Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metazoa – bazální mnohobuněční „Porifera“ - houbovci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metazoa – bazální mnohobuněční „Porifera“ - houbovci"— Transkript prezentace:

1 Metazoa – bazální mnohobuněční „Porifera“ - houbovci
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Metazoa – bazální mnohobuněční „Porifera“ - houbovci 2–4 vývojové linie dříve spojené do jedné skupiny většinou mořští, ale i sladkovodní, přisedlí ostie, kanálky, spongocel, osculum pinakocyty (pinakoderm), choanocyty (choanoderm), mezoglea (mezohyl) typy stavby: askon sykon leukon osculum pinakocyty ostie kanálek Eumetazoa spongocel choanocyty

2 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
„Porifera“ parenchymula stádium gastruly pohlavní rozmnožování - larva: PARENCHYMULA, TRICHIMELA AMFIBLASTULA gonochoristé – sladkovodní hermafrodité – mořští nepohlavní - vnitřní pučení - gemulace (mikroskléry amfidisky), také vnější pučení vzniká imigrací vzniká invaginací amfiblastula stádium gastruly VIDEO Gemule jsou kulovité shluky archeocytů s dvojitým sponginovým obalem (tepelná izolace).

3 Hexactinellida - křemití
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Hexactinellida - křemití mořské druhy, šestičetné jehlice z SiO2, stmelené sponginem Euplectella aspergillum - houbovec pletený „Venušin koš“, hlubinný druh, Tichý oceán VIDEO

4 Demospongia - rohovití
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Demospongia - rohovití mořské i sladkovodní druhy, křemičité 1- nebo 4-osé megaskléry různé mikroskléry, většinou také sponginová kostra jen typ leukon 1. Monaxonida – jednoosí (sponginová vlákna a jehlice) 2. Keratosa (jen sponginová vlákna)

5 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Monaxonida - jednoosí Mořští a sladkovodní, kostru tvoří sponginová vlákna a křemičité jednoosé jehlice Ephydatia fluviatilis - houbovec říční - povlaky na kamenech a vodních rostlinách, gemule s amfidisky Spongilla lacustris - houbovec rybniční - stojaté vody, gemule s mikrosklérami Poterion neptuni - houbovec pohárový , Tichý oceán 6 druhů v ČR sladkovodní mořští Keratosa mořští, jen sponginová kostra Euspongia officinalis - houbovec mycí, Středozemní moře, síťovitý spongin

6 Calcispongia - vápenatí
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Calcispongia - vápenatí Druhy mělkých moří, jen zde vápenité jehlice z CaCO3, někdy volné nebo masivní kostra, všechny 3 typy stavby (askon, sykon, leukon) Sycon raphanus - houbovec voštinatý trojosé jehlice, oblast Středozemního moře tělní stavba sykon věnec jehlic kolem oscula

7 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Eumetazoa epitely diferencovány nejméně na 2 vrstvy ektoderm (epidermis) a endoderm (střevo) s charakteristickými žláznatými buňkami bez bičíků Ctenophora - žebernatky mořští, asi 80 druhů solitérně, pelagicky, benticky bez žahavých buněk biradiální symetrie 8 podélných řad kmitajících lupínků=pleurostichy Tentaculifera - tykadlovky Cestus veneris - pásovnice venušina Nuda - žebrovky Beroe cucumis - žebrovka vejčitá Eumetazoa VIDEO VIDEO

8 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Cnidaria – žahavci mořští, některá Hydrozoa osidlují brakické a sladké vody žahavé buňky - knidocyty schopnost regenerace, symbióza s řasami ektoderm, endoderm, mezoglea střídání pohl. a nepohl. rozmnožování - metageneze (kromě Anthozoa) 2 stádia: polyp - medúza larva planula polyp difúzní NS, medúza složitější - na obvodu zvonu oči, statocysty, rhopalia ústa/řiť paragastrální dutina chapadla chapadlo endoderm mezoglea ektoderm tělo paragastrální dutina endoderm mezoglea ektoderm chapadlo ústa/řiť

9 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Anthozoa - korálnatci mořští, přisedlí, kolonie i solitérní, vytváří korálové útesy pouze polyp, vytváří gamety bilaterálně symetrická vnitřní stavba v láčce žebrovité přepážky - septa exoskelet z CaCO3 theca - pohárkovitý útvar na bázi polypa sklerosepta (součást exoskeletu) endoskelet z rohovitého koralínu a vápenitých tělísek dlouhá blanitá sarkosepta pohlavní rozmnožování - planula nepohlavní - pučení základ láčky

