Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IEC 61850: Soubor norem pro komunikaci v energetice Jana Rajzrová Lenka Raková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IEC 61850: Soubor norem pro komunikaci v energetice Jana Rajzrová Lenka Raková."— Transkript prezentace:

1 IEC 61850: Soubor norem pro komunikaci v energetice Jana Rajzrová Lenka Raková

2 Obsah Vlastnosti souboru Cíle Inteligentní elektronická zařízení Možnosti Funkce protokolů IEC 61850 Přínosy pro uživatele Obsah souboru norem IEC 61850 Závěr

3 Vlastnosti souboru Jediný soubor představující jednotnou, standardizovanou a na dodavateli nezávislou metodu pro tvorbu komunikační sítě a integraci jednotlivých zařízení rozvodny Určuje pravidla pro komunikaci mezi zařízeními v rozvodnách, mezi nimi a dalšími členy ES ( elektrárny, dispečink,..) Stanovuje požadavky kladené na rozvodny a jejich zařízení Obsahuje definice komunikačních protokolů a standardy pro řídící funkce a inženýrink rozvoden

4 Cíle Umožnit vytváření systémů, v nichž budou komunikovat zařízení od různých výrobců Zajištění vzájemné součinnosti zařízení a systémů rozvoden standardizací rozhraní, protokolů a datových modelů Snížení nákladů na integraci zařízení rozvoden

5 Inteligentní elektronická zařízení Zařízení spojená komunikační sítí = IED (Intelligent Electronics Devices) – zajišťují ochranu rozvodny, dohled nad jejím provozem, automatizaci, měření a regulaci v rozvodně

6 Možnosti Přenášet důležité informace z jedné rozvodny do druhé Integrace zařízení a podsystémů v ES Vytvoření jednotného řídícího a komunikačního systému  efektivní řízení technických i ekonomických procesů v energetických i rozvodných společnostech

7 Funkce protokolů IEC 61850 Každý uzel sítě připojený jako klient může řídit provoz na síti, komunikovat se všemi servery i podřízenými zařízeními Sbírat provozní data od zařízení, vytvářet grafy časových průběhů provozních veličin, analýzy událostí

8 Přínosy pro uživatele Soubor norem umožňuje uživateli zjistit, jak budou data přenášena mezi klienty a službami zařízení různých výrobců a jak jim budou data identifikována  zjednodušení integrace zařízení v systému Rychlý přenos časově kritických informací  komunikace splňuje požadavky na přenos dat bezpečnostních funkcí v automatizovaných rozvodnách

9 Obsah souboru norem IEC 61850 Soubor má několik částí, z nichž některé jsou několika dílné První čtyři části popisují a specifikují prostředí, terminologii, požadavky na zařízení atd. např. IEC/TR 61850 -1 v české soustavě norem jako ČSN 334850 - 1 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích – Část 1: Úvod a přehled Část 2: Výklad zvláštních výrazů Část 3: Všeobecné požadavky Část 4: Systémové a projektové řízení

10 Obsah souboru norem IEC 61850 Části 5 – 9 se zabývají vlastní komunikací např. IEC 61850-7-410, resp. ČSN EN 61850-7-410 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 7- 410:Vodní elektrárny komunikace pro sledování a řízení (definuje doplňkové obecné třídy dat, logické uzly datové objekty speciálně pro VE)

11 Obsah souboru norem IEC 61850 Poslední desátá část IEC 61850-10, resp. ČSN EN 61850 -10: Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích – Část 10 : Zkoušky shody (stanovuje metody a popisuje abstraktní případy zkoušek pro zkoušení shody zařízení používaných v automatizovaných systémech rozvoden)

12 Obsah souboru norem IEC 61850 V souboru navíc tři mezinárodní normy : např. IEC 62217-3, resp. ČSN EN 62271-3 Vysokonapěťová spínací a řídící zařízení-Část 3:Digitální rozhraní podle IEC 61850 (zajišťuje shodu existujících spínacích a řídících zařízení a rozvaděčů s normami IEC 61850 a specifikuje zařízení pro digitální komunikaci s dalšími částmi rozvodny)

13 Závěr Oblast použití souboru norem IEC 61850 je výhradně pro energetiku Vzhledem k výhodám použití souboru norem v praxi je stále častější požadavek, aby zařízení a systémy byly s touto normou v kompatibilitě

14 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "IEC 61850: Soubor norem pro komunikaci v energetice Jana Rajzrová Lenka Raková."

Podobné prezentace


Reklamy Google