Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mnohobuněční Metazoa. Vznik mnohobuněčnosti náznaky už u prvoků buňky → tkáně → orgány → org. soutavy → organismy → společenstva vznik z jednobuněčnosti?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mnohobuněční Metazoa. Vznik mnohobuněčnosti náznaky už u prvoků buňky → tkáně → orgány → org. soutavy → organismy → společenstva vznik z jednobuněčnosti?"— Transkript prezentace:

1 Mnohobuněční Metazoa

2 Vznik mnohobuněčnosti náznaky už u prvoků buňky → tkáně → orgány → org. soutavy → organismy → společenstva vznik z jednobuněčnosti? –předpoklady: tělo ze stejný chemických prvků pohlavní rozmnožování: na začátku vývoje nového jedince je jediná buňka → pak je jednobuněčnost evolučním předstupněm mnohobuněčnosti více teorií

3 invaginační teorie Ernst Haeckel (následovník Darwina) předek: kulovitá kolonie (váleč, trubénka) rýhování oplozeného vajíčka → blastomery → MORULA → vycestování buněk k povrchu → BLASTULA s blastoceolem → invaginace → GASTRULA – dvouvr. org. (ektoderm a entoderm, mezenchym, prvostřevo=archenteron a prvoústa=blastoporus) pravidlo rekapitulace (embryonální vývoj)

4 další teorie imigrační –Ilja Mečnikov –jako invaginační, ale entoderm vcestováním fagocytujících b. → paranchymela plakulární –Otto Bütschli –předek: plochý dvouvstevný živočich = plakula → specializace vrstev → nadzvednutí a protažení → bilatogastrea –bilaterální souměrnost předchází radiální!

5 další teorie ciliární teorie –předek: mnohojaderní obrvení → buněčné membrány → „ploštěnci“ –bilaterální souměrnost předchází radiální!

6 oddělení Diblastika dvoulistí

7 Diblastika ustrnutí vývoje ve stádiu gastruly 2 zárodečné listy: ektoderdm a entoderm málo rozlišené buňky těla nesouměrná, bez tkání radiální souměrnost, rozlišené tkáně přisedlí pohyblivé larvy

8 kmen: vločkovci (Placozoa) volně žijící – mořské pobřeží nejjednodušší – dvouvrstevná plochá vločka → výzkum regenerace a koordinace b. 2 – 3 mm bičíkaté a tukové buňky váčkovité žlaznaté a cylindrické vstřebávací b. rosolovitá hmota –vláknité, améboidní a kontraktilní b., mitochondrie, bakterie

9 vločkovci rozmnožování –nepohlavně – příčné dělení –pohlavně potrava –prvoci, řasy –nadzvedávání středu těla → dočasná T dutina –natrávení → vstřebání vločkovec plazivý

10 kmen: houbovci (Porifera) evolučně úspěšná slepá vývojová větev netvoří tkáně nesouměrné tělo většina mořští přisedlí – povlaky na kamenech kolonie nebo samostatně někdy výrazné zbarvení určitá autonomie buněk → regenerace

11 houbovci džbánkovité tělo ektoderm pinakocyty –ploché pinakocyty entoderm –límečkové bičíkaté buňky choanocyty = choanocyty → choanoderm –intracelulární trávení mesogleamesoglea –rosolovitá hmota s volnými buňkami

12 houbovci centrální dutina spongocoel = spongocoel přívodní kanálky ostia = ostia otvor vyvrhovací oskulum = oskulum kmitání bičíků → přívod vody s živinami

13 houbovci amoebocytyamoebocyty –roznos potravy –pohlcení nestr. zbytků … kolenocytykolenocyty –kolagen – vyztužení sklerocytysklerocyty –sklerity – opora spongocytyspongocyty –pevná a pružná spongiová vlákna archeocytyarcheocyty –nediferencované → vnitřní pupeny gonocytygonocyty –pohlavní buňky (hermafrodité) porocytyporocyty –výstelka ostií

14 houbovci tělní typy podle složitosti stavby ( choanoderm ) –ascon, sycon, leukon

15 rozmnožování nepohlavně –pučení bez oddělení → kolonie –fragmentace –vnitřní pučení = gemulace sladkovodní – klimatické výkyvy – v zimě zahynou shluk archeocytů → obalení sponginem (2 vrstvy – vzduch, amfidisky) → gemule → rozpad mateřské houby → na jaře uvolnění archeocytů skrz porus → noví jedinci přenos gemulí na peří ptáků → šíření

