Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populační dynamika Obecná limnologie - 08 vodní organismy adaptace, životní projevy  Teplota  Kyslík  Světlo 1. Abiotický rámec 2. Organismy 21 Fytoplankton.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populační dynamika Obecná limnologie - 08 vodní organismy adaptace, životní projevy  Teplota  Kyslík  Světlo 1. Abiotický rámec 2. Organismy 21 Fytoplankton."— Transkript prezentace:

1 populační dynamika Obecná limnologie - 08 vodní organismy adaptace, životní projevy  Teplota  Kyslík  Světlo 1. Abiotický rámec 2. Organismy 21 Fytoplankton 22 Bakterie 23 Zooplankton 24 Bentické rostliny 25 Zoobentos 26 Ryby a vodní ptáci zdroje

2 Hledisko velikostní, funkční, taxonomické Femtoplankton <0,2 µm Pikoplankton ! 0,2–2 µm Nanoplankton 2–20(30) µm Mikroplankton (20)30–200(300) µm Mesoplankton 200 µm–20 mm Makroplankton >20 mm producenti konzumenti rozkladači Nekton

3 Hledisko velikostní, funkční, taxonomické

4 Hlavní skupiny organismů (Lindemann 1942) potravní úrovně  1. řádu  2. řádu  3. řádu  4. řádu

5 Hlavní skupiny organismů (Lindemann 1942) producenti – fytoplankton, fytobentos, makrofyta (bakterie) konzumenti – zooplankton, zoobentos, ryby, ptáci… (herbivoři, omnivoři, karnivoři, vrcholoví predátoři = dravci) grazing (pastva) – „částečná predace“ filtrátoři, škrabači, lovci, paraziti, parazitoidi… rozkladači, detritovoři – bakterie, zoobentos drtiči, sběrači (filtrátoři, smetači) POTRAVNÍ ŘETĚZCE (PASTEVNÍ, DETRITOVÝ)  koncepty POTRAVNÍCH SÍTÍ tzv. mikrobiální smyčka – bakterie, bičíkovci, nálevníci…

6 Potravní sítě

7 Abiotický rámec výrazná sezonalita (mono-/dimiktické nádrže mírného pásma) určuje sezónní sukcesi planktonu adaptace vodních organismů určují jejich ekologickou niku

8 Výměna plynů, dýchání kyslík a CO 2, N 2, metan… – rozpustnost! (mikro)organismy – povrch:objem (buňky, těla) žábry (ryby, hmyzí larvy, mlži, plži aj.) hemoglobin (Daphnia, Chironomus, Tubifex) vzduch (bubliny = „fyzikální žábry“ – potápník, vodouch; sifon – splešťule, Diptera; plastron – vodomil; plži aj.) plíce (vyšší obratlovci) ventilace oddenků (rákos) supersaturace (fotosyntéza – až 200 %) anoxibiosa (Chironomus, Chaoborus, Tubifex)

9 Působení pH přímé (H + ) = druhy acido-/alkalifilní /-tolerantní metabolismus vápníku (měkkýši, korýši) toxicita Al 3+ při pH < 5, sraženiny Al na žábrách toxicita NH 3 při pH > 9 nepřímé účinky

10 Salinita, osmoregulace mořské (poikilosmotické) organismy – izotonická rovnováha hypertonická osmoregulace (sladkovodní a brakické org.) hypotonická osmoregulace (Artemia salina) energeticky náročná regulace  snižuje zdatnost

11 Proudění, sedimentace hydrodynamický tvar přisedlé organismy (přísavky aj.), úkryty zpomalení sedimentace (  odolnost vůči predaci): snížení hustoty / zvýšení viskozity (výrůstky, sliz apod.) povrchové napětí (neuston) vertikální pohyb (bičíkovci, sinice, zooplankton) aktivní plavání (ryby aj.)

