Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘEČOVÉ STAVY Zdravotnický asistent, první ročník KŘEČOVÉ STAVY Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník, Planimetrie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘEČOVÉ STAVY Zdravotnický asistent, první ročník KŘEČOVÉ STAVY Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník, Planimetrie,"— Transkript prezentace:

1 KŘEČOVÉ STAVY Zdravotnický asistent, první ročník KŘEČOVÉ STAVY Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař

2 Název sady Křečové stavy Tematická oblast První pomoc Anotace Výukový materiál informuje o druzích křečových stavů a postupech při poskytování první pomoci Očekávaný výstup Žáci rozliší druhy křečových stavů a poskytnou první pomoc při těchto stavech Autor Mgr. Petra Holubová petra.holubova@szszlin.cz Druh učebního materiálu Prezentace, metodický list pro učitele Cílová skupina Žáci 15 – 19 let Stupeň a typ vzdělávání Střední, odborné Vytvořeno Jaro 2012 ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

3 Křeče stahy příčně pruhovaného svalstva bez koordinovaného a účelného rázu, postihující jednotlivé svalové skupiny nebo svalstvo celého těla. 1.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://www.youtube.com/watch?v=j2MUnByfSUQ&feature=related ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

4 Typy křečí Tonické – celková ztuhlost, sval je zatnutý ( např. tetanus, snížená hladiny Ca v krvi ); Klonické – opakované svalové záškuby (např. vzteklina, otravy, hypoglykemie ); Tonicko – klonické – kombinace dvou předchozích typů ( např. epilepsie, eklampsie); Křeče z únavy – omezeny na svalovou skupinu, bolestivé, bez poruchy vědomí, čistě tonické. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

5 EPILEPSIE záchvatovité neurologické onemocnění, charakterizované především záchvaty tonicko-klonických křečí spojených s poruchou vědomí; rozeznáváme: – velký epileptický záchvat ; – status epilepticus; – malý epileptický záchvat. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

6 Velký epileptický záchvat jako předzvěst záchvatu se může u některých nemocných vyskytnout aura: – senzitivní ▪mrtvění, bodání, svědění ; – senzorická ▪mimořádné pocity zrakové, chuťové, sluchové; – viscerální ▪tlak v útrobách, stahování v břiše, palpitace; – psychická ▪nespavost, podrážděnost aj.. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

7 Příznaky: postižený náhle upadá do bezvědomí; nejdříve tonické křeče – oční bulvy jsou stočeny ke straně, horní končetiny jsou v loktech v semiflexi, dolní končetiny v extenzi, bledost střídá cyanóza; asi po 30 sekundách klonické křeče – prudké záškuby celého těla, křeč žvýkacích svalů ( zvýšená tvorba slin, pokousání jazyka); v průběhu záchvatu může dojít k spontánnímu povolení svěračů močového měchýře. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

8 záchvat trvající déle než 30 minut nebo intermitentní záchvaty, mezi nimiž nemocný nenabude vědomí; život ohrožující stav: – riziko vzniku zástavy dýchání, zástavy krevního oběhu a aspirace do plic. Status epilepticus ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

9 částečná nebo úplná ztráta kontaktu s okolím, bez křečí; příznaky: – nepřítomný pohled, zahledění se, zastavení v řeči nebo psaní; – záchvat bývá provázen automatizmy: např. přešlapování, žvýkání, opakované pohyby rukou... Malý epileptický záchvat ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

10 postiženého položíme na podlahu – zabráníme tím možnému poranění při pádu; zabráníme dalšímu poranění postiženého: – odstraníme z okolí nebezpečné předměty; – chráníme hlavu před úrazem (podkládáme polštářem, svetrem...); – nerozevíráme čelisti (nevkládat do úst roubík – riziko vyvolání zvracení a aspirace zvratků); – uvolníme postiženému těsný oděv; – nebráníme křečím - necháme záchvat proběhnout; První pomoc při velkém epileptické záchvatu ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

11 během záchvatu postiženého nenecháváme o samotě, sledujeme průběh záchvatu: – pokud se jedná o neznámého člověka voláme ZZS okamžitě; – pokud víme, že postižený trpí epilepsií voláme až dle délky záchvatu (při záchvatu trvajícím déle než 5 minut); během a po záchvatu postiženému zajistíme soukromí; po záchvatu je postižený spavý, unavený, má amnézii; provedeme protišoková opatření – 5T. První pomoc při epileptické záchvatu ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

12 FEBRILNÍ KŘEČE křeče při horečce 38°C a více u dětí od 6 měsíců do 5 let (způsobeny menší stabilitou dětského nervového systému); Příznaky vysoká horečka; tonicko-klonické křeče; postiženo celé tělo včetně obličejových svalů; ztráta vědomí; potíže s dechem. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová 1.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clinical_the rmometer_38.7.JPG

