Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Les Návod Pokračuj do hry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Les Návod Pokračuj do hry."— Transkript prezentace:

1 Les Návod Pokračuj do hry

2 Kvízová otázka Les jako celek Druhy lesa Lesní flora Stromy Houby
Lesní fauna 1 11 21 31 41 51 2 12 22 32 42 52 3 13 23 33 43 53 4 14 24 34 44 54 5 15 25 35 45 55 6 16 26 36 46 56 7 17 27 37 47 57 8 18 28 38 48 58 9 19 29 39 49 59 10 20 30 40 50 60 N1 N3 N5 N7 N9 N11 N2 N4 N6 N8 N10 N12

3 1. Co to je lesní ekosystém?
Les je ekosystém, složený převážně ze stromů

4 2. Co to je sukcese? Sukcese je přirozený vývoj lesa.

5 3. Proč je důležitý lesní kořenový systém?
Hustá spleť kořenů zpevňuje půdu na svazích hor, dlouhé kořenové systémy udržují v krajině vodu

6 Kde se v ČR nachází původní prales a jak se nazývá?
3. Kde se v ČR nachází původní prales a jak se nazývá? Na Šumavě – Boubínský prales, Milešický prales, Bílé Karpaty – Javořina.

7 Jaké jsou většinou lesní půdy? Jsou většinou zásadité či kyselé?
4. Jaké jsou většinou lesní půdy? Jsou většinou zásadité či kyselé? Kyselé.

8 5. Jaká rozeznáváme lesní patra?
Patro kořenové, mechové, bylinné, keřové a stromové.

9 6. Co to je holoseč? Způsob těžby lesa, kdy se celé veliké plochy lesa.

10 7. Jakým stromům se říká pionýrské dřeviny a proč?
Například bříza, neboť jako první obsazuje holá stanoviště a umožňují následně růst dalších dřevin.

11 8. Kolik letokruhů najdeme většinou na mýtném smrku hospodářského lesa a kolik letokruhů na pařezu smrku přirozeně rostoucího? Mýtní hospodářský les – cca 80 letokruhů Přirozeně rostoucí smrk -300 letokruhů

12 9. Proč je tak důležité, aby rostlo v krajině dostatečné množství stromů, aby bylo dostatek lesů? Lesní ekosystém je důležitý pro cirkulaci vody v krajině, les je ideální prostředí pro mnoho zvířat, je důležitý pro ochranu půdy před erozí.

13 Má zůstávat odumřelé dřevo v lese a proč?
10. Má zůstávat odumřelé dřevo v lese a proč? Odumřelé dřevo je pro les důležité. Mravenci si v padlých kmenech stavějí svá obydlí, stahuje se sem větší množství brouků a hmyzu, dřevo se postupně rozkládá na humus.

14 11. Spoj pojmy tak, aby byla tvrzení pravdivá.
A)Lesy listnaté……….…………….a)okolí řek B)Lesy smíšen… b)horské oblasti C)Lesy jehličnaté ….....c)pahorkatiny a nížiny D)Lesy lužní …………………………d)podhůří A= c B= d C = b D = a .

15 12. Které lesy se vyskytují spíše v nížinách, a které spíše v horách?
Listnaté lesy spíše v nížinách a jehličnaté spíše v horách. .

16 Jaké jsou nevýhody monokultury?
13. Jaké jsou nevýhody monokultury? Stromy jsou náchylnější k chorobám i škůdcům než přirozeně rostoucí les. Monokulturní lesy jsou chudší na počet druhů, které se v něm vyskytují.

17 14. Co to je monokultura a polykultura?
Monokultura je jednodruhový les. Polykultura je les složený z více druhů.

18 Které druhy stromů patří do lužního lesa?
15. Které druhy stromů patří do lužního lesa? Typickými stromy v lužních lesích jsou olše, vrby, topoly a dále také duby, jasany, jilmy a lípy.

19 Jak se nazývá smrkový les, borový les, dubový les a bukový les?
16. Jak se nazývá smrkový les, borový les, dubový les a bukový les? Smrčina, bor, doubrava, bučina.

20 17. Proč zaujímá čím dál více prostoru hospodářský les na úkor lesa přírodního? Protože hospodářský les dává daleko více dřeva za kratší časový úsek. Hospodářský les je pozitivní pro člověka, nikoli pro ekosystém.

