Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady změn bezpečnostního prostředí v Evropě a ve světě na bezpečnostní politiku ČR ve střednědobém (3-5 let) a dlouhodobém horizontu (10 let) Alžběta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady změn bezpečnostního prostředí v Evropě a ve světě na bezpečnostní politiku ČR ve střednědobém (3-5 let) a dlouhodobém horizontu (10 let) Alžběta."— Transkript prezentace:

1 Dopady změn bezpečnostního prostředí v Evropě a ve světě na bezpečnostní politiku ČR ve střednědobém (3-5 let) a dlouhodobém horizontu (10 let) Alžběta Bernardyová, Petr Kaplan JPM264 – Bezpečnostní politika ČR 24.3. 2009

2 Bezpečnostní prostředí, hrozba a riziko  Bezpečnostní prostředí  zahrnuje jak přírodní, tak společenskou stránku  zabývá se (popisuje) možnými ohroženími a zranitelností zkoumaného prostředí  vnitřní i vnější  vnější bezp. prostředí = prostor vně státních hranic ČR, ve kterém se realizují a střetávají zájmy našeho státu se zájmy jiných aktérů MV a v němž se odehrávají procesy, které mají významný vliv na úroveň bezpečnosti ČR  Hrozba  vnější fenomén s potenciální schopností poškodit zájmy ČR  Riziko  možnost určité pravděpodobnosti vzniku události, považované z bezpečnostního hlediska za nežádoucí  ČR jako člen NATO i EU musí při řešení problémů vycházet ze svých aliančních závazků

3 Globální bezpečnostní prostředí a jeho změny  změny v bezpečnostním prostředí po konci studené války → „nové bezpečnostní prostředí“  Střednědobé hrozby (horizont 3-5 let):  bezprostřední důsledky globální finanční krize  asymetrické hrozby  terorismus  organizovaný zločin  proliferace WMD a protiraketová obrana  Dlouhodobé hrozby (horizont 10 let):  energetická bezpečnost  klimatické změny  migrace  sílící zbrojení  mocenský vzestup JV Asie

4 Bezprostřední důsledky globální finanční krize  ČR již pociťuje a v budoucnu ještě pocítí dopady globální finanční krize  pokles HDP, v průběhu 2009 recese  spory o řešení krize v rámci EU → možné negativní dopady na evropskou spolupráci  snížení rozpočtu bezpečnostních složek  možný vznik sociálních tenzí

5 Asymetrické hrozby I - Terorismus  teroristé, teroristické skupiny a hnutí představují ve spojení s extremistickými skupinami a v kombinaci se snahou o získání WMD hrozbu strategického významu  asymetrická strategie – vyhýbání se přímému střetu, civilní cíle především ve městech, prostředky hromadné destrukce, atd.  koordinovaný boj s mezinárodním terorismem = priorita Evropské bezpečnostní strategie  ČR přijala v souladu s unijní legislativou řadu opatření (např. Národní akční plán boje proti terorismu), zapojení do aktivit protiteroristické policejní spolupráce, boje proti financování a logistické podpoře terorismu, zesílení zpravodajské spolupráce, atd.

6 Asymetrické hrozby II – Organizovaný zločin  úzce svázán s fenoménem „rozpadu států“  nadnárodní charakter  možné propojení s teroristickými skupinami  EU – primární cíl  ČR – tranzitní zemí pro převážení zbraní, drog i lidí  zapojení do evropských i mezinárodních projektů policejní a soudní spolupráce (EUROPOL, EUROJUST)

7 Proliferace ZHN a protiraketová obrana  rostoucí počet států schopných získat technologie na výrobu a dopravení ZHN na cíl + narůstající riziko použití ZHN nestátními subjekty  ČR – dlouhodobě konzistentní postoj, signatář všech zásadních antiproliferačních dokumentů, mezinárodní spolupráce  otázka protiraketové obrany a umístění radaru v ČR  postoj nové administrativy amerického presidenta Obamy zatím zůstává nejasný

8 Energetická bezpečnost  Evropa energeticky nesoběstačná  Do 2020 nárůst spotřeby o 50%  naleziště surovin v nestabilních regionech

9 Energetická bezpečnost

10 Enegetická bezpečnost

11 Energetická bezpečnost  diverzifikace zdrojů  nové technologie  jaderná energie (?)  šetrnost  v kontextu klimatických změn nové třecí plochy (Arktida)

12 Migrace  globální klimatické výkyvy  regionální konflikty  chudoba

13 Zbrojení  r. 2008 1,2 bil. USD  nárůst 25-30%: Střední a Jižní Asie, Blízký Východ, Severní Afrika  Rusko  EU momentálně neakceschopná

14 Změna systému MV  noví aktéři na mezinárodní scéně - nástup JV Asie  přesun strategického těžiště do oblasti Tichého oceánu  regionální mocnosti Čína a Indie

15 Závěry  závazky ČR vůči aliančním partnerům  globální problémy nelze řešit regionálně  nutné zapojení celé společnosti

16 Zdroje  Balabán, M., J. Duchek, L. Stejskal (eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum.  Bezpečnostní strategie ČR 2003.  Friedensgutachten 2008.  Bezpečnostní budoucnost České republiky: Otázky, výzvy, problémy. 2005. Praha: Ministerstvo obrany ČR.  Krásný, A., O. Socha. 2006. „Možné vlivy bezpečnostního prostředí na Českou republiku a její ozbrojené síly.“ Obrana a Strategie 1/2006: 7-8.  Národní akční plán boje proti terorismu: Aktualizované znění pro léta 2007- 2009. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2008/nap_2007_cze.pdf http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2008/nap_2007_cze.pdf  Stejskal, L. (ed.). 2007. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády ČR  Zeman, P. (ed.). 2002. Česká bezpečnostní terminologie. Brno: Masarykova univerzita.


Stáhnout ppt "Dopady změn bezpečnostního prostředí v Evropě a ve světě na bezpečnostní politiku ČR ve střednědobém (3-5 let) a dlouhodobém horizontu (10 let) Alžběta."

Podobné prezentace


Reklamy Google