurz podílového listu dává informaci, jak se mění zhodnocení portfolia fondu Kurzy jsou stanovovány denně Velké banky mají podílové fondy, které spravují investiční společnosti

20 D RUHÝ PODÍLOVÝCH FONDŮ Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy realitní Fondy komoditní Fondy zajištěné

21 O BCHODOVÁNÍ NA BURZE Přímá investice do konkrétního titulu Očekávám, že prodám dráž, než jsem nakoupil Dividenda (= podíl na zisku) Kurzy se houpou nahoru a dolů Poplatky za transakci Větší vstupní kapitál

22 I NVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ „Pojištění, které spoří“ Zajištění pro případ úrazu, nemoci, smrti Investice do podílových fondů Skryté poplatky Dva roky platíme provizi pojišťováka Odbytné je z počátku nižší než zaplacené pojistné

23 Ú VĚROVÉ PRODUKTY

24 Z ÁKLADNÍ OTÁZKY Opravdu mi peníze chybějí? Nestačí odložit spotřebu? Nelze snížit vlastní výdaje? Kolik můžu měsíčně splácet? Jak dlouho chci úvěr splácet? Za jakou cenu jsem ochoten si půjčit?

25 Z ÁKLADNÍ POJMY Úrok – cena, za kolik mi věřitel půjčí RPSN – roční procentuální sazba nákladů Obsahuje vše včetně úroku, poplatků, pojištění… Povinnost tuto sazbu uvádět

26 K AM SI JÍT PŮJČIT ? Bankovní instituce Dohled ČNB, přísné podmínky, dodržení regulí Nebankovní finanční společnosti Také regule, ale mírnější Ostatní věřitelé

27 Ú VĚROVÉ REGISTRY Bankovní registr klientských informací (BRKI) Nebankovní registr klientských informací (NRKI) Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (SOLUS) Při podpisu smlouvy dáváme souhlas Můžeme žádat o výpis Negativní záznam do zaplacení + 3 roky Pozitivní záznamy – doba trvání + 4 roky Centrální registr úvěrů ČNB - 10 let

28 D LUHOVÁ SPIRÁLA Mám úvěr Nečekaná událost -> problém s placením Vezmu si další úvěr Opakuji ještě 4x Nikdo mi už nepůjčí, nemám jak platit Kývnu na šílené podmínky úvěru Exekuční řízení

29 E XEKUČNÍ ŘÍZENÍ Vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele) Věřitel podá návrh na nařízení exekuce Nutné vykonatelné rozhodnutí soudu Pokud dlužník zaplatí pohledávku před vydáním usnesení o nařízení exekuce, není povinen zaplatit odměnu a náklady exekuce o návrhu na exekuci není dlužník zpravidla věřitelem informován a je mu zasláno až právě vydané usnesení o nařízení exekuce okresním soudem

30 E XEKUČNÍ ŘÍZENÍ Možnost si s exekutorem domluvit splátky Vykonáno srážkami ze mzdy a jiných příjmů, prodejem movitých věcí a nemovitostí Nutnost uhradit i náklady na exekuci

31 O DDLUŽENÍ ( OSOBNÍ BANKROT ) Způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start" Návrh na povolení oddlužení podává dlužník sám V ideálním případě soud oddlužení povolí Účinkem schválení oddlužení je také neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí

32 O DDLUŽENÍ rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku (veřejně dostupný) Zpeněžení majetkové podstaty Prodej majetku Plnění splátkového kalendáře 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného poměru k cílové částce 30% z výše pohledávek (minimum) Po 5 letech se řízení ukončí -> osvobození od placení pohledávek -> smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení

33 P ŘI ODDLUŽENÍ DLUŽNÍK MUSÍ vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit

34 N ENECHAT TO DOJÍT DALEKO Zvážit své možnosti ještě před uzavřením úvěrové smlouvy Domluvit se s věřitelem na úhradě pohledávky Odklad splátek Změna splátek Začít řešit ihned při výskytu problému Věřitelé většinou vychází vstříc

35 K ONTOKORENT Povolené přečerpání účtu (povolený debet)

36 K REDITNÍ KARTA Speciální kartový účet Bezúročné období

37 Ú VĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ Případně meziúvěr (překlenovací úvěr)

38 H YPOTEČNÍ ÚVĚR Variantou je americká hypotéka

39 S POTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Účelový nebo neúčelový Účelové mají výhodnější úrokovou sazbu Nutnost doložení splnění účelu

40 N EBANKOVNÍ INSTITUCE Cetelem, Homecredit, Provident, … „půjčky bez registrů“, „bez doložení příjmů“ Prodej na splátky Peníze až domů 0% akontace Kup teď, zaplať za 3 měsíce Teď jen 1/10 a potom 10 měsíčních splátek Úvěr u banky je vždycky výhodnější

41 KONSOLIDACE Spojení více úvěrů do jednoho Banka nabídne nižší splátku Vy naopak platíte delší dobu Platíte jen jednu splátku Bezpečnější (nezapomenu něco zaplatit) „papírování“ vyřídí za vás Dnes hojně rozšířené nabídky (především u bank)

42 R OZPOČTOVÁNÍ

43 N EJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY ze závislé činnosti a funkční požitky z podnikání a jiné smluvně výdělečné činnosti z kapitálového majetku z pronájmu z přijatých darů, nebo dědictví z přijatých úvěrů, půjček z dávek nemocenského pojištění ze sociálních dávek z důchodu, důchodového připojištění

44 S TRUKTURA VÝDAJŮ Aktivní výdaje: Tvoří finanční majetek Základ budoucích výnosů Investice do budoucnosti Pasivní výdaje: Náklady na spotřebované služby Průběžné zajištění životních potřeb Regenerace pracovní síly Pořizování zbytných výrobků a služeb

45 A KTIVNÍ VÝDAJE S tavební spoření K apitálové investování, (podílové fondy) Ž ivotní pojištění (kapitálová, flexibilní) Ú razová pojištění S poření pro budoucnost D ůchodové spoření P enzijní připojištění Z a aktivní výdaje lze považovat též: náklady na vlastní vzdělání splátky hypotéčního úvěru na bydlení

46 P ASIVNÍ VÝDAJE Náklady na: Bydlení Dopravu, provoz automobilu Stravování, oblečení, obuv Hobby, požitky Děti kroužky, sporty Dovolená Dary (narozeniny, vánoce) Jazyková vzdělání Domácí mazlíčci Poskytované výživné (alimenty) Splátky: Spotřebitelských úvěrů Splátkového prodeje Mobilním operátorům SIPO Úhrady různých dluhů

47 Z ODPOVĚDNÉ ROZHODOVÁNÍ S tanovit osobní (rodinné) priority Z pracovat bilanci pro současnou situaci a pro situaci po předpokládané investici D o aktiv v bilanci investovat minimálně 15% výdajů (hodnota se bude v budoucnu zvyšovat) V ytvořit a udržovat finanční rezervu ve výši min. 3 - 6 průměrných měsíčních nákladů D ůkladně se seznámit se všemi náklady na splátky při chystaném přijetí úvěru, nákupy na splátky

48 D ĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "F INANČNÍ GRAMOTNOST Václav Štefela"

Podobné prezentace


Reklamy Google