Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Svatava Juhászová Datum: 22.3.2012 Název:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Svatava Juhászová Datum: 22.3.2012 Název:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Svatava Juhászová Datum: 22.3.2012 Název: VY_52_INOVACE_22_FYZIKA Téma: Opakování učiva fyziky- Archimédův zákon Ročník: 7. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2979

2 ARCHIMÉDŮV ZÁKON Opakování pojmů vztlaková síla, její výpočet, Archimédův zákon

3 Oprav chyby v Archimédově zákoně.  Na těleso položené do kapaliny působí svisle dolů gravitační síla. ponořené vzhůru vztlaková

4 Doplň:  značku vztlakové síly:  jednotku:  vzorec pro výpočet vztlakové síly: F vz N N F vz = V.ρ k. g V ….objem ponořeného tělesa ρ k ……hustota kapaliny g ……gravitační konstanta

5 Všechna tělesa v nádobě jsou z hliníku, mají stejnou hustotu a hmotnost, liší se jen objemem.  Tělesa jsou ponořená do vody. Seřaď je podle velikosti působící vztlakové síly.

6 Urči, na které těleso působí největší vztlaková síla.  První koule je železná, druhá zlatá, třetí skleněná. Všechny jsou potopené do vody.

7 Vyřeš slovní úlohu:  Dospělá žena má objem těla asi 0,067m³. Jak velká vztlaková síla na ni působí, jestliže se ponoří zcela do vody?  V = 0,067m³ ρ k = 1 000 kg/m³ g = 10 N/kg F vz = ?  F vz = V.ρk. g F vz = 0,067. 1 000. 10 F vz = 670 N  Na ženu působí vztlaková síla 670 N.

8 Vyřeš slovní úlohu :  Jaký je objem muže, na kterého po potopení působí síla vztlaková síla 700 N?  Fvz = 700 N ρk = 1 000 kg/m³ g = 10 N/kg V = ? m³  Fvz = V.ρk. g 700 = V. 1 000. 10 V = 700 : 10 000 V = 0,07 m³  Muž má objem asi 0,07 m³.

9 Doplň do obrázku síly, které působí na těleso ponořené do vody.  Fg > Fvz → těleso neplave Fg Fvz

10 Vyřeš slovní úlohu:  Jakou sílu potřebujeme na zvednutí kamene o hmotnosti 15kg a objemu 5,7 dm³. Kámen leží ve vodě.  V =5,7dm³ =0,0057m³ m = 15 kg  F g =m.g F g =15.10 F g =150N  F vz = V.ρ k. g F vz = 0,0057.1000.10 F vz = 57 N  F = F g - F vz F=150 – 57 F = 93N  Na zvednutí kamene potřebujeme sílu 93N.

11 Domácí úkol:  Zjisti, v které době žil Archimédes, jak souvisí jeho jméno a objevy s Punskými válkami?  Kteří živočichové využívají vztlakové síly?  Které sportovní odvětví využívá poznatků Archimédova zákona?  Kde v kuchyni můžeš pozorovat vztlakovou sílu?  V kterém starším filmu slyšíš znění Archimédova zákona? Najdi na internetu.

12 A NOTACE Opakování pojmu vztlaková síla, Archimédův zákon, využití vztlakové síly. Cíl hodiny: Možnost společného opakování učiva, použít jako test, opakování je možné využít pro 7. 8. ročník při fyzice. Práce s prezentací: Zejména v domácím úkolu – lze využít i jako samostatnou práci v hodině, souvislost tématu s úlohami v M, Z, Př, D Průřezová témata:

13  Vlastní tvorba  www.microsoft.com www.microsoft.com  Fyzika 2. Praha: SPN a.s., 2008. ISBN 978-80-7235-381-1.  JIŘÍ BOHUNĚK, EVA HEJNOVÁ. Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy. Praha: Prometheus, 2005. ISBN 80-7196-290-2.  JAN ŠEDIVÝ, JAN PURKAR, STANISLAV PFEFRČEK. Úlohy z fyziky. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80- 7168-315-9.  JIŘÍ BOHUNĚK. Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ 2. díl. Praha: SPN, 1992.  BOHUNĚK, Jiří; KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 7. ročník základní školy. Olomouc: Prometheus, 2000, ISBN 80- 7196-119-1.


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 268 Autor: Mgr. Svatava Juhászová Datum: 22.3.2012 Název:"

Podobné prezentace


Reklamy Google