Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavlína Kolářová N-UZ-AJU Štěpán Groll N-UZ-Hi.  Důvody a příčiny  Migrace z Afriky  Důsledky migrace  Evropská migrační politika  Uprchlické tábory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavlína Kolářová N-UZ-AJU Štěpán Groll N-UZ-Hi.  Důvody a příčiny  Migrace z Afriky  Důsledky migrace  Evropská migrační politika  Uprchlické tábory."— Transkript prezentace:

1 Pavlína Kolářová N-UZ-AJU Štěpán Groll N-UZ-Hi

2  Důvody a příčiny  Migrace z Afriky  Důsledky migrace  Evropská migrační politika  Uprchlické tábory  Příklad: Španělsko

3 Důvody:  Migrační trendy v Africe jsou stále ovládány koloniální historií a hranicemi určenými koloniálními mocnostmi – hranicemi, které rozdělují lidi stejného kmene nebo etnického původu mezi dvě a více nezávislých státu  56 zemí a oblastí, 53 z toho nezávislých státu  počet obyvatel: 1 010 miliónů (červen 2009)

4 Příčiny  Push faktory  Demografická exploze  Chudoba  Omezené zdroje (pitné) vody  Válečné konflikty a pronásledování  Pull faktory  Iluze – „Zlatá Evropa“  Další  Vzdělání  Epidemii AIDS  Přírodní katastrofy  urbanizace

5  Rozdělení Afriky  Země Maghrebu  Subsaharská Afrika  Jižní Afrika

6  Subsaharská Afrika  Nejvíce zůstává na kontinentu  Silné proudy do SA, StřV a ZE  Zair -> Belgie  Senegal – Francie  Nigerie -> VB  „Nevzdělaní“ dělníci -> Šp a It

7

8

9  Země Maghrebu  V arabštině „Západ“ = Západní část Severní Afriky  Nejvíce migrantů z Alžíru, Maroka a Tunisu míří do Francie, od 80 let také do Belgie, Itálie, Německo, Nizozemí a Španělsko

10 Historie  Dlouhodobá zkušenost s migrací: pohyb lidí za obchodem, kulturní výměna.  Původní Berberské kmeny zde zanechali stopy po mnohá století: Římská říše, staletí obchodu pres Saharu se zbytkem Afriky, invaze Arabu mezi lety 711-1492; Osmanská ríše 1519-1830; kolonizace v 19. a 20. století Francií, Itálií, a Španelskem.  Post-koloniální období 60.let: masivní pracovní migrace do ZE. Evropa potřebovala levnou pracovní sílu, zejm. v dolech, ocelárnách, stavebnictví a strojírenství.  Práce byla organizována zahraničními zaměstnavateli, ale i jednotlivci. Důvody  Vysoký populační přírustek, ale celková populace je vysoká oproti nízkému přírůstku v Evropě  Pres polovina populace Alžírska je pod 18 let, 32% z Maroka a 36% z Tuniska je pod 15 let  Mladí jsou motivovaní ekonomicky – informováni pres rodinné vztahy a média  Vysoká nezaměstnanost (13% Maroko, 20% Alžírsko, 16% Tunisko)  Azyl

11 Maroko  Především do Fr, od 60 let i Šp a It (hlavně přes Alžír a Tunis)  Od 90 let – Gibraltar Tunis  Fr, ale též na Stř. Východ a Perský Záliv Alžírsko  Od počátku 19. století  Farmy  Za 1.sv.v. – armáda a nebo továrny  Ve 30. letech pokračovala i během krize  Levná pracovní síla po 2.sv.v.  Od roku 1964 - kvóty

12

13 Cesty do Španělska  Vstupní brána do Evropy  3 možné cesty  Ceuta a Malilla  Kanárské ostrovy  Andaluské pobřeží  Cesta po souši  Skrz Saharu, Alžírsko do Maroka  Cesta: Agadir->Paříž 3hodiny/až 3 roky  Cesta po moři  Více využívaná  8 dnů  Ročně asi 100 tis.

14

15  Pozitivní ▪ V počátku příliv levné pracovní síly – pozitivum pro určitá odvětví ▪ Růst ekonomicky aktivní populace ve vyspělých evropských státech  Negativní ▪ Fyzické a psychické následky pro nelegální imigranty ▪ Organizovaný zločin spjatý s pašováním a zaměstnáváním nelegálních přistěhovalců ▪ Velké množství – nedostatek pracovních příležitostí ▪ Problém efektivního začlenění do většinové společnosti ▪ Negativní dopad na skutečné uprchlíky a žadatele o azyl – zneužívání azylového systému

16  Řešení přistěhovalectví je společnou prioritou → koordinace důležitých aspektů přistěhovalecké politiky  Hlavním úkolem je omezení nelegální imigrace  Globální přístup k migraci od roku 2005  Evropský pakt o migraci a azylu – říjen 2008 ▪ 5 politických závazků: legální přistěhovalectví, navracení nelegálních přistěhovalců, účinnější hraniční kontroly, celoevropský rámec pro zacházení s žadateli o azyl, snaha o vytvoření partnerství se zeměmi původu a tranzitu na podporu oboustranných přínosů přistěhovalectví

17  Snaha o snížení přitažlivosti evropských států pro nelegální přistěhovalce ▪ zavedení právních předpisů pro některé zaměstnavatele  Opatření → agentura FRONTEX (Agentura pro ochranu vnějších hranic) ▪ Koordinace spolupráce pohraničních služeb členských států ▪ Společné operace na pozemních i mořských hranicích a na letištích EU ▪ Společný fond vybavení dostupný pro členské státy (přes 100 plavidel, 20 letadel, 25 vrtulníků, několik set přístrojů pro kontrolu hranic atd.)

