Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní informace Třídní učitelka: Mgr. Jiří Krejčí, PhD. (1.A)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní informace Třídní učitelka: Mgr. Jiří Krejčí, PhD. (1.A)"— Transkript prezentace:

1

2 Úvodní informace Třídní učitelka: Mgr. Jiří Krejčí, PhD. (1.A)
Mgr. Alena Chytil (1.E) Mgr. Alena Skřičilová (1.S) Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Skřičilová Zástupce ředitele: Mgr. Martin Štoudek Bc. Zástupce ředitele pro GSP: Mgr. Jiří Filip

3 Kontakty Web: Úřední hodiny pro žáky: 8.00 – 8.20., – 11.20 Konzultační hodiny výchovné poradkyně (od září na webu)

4

5 Elektronická žákovská knížka
Aktivace přístupových hesel: zač. nového šk. roku Informace o prospěchu, absenci, školních akcích, domácích úkolech

6 Elektronická třídnice
absence, úkoly, přehled probírané látky Kontrola prospěchu, docházky do školy: 25%

7

8 Školní řád: Omlouvání nepřítomnosti žáků
Viz školní řád: do 3 dnů + web (zásady pro postup omlouvání absence)

9 Osobní údaje žáka: elektronická evidence v souladu se školským zákonem
Rodiče vyplní dnes a odevzdají ve škole

10

11

12 Změny v osobních údajích
Neprodleně informovat školu (povinnost ze školského zákona)

13 Stravování Školní jídelny Platba, cena oběda
Předepsaná trasa (viz školní řád)

14 Studijní průkazy – nižší gymnázium
Studijní průkazy pro žáky školy pořizuje Spolek pro vzdělání při škole. Žáci školy je obdrží na začátku školního roku zdarma. Při první ztrátě studijního průkazu obdrží žák prostřednictvím třídního učitele nový studijní průkaz za poplatek 50 Kč, který složí prostřednictvím hospodářky školy do pokladny Spolku.

15 Při opakovaných ztrátách studijního průkazu si Spolek vyhrazuje právo navýšit poplatek za nové vydaný studijní průkaz až do výše 100 Kč. Třídní učitel písemně informuje zákonného zástupce žáka o ztrátě studijního průkazu. Studijní průkazy – informace o akcích školy

16 Školní řád generální souhlas
přísný zákaz opuštění šk. budovy v průběhu vyučování bez vědomí učitele nenosit do školy cenné věci zákaz používání mobilních telefonů při výuce zákaz kouření

17 Organizační záležitosti
1. vstup do budovy (čip – cena – kde se pořídí) 2. šatny (šatní skříňky po dvou), přezouvání 3. začátek a konec vyučování 4. přestávky, školní bufet

18 Prodej čipů (vstup do budovy)
1.9. od 10 h v kanceláři školy, koordinují TU se svými třídami Cena (vratná záloha na konci studia) 170 Kč

19 Šatní skříňky Vratná záloha (na konci studia) 100 Kč

20 Zač. vyučování: 8.25 (0.h: 7.30) Konec max , GSP 16.20 Pozdní příchody nebo dřívější odchody: pouze výjimečně po předchozí žádosti zákonných zástupců

21 Učebnice Prima: obdrží všechny učebnice s výjimkou pracovních sešitů
Další pomůcky: viz seznam Burza učebnic – 9.00

22 Spolek při gymnáziu

23 Příspěvek na žáka ve výši od 350 Kč
Jedná se o sponzorský dar pro Spolek věnovaný rodiči (zákonnými zástupci) především na vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity studentů gymnázia Škola vydá potvrzení o zaplacení, smlouvu o sponzorském daru i prohlášení pro finanční úřad

24 Co je studentům z příspěvků spolku financováno:
Příspěvky na kulturní, sportovní akce a exkurze (jízdné, registrační poplatky, sportovně – turistické kurzy apod.) Nákup sportovního vybavení Účast na soutěžích a výstavách (např. příspěvek na startovné)

25 Příspěvek na tzv. zážitkové hry
Přednášky a programy prevence negativních a rizikových jevů Příspěvek na aktivity environmentální výchovy Pořízení elektronických učebnic na interaktivní tabule Podpora mezinárodní spolupráce (partnerské školy v Německu, ve Francii, v Polsku)