13 První pomoc uvolnění dýchacích cest; dítě ochlazujeme : – svlečeme a necháme ležet lehce přikryté, zajistíme přívod čerstvého vzduchu; – studenými zábaly ( ne ledové, riziko podchlazení); podáme léky ke snížení teploty (paracetamol - Paralen, Panadol aj. ) v čípcích; voláme ZZS; zajistit bezpečnost dítěte proti pádu; poučení rodiče, kteří mají zkušenosti s febrilními křečemi, mohou aplikovat rektální Diazepam. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

14 TETANIE syndrom projevující se zvýšenou dráždivostí nervového systému; příčiny: – hyperventilační tetanie – nadměrná dechová činnost: ▪jedná se o zvýšené vydechován oxidu uhličitého např. úzkostné a panické ataky, silný emoční doprovod; – metabolická alkalóza – alkalóza způsobená metabolickými ději: ▪např. ztráty kyseliny chlorovodíkové při intenzivním zvracení...; – pokles hladiny vápníku v krvi: např. po operaci štítné žlázy. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

15 Příznaky tetanie pocit mravenčení až chvění okolo úst; pocit bušení srdce; tachykardie; křečovité stažení horních končetin ( ruka nemůže vytvářet tzv. špetku ); předloktí může být přitaženo k hrudníku; chodidla a prsty nohou ohnuty a stočeny k sobě. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová 2.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici -onemocneni/svalove-krece/tetanie/

16 První pomoc uklidnit postiženého; poloha na zádech s podloženým hrudníkem a hlavou ( polosed); hyperventilační tetanie: – necháme postiženého dýchat do menšího sáčku, který těsně přiléhá k ústům ( tím dosáhneme nahromadění oxidu uhličitého a jeho zpětným vdechováním kompenzace respirační alkalózy ); ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

17 První pomoc metabolická alkalóza způsobená zvracením: – nepodáváme postiženému nic – zajistíme zvratky k následnému laboratornímu vyšetření; – postiženého uklidníme a snažíme se zabránit aspiraci zvratků; postiženému při vědomí můžeme dát napít rozpuštěnou tabletu Calcia effervescens nebo magnesia; zajistíme příjezd ZZS. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

18 TETANUS je způsoben anaerobní infekcí – Clostridium tetani; do organismu vniká poraněním; Příznaky zpočátku se objevují žvýkací potíže a ztuhlost šíjového svalstva provázená celkovou nevolností, pocením a bolestmi v zádech; v anamnéze nacházíme poranění; rozvinutý tetanus: – těžké tonické křeče vyvolané i zcela akustickými či optickými podněty. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová 3.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99e%C4%8D

19 První pomoc Zajistit ZŽF; Protišoková opatření; Volat ZZS. Clostridium tetani ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová 4.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://tema.novinky.cz/tetanus

20 Kontrolní otázky a úkoly EPILEPSIE Co je to epilepsie? slyde č. 5 Jaké znáš druhy epileptických záchvatů? slyde č. 5 a)............................................. b)............................................. c)............................................. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy záchvatů? slyde č. 6, 7, 8 Co je to aura? slyde č.6 Jak budeš postupovat při velkém epileptickém záchvatu? slyde č. 10,11 ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

21 Kontrolní otázky a úkoly Modelová situace: – Na diskotéce dojde k pádu jednoho z účastníků. Tanečník leží na zemi, je v bezvědomí. Je bledý, tělo je propnuté, následují záškuby celého těla. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

22 Kontrolní otázky a úkoly FEBRILNÍ KŘEČE Charakterizuj tento stav. slyde č. 12 Jak provedeš první pomoc? slyde č.13 ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

23 Použitá literatura KELNAROVÁ, J., SEDLÁČKOVÁ, J., TOUFAROVÁ, J., ĆÍKOVÁ, Z. První pomoc I, II. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247-2183-5. BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium. 2002. BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc, 2. přepracované vydání. Praha: Grada. 2004. ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová

24 Internetové zdroje obrázků 1.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clinical_thermometer_38.7.JPG 2.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://fibromyalgik.webnode.cz/novinky/souvisejici- onemocneni/svalove-krece/tetanie/ 3.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99e%C4%8D 4.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://tema.novinky.cz/tetanus Internetové zdroje videa 1.[cit. 2012-08-08] na WWW: http://www.youtube.com/watch?v=j2MUnByfSUQ&feature=related ZA, 1. ročník První pomoc, Křečové stavy/ Mgr. Petra Holubová


Stáhnout ppt "KŘEČOVÉ STAVY Zdravotnický asistent, první ročník KŘEČOVÉ STAVY Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník, Planimetrie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google