12 Průtok, míchání, živiny vyšší růst. rychlost = vodní květy

13 Fyziologická přestávka …15 minut

14 Primární zdroje – zastupitelné, nezastupitelné

15 1 populace – 2 zdroje Mechanistický model (Tilman): Nezastupitelné (esenciální) zdroje – u autotrofů se vyskytují odděleně: bez interakce (Liebigův zákon minima) interaktivní = Zero-Net-Growth-IsoclineZNGI

16 1 populace – 2 zdroje Mechanistický model (Tilman): Nezastupitelné (esenciální) zdroje – u autotrofů se vyskytují odděleně: bez interakce (Liebigův zákon minima) interaktivní Zastupitelné zdroje – u živočichů je potrava zdrojem jak stavebních látek, tak energie (a je většinou zastupitelná): zcela (jejich kombinace nemá žádný +/- efekt) doplňkové (jejich kombinace je lepší než jen jeden z nich) antagonistické (jejich kombinace je horší než jen jeden z nich) ZNGI protíná osu, protože růst je možný, i když je jeden zdroj nulový ZNGI

17 Zdroj reguluje početnost a růst numerická odpověď limitující zdroj = Liebigův zákon minima Monodův model: µ = µ max × S / (S + k s ) Blackmanův model: v = v max v = S × 

18 Spotřeba zdrojů v závislosti na hustotě funkční odpovědi (Holling) – doba vyhledávání kořisti – doba zpracování kořisti typ I – homogenní suspenze, filtrátoři, fotosyntéza typ II – vztah dravec-kořist, predátoři typ III – přizpůsobení („učení“), predátoři (hmyz, ryby)

19 Světlo jako zdroj, fotosyntéza 6 CO 2 + 6 H 2 O  C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 – 2802 kJ omezený prostorově (eufotická vrstva) i časově měření primární produkce – kyslíková a uhlíková metoda: O 2 : čistá (net, NPP = P – R) 14 CO 2 : „hrubá“ (gross, GPP) nepřesné – podmínky?  kompenzační bod

20 vertikální zonace PP závisí na průhlednosti Světlo jako zdroj, fotosyntéza

21 Prostor jako zdroj, heterogenita distribuce homogenní, náhodná-pravidelná-ostrůvkovitá vertikální distribuce, stratifikace podélná distribuce (toky, nádrže) (mikro)agregace (patches) – shluky, vločky, konsorcia… horizontální distribuce příčiny „objektivní“ – např. (ne)míchání větrem, přítok živin, (teplotní) stratifikace příčiny „subjektivní“ – (ne)schopnost (aktivního) pohybu, úkryt, kompetice o zdroje (světlo, živiny, kyslík…), mutualismus / symbióza (mikrob. konsorcia)

22 Populační dynamika populace druhu v dané lokalitě (klon) sdílená genetická informace demografické parametry: hustota populace, import × export, růst = natalita – mortalita [čas -1 ] mikroplankton (protista) r = µ – µ = (lnN 2 – lnN 1 ) / (t 2 – t 1 ) = ztráty (žraní, fyziol. mortalita, paraziti, sedimentace, odtok) zooplankton (metazoa) r = b – d b = ln (E + 1) / D (Egg ratio, Development time) d = ztráty (žraní, fyziol. mortalita, paraziti, sedimentace, odtok)

23 Jedinec – zdatnost, optimální výživa výživa – nutriční hodnota (C:N, C:P, N:P) měřítkem „úspěšnosti genů“ je zdatnost jedince (fitness), jenž řeší dilema – do čeho investovat (omezené) zdroje: reprodukční potenciál nebo přežití? model optimální výživy (optimal foraging) zohledňuje – kvantitu i kvalitu zdroje – náklady na vyhledání i zpracování (kořisti) vyžírání – selektivní predace, přepínání (switching) interakce: kompetice, predace… – napříště

24 Optimální výživa selekce potravy podle náročnosti zpracování (Daphnia magna, různé řasy) filtrace predace

25 Optimální výživa A - doba vyhledávání (encounter rate) klesá s velikostí dafnie B - doba nutná k jejímu zpracování (handling time) naopak vzrůstá s její velikostí C - modelová předpověď nejvýhodnější kořisti D - výsledek experimentu  larvy IV. instaru koretry upřednostňují dafnie střední velikosti selekce potravy podle kvality a kvantity (Chaoborus, Daphnia)


Stáhnout ppt "Populační dynamika Obecná limnologie - 08 vodní organismy adaptace, životní projevy  Teplota  Kyslík  Světlo 1. Abiotický rámec 2. Organismy 21 Fytoplankton."

Podobné prezentace


Reklamy Google