16 rozmnožování pohlavně –hermafrodité –spermie uvolněny s proudem vody → zachycení na choanocytech → do mezogleje → oplození vajíček → amfiblastula obrvená – plave polarizované tělo – část s bičíky se vchlípí → entoderm

17

18 houbovci – vápenatí mořští – chladná, mělká samostatné CaCO 3 jehlice drobní kolonie houba voštinatá

19 houbovci – křemičití mořští – teplá, hlubiny SiO 2 jehlice jednotlivě houba pletená = Venušin koš –uvnitř pár drobných korýšů

20 houbovci – rohovití mořští i sladkovodní leukonní s jehlicemi nebo bez houba obrovská –moře, zachytávání těl houba pohárová = Neptunův pohár –mořská, až 150 cm

21 houbovci – rohovití sladkovodní –drobní –vždy gemulace –houba rybniční gemule bez amfidisků –houba říční ploché tenké povlaky

22 houbovci – rohovití bez jehlic → jen spongin –houba mycí Středoz. moře –houba koňská písek ve skeletu –houba domečková rak poustevník

23 kmen: žahavci (Cnidaria) radiální souměrnost mořští i sladkovodní jednotlivě nebo v koloniích mesoglea bez volných buněk –opora schránky – chitin, aragonit (CaCO 3 ) vakovité tělo s láčkou (trávicí dutina) –jediný otvor –bičíkaté buňky – sekrece i vstřebávání chapadla

24

25 žahavci žahavé buňky (knidoblasty) –dutinka s vláknem –penetranty - žahavé vlákno, hypnotoxin, knidocil (citlivý výběžek) –volventy – omotání kořisti –glutinanty – lepivá hmota –neregenerují se (doplnění) –ve skupinách → bradavkovité útvary

26 žahavci dravci DS – difúze NS – rozptýlená nervová vlákna svalové buňky (ektoderm) smysly – zrak, poloha, chemoreceptory –ropália rozmnožování –pohlavní i nepohlavní → metageneze –polypové a medúzové stádium

27 polyp –přisedlý –nožní terč –tělo –peristom –chapadla medúza –plovoucí –zvon –manubrium –plachetka –chapadla

28

29 žahavci - metageneze přisedlý polyp (1) → strobilace → strobilus (2) → odšrcení (nepohl. r.) → ephyra (4) → dozrávání pohlavních orgánů → medúza (5) → pohl. r. – splynutí pohlavních buněk → zygota (6) → larva planula (7) → přisednutí → polyp (1) http://www.biology.ualberta.ca/courses.hp/zool250/animations/Scyphozoa.swf

30 žahavci 4 třídy: –polypovci (Hydrozoa) –medúzovci (Scyphozoa) –korálnatci (Anthozoa) –čtyřhranky (Cubozoa)

31 polypovci v metagenezi převládá polypové stádium, medúza (hydromedúza) může úplně chybět pohlavní r. polypa: ektodermální gonády → pohlavní buňky → zygota → planula → přisednutí → polyp nepohlavní r. pučením → regenerace stažitelná chapadla láčka až do chapadel žlaznaté b. → extra i intracelulární trávení

32

33 polypovci zástupci: nezmaři –mutualismus se zelenými řasami –živí se drobnými živočichy - buchanky, perloočky –n. zelený, n. hnědý (dlouhá stopka i chapadla), n. obecný medúzka sladkovodní –rodozměna: polyp - mm, medúzka - cm, mikroplankton, u nás všude

34

35 video lov

36 polypovci trubýši –plovoucí kolonie - až 30 m, morfologická i fční diferenciace –jedinci propojeni stvolem a GVS –pneumatofor - hydrostatika –medúzomy (plovací zvonce) – svaly - aktivní pohyb –daktylozoidi (potrava), gasterozoidi (trávení) –gonozoidi (rozmnožování - pohlavní) –zvláštní tvary i barvy –loví i ryby, ! ohrožení člověka ! –měchýřovka portugalská, m. vznášivá, paruska komůrkatá

37

38 mořští paprsčitě souměrní dochází k celé rodozměně –polyp do 5 mm, jednotlivě –skyfomedúza složitější, radiální chodby GVS 5 – 60 cm (2 m) bez plachetky exumbrela a subumbrela manubrium ropália (8) dravé medúzovci

