Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRANSPLANTACE. Úvod Úvod Základní pojmy Základní pojmy Aloimunitní reakce Aloimunitní reakce Orgánové transplantace Orgánové transplantace Transplantace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRANSPLANTACE. Úvod Úvod Základní pojmy Základní pojmy Aloimunitní reakce Aloimunitní reakce Orgánové transplantace Orgánové transplantace Transplantace."— Transkript prezentace:

1 TRANSPLANTACE

2 Úvod Úvod Základní pojmy Základní pojmy Aloimunitní reakce Aloimunitní reakce Orgánové transplantace Orgánové transplantace Transplantace hematopoetických kmenových buněk Transplantace hematopoetických kmenových buněk Imunoprivilegovaná místa Imunoprivilegovaná místa Potlačení rejekce Potlačení rejekce Xenotransplantace Xenotransplantace Imunologický vztah matka - plod Imunologický vztah matka - plod

3 ÚVOD Pokusy o náhradu orgánů Pokusy o náhradu orgánů 50. léta – HLA= největší překážka v přenosu tkání 50. léta – HLA= největší překážka v přenosu tkání První úspěšná transplantace – ledvina mezi jednovaječnými dvojčaty První úspěšná transplantace – ledvina mezi jednovaječnými dvojčaty Nejčastější transplantace = krevní transfůze Nejčastější transplantace = krevní transfůze

4 Orgánové transpalntace: Orgánové transpalntace: Ledvin – celosvětově 20 000 ročně Ledvin – celosvětově 20 000 ročně Srdce – 3 000 Srdce – 3 000 Jater – 500 Jater – 500 Oční rohovky Oční rohovky_____________________________________ Tenké střevo KůžePankreas Buňky produkující dopamin

5 ZÁKLADNÍ POJMY Dárce (donor)….štěp Dárce (donor)….štěp Příjemce (recipient)…odhojení = rejekce Příjemce (recipient)…odhojení = rejekce Reakce štěpu proti hostiteli = GvH (Graft-versus-Host) Reakce štěpu proti hostiteli = GvH (Graft-versus-Host) Štěpy Štěpy Syngenní: dárce – příjemce…geneticky identičtí Syngenní: dárce – příjemce…geneticky identičtí Alogenní: dárce – příjemce…geneticky neidentičtí Alogenní: dárce – příjemce…geneticky neidentičtí Xenogenní: dárce – příjence…jiné živočišné druhy Xenogenní: dárce – příjence…jiné živočišné druhy Autologní: dárce = příjemce Autologní: dárce = příjemce Implantace – umělé náhrady tkání Implantace – umělé náhrady tkání

6 ALOIMUNITNÍ REAKCE Alogenní transplantace – nejčastější Alogenní transplantace – nejčastější Buňky jednoho jedince reagují s tkáňovými Ag druhého jedince Buňky jednoho jedince reagují s tkáňovými Ag druhého jedince Nedořešený problém = rejekce…probíhá oběma směry: Nedořešený problém = rejekce…probíhá oběma směry: Rejekce transplantovaného orgánu Rejekce transplantovaného orgánu GvH GvH Jsou způsobeny: Jsou způsobeny: HLA HLA Vedlejší histokompatibilní Ag Vedlejší histokompatibilní Ag Vznikají na základě: Vznikají na základě: Aloreaktivita T-ly Aloreaktivita T-ly Tvorba Ab proti aloAg Tvorba Ab proti aloAg

7 Aloreaktivita T-ly Je hlavní příčinou rejekce orgánu a GvH Je hlavní příčinou rejekce orgánu a GvH Účinek T-ly je umožněn mechanismy: Účinek T-ly je umožněn mechanismy: Přímé rozpoznávání aloAg Přímé rozpoznávání aloAg Nepřímé rozpoznávání aloAg Nepřímé rozpoznávání aloAg

8 Přímé rozpoznávání aloAg Přímé rozpoznávání aloAg T-ly (TcR) + HLA štěpu…bez APC T-ly (TcR) + HLA štěpu…bez APC Ag podnět (= HLA) dostatečně silný Ag podnět (= HLA) dostatečně silný Aktivace klonů T-ly, které rozpoznávají Ag dárce přímo…nutná účast přirozené složky imunity – důkaz v klinických zkušenostech: horší přežívání kadaverózních štěpů (i při dobré HLA kompatibilitě) Aktivace klonů T-ly, které rozpoznávají Ag dárce přímo…nutná účast přirozené složky imunity – důkaz v klinických zkušenostech: horší přežívání kadaverózních štěpů (i při dobré HLA kompatibilitě)