10 Octocorallia - osmičetní
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Octocorallia - osmičetní VIDEO 8 sarkosept, 8 (nebo násobek) zpeřených chapadel mají endoskelet: koralín+vápenitá tělíska Alcyonaria: Tubipora musica - varhanitka - kolonie kožovité laločnaté bez skeletu, červená kostra, zelený polyp Gorgonaria: Corallium rubrum - větvičkovité či keřovité kolonie, osní skelet červený korál ze Středozemního moře Pennatularia: Pennatula rubra - pérovník - ploché, pružné kolonie, tvar ptačího pera osní polyp kotví v substrátu, dceřiní vyrůstají na postranních větvičkách

11 Hexacorallia - šestičetní
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Hexacorallia - šestičetní 6 sarkosept, 6 (nebo násobek) sklerosept, chapadel více, exoskelet z CaCO3, VIDEO Actiniaria - sasanky solitérní bez exoskeletu, silná mezoglea vyztužená jehličkami z kolagenních fibril, nožní terč - posun po podkladu, akoncie = žahavá vlákna Anemonia sulcata - sasanka hnědá VIDEO Scleractinia - větevníci Vnější kostra ve tvaru pohárku se sklerosepty, velké kolonie, vápenitý skelet, tropické oblasti, tvorba útesů, Zooxanthella v endodermu Diploria cerebriformis - větevník mozkový

12 Staurozoa - kalichovky
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Staurozoa - kalichovky přisedlá scyphomedúza hřbetní stranou k podkladu Lucernaria tethis kalichovka v chladných mořích cirkumpolárně Cubozoa - čtyřhranky tělo medúz vysoké, vyklenuté, na bázi 4 chapadel pedália Chironex fleckeri čtyřhranka Fleckerova Carybdea marsupialis čtyřhranka středomořská

13 medúzy jsou větší, složitější stavba smyslové orgány v ropáliích
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Scyphozoa - medúzovci medúza vajíčko planula polyp ephyra medúzy jsou větší, složitější stavba smyslové orgány v ropáliích VIDEO strobilace nejčastější scyphomedúzy, chobotovité manubrium se 4 cípy (lov potravy) Aurelia aurita - talířovka ušatá Rhizostoma pulmo - kořenoústka plicnatá, mikrofág, chapadla redukována, funkčně nahrazena složitou stavbou manubria

14 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Hydrozoa - polypovci převládá stádium polypa - hydropolyp láčka bez sept laterálně vznik polypoidních nebo medúzoidních zoidů 1/3 má stádium volné medúzy hydromedúza má na okraji zvoncovitého těla charakteristický blanitý lem - velum - plachetka Hydroida - polypovci Mořští i sladkovodní, stádium pelagické medúzy chybí, medúzové stádium je redukováno na přisedlé gonofory Aglaophenia pluma

15 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Sladkovodní nebo brakické vody, polyp tvoří frustruly k vegetativnímu rozmnožování. Craspedacusta sowerbyi - medúzka sladkovodní, zavlečena z Číny, skleníky i volná příroda. Jediný sladkovodní druh s metagenezí a pelagickou medúzou VIDEO Sladkovodní bez stádia medúzy, vegetativní r. - pučení, nepříznivé podmínky pohlavní buňky, vajíčko v ootéce. Hydra vulgaris, Hydra oligactis, Hydra viridissima - 3 typy buněk - knidocyty - volvent, glutinant, penetrant VIDEO

16 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Hydromedúzy: stádium polypa redukované nebo zmizelo Liriope – bez stádia polypa zvon chapadlo gonáda vélum - plachetka manubrium

17 Siphonophora - trubýši
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Siphonophora - trubýši Mořští koloniální, plavou na hladině, vznášejí se, polypoidní a medúzoidní polypi na kolmém stvolu, společné orgány, bez medúzy pneumatofory - nadnášení daktylozoidi - smyslové funkce gastrozoidi - trávení gonozoidi - produkce pohl. buněk nektofory - pohyb Physalia physalis - měchýřovka portugalská pneumatofor modrý, několik m dlouhá chapadla VIDEO