26

27 Příspěvky na maturitní plesy a slavnosti školy
Knižní odměny žákům – reprezentace školy, prospěch, ocenění za výrazný projev občanské či školní iniciativy Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné Kopírování materiálů pro žáky Podpora nadaných a talentovaných žáků Příspěvek na zmírnění dopadů sociálního znevýhodnění žáků při školních a mimoškolních akcích Vedení účetnictví

28 Příspěvky na soutěže

29 Zážitková pedagogika

30 Kulturní a společenské akce

31 Kulturní aktivity

32

33 Koncerty pěveckého sboru v zahraničí (Německo, Dánsko apod).

34 Projektová výuka

35 Uvolnění z TV Pouze na základě lékařského doporučení – odevzdat do 18.9 a následně ihned v průběhu šk. roku při změně zdravotního stavu Formulář na webu

36

37 Harmonogram šk. roku Na webu
Důležité termíny – rodičovské schůzky, klasifikační ped. rady (na webu od zač. září)

38 Zahájení šk. roku 1. 9. v 8.25 hodin 8.25 – 11.00 2. 9. 8.25 – 12.05

39 Třídnické práce: 1. – 2. 9. ZAHÁJENÍ VÝUKY DLE ROZVRHU: 3.9.
Školní řád Řády odborných učeben, BOZ Seznámení s budovou Aktivace čipů (vratná záloha 170 Kč) Přidělení šatních skříněk (vratná zál. 100 Kč) Rozdělení do skupin (HV/VV) TU s žáky do šk. jídelny a další ZAHÁJENÍ VÝUKY DLE ROZVRHU: 3.9.

40 Povinnost přinést vysvědčení ze ZŠ, posl. uzavřený ročník
671/2004, § 1 Vysvědčení žáci přinesou do školy 2.9. (platí pro budoucí 1.A, 1.S)

41     vyhl. č. 671/2004 Sb., § 1, odst. 5 (5) Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení pátého ročníku základní školy, sedmého ročníku základní školy, ukončení základní školy před splněním povinné školní docházky, popřípadě řádného splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy 7a).

42 Úřední hodiny pro studenty
Potvrzení o studiu (MHD apod. – přes TU hromadně od 2.9., možno již individuálně v přípravném týdnu 24. – , 8.00 – 14.30 VE ŠK. ROCE V PRAC. DNECH 8.00 – 8.20 11.00 – 11.20

43 Organizace školního roku 2015/2016

44 Seznam učebnic + požadavky na předměty

45 25.6.: Burza učebnic (7.30 – 9.00), přízemí

46 Volnočasové aktivity – kroužky a kluby
Přihlášky do pátku (formulář dostanou žáci v prvních dnech výuky)

47 Tělocvična V areálu školy + školní hřiště

48 Četné mimoškolní aktivity
Přehled aktualizován na webu Sportovní a kulturní aktivity (Běh Olympijského dne, vánoční akademie, kulturní večery v Horké vaně apod.) Studentský parlament Zahraniční partnerské školy (Německo, Francie, Polsko) Studijní výměnné pobyty v rámci programu Euroregio Freyung

49 Moderně vybavená škola: Win 8, Microsoft Office 2013, tablety
Všechny třídy vybaveny interaktivní prezentační technikou

50 Partneři gymnázia BOSCH Goethe Zentrum Akademie věd ČR British Council
Mensa ČR Microsoft Živá paměť atd.

51 Projekty InGenius Focus im Zukunft Běh Olympijského dne
Městský park Stromovka – louka za humny školy další

52 Volba cizího jazyka: od primy dva cizí jazyky
AJ všichni Dále volba NJ - FJ Vyplněný formulář do dnešního dne odevzdat (nutné pro tvorbu úvazků a rozvrhu)

53

54 Orientace ve škole Plánek ke stažení

55 Informační zdroje: web

56 check liste

57 1. Administrativní kroky
Formulář osobní údaje Generální souhlas Seznámení se šk. řádem Spolek


Stáhnout ppt "Úvodní informace Třídní učitelka: Mgr. Jiří Krejčí, PhD. (1.A)"

Podobné prezentace


Reklamy Google