Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_ M/01 Hotelnictví Ročník: 3.4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_ M/01 Hotelnictví Ročník: 3.4."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_667 65-42-M/01 Hotelnictví Ročník: 3.4.
Vzdělávací obor: 65-42-M/01  Hotelnictví Tematický okruh: Národní park Šumava Téma: Jméno autora: Mgr. Ivana Frýdlová Vytvořeno dne:   Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny –Národní park Šumava Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o oblastech ČR. Dokument můžeme využít jak při práci skupinové, tak i při samostatné práci studentů, popřípadě jako opakovací test. Dokument můžeme využít i při maturitním opakování ve čtvrtých ročnících. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu, seminář z cestovního ruchu.

2 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA 1

3 NP Šumava

4 NP Šumava

5

6 Osídlení dnes

7 NP ŠUMAVA Vyhlášen : roku 1991 Rozloha : 690 𝑘 𝑚 2 , největší NP ČR,
ale i celé střední Evropy Sídlo správy NP : Vimperk Časová využitelnost : celoroční Hlavní funkce : rekreace, zimní, letní sporty pěší, vodní, cyklo. turistika …. Hlavní centra : Lipno, Kvilda, Povydří, ledovcová jezera….

8 ? PROČ ? 2

9 Ochrana pestré mozaiky rozsáhlých rašelinišť, smrkových i bukových pralesů, horských luk, řek.
Na ochranu ledovcových jezer, které jsou zde jediné na našem území.

10 „ Zelená střecha Evropy“
Co znamená pojem „ Zelená střecha Evropy“

11 Území: - CHKO Šumavské podhůří
- NP Šumava - NP Bavorský les na straně Německa Tvoří největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě, který UNESCO vyhlásilo za biosférickou rezervaci tzv. „ Zelená střecha Evropy“.

12 Vliv člověka

13 První výskyt člověka na Šumavě se datuje již od 12. století.
3

14 s těžbou nerostů (zlata, železné rudy),
- 18. století je spojeno s těžbou nerostů (zlata, železné rudy), s rozvojem sklářství, dřevařství, pastevectví. Šumava se začala zalidňovat. Vznikla celá řada vesnic, osad a samot. 4

15 Podstatné změny nastaly po 2
Podstatné změny nastaly po 2. světové válce, kdy se celé území nynějšího NP nacházelo v hraničním pásu a vojenském výcvikovém prostoru. 5

16 To znamenalo vylidnění celé oblasti a téměř čtyřicetiletý útlum veškeré lidské činnosti. Zanikla celá řada vesnic i samot a počet obyvatel se snížil na minimum. 6

17 Osídlení dnes

18 Dlouhodobé problémy NP?

19 Pravidelně se opakující
kůrovcové kalamity.

20 O kůrovcových kalamitách jsou vedeny záznamy od 19. století.
V důsledku sklářství docházelo k rozsáhlému odlesňování a zjednodušení skladby lesa. Docházelo ke změně skladby lesa výsadbou užitkového smrku, to vedlo k narušení přirozené rovnováhy. O kůrovcových kalamitách jsou vedeny záznamy od 19. století. 7

21 Spory týkající se těžby dřeva.
8

22 Výstavba dalších turistických středisek a areálů na
území parku a CHKO. 9

23 Jakého původu jsou jezera NP?

24 Ledovcová jezera Asi před lety bylo na svazích nejvyšších šumavských hor 11 ledovců, které, vyhloubily budoucí jezerní dna hrazená obloukovými valy čelních morén. Po roztátí ledovců se vyhloubené jímky naplnily vodou, a tak vzniklo původně 10 jezer. Dnes můžeme navštívit 8 jezer ležících v nadmořské výšce kolem 1000 m. Pět z nich se nachází na české straně Šumavy. Jezero Laka, Prášilské a Plešné na území NP, Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava.

25 Které jezero na Šumavě je největší, co o něm víš?

26 Černé jezero 10

27 Je největší jezero na Šumavě i v České republice.
Nachází se 6 km SZ od Železné Rudy pod S svahem Jezerní hory. Má rozlohu 18,4 ha. Leží v nadmořské výšce 1008 m, je nejníže položené jezero u nás. Dosahuje maximální hloubky 40,6 m. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, která je způsobena odrazem tmavých lesů, které ho obklopují. Dno jezera tvoří skála na níž je v současné době asi 9 m kalu, který tvoří pyl z okolních stromů, ukládající se zde po tisíce let.

28 11 Hráz jezera je zpevněná betonem a je u ní hydroelektrárna z r – první přečerpávací elektrárna v ČR .

29 Přehrada pod Černým jezerem
12 Přehrada pod Černým jezerem

30 Nejvýše položené jezero NP?

31 Jezero Laka leží v nadmořské výšce 1096 m n. m.,
svojí rozlohou 2,78 ha je nejmenší jezero NP. 13

32 Alespoň 5 atrakcí NP.

33 Ledovcová jezera 14

34 Povydří 15

35 Pramen Vltavy 16

36 Údolní nádrž Lipno 17

37 Hráz Lipenské přehrady
18

38 Na náhorních rovinách nad 800 m n. m
Na náhorních rovinách nad 800 m n.m. se nachází rašeliniště vrchovištního typu slatě 19

39 Schwarzenberský kanál, je plavební kanál pro dřevo, je 44 km dlouhý.
21 Schwarzenberský kanál, je plavební kanál pro dřevo, je 44 km dlouhý.

40 Horní portál tunelu který je 400m dlouhý u Jeleních Vrchů
20 Horní portál tunelu který je 400m dlouhý u Jeleních Vrchů

41 Vyznačte do mapy tyto pojmy:

42 Lipenská přehrada

43 nejvyšší vrchol Plechý 1378 m

44 Boubínský prales

45 pramen Vltavy

46 Konec

47 Seznam použitých zdrojů a literatury
HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1994, ISBN ANDĚL, Jiří; MAREŠ, Roman. Evropa. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001, ISBN NEUVEDEN. Národní park Šumava [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Šumava - turistický region [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Ledovcová jezera [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Černé jezero [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Laka [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 1 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 6 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 11 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 13 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 14 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 15 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 16 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 17 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 18 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 19 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 20 21 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_ M/01 Hotelnictví Ročník: 3.4."

Podobné prezentace


Reklamy Google