39

40 zástupci: –Cyanea arctica největší: zvon až 2 m, chapadla až 40 m –talířovka svítivá – světélkuje –talířovka ušatá – modré pohl. ográny –kořenoústky – plankton – perforované výrůstku místo oú plícnatá – 60 cm medúzovci

41 http://www.youtube.com/watch?v=HqfCm58SB6Y

42 Talířovka svítivá Talířovka ušatá Kořenoústka plícnatá

43 mělká teplá moře, přisedlí potlačení metageneze → chybí stadium medúzy → polyp se rozmnožuje pučením i pohlavně hermafroditi, při pučení se neoddělují → propojená láčka oddělená přepážkami (coenosarc, sklerosepta) věnce chapadel, jícen kostra z koralinu (endoskelet) nebo CaCO 3 (exoskelet) korálové útesy -Velký bariérový útes -velká druhová pestrost indikátoři org. znečištění korálnatci

44 osmičetní –8 přepážek, 8 chapadel, vždy tvoří kolonie –rohovitky korál červený - Středozemní moře, šperky Venušin vějíř –varhanitka –pérovníci ptačí pero světélkují p. červený korálnatci

45 šestičetní –počet chapadel v násobku 6 –sasanky netvoří kostru (Ca jehličky, fibrily) posun nožním terčem jednotlivě, přílivová zóna - nasávají vodu –sasanka koňská velké množství chapadel - loví i ryby mutualismus –s korýši (sasanka plášťová a poustevníček mořský) –s rybami (Stoichactis a klaun očkatý) červnatec sasankový – ve dně karafiát mořský – 1000 chapadel

46 šestičetní –větevníci mělké vody – do 20 m – korálové útesy mutualismus s Obrněnkami masivní vápencovitý exoskelet mnohamilionové kolonie – postupné odumírání větevník mozkový houbovník obecný korálnatci

47 http://www.youtube.com/watch?v=7UgVN6OjFOA http://www.youtube.com/watch?v=3Gioc3QAJ7s

48 čtyřhranky podobné medúzovcúm, ale chybí sklerosepta medúza z celého polypa, ne strobilací čtyřhranný zvon (15 - 25 cm) chapadla ze 4 ramen - několik m některé jedovaté - smrt člověka i do 3 minut čtyřhranka smrtelná –jedovatá, Austrálie, 20 cm, 4 x 15 chapadel

49 kmen: žebernatky (Ctenophora) „vesla nesoucí“ mořští, několik dm dravé (lepivé buňky) radiální – náznaky bilaterality –vejčitý, nebo pásovitý tvar těla –8 pásů destiček (pleurostichy) –statický orgán, tykadla NS – rozptýlená s prstencem a 8 pruhy dichotomicky větvená GVS bioluminiscence RS – pohlavně, hermafrodité žebrovka vejčitá (15 cm, ryby) pásovnice Venušina (150 cm, mikrofágní)

50 http://www.youtube.com/watch?v=x7JSBP2zHUM

51 kmen: rybomorky (Myxozoa) = výtrusenky dříve prvoci mikroskopické zjednodušená tělní stavba parazitické – střídání hostitelů (ryby, nítěnky), tkáňové dutiny (extracelulární) → bělavé cysty nepohlavní rozmnožování: –vícebuněčné spory s pólovými váčky → ukotvení v TS → krví do dalších částí těla → plazmodium → somatické b. a spory

52 rybomorky rybomorka pstruží –tmavá zadní část těla –ztráta rovnováhy a koordinace → smrt hladem r. parmová –boule na kůži prvočenky –parazité bezobratlých i obratlovců (včetně člověka) –prvočenka plicní – zápal plic kojenců

53 kmen: morulovci (Mesozoa) endoparazité mořských bezobratlých (mm) více stádií, pohlavní i nepohl. rozmnož. tělní stavba podobná morule –druhotně? –obrvené somatické buňky –rozmnožovací b. ve středu

54 pro zájemnce video


Stáhnout ppt "Mnohobuněční Metazoa. Vznik mnohobuněčnosti náznaky už u prvoků buňky → tkáně → orgány → org. soutavy → organismy → společenstva vznik z jednobuněčnosti?"

Podobné prezentace


Reklamy Google