Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. ÚNPKF, 3. LF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. ÚNPKF, 3. LF UK"— Transkript prezentace:

1

2 doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. ÚNPKF, 3. LF UK
Srdce a EKG doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. ÚNPKF, 3. LF UK

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 rychlost šíření v tawarových ramenkách je stejná jako rychlost šířšní předsíněmi, což poukazuje na preferenční dráhy nejrychlejší Purkyně fiber nejpomalejší AV node

22 AP srdeční buňky

23

24 podle velikosti výchylky se používají malá nebo velká písmena při výchylce nad 5 mm - Q, R, S při výchylce pod 5 mm - q, r, s

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Action potential SA node Myocardium

40

41

42 AV block

43 Blokáda levého raménka Tawarova (BLRT) (LBBB - left bundle branch block)
Podle šířky QRS komplexu dělíme BLRT na       -kompletní - QRS komplex rozšířen nad 0,12s       -inkompletní - QRS komplex je do 0,11s Výskyt: nejčastěji při ICHS (infarkt myokardu); kongenitální BLRT je extrémně vzácný. Další příčinou je aortální stenóza nebo záškrt.

44 Blokáda pravého raménka Tawarova (BPRT) (RBBB - right bundle branch block)
Výskyt: BPRT provází ICHS, chronické cor pulmonale, akutní cor pulmonale (embolie plicnice). Inkompletní BPRT se může vyskytovat vcelku normálně u zdravých lidí nebo sportovců (cyklisté, veslaři- u nich je vyvolán objemovou zátěží pravé srdeční komory při vytrvalostním sportu).

45 EKG Záznam EKG vyšetřovaná osoba leží v klidu na lůžku, nehýbe se, nemluví na končetiny (neochlupená plocha předloktí a bérců) připevněte kolíčkové elektrody, na kůži pod elektrody aplikujte EKG pastu (zlepší vodivost) levá paže : žlutý levý bérec : zelený pravá paže : červený pravý bérec : černý na hrudník přisajte kulaté elektrody s EKG pastou: V1: 4. mezižebří parasternálně vpravo V2: 4. mezižebří parasternálně vlevo V4: 5. mezižebří, v medioklavikulární čáře V6: 5. mezižebří, ve střední axilární čáře V3: uprostřed mezi V2 a V4 V5: uprostřed mezi V4 a V6

46 Leads and electrodes Thoracic Limb Trojan: Fyziologie

47

48 Evaluation of the ECG Pulse: regular, irregular
Rhythm: sinusoidal or other (nodal = from AV node) Frequency: Normal pulses/min Heart electrical axis inclination: normal (the same way), to left (outside), to right (inside) just generally from limb leads I and III. Exactly by using Einthoven’s triangle. Description of waves, their duration and intervals.

49 Frequency Heard frequency = 72 pulses/min, = pulse interval 0.83 s
During relaxation the frequency changes based of the respiration (RESPIRATION ARYTMIA) = inspiration - increased frequency, expiration – decreased frequency. Bradycardia = fysiological = deep long-term inspiration, deep forward bend and knee band = reflex changes of vagal tonus. Tachycardia = fysiological = swallow (decrease of vagal tonus), change of position from lying or sitting to standing (ORTOSTATIC REACTION).

50 Description of curves P = Impulse spread through atria
PQ = neutral (isoelectric) line after depolarisation of all atria myocardium QRST = ventricle complex Q = negative oscillation – beginning of ventricle depolarisation in septum R = continue of depolarisation wave through the ventricle S = negative oscillation – activation of last part of ventricle myocardium in left ventricle base ST = neutral (isoelectric) line after ventricle depolarisation (plató phase in action potential) T = repolarisation from epicardium to endocardium

51 Examples of pathological ECG
Sinusoidal rhythm and fibrilation of atria & AV block Heart attack Fibrilation of ventricles

52 Porucha odeznívání vzruchu bývá často příčinou tachyarytmií a nazývá se fenomén reentry (mechanismus návratných vzruchů, krouživý mechanismus). Vzruch někde ve tkáni nevyhasne, ale dá vzniknout nové vlně excitace. Impuls nemůže vstoupit do zóny, která je ještě v refrakterní fázi (B). Impuls prochází oblastí A a vrací se zpětně do oblasti B, která se již stala receptivní pro přijetí podnětu, zatímco okolní svalovina je refrakterní. Nakonec vstupuje impuls do stejné tkáně, která byla aktivována na počátku a která se nyní zotavila.

53 Electric expression of heart action
Ganong: Physiology Record of summary electric activity of hear is called electrocardiogram (ECG). ECG curve is summary potential that is a result of all action potentials of myofibers. Beginnings of QRS complex and action potentials of ventricles are the same and ending of ventricle action potentials is the same as the end of wave T.

54 EKG hodnocení posuďte akci (pravidelná, nepravidelná – podle RR intervalů) a rytmus (sinusový, jiný – přítomny P vlny? následuje po vlně P komplex QRS? je vlna P pozitivní ve II.svodu? (P dále pozitivní ve III. a aVF a negativní v aVR?) spočtěte frekvenci (je-li posun papíru 25 mm/s, 25 cm je 10 s, spočtěte počet R vln) určete elektrickou osu srdeční (59°, -30 až +110o) kolik je PR a QT interval? (< 0,2 s; < ½ PQ při f < 100) jak je široký QRS komplex? (< 0,1 s)

55 heart electrical axis average (largest) electrical heart vector)
if positive in the lead aVF (←) and positive in the lead I (→) then must lie where overlap

56 aVF III aVL I aVR II -90o -60o -120o -30o -150o +180o 0o +150o +30o

57 aVF aVF III III aVL aVL I I aVR aVR II II -90o -90o -60o -60o -120o

58 Heart electrical axis inclination
Each myocyte produce dipole during action potential - vector with specific dimension and direction. Cell vector head from depolarised to polarised part, i.e. in direction of action potential spread. If the cell is completely depolarised (plató phase) or polarised (resting phase), vector is neutral. Electrical heart vector is a summary of all cell’s vectors in one time point Normal value is -30° až +105° Shift of the axis to right above 105 ° = hypertrophy of RV or long and slim Shift of the axis to left below -30° = hypertrophy of LV or obese people


Stáhnout ppt "doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. ÚNPKF, 3. LF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google