Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Politický extremismus a radikalismus

2 Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzita obrany Kounicova 65 662 10 Brno richard.stojar@unob.cz, +420 973 443 273

3 Cíl přednášky Seznámit se základním pojetím extremismu a radikalismu Vysvětlit problematiku extrémistických hnutí a jejich kontroverznost ve vztahu k demokratickému charakteru státu Nastínit zásadní rozdíly mezi extremismem a radikalismem a míru jejich akceptovatelnosti ve společnosti a ozbrojených silách Připomenout způsoby boje proti extremismu v ČR a AČR

4 Obsah přednášky Úvod Vymezení pojmů Vztah extremismu a AČR

5 Vymezení pojmů Extremismus: „Pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.“ (MV ČR) Radikalismus: Politický směr usilující o zásadní nekompromisní řešení problémů. Nevybočuje však z ústavních pravidel.

6 Model extremismu Demokratický střed Levicový radikalismus Levicový extremismus Demokratický střed Pravicový radikalismus Pravicový extremismus Ústavně-konformní spektrum, definované demokratickým řádem Ústavně-konformní spektrum, definované demokratickým řádem Pramen: upraveno podle MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR.

7 Názory veřejnosti k politické situaci v ČR průzkum agentury STEM – prosinec 2011: 21 % občanů spokojeno se současnou politickou situací v ČR 67 % občanů je přesvědčeno, že by Česku prospělo, kdyby v něm vládla "pevná ruka" a někdo jasně určil, co se má dělat. 54 % občanů se považuje za zastánce radikálních stanovisek a rázných řešení v politice.

8 Názory veřejnosti k některým otázkám a způsobům řešení průzkum agentury STEM – 2013:

9 Vymezení pojmů Kriminalita s extremistickým podtextem:  pod tímto pojmem se rozumí jednání které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku a jeho pohnutkou je apriorní nenávist vyplývající z příslušnosti adresáta útoku k rase, národnosti, náboženství, třídě či jiné sociální skupině  specifickým typem zařaditelným do této kategorie kriminality je také kriminalita proti symbolům či představitelům existujícího společenského systému, je -li motivovaná apriorní nenávistí vůči němu

10 Možné dělení extremismu Pravicový extremismus Levicový extremismus Jiné možné extremistické formy Náboženský extremismus Národnostní extremismus Ekologický extremismus Squatting Divácké násilí Nebezpečné sekty Terorismus

11 Pravicový extremismus Typické znaky pravicového extremismu popírá rovnost lidí na rasovém či etnickém základě odmítá demokratický ústavní stát preferuje hierarchicky uspořádané a autoritativní státní a společenské zřízení  za svůj cíl často považují silný stát s etnickou či rasově homogenní společností, silným vůdcem a pevným řádem, jehož narušení je třeba tvrdě trestat  společným jmenovatelem pravicově militantně skupin je přesvědčení o nadřazenosti určité skupiny lidí, víra v potřebu silného vůdce a často i vnímání násilí jako očistné síly

12 Levicový extremismus Hlavní znaky levicového extremismu zdůrazňuje rovnost ve všech oblastech života a společnosti odmítá demokratický ústavní stát garantující soukromé vlastnictví výrobních prostředků Vychází obvykle z marxistické ideologie, vyzývající k diktatuře proletariátu, tedy k organizovanému, systematicky uplatňovanému třídnímu násilí, jehož cílem a smyslem je likvidace soukromého vlastnictví výrobních prostředků a souběžně i aktivních odpůrců a možné názorové opozice

13 Jiné extremistické formy Náboženský extremismus popírá práva ostatních netolerantním vnucováním svého náboženství obecně lze definovat jako dogmatický fanatismus nebo-li jakési patologické přesvědčení vedoucí jedince i celé sociální celky ve jménu víry ke krajnostem Národnostní extremismus Etnická a národnostní intolerance projevující se násilnými projevy vůči skupinám odlišné populace

14 Extremismus v ČR – riziková subkultura mládeže ? Organizační limity Generační limity Ideologické limity Představuje extremismus v současné formě reálně závažnou hrozbu a riziko v ČR?

15 Extrémistická symbolika a problematičnost jejího posuzování Akceptovatelnost symboliky spojované s extrémistickými skupinami či hnutími je v různých státech posuzována s ohledem na historické zkušenosti či míru svobodu slova velmi odlišně a je velmi problematické vymezit jasné a obecně přijímané hranice svobody projevu v tomto ohledu.

16 Extrémistická symbolika a problematičnost jejího posuzování V zásadě platí, že využívání takovéto symboliky v ozbrojených silách není ani na individuální úrovni vhodné, nejen z ohledu na kontroverznost ve vztahu ke společnosti, ale může být propagandisticky a mediálně využíváno protistranou v případě konfliktu.

17 Boj s extremismem v ČR a AČR Činnost BIS, MV ČR, VZ, VP Pravidelné zprávy vládě a parlamentu Strategii boje proti extremismu Koncepce prevence sociálně nežádoucích jevů Přednášky v rámci P-SNJ a profesní přípravy Novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání Profylaxe VZ a VP

18 Případy PEX Zdroj: Vojenská policie

19 Pachatelé v souvislosti s PEX

20 Mgr. Richard Stojar, Ph.D. Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzita obrany Kounicova 65 662 10 Brno richard.stojar@unob.cz, +420 973 443 273


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google