21 Které plody nepatří mezi plody lesního ekosystému?
18. Které plody nepatří mezi plody lesního ekosystému? Žalud Bukvice Jahoda zahradní Ostružina Borůvka Šípek Bezinka Hloh Jahoda zahradní.

22 19. Co to je přirozený les ? Přírodní les je nerušeně rostoucí les, do kterého se pokud možno téměř nezasahuje. Není určen k hospodářských účelům.

23 20. Co je to prales? Prales je synonymum pro původní les, neovlivněný člověkem.

24 21. Patří lesní rostliny mezi producenty, konzumenty nebo rozkladače?
Rostliny jsou schopny živit se samy pomocí fotosyntézy – za přítomnosti sluneční energie produkují z vody a oxidu uhličitého organické látky – cukry – jsou to tedy producenti

25 22. Jak se jmenuje rostlina na fotografii? Do jakého lesního patra patří ? Jedná se o ostružiník, který patří do keřového patra.

26 23. Poznáš rostlinu na obrázku? Víš co a za jakým účelem se z ní sbírá? Uměl bys říci mimo soutěž, jak se plod této rostliny nazývá v angličtině? Brusnice borůvka. Plody se sbírají na sušení, marmeládu, zavařování – také jako léčebý prostředek – sušené plody borůvky jsou vynikající prostředek proti průjmům. Anglicky říkáme borůvce „blueberry“.

27 24. Poznáš rostlinu na obrázku? Je to rostlina jedovatá či nejedovatá? Podle čeho jí vždy jistě poznáš? Vraní oko čtyřlisté. Je to rostlina prudce jedovatá a pozná se bezpečně podle čtyř velikých listů, uprostřed nichž je uložen jeden tmavý plod.

28 25. Poznáš, co je na fotografii za rostlinu a kde roste?
Sasanka hajní – roste v listnatých lesích a na březích potoků.

29 26. Jak se jmenuje rostlina na fotografii? Do jakého patří patra a jaká část se z ní sbírá? Jedná se o šípkovou růži. Patří do keřového patra a sbírají se z ní plody pro velký obsah vitamínu C. Plody se suší a vaří se z nich čaj.

30 27. Do jakého patra patří mechy a jsou či nejsou to pionýrské rostliny? Mechy patří do mechového patra a jsou to pionýrské rostliny.

31 28. Poznáš rostlinu na fotografii? Jaké je její druhové i rodové jméno a v jakých lesích roste? Rostlina se nazývá „Kapraď samec“ a nalezneme jí v jehličnatých a smíšených porostech na půdě dobře zásobené humusem.

32 29. Jaký je rodový i druhový název rostliny na fotografii? Víš na co se používají její listy? Do jakého patra patří? Jedná se o maliník obecný.

33 29. Znáš název rostliny na fotografii? Čím se poloparazitická rostlina liší od rostlin parazitických ? Jedná se o jmelí bílé. Její zvláštností je, že je to poloparazitická rostlina. Poloparazitické rostliny čerpají od svého hostitele pouze anorganické látky a vodu, parazitické látky čerpají vše, tedy i látky organické.

34 31. Jakým stromům se říká pionýrské dřeviny a proč?
Například bříza, neboť jako první obsazuje holá stanoviště a umožňují následně růst dalších dřevin.

35 32. Vyjmenuj 5 jehličnatých stromů.
Smrk, modřín,borovice,jedle, borovice vejmutovka,

36 33. Vyjmenuj sedm listnatých stromů.
Akát, bříza, buk, dub, topol, vrba, habr, hloh, javor, jasan, lípa, jeřáb, olše, lípa, ořech, kaštan,

37 34. Jakému stromu patří listy na fotografii? Čím je tento strom zajímavý? Věděl bys mimo soutěž, do jaké patří čeledi, Dub – dlouhověký strom s velmi tvrdým dřevem, pomalu rostoucí. Patří do čeledi bukovitých.

38 35. Jaký strom je na fotografii – jeho rodové i druhové jméno? A jaký má kořenový systém – mělký nebo hluboký? Smrk ztepilý – mělce uložené kořeny.

39 36. Poznáš, co je za velikány na této fotografii? Jak se stromy jmenují? Zda jsou opadavé či neopadavé a jako barvu a strukturu má jejich kůra? Jedná se o buk lesní, je opadavý a má velmi hladkou stříbřito-šedou kůru.

40 37. Dokážeš poznat podle obrázku,o listy jakého stromu se jedná?
Znáš jeho rodové i druhové jméno? Jedná se o břízu bělokorou.

