Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINERALOGIE 2 * Krystal a jeho podoby * Krystalová mřížka * Vnější tvar krystalu * Fyzikální vlastnosti minerálů * Chemické složení minerálů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINERALOGIE 2 * Krystal a jeho podoby * Krystalová mřížka * Vnější tvar krystalu * Fyzikální vlastnosti minerálů * Chemické složení minerálů."— Transkript prezentace:

1 MINERALOGIE 2 * Krystal a jeho podoby * Krystalová mřížka * Vnější tvar krystalu * Fyzikální vlastnosti minerálů * Chemické složení minerálů

2 TYPY A POUŽÍVÁNÍ TERMÍNU „KRYSTAL“ KRYSTAL – používáme u minerálů, který je ohraničen rovnými plochami, hranami a rohy. DRÚZA - Skupinu krystalů narostlých na společném základě. AGREGÁT - Velké množství krystalů téhož nerostu pohromadě vytváří shluk. GEODA - Vykrystalování minerálů na stěnách oválné dutiny v hornině. KRYSTAL DRÚZA AGREGÁT GEODA

3 KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA Vnitřní stavba (struktura) krystalů je dána uspořádáním nejmenších stavebních částic (tj. atomů, iontů či molekul). Tyto hmotné částice jsou zákonitě geometricky seskupeny a vytvářejí tzv. krystalovou strukturu. Její idealizovaný geometrický obraz (model) označujeme jako prostorovou mřížku. vnitřní stavba diamantu vnitřní stavba halitu (soli kamenné)

4

5 VNĚJŠÍ TVAR KRYSTALU * Vnější tvar a souměrnost krystalu nerostu jsou odrazem jeho vnitřní stavby. * Krystaly mohou být souměrné podle rovin, os a středu souměrnosti. * Krystaly mohou být i zcela nesouměrné. * Rovina souměrnosti: rozděluje krystal na dvě zrcadlově stejné části. * Osa souměrnosti: je myšlená přímka vedená středem krystalu. Při otáčení kolem této osy o 360° se krystal opětovně dostává do polohy shodné s výchozí pozicí. Podle toho, kolikrát se při otočení o celý kruh docílí shoda s výchozí polohou, rozeznáváme dvojčetné, trojčetné, čtyřčetné a šestičetné osy souměrnosti. * Střed souměrnosti: krystal má střed souměrnosti, pokud každá jeho plocha má odpovídající protiplochu. Protiplocha je shodná a rovnoběžná s výchozí plochou a je otočená kolem myšleného středu o 180°. * Osní kříž: je tvořen krystalovými osami, které procházejí středem krystalu. Osní kříže jednotlivých soustav se liší. Pro každou krystalovou soustavu je charakteristická délka os a úhly, které mezi sebou jednotlivé osy svírají.

6 * Tvrdost * Hustota * Štěpnost * Lom * Lesk *Barva * Propustnost světla * Vryp FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

7 StupeňMinerálPoznámka 1 mastek můžeme rýpat nehtem 2 halit /sádrovec/ 3 kalcit můžeme rýpat nožem 4 fluorit 5 apatit 6 živec rýpe do skla 7 křemen 8 topaz 9 korund 10 diamant MOHSOVA STUPNICE TVRDOSTI MINERÁLŮ

8 ŠTĚPNOST LOM Některé nerosty se lámou podle nerovných ploch. Lomné plochy nejsou závislé na struktuře. Podle vzhledu lomné plochy rozeznáváme například: miskovitý, hladký, lasturnatý lom (křemen, opál, obsidián). VRYP Vryp je barva prášku, kterou zanechává nerost při otírání o neglazovanou bílou porcelánovou destičku. Může se lišit od skutečné barvy nerostu

9 HUSTOTA Hustota určuje, kolikrát je určitý objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Hustota se udává v jednotkách g/cm3. Lesk vzniká odrazem světla od krystalových nebo štěpných ploch. Rozlišujeme například: * diamantový lesk - diamant, sfalerit * kovový lesk - pyrit, galenit * perleťový lesk - slídy, sádrovec * skelný lesk - křemen * matný lesk - kaolinit * mastný lesk - mastek LESK

10 BARVA Barva je jednou z nejnápadnějších vlastností minerálů. Je důležitá pro poznávání minerálů. Rozlišujeme nerosty barevné, bezbarvé a zbarvené. U barevných nerostů je barva velmi stálá. Magnetit je vždy černý, malachit zelený, azurit modrý...

11 Chemické složení Minerály se skládají z malých částic - atomů iontů a molekul. * Chemické složení minerálů se vyjadřuje chemickou značkou (síra - S) nebo chemickým vzorcem (galenit - PbS). * Minerály se rozdělují podle chemického složení a vnitřní stavby do devíti tříd mineralogického systému (minulá přednáška!). CHEMICKÉ VLASTNOSTI MINERÁLŮ Reakce s kyselinami Nejčastěji se používá reakce se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (HCl) k důkazu uhličitanů. * Při této reakci se uvolňují bubliny CO2 (šumění). * Tato reakce probíhá u některých uhličitanů za studena (kalcit, aragonit), u jiných je třeba úlomek minerálu v kyselině zahřát (ve zkumavce).


Stáhnout ppt "MINERALOGIE 2 * Krystal a jeho podoby * Krystalová mřížka * Vnější tvar krystalu * Fyzikální vlastnosti minerálů * Chemické složení minerálů."

Podobné prezentace


Reklamy Google