18  Schengenská dohoda ▪ Volný pohyb všech osob ▪ opatření proti osobám v neregulérní situaci skrze kontrolu vnějších hranic ▪ Státy povinny zavést sankce za nepovolené překračování hranic mimo hraniční přechody a vyhostit občany třetích zemí, kteří se nachází v neregulérní situaci na území členských států ▪ Všichni dopravci (vzdušní, mořští, pozemní) odpovědni provést veškerá nutná opatření pro zjištění oprávněnosti cesty přepravovaných pasažérů. ▪ Schengenský informační systém

19  Maastrichtská smlouva (1993) ▪ Druhý pilíř EU; koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky členských zemí, azylová politika, pravidla pro překračování vnějších hranic a jejich kontrola, podmínky vstupu a pobytu pro občany třetích zemí  Europol – Evropský policejní úřad (1995)  Readmisní smlouvy  Amsterdamská smlouva (1999) ▪ Komunitarizace migrační politiky ▪ Hlava IV: Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob ▪ Evropská komise → záležitosti problematiky migrace a azylu ▪ Razantní zpřísnění kontrol na vnějších hranicích, zpřísnění podmínek legálního vstupu, nepropustnost vnějších hranic ▪ vízová politika, infrastruktury a databáze pro přístup k potřebným informacím, politika návratů a readmise, ▪ Méně směřována k řešení příčin migrace

20 Podmínky pro regulérní vstup občana třetí země: ▪ Finanční zajištění, platný cestovní pas a vízum, osoba nesmí výt uvedena na seznamu nežádoucích osob, zpáteční jízdenka, prokázání účelu a podmínek pobytu, pouze na oficiálních hranicích Četné mechanismy pro kontrolu a správu přílivů nelegální migrace ▪ Např. rozšíření hraničních kontrol díky instalaci systému SIVE na pobř. Andalusie, Ceuty, Kanárských ostrovů ▪ výstavba hraničních bariér lemujících dělící linii španělských enkláv Ceuta a Melilla s územím Maroka Mechanismy navrácení osob do země původu ▪ Deportace → zadržení při pokusu o vstup na španělské území přes neoficiální hraniční přechod ▪ Vyhoštění → při porušení cizineckého nebo trestního zákona ▪ Readmise → vyhoštění na základě dohody, readmisní smlouva s Marokem, Nigérií, Alžírskem, Guinea-Bissau a Mauretánií

21

22

23  Útočiště pro uprchlíky a nelegální přistěhovalce na území cílového státu do doby než se rozhodne o přijetí či zamítnutí žádosti o azyl nebo jejich deportaci zpět do země původu  Evropská Komise financuje přijímací střediska pro nelegální přistěhovalce do Řecka, Itálie, Španělska a na Maltu  Např. střediska CETI na území enkláv Ceuta a Melilla, Fuerteventura na Kanárských ostrovech, CPTA Lampedusa, aj.

24

25  Příležitost a výzva – Migrace v Evropské unii. Dostupné na www: http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/81/cs.pdf http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/81/cs.pdf  Skrzypková, E: Neregulérní migrace z Afriky do Španělska-boj státu s nelegální migrací z kritického pohledu neziskových organizací. Bakalářská práce, Olomouc, 2010. Dostupné na www: http://theses.cz/id/h1pzoo/http://theses.cz/id/h1pzoo/  Přednáško na téma: Mezinárodní migrace v Africe. PřF KU. Dostupná na www: http://web.natur.cuni.cz/~ejanska/prednaska7.pdfhttp://web.natur.cuni.cz/~ejanska/prednaska7.pdf  Základní migrační trendy v evropském kontextu (PDF). Dostupná na www:http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/migrace/trendy.pdfhttp://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/migrace/trendy.pdf  www.migraceonline.cz www.migraceonline.cz  http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=2&tema=60 http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=2&tema=60  http://www.lightstalkers.org/images/show/403057 http://www.lightstalkers.org/images/show/403057  http://www.lightstalkers.org/images/show/403137 http://www.lightstalkers.org/images/show/403137  http://www.lightstalkers.org/images/show/403525 http://www.lightstalkers.org/images/show/403525  http://www.lightstalkers.org/images/show/403303 http://www.lightstalkers.org/images/show/403303  http://www.lightstalkers.org/images/show/403439 http://www.lightstalkers.org/images/show/403439

26 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Pavlína Kolářová N-UZ-AJU Štěpán Groll N-UZ-Hi.  Důvody a příčiny  Migrace z Afriky  Důsledky migrace  Evropská migrační politika  Uprchlické tábory."

Podobné prezentace


Reklamy Google