41 38. Poznáš podle obrázku, jakému stromu patří tyto listy a květy? Víš, čím je tento strom zajímavý? Mimo soutěž zkus odpovědět,na co se používají jeho květy. Lípa srdčitá. Je to náš národní strom a její květy se suší a poté používají na čaj proti nahlazení – jsou potopudné.

42 39. Listy na fotografii patří jakému stromu?
Mimo soutěž zkus říci,na co se používá kůra tohoto stromu. Jasan ztepilý. Sušená kůra jasanu se používá jako prostředek proti horečce.

43 40. Kterému stromu patří tyto listy? Víš, která země má tento list na své národní vlajce? Javor klen. Tento list má na vlajce Kanada.

44 41. Houby patří mezi producenty, konzumenty nebo rozkladače a parazity? Houby patří mezi rozkladače a parazity.

45 42. Co je to plodnice? Plodnice je část houby, která slouží k produkci výtrusů a následnému rozmnožování.

46 43. Jak se nazývá houba na obrázku? Víte, proč se takto jmenuje? Proč je tato houba nebezpečná pro strom, Nazývá se „Václavka smrková“ – tento název má proto, že její největší výskyt je kolem svátku Václava – v září a je nebezpečná pro stromy, protože se chová jako parazit. Na stromech parazituje.

47 44. Jsou houby jednobuněčné, mnohobuněčné nebo jedno i mnohobuněčné organizmy? Houby jsou jedno i mnohobuněčné organizmy.

48 45. Na jaké 4 skupiny dělíme říši houby? Říši houby dělíme na Kvasinky
Plísně Houby s plodnicí Lišejníky

49 46. Proč jsou důležité lišejníky?
Lišejníky jsou tzv. bioindikátory. Jsou velice citlivé na znečištěné ovzduší. Jsou to složené organismy.

50 47. Buňky hub jsou podobné buňkám rostlin, na rozdíl od rostlin však neobsahují……..? A nejsou schopny ………. Neobsahují chlorofyl a nejsou schopny fotosyntézy.

51 48. Jaká je nezastupitelná úloha hub?
Houby rozkládají odumřelá těla rostlin a živočichů. Při rozkladu uvolňují do půdy anorganické látky, které využívají rostliny. Jsou to významní rozkladači.

52 49. Poznáš houbu na fotografii? Proč jedůležité vědět, o jakou houbu se jedná? Díky jakým znakům houbu bezpečně poznáš? Jedná se o muchomůrku zelenou. Je důležité jí znát, protože se jedná o nejprudčeji jedovatou houbu v Evropě. Muchomůrka zelená má široký nazelenalý klobouk, má kyjovitě ztlustlý třeň, který vyrůstá z vajíčka, často se mu říká kalich smrti a v horní části má bílý prstenec.

53 50. Žije na našem území medvěd hnědý nebo zde již vyhynul?
Na území ČR medvěd hnědý plně vyhynul v první polovině 19. století. Občas zavítá do Beskyd medvěd hnědý ze Slovenska, ovšem zatím ne na stálo.

54 51. Světlušky a střevlíci žijí v korunách stromů, na zemi nebo v kmeni stromu? Na zemi.

55 52. Bekyně a chrousti žijí v korunách stromů, na zemi nebo v kmenech stromů? Žijí v korunách stromů a živí se listím.

56 53. Jsou lesní živočichové producenti, konzumenti nebo rozkladači?
Živočichové si látky k životu neumějí vyrobit sami, a proto je musí přijímat v potravě, musí je konzumovat. Jsou to tedy konzumenti.

57 54. A tohoto ptáka poznáš? A víš,kde si vyhledává potravu? Zda pouze na stromech, pouze na zemi, nebo na stromech i na zemi? Sojka obecná, která si vyhledává potravu na stromech i na zemi.

58 55. Jaký pták se nám ukazuje na fotografii?Víš v jakých lesích žije a zda žije monogamním či polygamním způsobem života? Strakapoud, patří mezi datlovité. Žije převážně v listnatých a lužních lesích a žije monogamně.

59 56. Jak se jmenuje živočich na fotografii a jakým žije způsobem života – samotářským nebo ve společenství? Veverka žije kromě období rozmnožování samotářským způsobem života a druhým se raději vyhýbá.