9 Vysvětlení: kadaverózní štěpy…mozková smrt po úrazu Vysvětlení: kadaverózní štěpy…mozková smrt po úrazu Prozánětlivé cytokinny Prozánětlivé cytokinny Ischemie…poškození tkáně Ischemie…poškození tkáně Aktivace komplementu Aktivace komplementu Aktivace monocytů-makrofágů Aktivace monocytů-makrofágů Zvýšená exprese adhesivních molekul + HLA I. a II.tř. Zvýšená exprese adhesivních molekul + HLA I. a II.tř.

10 Nepřímé rozpoznávání aloAg – další rozvoj aloreaktivity Nepřímé rozpoznávání aloAg – další rozvoj aloreaktivity T-ly + HLA/proteiny…kontakt prostřednictvím APC příjemce T-ly + HLA/proteiny…kontakt prostřednictvím APC příjemce Další průběh jako u jakéhokoliv jiného Ag Další průběh jako u jakéhokoliv jiného Ag

11 Průkaz aloreaktivity T-ly: Průkaz aloreaktivity T-ly: Směsná lymfocytární reakce (MLR): T-ly dárce + T-ly příjemce…aktivace a dělení T-ly…hodnocení: množství zabudovaných radioaktivních nukleotidů Směsná lymfocytární reakce (MLR): T-ly dárce + T-ly příjemce…aktivace a dělení T-ly…hodnocení: množství zabudovaných radioaktivních nukleotidů Intenzita aloreaktivity příjemce: Intenzita aloreaktivity příjemce: Jednosměrná MLR: ozářené T-ly dárce + T-ly příjemce…aktivace a dělení T-ly příjemce…hodnocení: množství zabudovaných radioaktivních nukleotidů Jednosměrná MLR: ozářené T-ly dárce + T-ly příjemce…aktivace a dělení T-ly příjemce…hodnocení: množství zabudovaných radioaktivních nukleotidů

12 Tvorba Ab proti aloantigenům Negativní působení zvláště Ab, které aktivují C Negativní působení zvláště Ab, které aktivují C Přítomné již před transplantací Přítomné již před transplantací Krevní transfúze Krevní transfúze Opakovaná těhotenství Opakovaná těhotenství Přítomnost již existujících Ab Přítomnost již existujících Ab Test „cross-match“: sérum příjemce + ly dárce + C…lýza buněk, pokud přítomny Ab proti aloAg Test „cross-match“: sérum příjemce + ly dárce + C…lýza buněk, pokud přítomny Ab proti aloAg Kontraindikace transplantace Kontraindikace transplantace Hyperakutní rejekce Hyperakutní rejekce

13 ORGÁNOVÉ TRANSPLANTACE Účelem je náhrada nefunkčního orgánu Účelem je náhrada nefunkčního orgánu Transplantace Transplantace Na stejné místo – ortotopické Na stejné místo – ortotopické Na jiné místo – ektopické Na jiné místo – ektopické Dárci Dárci Osoby zemřelé – úrazy Osoby zemřelé – úrazy Osoby živé – příbuzní; u párových orgánů Osoby živé – příbuzní; u párových orgánů

14 Organizace Organizace Registr čekatelů Registr čekatelů Odběrové týmy Odběrové týmy Laboratoř v nepřetržitém provozu Laboratoř v nepřetržitém provozu Týmy chirurgů Týmy chirurgů Péče o pacienta po transplantaci Péče o pacienta po transplantaci Výběr pacienta pro transplantaci ledviny Výběr pacienta pro transplantaci ledviny Shoda v ABO Shoda v ABO Částečná shoda HLA (II.tř) Částečná shoda HLA (II.tř) Negativní cross-match Negativní cross-match Výběr pacienta pro transplantaci srdce Výběr pacienta pro transplantaci srdce Shoda v ABO Shoda v ABO Negativní cross-match Negativní cross-match

