Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krystalové soustavy Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, říjen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krystalové soustavy Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, říjen."— Transkript prezentace:

1 Krystalové soustavy Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, říjen

2 vnější tvar a souměrnost krystalu nerostu jsou odrazem jeho vnitřní stavby krystal jako geometrické těleso omezené krystalovými plochami může být souměrný podle rovin souměrnosti, os souměrnosti a středu souměrnosti krystalová forma je nejlepší určovací rys nerostu V NĚJŠÍ TVAR KRYSTALŮ

3 základním rysem je dokonalá kubická souměrnost a uspořádání os tři na sebe kolmé a stejně dlouhé osy devět rovin souměrnosti v této soustavě krystalizuje například halit, galenit, granáty nebo diamant K RYCHLOVÁ ( KUBICKÁ ) SOUSTAVA 1

4 tři na sebe kolmé osy, z nichž jedna je delší, zbývající jsou stejně dlouhé pět rovin souměrnosti v této soustavě krystalizuje například zirkon, rutil nebo cínovec Č TVEREČNÁ ( TETRAGONÁLNÍ ) SOUSTAVA 2

5 tři vodorovné stejně dlouhé osy a 1, a 2, a 3 svírají úhel 120° osa c je na ně kolmá sedm rovin souměrnosti v této soustavě krystalizuje například apatit, turmalín, beryl Š ESTEREČNÁ ( HEXAGONÁLNÍ ) SOUSTAVA 3

6 tři na sebe vzájemně kolmé osy různých délek tři roviny souměrnosti v této soustavě krystalizuje například olivín, síra, topaz, staurolit K OSOČTVEREČNÁ ( ROMBICKÁ ) SOUSTAVA 4

7 tři nestejně dlouhé osy, z nichž dvě se nestýkají v pravém úhlu jediná rovina souměrnosti v této soustavě krystalizuje například augit, epidot, sádrovec J EDNOKLONNÁ ( MONOKLINICKÁ ) SOUSTAVA 5

8 je nejméně symetrickou soustavou tři nestejně dlouhé osy a žádná se nestýká s jinou osou v pravém úhlu v této soustavě krystalizuje například chalkantit, kaolinit, plagioklas T ROJKLONNÁ ( TRIKLINICKÁ ) SOUSTAVA 6

9 Použité zdroje MAYER, Daniel. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubic_crystal_shape.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubic_crystal_shape.png MAYER, Daniel. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetragonal.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetragonal.png MAYER, Daniel. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexagonal.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexagonal.png MAYER, Daniel. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupný n pod licencí Creative Commons a WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthorhombic.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orthorhombic.png MAHLERITE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monoclinic.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monoclinic.png DRBOB. Wikimedia Commons [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triclinic.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triclinic.png C ITACE OBRÁZKŮ :

10 P OUŽITÁ LITERATURA : ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis: pro žáky základní školy (9. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998, 87 s. ISBN 80-723-5044-7. JAKEŠ, Petr. Geologie: učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1999, 64 s. Natura. ISBN 80-860-3430-5. ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, c1998, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.


Stáhnout ppt "Krystalové soustavy Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, říjen."

Podobné prezentace


Reklamy Google