Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová slova: extrémismus, komunismus, fašismus, nacismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová slova: extrémismus, komunismus, fašismus, nacismus."— Transkript prezentace:

1 Klíčová slova: extrémismus, komunismus, fašismus, nacismus.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ 1.07/1.4.00/ NÁZEV PROJEKTU: Novými technologiemi k novým poznatkům II ŠABLONA/ SADA: II/A -16 NÁZEV: EXTRÉMISMUS ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující příčiny extrémismu, jeho znaky, podoby,odlišnosti. Klíčová slova: extrémismus, komunismus, fašismus, nacismus. DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: interaktivní VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Dějepis ROČNÍK: 9. AUTOR: Mgr. Jarmila Boudová VYTVOŘEN (datum, období): září 2011

2 EXTREMISMUS

3 KOMUNISMUS, FAŠISMUS, NACISMUS
komunismus fašismus nacismus 1. Ve kterých zemích se nositelé těchto ideologií dostali k moci? 2. Ve kterých letech k tomu došlo? 3. Jak se jmenovali jejich vůdcové ? 4. Jakou moc měli vůdcové? Jak lidi s takovou mocí označujeme? 5. Jaké síly udržovaly nastolený režim u moci? 6. Jaký byl vztah těchto ideologií k náboženství? 7. Jaký byl vztah těchto ideologií k soukromému vlastnictví? 8. Koho tyto ideologie označily za svého hlavního nepřítele? 9. Jaký byl vztah těchto ideologií k jiným národům, rasám? 10. Jaký byl vztah těchto ideologií k lidským právům a občanským svobodám?

4 KOMUNISMUS, FAŠISMUS, NACISMUS
komunismus fašismus nacismus 1. Ve kterých zemích se nositelé těchto ideologií dostali k moci? Rusko , SSSR Itálie Německo 2. Ve kterých letech k tomu došlo? 1917 1922 1933  3. Jak se jmenovali jejich vůdcové ?  V.I.Lenin, J.V.Stalin B. Mussolini  A. Hitler  4. Jakou moc měli vůdcové? Jak lidi s takovou mocí označujeme?  neomezenou, diktátor 5. Jaké síly udržovaly nastolený režim u moci?  ozbrojené síly a úřady 6. Jaký byl vztah těchto ideologií k náboženství?  pokus o likvidaci Příliš to neřešil, využívá víru ke svým cílům Povýšení nacistické ideologie na státní náboženství  7. Jaký byl vztah těchto ideologií k soukromému vlastnictví?  likvidace soukromého vlastnictví  podpora soukromého vlastnictví, ale kontrolováno státem   podpora soukromého vlastnictví, ale kontrolováno státem 8. Koho tyto ideologie označily za svého hlavního nepřítele?  církev, podnikatele, demokracii Demokracii, liberalismus, přistěhovalce, cizince  Židé, Slované, komunisté, demokracie 9. Jaký byl vztah těchto ideologií k jiným národům, rasám?  není nacionální  xenofobie  rasizmus, vyvyšování vlastního národa nad ostatní 10. Jaký byl vztah těchto ideologií k lidským právům a občanským svobodám? Likvidace  

5 Z čeho vzniklo slovo extremismus?
Slovo extrém pochází z latiny a jeho význam je „nejvzdálenější“ nebo „nejkrajnější“.

6 Rozumíš slovu extrém? Co jsou „módní extrémy“?
Co znamená „zacházet do extrému“? Použij podstatné jméno extrém v dalších slovních spojeních. Podobně použij také přídavné jméno extrémní a příslovce extrémně.

7 Co je politické spektrum?
LEVICE STŘED PRAVICE

8 Kde v politickém spektru najdeme extremismus ?
Extremismus se nachází na obou koncích politického spektra. Označuje se jako: a) krajní levice a krajní pravice, b) levicový a pravicový extremismus, c) nebo ultralevice a ultrapravice.

9 Jak se dělí extremismus?
levicový pravicový

10 Jak se dělí extremismus?
levicový pravicový komunismus fašismus nacismus SSSR Itálie Německo V.I.Lenin, J.V.Stalin B.Mussolini A.Hitler totalitní režim v čele s neomezeným vládcem, kterého podporují ozbrojené síly a státní úřady,likvidace lidských a občanských práv neexistuje soukromé vlastnictví továren a půdy podpora soukromého podnikání rasizmus, vyvyšování vlastního národa nad ostatními

11 Čím se liší oba extremismy?
LEVICOVÝ EXTREMISMUS PRAVICOVÝ EXTREMISMUS Klade důraz na: TŘÍDY ROVNOST INTERNACIONALISMUS Klade důraz na: NÁROD NADŘAZENOST NACIONALISMUS

12 Ukázka „Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem velmi nespokojen se stavem naší politiky, chováním vládních činitelů k nám obyčejným lidem, jak bují korupce, kriminalita, atd. Chtěl bych se podílet, pokud budu zvolen, na změnách této politiky.“ Která část extremistického hnutí se často odvolává na rovnost? Vyhledej v textu, kterými slovy autor navozuje rovnost a sounáležitost s ostatními. Které extremistické hnutí dnes běžně kandiduje do parlamentu? O jaký text asi jde?

13 Odpověz na otázky Kam v politickém spektru patří extremismus?
Kde vznikla nejstarší extrémistická hnutí 20.století? Znáš jména vůdců extrémistických hnutí v první polovině 20.století? Jak se dělí extremismus? Na co klade důraz levicový a na co pravicový extremismus? Co mají extrémistické ideologie společné? Které extremistické strany se i dnes dostaly do parlamentu?

14 Použité zdroje CHARVÁT, J. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, vydání. ISBN Texty [online] [cit. 2010–12–09]. Dostupné z WWW: <http://www.a-kontra.net/deset-let-od-global-street-party-otazky-zustavaji-dokazeme-se-poucit>. <http://www.halonoviny.cz/articles/view/188747>.


Stáhnout ppt "Klíčová slova: extrémismus, komunismus, fašismus, nacismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google