15 Rejekce = imunologická komplikace orgánových transplantací Rejekce = imunologická komplikace orgánových transplantací Rozvoj rejekce ovlivňuje: Rozvoj rejekce ovlivňuje: Genetický rozdíl dárce x příjemce Genetický rozdíl dárce x příjemce Druh transplantované tkáně Druh transplantované tkáně Aktivita imunitního systému příjemce Aktivita imunitního systému příjemce Stav transplantovaného orgánu Stav transplantovaného orgánu Mechanické poškození transplantátu Mechanické poškození transplantátu Rozdělení podle časového hlediska: Rozdělení podle časového hlediska: Hyperakutní a akcelerovaná rejekce Hyperakutní a akcelerovaná rejekce Akutní rejekce Akutní rejekce Chronická rejekce Chronická rejekce

16 Hyperakutní a akcelerovaná rejekce – reakce protilátkového typu Hyperakutní a akcelerovaná rejekce – reakce protilátkového typu Ab přítomné před transplantací, přirozené (IgM), namířené proti sacharidovým Ag (bakteriální Ag) Ab přítomné před transplantací, přirozené (IgM), namířené proti sacharidovým Ag (bakteriální Ag) Ab vytvořené v důsledku imunizace (transfúze) Ab vytvořené v důsledku imunizace (transfúze) Hyperakutní rejekce – během několika min Hyperakutní rejekce – během několika min Způsobená přirozenými Ab, které aktivují C Způsobená přirozenými Ab, které aktivují C Koagulační faktory Koagulační faktory Nahromadění NEU Nahromadění NEU Akcelerovaná rejekce – 3-5 dnů Akcelerovaná rejekce – 3-5 dnů Způsobená přirozenými Ab, které neaktivují C Způsobená přirozenými Ab, které neaktivují C Vazba Ab + FcR NEU a NK Vazba Ab + FcR NEU a NK

17 Hyperakutní a akcelerované rejekce Hyperakutní a akcelerované rejekce Způsobené složkami přirozené imunity Způsobené složkami přirozené imunity Xenotransplantát Xenotransplantát Neshoda v ABO Neshoda v ABO___________________________________ V praxi nastávají vyjímečně

18 Akutní rejekce – odhojování během několika dnů až týdnů (max. 90 dní) nebo po přerušení imunosuprese Akutní rejekce – odhojování během několika dnů až týdnů (max. 90 dní) nebo po přerušení imunosuprese Rozvoj aloreaktivity v příjemci – útok Ag- specifických Tc a Th1 příjemce na Ag štěpu Rozvoj aloreaktivity v příjemci – útok Ag- specifických Tc a Th1 příjemce na Ag štěpu Složky přirozené imunity…infekční komplikace (CMV) často provázeny akutní rejekcí Složky přirozené imunity…infekční komplikace (CMV) často provázeny akutní rejekcí

19 Chronická rejekce – postupná ztráta funkce transplantovaného orgánu, nejdříve po 2 měsících Chronická rejekce – postupná ztráta funkce transplantovaného orgánu, nejdříve po 2 měsících Ledviny, játra, srdce – 3-5% ročně Ledviny, játra, srdce – 3-5% ročně Nahrazování funkční tkáně vazivem, poškození endotelu, vaskulitida Nahrazování funkční tkáně vazivem, poškození endotelu, vaskulitida Rozvoj chronické rejekce: Rozvoj chronické rejekce: Faktory neimunologické – ischemie Faktory neimunologické – ischemie Faktory imunologické – diferenciace Th2 a tvorba Ab Faktory imunologické – diferenciace Th2 a tvorba Ab

20 TRANSPLANTACE HEMATOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK Cíl – osídlit dřeň příjemce kmenovými buňkami dárce, které dají vznik nové krvetvorbě Cíl – osídlit dřeň příjemce kmenovými buňkami dárce, které dají vznik nové krvetvorbě Zdroj kmenových buněk Zdroj kmenových buněk Kostní dřeň Kostní dřeň Periferní krev Periferní krev Pupečníková krev Pupečníková krev Transplantace kmenových buněk – léčebná metoda: Transplantace kmenových buněk – léčebná metoda: Poruch krvetvorby Poruch krvetvorby Imunodeficitů Imunodeficitů Metabolických vad Metabolických vad leukemií leukemií

21 Kostní dřeň – kmenové buňky cca 1%, Kostní dřeň – kmenové buňky cca 1%, CD45+ CD34+ CD45+ CD34+ Autologní transplantát – v remisi onemocnění, nežádoucí buňky lze odstranit Autologní transplantát – v remisi onemocnění, nežádoucí buňky lze odstranit Alogenní transplantát – častější, testuje se shoda v ABO a HLA I. a II.tř Alogenní transplantát – častější, testuje se shoda v ABO a HLA I. a II.tř

