Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva 2014 OS Hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 61 www.baneta.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva 2014 OS Hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 61 www.baneta.cz."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva 2014 OS Hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 61 www.baneta.cz

2 POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta vzniklo v listopadu roku 2006. Poskytuje hiporehabilitaci, realizuje léčebné ježdění na koni pro děti a dospělé se zdravotním či mentálním handicapem, klientům s poruchami pohybového aparátu a dalším lidem, pro které má jízda na koni pozitivní vliv na pohybový aparát a psychiku. Terapie probíhá v Janově u Litomyšle ve Stáji Pucher. Základním cílem sdružení je poskytování hipoterapie. Tímto se podílí na rozšíření rehabilitační péče pro handicapované klienty. Rodiny s dětmi mají možnost využívat další formu fyzioterapie a smysluplně naplnit jejich volný čas. Nejde jenom o terapii samotnou, která podporuje psychomotorický vývoj, ale děti současně získávají možnost poznat prostředí a aktivity, které jsou běžně dostupné dětem bez handicapu. Dalším zaměřením sdružení je integrace handicapovaných dětí do kolektivu, volnočasové aktivity dětí a mládeže a environmentální výchova dětí. OSH Baneta je členem: České jezdecké federace a České hiporehabilitační společnosti. Je v seznamu jezdeckých škol ČJF. Struktura činnosti organizace Hiporehabilitace Environmentální výchova Volnočasové aktivity Výukové programy pro MŠ a ZŠ Jezdecká školaLetní tábory Akce pro veřejnostJezdecké závody Str. 1

3 NAŠE ZÁZEMÍ Zázemí pro činnost OSH Baneta poskytuje statek pana Miroslava Puchera v Janově, v němž má sdružení ustájené koně a zároveň dostatek potřebných prostor pro klienty. Venkovní prostory nabízejí příjemné trávení volného času pro všechny klienty. Naleznou zde pískovou jízdárnu, dětské hřiště, trampolínu, staročeskou světničku a sociální zázemí. Str. 2

4 NÁŠ TÝM Petra Pucherovápředsedkyně sdružení, cvičitelská a jezdecká licence ČJF, lektor projektu environmentální výchovy „Hravě, zdravě u koníků v Janově“, Mgr. Hana Onderkovázakladatelka sdružení, rehabilitační pracovnice s osvědčením pro hiporehabilitaci, 7 let praxe, DPP, Miroslav Pucherjezdecká a cvičitelská licence, technické zázemí, Veronika Paloválektor preventivních programů se psy Mgr. Anna Petrovápedagogický dozor při environmentálních programech, tvořivé ekodílny, akce pro veřejnost, Mgr. Lucie Patočkováfyzioterapeutka Mgr. Lucie Dvořákoválektor environmentálních programů Eliška Ludvíčkováasistent při environmentálních programech Mgr. Michaela Sýkoroválektor environmentálních programů, tvořivé ekodílny, akce pro veřejnost, Jana Pucherovározhodčí canisterapie, preventivní programy se psy, lektor projektu „Co slyší psí uši, aneb poznávejme jejich duši“, Jan Kadlec cvičitel jezdectví, lektor environ. programů Str. 3

