Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Migrace z Afriky do Evropy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Migrace z Afriky do Evropy"— Transkript prezentace:

1 Migrace z Afriky do Evropy
Pavlína Kolářová N-UZ-AJU Štěpán Groll N-UZ-Hi

2 Osnova Důvody a příčiny Migrace z Afriky Důsledky migrace
Evropská migrační politika Uprchlické tábory Příklad: Španělsko

3 Důvody a Příčiny I Důvody:
Migrační trendy v Africe jsou stále ovládány koloniální historií a hranicemi určenými koloniálními mocnostmi – hranicemi, které rozdělují lidi stejného kmene nebo etnického původu mezi dvě a více nezávislých státu 56 zemí a oblastí, 53 z toho nezávislých státu počet obyvatel: miliónů (červen 2009)

4 Důvody a Příčiny II Příčiny Push faktory Pull faktory Další
Demografická exploze Chudoba Omezené zdroje (pitné) vody Válečné konflikty a pronásledování Pull faktory Iluze – „Zlatá Evropa“ Další Vzdělání Epidemii AIDS Přírodní katastrofy urbanizace

5 Migrace z Afriky I Rozdělení Afriky Země Maghrebu Subsaharská Afrika
Jižní Afrika

6 Migrace z Afriky II Subsaharská Afrika Nejvíce zůstává na kontinentu
Silné proudy do SA, StřV a ZE Zair -> Belgie Senegal – Francie Nigerie -> VB „Nevzdělaní“ dělníci -> Šp a It

7

8

9 Migrace z Afriky III Země Maghrebu
V arabštině „Západ“ = Západní část Severní Afriky Nejvíce migrantů z Alžíru, Maroka a Tunisu míří do Francie, od 80 let také do Belgie, Itálie, Německo, Nizozemí a Španělsko

10 Migrace z Afriky IV Historie
Dlouhodobá zkušenost s migrací: pohyb lidí za obchodem, kulturní výměna. Původní Berberské kmeny zde zanechali stopy po mnohá století: Římská říše, staletí obchodu pres Saharu se zbytkem Afriky, invaze Arabu mezi lety ; Osmanská ríše ; kolonizace v 19. a 20. století Francií, Itálií, a Španelskem. Post-koloniální období 60.let: masivní pracovní migrace do ZE. Evropa potřebovala levnou pracovní sílu, zejm. v dolech, ocelárnách, stavebnictví a strojírenství. Práce byla organizována zahraničními zaměstnavateli, ale i jednotlivci. Důvody Vysoký populační přírustek, ale celková populace je vysoká oproti nízkému přírůstku v Evropě Pres polovina populace Alžírska je pod 18 let, 32% z Maroka a 36% z Tuniska je pod 15 let Mladí jsou motivovaní ekonomicky – informováni pres rodinné vztahy a média Vysoká nezaměstnanost (13% Maroko, 20% Alžírsko, 16% Tunisko) Azyl

11 Migrace z Afriky V Maroko
Především do Fr, od 60 let i Šp a It (hlavně přes Alžír a Tunis) Od 90 let – Gibraltar Tunis Fr, ale též na Stř. Východ a Perský Záliv Alžírsko Od počátku 19. století Farmy Za 1.sv.v. – armáda a nebo továrny Ve 30. letech pokračovala i během krize Levná pracovní síla po 2.sv.v. Od roku kvóty

12

13 Migrace z Afriky VI Cesty do Španělska Vstupní brána do Evropy
3 možné cesty Ceuta a Malilla Kanárské ostrovy Andaluské pobřeží Cesta po souši Skrz Saharu, Alžírsko do Maroka Cesta: Agadir->Paříž 3hodiny/až 3 roky Cesta po moři Více využívaná 8 dnů Ročně asi 100 tis.

14 Migrace z Afriky VII

15 Důsledky migrace Pozitivní Negativní
V počátku příliv levné pracovní síly – pozitivum pro určitá odvětví Růst ekonomicky aktivní populace ve vyspělých evropských státech Negativní Fyzické a psychické následky pro nelegální imigranty Organizovaný zločin spjatý s pašováním a zaměstnáváním nelegálních přistěhovalců Velké množství – nedostatek pracovních příležitostí Problém efektivního začlenění do většinové společnosti Negativní dopad na skutečné uprchlíky a žadatele o azyl – zneužívání azylového systému