22 Periferní krev – kmenové buňky 0,01 – 0,001% Periferní krev – kmenové buňky 0,01 – 0,001% Dostatečné množství – 5x10 6 CD 34+/ kg váhy příjemce Dostatečné množství – 5x10 6 CD 34+/ kg váhy příjemce Autologní transplantace – po cytostatické léčbě + růstové faktory…tvorba nových kmenových buněk 60x vyšší Autologní transplantace – po cytostatické léčbě + růstové faktory…tvorba nových kmenových buněk 60x vyšší Alogenní transplantace – pouze růstové faktory Alogenní transplantace – pouze růstové faktory

23 Pupečníková krev Pupečníková krev vysoký obsah CD34+, asi jako kostní dřeň vysoký obsah CD34+, asi jako kostní dřeň Méně vyzrálých T-ly…menší riziko GvH Méně vyzrálých T-ly…menší riziko GvH V placentárních cévách – cca 150 ml krve = zdroj kmenových buněk pro transplantaci jednoho dítěte V placentárních cévách – cca 150 ml krve = zdroj kmenových buněk pro transplantaci jednoho dítěte____________________________________ Samotné provedení transplantace kmenových buněk – suspenze buněk do periferní žíly

24 Detekce nové krvetvorby = přihojení (engraftment): Detekce nové krvetvorby = přihojení (engraftment): Nejprve se objevuje tvorba ery – granulo – trombo – lymfocyty Nejprve se objevuje tvorba ery – granulo – trombo – lymfocyty Před transplantací – myeloablace – ozářením nebo cytostatiky Před transplantací – myeloablace – ozářením nebo cytostatiky Odvržení štěpu – zástava krvetvorby od dárce a obnovení krvetvorby původní Odvržení štěpu – zástava krvetvorby od dárce a obnovení krvetvorby původní

25 Reakce GvH (reakce štěpu proti hostiteli, Graft-versus-Host) Reakce GvH (reakce štěpu proti hostiteli, Graft-versus-Host) Hlavní imunologický problém transplantace kmenových buněk Hlavní imunologický problém transplantace kmenových buněk Nastává v případě imunodeficitního příjemce = myeloablace Nastává v případě imunodeficitního příjemce = myeloablace T-ly štěpu (obsažené v populaci kmenových buněk) rozpoznávají tkáňové Ag příjemce…aloreaktivita T-ly štěpu (obsažené v populaci kmenových buněk) rozpoznávají tkáňové Ag příjemce…aloreaktivita

26 Akutní GvH – po několika dnech až týdnech Akutní GvH – po několika dnech až týdnech Poškození jater, kůže, střevní sliznice Poškození jater, kůže, střevní sliznice Obrana: odstranění T-ly ze štěpu + imunosuprese Obrana: odstranění T-ly ze štěpu + imunosuprese Chronická GvH – po řadě měsíců až let Chronická GvH – po řadě měsíců až let Infiltrace tkání Th2…aloAb + cytokiny Infiltrace tkání Th2…aloAb + cytokiny Fibrotizace tkání – chronické záněty kůže, cév, vnitřních orgánů; klinicky podobné autoimunitám Fibrotizace tkání – chronické záněty kůže, cév, vnitřních orgánů; klinicky podobné autoimunitám

27 Reakce GvL (reakce štěpu proti leukemickým buňkám, Graft-versus-Leukemia) Reakce GvL (reakce štěpu proti leukemickým buňkám, Graft-versus-Leukemia) Reaktivita dárcovských T-ly vůči zbytkovým leukemickým buňkám Reaktivita dárcovských T-ly vůči zbytkovým leukemickým buňkám Mechanismus jako u GvH Mechanismus jako u GvH GvL vždy spojena s určitým stupněm GvH GvL vždy spojena s určitým stupněm GvH Pokud důkladně odstraněny všechny T-ly ze štěpu – častější relapsy leukemie Pokud důkladně odstraněny všechny T-ly ze štěpu – častější relapsy leukemie Řešení: T-ly dárce přidat až po přihojení štěpu Řešení: T-ly dárce přidat až po přihojení štěpu