5 HIPOREHABILITACE A PREVENTIVNÍ JEŽDĚNÍ DĚTÍ Hipoterapeutická sezóna roku 2014 byla po počátečních problémech přece jen úspěšná. Díky panu Ditrtovi ze sdružení Chrpa jsme pořídili nového koně, klisnu Dianu. Ačkoliv je s podivem, že o tom bývalá majitelka nevěděla, zjistili jsme na jaře, že Diana čeká hříbě! Bylo to začátkem března a my jsme neměli velkého koně pro terapii. Opět nám pomohl pan Ditrt a my jsme narychlo sehnali jiného koně, valacha Toníka. Kromě Toníka, jsme využívali i poníka Arvina a klisnu Freku, kteří jsou vhodní pro menší děti s postižením Celkem jsme ve složení 2 fyzioterapeutek a 4 vodičů odjezdili 63 hodin, tj. 189 terapeutických jednotek. Dojíždělo k nám 17 dětí, z toho 2 děti s lehčím handicapem se účastní preventivního ježdění. V prosinci jsme zahájili opět výcvik klisny Diany. Naším plánem je složit s ní specializační zkoušku pro hipoterapeutického koně, kterou provádí Česká hiporehabilitační společnost. V letošním roce patří k našim nejvýznamnějším finančním partnerům pro hiporehabilitace Nadace Jedličkova ústavu, NF Pomozme dětem žít lépe a Saint Gobain Litomyšl. Grant od Saint Gobain pomohl mimo jiné i rodičům finančním příspěvkem na hipoterapii. Velice tímto děkujeme za přízeň a podporu. Preventivní ježdění dětí se těší zvyšujícímu zájmu. Odjezdili jsme 260 jednotek rehabilitačního cvičení na koni, které je určené dětem zdravým. Str. 4

6 ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY OSH Baneta nabízí celoroční environmentální programy zaměřené na rozvoj vztahu dítěte k přírodě a zvířatům, ale i na prevenci napadení psem. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 15 let. Na výuku jsou využíváni dva koně sdružení a 6 psů, kteří mají zkoušky canisterapie. Lektory jsou kvalifikovaní cvičitelé České jezdecké federace, rozhodčí pro canisterapii a pedagogický dozor. V roce 2014 nás navštívilo v rámci environmentálního vzdělávání 652 dětí mateřských a základních škol z Litomyšlska, Svitavska a okolí Moravské Třebové. V roce 2014 jsme realizovali tyto programy: „Ve vysokém obilí poznáme vše za chvíli“, „Ekohrátky se zvířátky“ „Tvoření na vsi“ „Hrátky na vsi“ „Co slyší psí uši aneb poznávejme jejich duši“ a „Hravě, zdravě u koní v Janově“ Využíváme přímý kontakt se zvířaty, ale i další smyslové aktivity - děti si mohou například vyčistit koně, potěžkat podkovy, vyrobit dárek z přírodních materiálů, prohlédnout a osahat postroje, svézt se na koních atd. Programy byly určeny pro skupinky cca 20-40 dětí. Přínosem programů je rozvoj pohybových dovedností a motoriky dětí, rozvoj sociálních dovedností dětí, podpora psychosociálního rozvoje, alternativa konzumního přijímání zábavy a užívání drog, tvorba pozitivního vztahu k přírodě. Str. 5

7 JEZDECKÁ ŠKOLA A LETNÍ TÁBORY U KONÍ Jezdecká škola probíhá pod odborným dohledem kvalifikovaných cvičitelů ČJF: Petry Pucherové, Mioroslava Puchera, Jana Kadlece Jezdecká škola navazuje na preventivní ježdění dětí. Děti se věnují péči o koně, jezdectví a sportu. Po absolvování základního jezdeckého tréninku jezdí za přítomnosti cvičitele samostatně do terénu, účastní se jezdeckých her a jezdeckých závodů v okolí. V roce 2014 jsme uskutečnili 750 lekcí jezdeckého výcviku dětí a mládeže. Letní tábory s Banetou: návazně na jezdeckou školu pořádáme letní docházkový tábor a tábor se spaním. V letošním roce se ho zúčastnilo 32 dětí. Děti zažijí celodenní program s koňmi a psy, tvoří z přírodních materiálů, věnují se péči o zvířata, teorie atd. Přínosem je: rozvoj pohybových dovedností a motoriky dětí, rozvoj sociálních dovedností, zvýšení tělesné zdatnosti, podpora psychosociálního rozvoje, alternativa konzumního přijímání zábavy a užívání drog, tvorba pozitivního vztahu k přírodě, zdokonalení přípravy mladých jezdců. Str. 6