60 57. Jak se jmenuje zvíře na fotce a patří mezi sudo nebo lichokopytníky? Jedná se o srnce lesního a patří mezi sudokopytníky.

61 58. Na obrázku je Srnec obecný Jelen lesní Daněk evropský Muflon
Na obrázku je Jelen lesní.

62 Jaký význam má výskyt mravence lesního v lese?
59. Jaký význam má výskyt mravence lesního v lese? Udržují rovnováhu v lesním ekosystému – hubí různé druhy bezobratlých živočichů- velké množství lesních škůdců

63 60. Proč se říká sojce obecné „přítel lesa“?
Žaludy si sojka v krku přenese do skrýše na zimu, spotřebuje však jen nějaké skrýše a ze zbylých vyklíčí velké množství žaludů.

64 N1. Proč jsou důležité v lesích močály?
Zdravé lesy a močály v nich jsou pro přilehlá území neobyčejně důležité. Dokáží pojmout obrovské množství vody a postupně ji zase vydávat okolní krajině. Tak se starají o vyváženost podnebí (klimatu). Do lesního podloží se stahuje čistá podzemní voda, z níž pak člověk získává pitnou vodu.

65 N2. Co je to symbioza? Když si rostliny, živočichové a jiné organismy vzájemně prospívají

66 N3. Medvěd hnědý je býložravec, masožavec nebo všežravec?
Medvěd hnědý je všežravec. Živí se lesními plody, kořínky, zemědělskými plodinami i živočišnou stravou, rybami, hmyzem nebo i malými savci. I přes svou zabijáckou pověst tvoří až 90 % potravy medvěda hnědého rostlinná. strava

67 N4. Ve srovnání s rostlinami je počet hub vyšší nebo nižší? Umíte odhadnout mimo soutěž, kolik známe zhruba druhů hub? Oproti rostlinám je počet druhů hub vyšší. Známe zhruba tisíc druhů hub.

68 N5. Jak se nazývá zvíře na fotografii, jak se jmenuje jeho obydlí a jakým způsobem přežívá zimu? Je to jezevec lesní, přebývá v norách a po dobu zimy upadá do zimního spánku.

69 N6. Jaký je název zvířete na obrázku, jeho rodové i druhové jméno? Je to šelma psovitá či kočkovitá? Je to býložravec, masožravec nebo všežravec? Liška obecná je šelma psovitá a je to masožravec.

70 N7. Jaké výšky dorůstá a kde se vyskytuje borovice kleč?
Borovice kleč dorůstá výšky 1-2 metry a objevuje se převážně v horských oblastech nad horní hranicí lesa. V nižších oblastech pak např. na rašeliništích

71 N8. Medvěd hnědý je býložravec, masožavec nebo všežravec?
Medvěd hnědý je všežravec. Živí se lesními plody, kořínky, zemědělskými plodinami i živočišnou stravou, rybami, hmyzem nebo i malými savci. I přes svou zabijáckou pověst tvoří až 90 % potravy medvěda hnědého rostlinná. strava

72 N9. Co je to dřevina? Dřevina je vytrvalá rostlina se schopností tloustnutí dřevnatého stromku. Stonky dřevin obsahují dřevo a lýko.

73 N10. Jaký je rozdíl mezi keřem a stromem?
Strom má jeden dřevnatý kmen, keř je rozvětvený hned u země.

74 N11. Z čeho jsou složeny lišejníky?
Lišejníky jsou organizmy složené z houby a řasy, případně z houby a sinice. Tyto dva organizmy žijí v symbioze.

75 N12. Co je to dendrologie? Dendrologie je nauka o stromech a dřevinách.

76 Návod Na titulní straně klikneme na číslo otázky. Otevře se otázka, kterou zodpovíme. Klikneme na otazník, abychom si zkontrolovali správnost odpovědi. Klikneme na ikonu domečku, čímž se vrátíme zpět na titulní stranu. Zde kliknutím zabarvíme správnou barvou obličej. Pokud byla zodpovězena správně, pak navolíme barvu hráče, pokud špatně, necháme obličej červený. Jestliže neodpoví správně nikdo ani opakovaně, můžeme obličej zcela vymazat dalším kliknutím. Pokračujeme na další otázku.

77 Zdroje ¨http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Buchenwald_1.jpg/450px-Buchenwald_1.jpg

78 Zdroje


Stáhnout ppt "Les Návod Pokračuj do hry."

Podobné prezentace


Reklamy Google