18 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková

19 Ectoprocta (= Bryozoa) mechovci
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Ectoprocta (= Bryozoa) mechovci mořští, sladkovodní, koloniální zoidi, bryozoidi kolonie buď monomorfní nebo polymorfní kolonie (ovicely, avikulárie, vibraculárie) vnější a vnitřní pučení (gemulace - statoblasty) mezodermální buňky uvnitř, vně chitinózní obal často s háčky flotoblasty = obal se vzdušnými komůrkami, plavou sesoblasty = obal lepivý bez komůrek polypid, cystyid

20 Ectoprocta (= Bryozoa) mechovci
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Ectoprocta (= Bryozoa) mechovci TS: tvar „U“, prvoci, bakterie, detrit, zachycována chapadélky, přiháněna řasinkovým epitelem VS: jen přes epitel, někdy hnědé těleso CS: chybí svalovina je diferencována - retraktor lophophoru célom vyvinut v cystidech, prstenčitý kolem úst s výběžky do chapadélek

21 Phylactolaemata - mechovky
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková lophophor podkovovitý tělní stěny mezi zoidy mohou chybět monomorfní kolonie, statoblasty, rezistence proti mrazu, vyschnutí naše běžné druhy: Plumatella repens (mechovka plazivá) - rychlý růst Plumatella fungosa (mechovka houbovitá) – vzhled jako houbovec říční VIDEO

22 Phylactolaemata - mechovky
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Cristatella mucedo (mechovka hadovitá) - velké kolonie, statoblasty s háčky (za 24 hod o 10 cm) Pectinatella magnifica (mechovka americká) - zavlečena ze Severní Ameriky, rosolovitá hmota se štítky, na nich zoidi

23 Gymnolaemata - keřnatenky
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková VIDEO polymorfní kolonie kruhovitý lophophor bez epistomu, bez svaloviny hibernákula = zimní pupeny Paludicella articulata (keřnatenka bahenní) - žije ve sladké i brakické vodě Bugula - běžný mořský rod

24 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Gnathifera: „Rotifera“ - vířníci sladkovodní, vlhká půda, mech heterofágové – řasy, detrit stavba těla: hlava s vířivým aparátem, trup s orgány, noha s lepivými žlázami na povrchu těla kutikula, krunýřek TS: ústa, žvýkací hltan=mastax, střevo, kloaka, anus VS: protonefridia CS a DS nejsou vytvořeny konstantní počet tělních buněk, nemohou se množit pučením! gonochoristé ne ve cvičení „Rotifera“ Kamptozoa Gnathifera - Syndermata

25 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Heterogonie: amiktická samička - diploidní vajíčka miktická samička - haploidní vajíčka samci,páří se samicemi své generace dormantní přezimující vajíčka Monogononta točivky Brachionus – obrněnka Keratella – hrotenka Floscularia (laločenka) Keratella Floscularia VIDEO

26 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Bdelloidea – pijavenky sladkovodní i půdní cylindricky stažitelné tělo, teleskopicky stažitelné zástupce: Philodina - pijavenka

27 Acanthocephala - vrtejši
Fylogeneze a diverzita živočichů cvičení J. Schenková Acanthocephala - vrtejši parazité s obligátním střídáním hostitele (obratlovci) vysunovatelný rypáček s háčky proboscis šíjová část obsahuje 2 lemnisky bez trávicí soustavy, příjem potravy osmoticky ganglion + nervová vlákna protonefridia gonochoristé vajíčko - mezihostitel - konečný hostitel

28 Fylogeneze a diverzita živočichů 2. cvičení J. Schenková
Acanthocephala - vrtejši proboscis (rypáček) pochva rypáčku lemniskus vajíčka a růžice vaječných buněk uterinní zvon děloha pochva Acanthocephalus lucii mezihostitel Asellus aquaticus definitivní hostitel okoun, candát, štika Polymorphus magnus - vrtejš kachní mezihostitel Gammarus konečný hostitel kachna Macracanthorhynchus hirudinaceus – vrtejš velký mezihostitel – chroust, zlatohlávek konečný hostitel prase proboscis lemniskus pochva rypáčku varlata cementové žlázky Příště bude test! ♀ ♂


Stáhnout ppt "Metazoa – bazální mnohobuněční „Porifera“ - houbovci"

Podobné prezentace


Reklamy Google