Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Elena Cristino Hlavní představený P. Pascual Chávez Villanueva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Elena Cristino Hlavní představený P. Pascual Chávez Villanueva."— Transkript prezentace:

1 © Elena Cristino Hlavní představený P. Pascual Chávez Villanueva

2 Dejme se vést Bo ž í láskou k ž ivotu k ž ivotu …pravá kultura lidského ž ivota

3 Miluješ všechno, co je a neošklivíš si nic z toho, co jsi u č inil, v ž dy ť bys ani nemohl p ř ipravit n ě co, co bys m ě l v nenávisti. Mdr. 11, 24

4 “A jak by mohlo cokoli trvat, kdybys ty to necht ě l, anebo být zachováno, kdybys to nepovolal k bytí?” Mdr. 11, 25

5 Mdr. 11, 26 “Šet ř íš všechno, proto ž e to je tvé, Panovníku, který miluješ ž ivot.” který miluješ ž ivot.”

6 V době, kdy je život obzvláště ohrožován máme se celá salesiánská rodina snažit…

7 …přijmout život s vděčností a radostí jako nedotknutelný dar, snažíme se…

8 …docenit lidské utrpení skrze zodpovědnou službu, snažíme se..

9 …chránit s nadějí hodnotu a kvalitu každého života, především těch nejslabších a nejchudších. snažíme se...

10 Ke všem a ke každému z nás se obrací naléhavá výzva ve jménu Božím… z nás se obrací naléhavá výzva ve jménu Božím… RESPEKTUJOCHRAŇUJ MILUJ SLUŽ ŽIVOTU

11 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu…

12 …ale na svět přišla smrt díky závisti zlého ducha

13 Čelíme kultuře smrti. Obnoveni vnitřně milostí Ducha, "který je Pánem a Dárcem života", stali jsme se lidmi pro život stali jsme se lidmi pro život a podle toho máme jednat. (Evangelium Vitae, 79). a podle toho máme jednat. (Evangelium Vitae, 79). …jsme pozváni vnímat život ve světle Evangelia, ve světle Evangelia, znovu jej přijmout znovu jej přijmout jako oslavu a službu.

14 Život podle evangelia… … přijmout odpovědnost za život jako úkol. Přijmout a milovat život jako dar… jako dar…

15 Úsilí pastorační i výchovné : chránit život tam, kde je poškozován. kde je poškozován. Škola, rodina a církev - všichni ať vychovávají ke službě života… sloužit životu, usilovat o jeho růst a učinit jej opravdovým darem

16 Vychovávat… …k plnosti života: smysl života a jeho cíl

17 …k respektování a správného pochopení: Života a sexuality Života a ekologie Života a lidské hodnoty Vychovávat…

18 … k nutnosti : svědomí nezměrné hodnoty, nepostradatelné pro život každého člověka

19 Zvláštní pozornost… … k výchově sexuality jako pramenu života, darování sebe v lásce. jako pramenu života, darování sebe v lásce. … těm, kterým dal život méně: chudí, děti v nesnázi…

20 Evangelizace… hlásat Evangelium života pro dosažení jeho plnosti a hodnoty jeho plnosti a hodnoty v životě věčném, v životě věčném, který začíná již nyní. To je důvod Ježíšova uzdravování v Evangeliu.

21 nový životní styl a osobní úroveň rodinného života, sociálního cítění a zájemu o široké okolí; Uspořádat… Od nezájmu ke starostlivosti o druhého, od odmítnutí k přijetí… ( Srov. Evangelium Vitae, 95-100 ) přednost být nad mít, osoby nad věcí…

22 … v rodině (rodinné vztahy, vlídná výchova rodičů …) Uspořádat život …

23 …v Církvi (výchova k víře a oživování křesťanského společenství)

24 Uspořádat život … …v komunitě (bratrské vztahy, jejich kvalita a hloubka života)

25 Uspořádat život … …ve společnosti (ochrana každého života)

26 Člověk je povolán k tomu, aby pěstoval a spravoval zahradu světa (srov. Gn 2,15) a má tedy zvláštní úkol pečovat o místo života, tedy o celý svět, který Bůh přizpůsobil tak, aby sloužil osobní důstojnosti a životu člověka. (Evangelium Vitae, 42) Ochrana stvořeného

27 Jedná se zde tedy o otázku ekologickou – jednak o různé druhy zvířat, jejichž přirozená sídla a mnohotvárné formy života je třeba zachovat a jednak o vlastní "lidskou ekologii" – jejíž jasné a etické zásady formuluje na svých stránkách bible, že totiž život a jednak o vlastní "lidskou ekologii" – jejíž jasné a etické zásady formuluje na svých stránkách bible, že totiž život a to každý život, musí být zachováván a ctěn. (Evangelium Vitae, 42) a to každý život, musí být zachováván a ctěn. (Evangelium Vitae, 42)

28 …zcela jasně ukazuje, že ve vztahu k viditelné přírodě jsme podřízeni zákonům, nejen biologickým, ale také morálním, které není možné beztrestně porušovat. (Evangelium Vitae 42) Ochrana stvořeného

29 «Hospodin B ů h postavil č lov ě ka do zahrady v Edenu, aby ji obd ě lával a st ř e ž il» (Gn 2, 15).

30 Bo ž í láskou k ž ivotu Boží láskou k životu Dejme se vést Dejme se vést


Stáhnout ppt "© Elena Cristino Hlavní představený P. Pascual Chávez Villanueva."

Podobné prezentace


Reklamy Google