Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_667 Ročník:3.4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Šumava Téma:Národní park Šumava Jméno autora:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_667 Ročník:3.4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Šumava Téma:Národní park Šumava Jméno autora:Mgr."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_667 Ročník:3.4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Šumava Téma:Národní park Šumava Jméno autora:Mgr. Ivana Frýdlová Vytvořeno dne: 17..10.2012 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny –Národní park Šumava Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o oblastech ČR. Dokument můžeme využít jak při práci skupinové, tak i při samostatné práci studentů, popřípadě jako opakovací test. Dokument můžeme využít i při maturitním opakování ve čtvrtých ročnících. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu, seminář z cestovního ruchu.

2 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA 1

3 http://www.cittadella.cz/europarc/templates/default/img/seznam/podklad_cz.png NP Šumava

4 http://en.arup.cas.cz/cz/publikace/files/rozhledy/mapa_CR_pro_AR.bmp NP Šumava

5 http://www.risy.cz/Files/Images/jihocesky/reginf/Tur_reg_SUM.jpg

6 http://www.sumavaregion.cz/img/uvodni_mapa.gif Osídlení dnes

7 NP ŠUMAVA

8 2 ? PROČ ?

9 Ochrana pestré mozaiky rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, řek. Na ochranu ledovcových jezer, které jsou zde jediné na našem území.

10 Co znamená pojem „ Zelená střecha Evropy“

11 Území: - CHKO Šumavské podhůří - NP Šumava - NP Bavorský les na straně Německa Tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě, který UNESCO vyhlásilo za biosférickou rezervaci tzv. „ Zelená střecha Evropy“.

12 Vliv člověka

13 3 První výskyt člověka na Šumavě se datuje již od 12. století.

14 4 17.- 18. století je spojeno s těžbou nerostů (zlata, železné rudy), s rozvojem sklářství, dřevařství, pastevectví. Šumava se začala zalidňovat. Vznikla celá řada vesnic, osad a samot.

15 5 Podstatné změny nastaly po 2. světové válce, kdy se celé území nynějšího NP nacházelo v hraničním pásu a vojenském výcvikovém prostoru.

16 6 To znamenalo vylidnění celé oblasti a téměř čtyřicetiletý útlum veškeré lidské činnosti. Zanikla celá řada vesnic i samot a počet obyvatel se snížil na minimum.

17 http://www.sumavaregion.cz/img/uvodni_mapa.gif Osídlení dnes

18 Dlouhodobé problémy NP?

19 Pravidelně se opakující kůrovcové kalamity.

20 V důsledku sklářství docházelo k rozsáhlému odlesňování a zjednodušení skladby lesa. Docházelo ke změně skladby lesa výsadbou užitkového smrku, to vedlo k narušení přirozené rovnováhy. O kůrovcových kalamitách jsou vedeny záznamy od 19. století. 7

21 Spory týkající se těžby dřeva. 8

22 Výstavba dalších turistických středisek a areálů na území parku a CHKO. 9

23 Jakého původu jsou jezera NP?

24 Ledovcová jezera Asi před 10 000 lety bylo na svazích nejvyšších šumavských hor 11 ledovců, které, vyhloubily budoucí jezerní dna hrazená obloukovými valy čelních morén. Po roztátí ledovců se vyhloubené jímky naplnily vodou, a tak vzniklo původně 10 jezer. Dnes můžeme navštívit 8 jezer ležících v nadmořské výšce kolem 1000 m. Pět z nich se nachází na české straně Šumavy. Jezero Laka, Prášilské a Plešné na území NP, Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava.

25 Které jezero na Šumavě je největší, co o něm víš?

26 Černé jezero 10

27 Je největší jezero na Šumavě i v České republice. Nachází se 6 km SZ od Železné Rudy pod S svahem Jezerní hory. Má rozlohu 18,4 ha. Leží v nadmořské výšce 1008 m, je nejníže položené jezero u nás. Dosahuje maximální hloubky 40,6 m. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, která je způsobena odrazem tmavých lesů, které ho obklopují. Dno jezera tvoří skála na níž je v současné době asi 9 m kalu, který tvoří pyl z okolních stromů, ukládající se zde po tisíce let.

28 Hráz jezera je zpevněná betonem a je u ní hydroelektrárna z r. 1929 – 1930 první přečerpávací elektrárna v ČR. 11

29 12 Přehrada pod Černým jezerem

30 Nejvýše položené jezero NP?

31 Jezero Laka leží v nadmořské výšce 1096 m n. m., svojí rozlohou 2,78 ha je nejmenší jezero NP. 13

32 Alespoň 5 atrakcí NP.

33 Ledovcová jezera 14

34 15 Povydří

35 16 Pramen Vltavy

36 Údolní nádrž Lipno 17

37 Hráz Lipenské přehrady 18

38 19 Na náhorních rovinách nad 800 m n.m. se nachází rašeliniště vrchovištního typu slatě

39 Schwarzenberský kanál, je plavební kanál pro dřevo, je 44 km dlouhý. 21

40 Horní portál tunelu který je 400m dlouhý u Jeleních Vrchů 20

41 Vyznačte do mapy tyto pojmy:

42 http://www.risy.cz/Files/Images/jihocesky/reginf/Tur_reg_SUM.jpg Lipenská přehrada

43 http://www.risy.cz/Files/Images/jihocesky/reginf/Tur_reg_SUM.jpg nejvyšší vrchol Plechý 1378 m