28 IMUNOLOGICKY PRIVILEGOVANÁ MÍSTA A TKÁNĚ Transpalntace některých tkání nevede k indukci alogenní reaktivity Transpalntace některých tkání nevede k indukci alogenní reaktivity Minimální obsah leukocytů Minimální obsah leukocytů Mechanismy bránící rozvoji poškozujícího zánětu Mechanismy bránící rozvoji poškozujícího zánětu Evolučně významné, chrání se tak důležité orgány: oko, mozek a nervová tkáň, gonády Evolučně významné, chrání se tak důležité orgány: oko, mozek a nervová tkáň, gonády

29 Faktory bránící imunoprivilegovaná místa Faktory bránící imunoprivilegovaná místa Izolace od imunitního systému Izolace od imunitního systému Preferenční rozvoj Th2 odpovědi, potlačení Th1 Preferenční rozvoj Th2 odpovědi, potlačení Th1 Exprese FasL Exprese FasL Oko – tranasplantace rohovky nevede k rejekci Oko – tranasplantace rohovky nevede k rejekci Nervová tkáň – indukce tolerance Nervová tkáň – indukce tolerance Přesto: RS, uveitidy, autoimunitní poškození reprodukčních orgánů Přesto: RS, uveitidy, autoimunitní poškození reprodukčních orgánů

30 POTLAČENÍ REJEKCE A GvH Výběr geneticky blízkých dárců a příjemců Výběr geneticky blízkých dárců a příjemců Imunosupresivní léky – trvale Imunosupresivní léky – trvale Odstranění T-ly (GvH) Odstranění T-ly (GvH) Ideální situace – specifické stabilní tolerance vůči Ag štěpu Ideální situace – specifické stabilní tolerance vůči Ag štěpu Monoklonální Ab proti CD4, CD40L…nedostatek kostimulace indukuje toleranci Monoklonální Ab proti CD4, CD40L…nedostatek kostimulace indukuje toleranci

31 XENOTANSPLANTACE Nedostatek vhodných dárců Nedostatek vhodných dárců Vhodný druh pro xenotranspalntace – prase Vhodný druh pro xenotranspalntace – prase Problém: přirozené Ab proti sacharidovým strukturám…hyperakutní rejekce Problém: přirozené Ab proti sacharidovým strukturám…hyperakutní rejekce Xenoreakce tlumena – nekompatibilita T-ly příjemce a povrchových molekul xenotranspalantátu…výsledná reaktivita se blíží aloreaktivitě Xenoreakce tlumena – nekompatibilita T-ly příjemce a povrchových molekul xenotranspalantátu…výsledná reaktivita se blíží aloreaktivitě Budoucnost: transgenní prase Budoucnost: transgenní prase Méně Ag, které rozpoznávají lidské přirozené Ab Méně Ag, které rozpoznávají lidské přirozené Ab Exprese lidských inhibitorů komplementu Exprese lidských inhibitorů komplementu

32 IMUNOLOGICKÝ VZTAH MATKY A PLODU Buňky plodu – polovina povrchových Ag po otci Buňky plodu – polovina povrchových Ag po otci Těhotenství…alogenní orgánová transplantace Těhotenství…alogenní orgánová transplantace Zajištění tolerance plodu v těle matky Zajištění tolerance plodu v těle matky Izolace – nemísí se krevní oběhy Izolace – nemísí se krevní oběhy Trofoblast = imunologická bariéra Trofoblast = imunologická bariéra Neexprimuje HLA I.tř….obrana před T-ly matky Neexprimuje HLA I.tř….obrana před T-ly matky Exprese HLA-G, HLA-E…obrana před NK matky Exprese HLA-G, HLA-E…obrana před NK matky Malé množství buněk plodu v krevním oběhu matky – navození tolerance…utlumení Th1 a posílení Th2 Malé množství buněk plodu v krevním oběhu matky – navození tolerance…utlumení Th1 a posílení Th2 Komplikace těhotenství: anti-RhD Ab u Rh- matky, která nese Rh+ plod Komplikace těhotenství: anti-RhD Ab u Rh- matky, která nese Rh+ plod


Stáhnout ppt "TRANSPLANTACE. Úvod Úvod Základní pojmy Základní pojmy Aloimunitní reakce Aloimunitní reakce Orgánové transplantace Orgánové transplantace Transplantace."

Podobné prezentace


Reklamy Google