16 Evropská migrační politika I
Řešení přistěhovalectví je společnou prioritou → koordinace důležitých aspektů přistěhovalecké politiky Hlavním úkolem je omezení nelegální imigrace Globální přístup k migraci od roku 2005 Evropský pakt o migraci a azylu – říjen 2008 5 politických závazků: legální přistěhovalectví, navracení nelegálních přistěhovalců, účinnější hraniční kontroly, celoevropský rámec pro zacházení s žadateli o azyl, snaha o vytvoření partnerství se zeměmi původu a tranzitu na podporu oboustranných přínosů přistěhovalectví

17 Evropská migrační politika II
Snaha o snížení přitažlivosti evropských států pro nelegální přistěhovalce zavedení právních předpisů pro některé zaměstnavatele Opatření → agentura FRONTEX (Agentura pro ochranu vnějších hranic) Koordinace spolupráce pohraničních služeb členských států Společné operace na pozemních i mořských hranicích a na letištích EU Společný fond vybavení dostupný pro členské státy (přes 100 plavidel, 20 letadel, 25 vrtulníků, několik set přístrojů pro kontrolu hranic atd.)

18 Evropská migrační politika III
Schengenská dohoda Volný pohyb všech osob opatření proti osobám v neregulérní situaci skrze kontrolu vnějších hranic Státy povinny zavést sankce za nepovolené překračování hranic mimo hraniční přechody a vyhostit občany třetích zemí, kteří se nachází v neregulérní situaci na území členských států Všichni dopravci (vzdušní, mořští, pozemní) odpovědni provést veškerá nutná opatření pro zjištění oprávněnosti cesty přepravovaných pasažérů. Schengenský informační systém

19 Evropská migrační politika IV
Maastrichtská smlouva (1993) Druhý pilíř EU; koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky členských zemí, azylová politika, pravidla pro překračování vnějších hranic a jejich kontrola, podmínky vstupu a pobytu pro občany třetích zemí Europol – Evropský policejní úřad (1995) Readmisní smlouvy Amsterdamská smlouva (1999) Komunitarizace migrační politiky Hlava IV: Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob Evropská komise → záležitosti problematiky migrace a azylu Razantní zpřísnění kontrol na vnějších hranicích, zpřísnění podmínek legálního vstupu, nepropustnost vnějších hranic vízová politika, infrastruktury a databáze pro přístup k potřebným informacím, politika návratů a readmise, Méně směřována k řešení příčin migrace

20 Aplikace migračních opatření ve Španělsku
Podmínky pro regulérní vstup občana třetí země: Finanční zajištění, platný cestovní pas a vízum, osoba nesmí výt uvedena na seznamu nežádoucích osob, zpáteční jízdenka, prokázání účelu a podmínek pobytu, pouze na oficiálních hranicích Četné mechanismy pro kontrolu a správu přílivů nelegální migrace Např. rozšíření hraničních kontrol díky instalaci systému SIVE na pobř. Andalusie, Ceuty, Kanárských ostrovů výstavba hraničních bariér lemujících dělící linii španělských enkláv Ceuta a Melilla s územím Maroka Mechanismy navrácení osob do země původu Deportace → zadržení při pokusu o vstup na španělské území přes neoficiální hraniční přechod Vyhoštění → při porušení cizineckého nebo trestního zákona Readmise → vyhoštění na základě dohody, readmisní smlouva s Marokem, Nigérií, Alžírskem, Guinea-Bissau a Mauretánií

21

22

23 Uprchlické tábory Útočiště pro uprchlíky a nelegální přistěhovalce na území cílového státu do doby než se rozhodne o přijetí či zamítnutí žádosti o azyl nebo jejich deportaci zpět do země původu Evropská Komise financuje přijímací střediska pro nelegální přistěhovalce do Řecka, Itálie, Španělska a na Maltu Např. střediska CETI na území enkláv Ceuta a Melilla, Fuerteventura na Kanárských ostrovech, CPTA Lampedusa, aj.

24

25 Použité zdroje Příležitost a výzva – Migrace v Evropské unii. Dostupné na www: Skrzypková, E: Neregulérní migrace z Afriky do Španělska-boj státu s nelegální migrací z kritického pohledu neziskových organizací. Bakalářská práce, Olomouc, Dostupné na www: Přednáško na téma: Mezinárodní migrace v Africe. PřF KU. Dostupná na www: Základní migrační trendy v evropském kontextu (PDF). Dostupná na www:http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/migrace/trendy.pdf

26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Migrace z Afriky do Evropy"

Podobné prezentace


Reklamy Google