Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJOVÁ TEORIE 21..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJOVÁ TEORIE 21.."— Transkript prezentace:

1 VÝVOJOVÁ TEORIE 21.

2 Vývojové teorie: od antiky – myšlenky o vývoji života
ve středověku – období temna - převládají náboženské představy o stvoření světa 18.st. Carl Linné - založil systematiku, ale vývoj neuznával Jean Baptiste de Lamarck- první vývojová teorie, zatlačena Darwinovou teorií

3

4 Vývojové teorie: Charlese Darwin – v polovině 19. století - evoluční teorie vycházející z myšlenky přirozeného výběru, pečlivě doložená mnoha důkazy dnes využití ve šlechtění rostlin a živočichů

5 Charles Darwin (12. února 1809 – 19. dubna 1882)

6 Darwinova cesta O původu druhů či O vzniku druhů (plný anglický  titul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, česky O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život)

7 DARWIN ROZLIŠOVAL PROMĚNLIVOST
DĚDIČNOU NEDĚDIČNOU PODLE TOHO, JESTLI SE ZNAK PŘENÁŠEL NA POTOMSTVO NEBO NE

8 PROMĚNLIVOST ORGANISMŮ
Různé tvary zobáků galapážských pěnkav

9 PROMĚNLIVOST ORGANISMŮ
výreček americký PROMĚNLIVOST ORGANISMŮ puštík obecný sova pálená

10 1. postřeh velká proměnlivost organismů uvnitř druhu
přežijí jen ti, co jsou nejlépe přizpůsobeni, mezi organismy je boj o přežití 2. postřeh nadprodukce potomstva je veliká jedinci s výhodnou vlastností mají větší šanci na přežití i na rozmnožování 3. postřeh přírodní zdroje jsou omezené proměnlivost a přírodní výběr vedou po dlouhé době ke vzniku nových druhů - k EVOLUCI 4. postřeh velikost populací se příliš nemění

11 Vývoj pětiprsté končetiny
EVOLUCE vývoj pětiprsté končetiny z ploutve vývoj koně - změny ve stavbě nohy a velikosti těla Vývoj pětiprsté končetiny člověk, krokodýl, velryba základní forma pětiprsté končetiny; krtek  kůň; netopýr, pták

12 Pohlavní výběr

13 Umělý výběr: Šlechtění rostlin a zdomácnění živočichů za účelem zajištění potravy - bez člověka rostlina zplaní a živočich nepřežije.

14 CÍLENÉ ŠLECHTĚNÍ ČLOVĚKEM
plemena psů a koní

15 Kdo má větší šanci na přežití
CELOSVĚTOVÉ ROZŠÍŘENÍ POTRAVNÍ SPECIALISTÉ moucha domácí koala Kdo má větší šanci na přežití myš domácí

16 Přílišná specializace může vést při změně podmínek v prostředí k vyhynutí druhu!!!
Když kvůli změně klimatu populace mamutů poklesla, pro člověka už nebyl problém vzácné zvíře vyhubit.

17 ZMĚNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

18 KONVERGENCE Různé nepříbuzné druhy organismů jsou si podobné, protože se přizpůsobili stejnému prostředí.

19 DIVERGENCE Příbuzné druhy organismů žijící v odlišném prostředí mají odlišnou tělesnou stavbu. želva kožatka želva žlutohnědá želva nádherná mořská suchozemská sladkovodní

20 Důkazy o evoluční teorii
pozorování a porovnávání přírodnin paleontologické nálezy doklady o rozšíření organismů na zemi porovnávání zárodků různých druhů

21 vývoj jedince je zkráceným vývojem druhu, všichni pocházíme ze společného předka (Ernst Haeckel)

22 VYMÍRÁNÍ DRUHŮ Podle současných představ biologů je vymírání přirozenou součástí vývoje života na Zemi. Vědci rozeznávají tzv. pozaďové vymírání (background extinction), které souvisí s průměrnou životností druhu. Ta se v současnosti odhaduje na 2-4 miliony let. Mnohem známější jsou náhlá, epizodická, tzv. masová vymírání (mass extinction). Při nich v relativně krátkém období několika milionů let vymírá velké procento druhů. Takové bylo i nejznámější vymírání na rozhraní křídy a třetihor (před zhruba 65 miliony let), kdy mimo jiné vyhynuli dinosauři. Zatímco pozaďové vymírání je součástí pozvolného evolučního vývoje, velká vymírání (kterých vědci odhalili v dějinách Země šest) byla vždy velkou katastrofou a zároveň velkým motorem změn ve vývoji života na Zemi.

23 Vývoj druhů byl vždy řízen dvěma základními protikladnými nástroji evoluce - vývojem nových druhů a vymíráním druhů. Nové druhy se vyvíjely z druhů mateřských na základě změny genetické informace. Druhy, které nebyly schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám, vymíraly. Postupně se na naší planetě podle odhadů „vystřídalo“ možná přes miliardy druhů. Zatímco v minulosti byly hlavním nepřítelem pro organismy nejrůznější změny v jejich přirozeném prostředí způsobené klimatickými, geologickými i vesmírnými vlivy (změny teploty, pohyb pevnin, zemětřesení, dopady meteoritů a asteroidů), v poslední době je hlavním činitelem, který způsobuje vymírání organismů, člověk. Dnešní rychlost mizení druhů je přinejmenším varující. Od roku 1600 bylo zaznamenáno vymizení 58 savčích druhů, což je 25krát více, než by odpovídalo vymírání přirozenému. Hlavní příčinou současného mizení druhů je ubývání a změna vhodných stanovišť vlivem činností člověka!

24 Příroda je nejen zdrojem potravy, stavebních materiálů, léčiv, okrasných rostlin a zajímavých živočichů. Je to obrovská továrna na udržování příznivých životních podmínek, zabezpečující čisté ovzduší, úrodnost půdy, neutralizaci škodlivých látek, vazbu skleníkových plynů atd. Je to také obrovská knihovna všech úspěšných i neúspěšných strategií k přežití. Zbavovat se nezodpovědně a s takovou rychlostí důležitých informací, zdrojů materiálního bohatství a krásna by bylo patrně to, co by člověka velmi rychle přivedlo do záhuby.

25 21. hodina Vývojová teorie
Zakladatel evoluční = vývojové teorie – Charles Darwin (anglický přírodovědec, žil v19. stol) Evoluční teorie objasňuje vznik a vývoj druhů na základě velké proměnlivosti jedinců v rámci druhu a přírodního výběru, který upřednostňuje nejsilnější a nejlépe přizpůsobené jedince. Člověk provádí tzv. umělý výběr – šlechtění rostlin a chov zvířat – záměrně vybírá jedince s požadovanými vlastnostmi. Přílišná specializace však může vést k vyhynutí druhu při změně podmínek v prostředí. Organismy se přizpůsobují = adaptují k podmínky prostředí vytvářením podobných znaků u nepříbuzných organismů - tzv. konvergence (např. mořští živočichové se pohybují pomocí ploutví). Život v různých podmínkách vede k odlišné stavbě těla u druhů příbuzných – tzv. divergence.

26 Závěr: 1) Vysvětli pojem „evoluční teorie“. Kdo je jejím zakladatelem?
2) Co je „umělý výběr“? 3) V čem spočívá přírodní výběr? K čemu a proč může vést úzká specializace organismů? 4) Co je „adaptace“ a čím se projevuje? 5) Vysvětli pojem „divergence“.


Stáhnout ppt "VÝVOJOVÁ TEORIE 21.."

Podobné prezentace


Reklamy Google