44 http://www.risy.cz/Files/Images/jihocesky/reginf/Tur_reg_SUM.jpg Boubínský prales

45 http://www.risy.cz/Files/Images/jihocesky/reginf/Tur_reg_SUM.jpg pramen Vltavy

46 Konec

47 Seznam použitých zdrojů a literatury HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1994, ISBN 80-901462-4-4. ANDĚL, Jiří; MAREŠ, Roman. Evropa. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001, ISBN 80-7182115-2 NEUVEDEN. Národní park Šumava [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_%C5%A0umavahttp://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_%C5%A0umava NEUVEDEN. Šumava - turistický region [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihocesky-kraj/regionalni-informace/o- kraji/region-sumava/http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/jihocesky-kraj/regionalni-informace/o- kraji/region-sumava/ NEUVEDEN. Ledovcová jezera [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.npsumava.cz/cz/1507/sekce/ledovcova-jezerahttp://www.npsumava.cz/cz/1507/sekce/ledovcova-jezera NEUVEDEN. Černé jezero [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_jhttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_j NEUVEDEN. Laka [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lakahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Laka 1 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.retour.cz/mesta/zelezna-ruda/img/np_logo.gifhttp://www.retour.cz/mesta/zelezna-ruda/img/np_logo.gif 2 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://chaloupka.unas.cz/images/cerjez.jpghttp://chaloupka.unas.cz/images/cerjez.jpg 3 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Chalupska-slat.jpg/800px- Chalupska-slat.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Chalupska-slat.jpg/800px- Chalupska-slat.jpg 4 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Vydrariver03.jpg/450px- Vydrariver03.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Vydrariver03.jpg/450px- Vydrariver03.jpg 5 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Mlyn%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_sla%C5%A5.JPG/800px- Mlyn%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_sla%C5%A5.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Mlyn%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_sla%C5%A5.JPG/800px- Mlyn%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_sla%C5%A5.JPG 6 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Aconitum_louka.jpg/455px- Aconitum_louka.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Aconitum_louka.jpg/455px- Aconitum_louka.jpg 7 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/15_cec_sumava2008.jpg/449px- 15_cec_sumava2008.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/15_cec_sumava2008.jpg/449px- 15_cec_sumava2008.jpg 8 NEUVEDEN. google [online]. [cit.17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.sumava21.cz/imgs/08_Rakousko_05.jpg9http://www.sumava21.cz/imgs/08_Rakousko_05.jpg9 9 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/search?q=np+%C5%A1umava&hl=cs&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=jVJ8UPekE8SO4gSiv4HwBw&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1 366&bih=571 http://www.google.cz/search?q=np+%C5%A1umava&hl=cs&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=jVJ8UPekE8SO4gSiv4HwBw&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1 366&bih=571 10 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.penzionhavelka.cz/cernejezero_awm_min.jpg?root=Li4vLi4v&data=wcmssz325K1vzoXoPW4r+Jtv1THt5KfFXJeRhUeF8jiFySxrI/bovV8GzGA4MJFggTC4NQ7 http://www.penzionhavelka.cz/cernejezero_awm_min.jpg?root=Li4vLi4v&data=wcmssz325K1vzoXoPW4r+Jtv1THt5KfFXJeRhUeF8jiFySxrI/bovV8GzGA4MJFggTC4NQ7 11 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://itras.cz/fotogalerie/npr-cerne-a-certovo-jezero/velke/cerne-jezero-007.jpghttp://itras.cz/fotogalerie/npr-cerne-a-certovo-jezero/velke/cerne-jezero-007.jpg 12 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.tv-adams.wz.cz/cerne_jezero.html#http://www.tv-adams.wz.cz/cerne_jezero.html# 13 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://itras.cz/fotogalerie/jezero-laka/velke/jezero-laka-022.jpghttp://itras.cz/fotogalerie/jezero-laka/velke/jezero-laka-022.jpg 14 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://fotoblog.in/galerie/zen/i.php?a=pametihodnosti&i=Plechy5.jpghttp://fotoblog.in/galerie/zen/i.php?a=pametihodnosti&i=Plechy5.jpg 15 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.naucnoustezkou.cz/galerie/povydri/povydri-01.jpghttp://www.naucnoustezkou.cz/galerie/povydri/povydri-01.jpg 16 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.upily.cz/obrazek/2/pramen-vltavy/http://www.upily.cz/obrazek/2/pramen-vltavy/ 17 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.hubert-lipno.cz/img/1.jpghttp://www.hubert-lipno.cz/img/1.jpg 18 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.jiznicechy.org/image8/016.jpghttp://www.jiznicechy.org/image8/016.jpg 19 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.isumava.cz/storage/200702051327_Chalupska%20slat-600.jpghttp://www.isumava.cz/storage/200702051327_Chalupska%20slat-600.jpg NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: 20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/GuentherZ_2005-04- 24_0194_Jeleni_Vrchy_Schwarzenbergkanal_Tunneleingang.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/GuentherZ_2005-04- 24_0194_Jeleni_Vrchy_Schwarzenbergkanal_Tunneleingang.jpg 21 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 17.10.2012]. Dostupný na WWW: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUuwebQFILwnnn3udOI73dzaJVG77AItqoAJwMT9L8McoXZCqRtw http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUuwebQFILwnnn3udOI73dzaJVG77AItqoAJwMT9L8McoXZCqRtw


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_667 Ročník:3.4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Šumava Téma:Národní park Šumava Jméno autora:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google