8 DŮLEŽITÉ MOMENTY A AKCE 2014 Leden - zjištěna neplánovaná březost u klisny Diany, hledáme náhradního velkého koníka na hipoterapie Březen -VELKÉ DÍKY PANU DITRTOVI. Byl nám zapůjčen náhradník za klisnu Dianu, úžasně hodný a robustní valach Lestr, přezdívaný Tonda Duben - ZAHÁJENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROGRAMŮ, HIPOREHABILITACE, PREVENTIVNÍHO JEŽDĚNÍ DĚTÍ A JEZDECKÉ ŠKOLY BANETA Květen - slavíme úspěch v grantovém řízení s názvem ADFORS GRANT 2014, prostřednictvím kterého jsme získali finanční dar na provoz hipoterapie Červen - získali jsme záštitu a dotaci od Ministerstva zemědělství a od hejtmana Pk na Jezdecké závody, realizace jezdeckých závodů s vysokou dotací v soutěžích -získali jsme podporu od Pardubického kraje na dva environmentální programy se zvířaty, Červenec, srpen - tři turnusy docházkových táborů u koní, pravidelně se účastníme jezdeckých parkurových a drezurních závodů Listopad -UKONČENÍ HIPOREHABILITACE, zahájení zimního provozu preventivního ježdění dětí, jezdecké školy Prosinec - účastníme se s dětmi Mikulášských her na Suché, v jedné ze soutěží vítězí naše dvojice Str. 7

9 NAŠI ČINNOST V ROCE 2014 PODPOŘILI Všem partnerům patří velké poděkování za podporu. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Nadace ČEZ Město Litomyšl Pardubický kraj Město Svitavy Obec Janov Nadace Jedličkova ústavu Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Evropský sociální fond v ČR Hejtman Pardubického kraje DTP Centrum Svitavy Haly HWT s.r.o. Mateřské a rodinné centrum Krůček DTP Centrum Svitavy Veřejnost prostřednictvím veřejné sbírky a zasílání DMS Str. 8

10 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Příjmy Nadační příspěvky65 000 Kč Dotace na mzdu138 343 Kč Granty, dotace108 000 Kč Sponzorské dary50 000 Kč Vlastní činnost (hipoterapie, jezdecká škola, environ. programy, preventivní ježdění dětí) 146 864 Kč Dárcovské SMS6 355, 50 Kč Dárcovské příspěvky6 000 Kč Úroky 181,08 Kč Jiné ostatní výnosy 518,40 Kč Celkem 521.261,98Kč Výdaje Nájem prostor (Světnička)12 000 Kč Náklady na jezdecké závody 58 900 Kč Veterinární péče4 500 Kč Hrubé mzdy, dohody o provedení práce (lektoři, instruktoři, fyzioterapeuti, výpomoc se školkami atd.) 155 814 Kč Krmení a ustájení68 400 Kč Pronájem koně na tábory a jezd. školu 10 000 Kč Členské příspěvky ČHS2 000 Kč Propagační služby spojené s konáním závodů a environ. programy (grafika, fotografické práce, webové stránky, letáky, pohlednice) 18 097 Kč Režijní náklady (poštovné, kopírování, kancel. Potřeby, ) 4 137,50 Kč Spotřeba materiálu (režijní materiál, závody, vitaminy, granule, akce pro děti, jezdecké potřeby) 60 696,00Kč Telefon O26 820 Kč Ostatní náklady, sociální, daň42 998,05 Kč Vrácení příspěvku rodičům-hipo10 000 Kč Účetní služby, pojištění sdružení17 500 Kč Celkem471 862,55 Kč Str. 9

11 SPOLUPRACUJEME S Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy IdeaHELP o.p.s. Mudr. Aleš Reif CPK - CHRPA Přelouč Stáj Pucher Janov Klub Hvězdička Česká Třebová Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Litomyšli Azylový dům Svitavy Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 61 569 55 IČO: 270 47 784 www.baneta.cz www.oshbaneta@seznam.cz Bank. Spojení - Česká spořitelna: 1216036349/0800 Str. 10


Stáhnout ppt "Výroční zpráva 2014 OS Hiporehabilitace Baneta Janov u Litomyšle 61 www.baneta.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google