Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční potenciál v myokardu, automacie srdečního rytmu, mechanismy regulace srdeční frekvence Andrej Stančák, 2.LF UK, kruh 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční potenciál v myokardu, automacie srdečního rytmu, mechanismy regulace srdeční frekvence Andrej Stančák, 2.LF UK, kruh 9."— Transkript prezentace:

1 Akční potenciál v myokardu, automacie srdečního rytmu, mechanismy regulace srdeční frekvence Andrej Stančák, 2.LF UK, kruh 9.

2 AP v myokardu  funkční jednotky srdeční svaloviny – srdeční svalová vlákna  srdeční převodní soustava: elektrická aktivita  FCE: samovolná tvorba vzruchů a jejich rychlé rozvedení po celém srdci  buňky pracovního myokardu: mechanická práce  FCE: kontrakce – čerpání krve Převzato z Hájkova histologického atlasu

3 Klidový membránový potenciál  Nestejné rozložení iontů intra a extracelulárně  Zajištěno difuzí, permeabilitou membrány, iontovými pumpami  Na + extracelulárně, malá propustnost membrány  K + intracelulárně, relativně snadná propustnost membrány  Výsledkem je nestejné napětí vně a uvnitř membrány, moc + náboje vně

4 Akční potenciál v myokardu 1) fáze depolarizace 2) fáze plató 3) fáze repolarizace Ilustrated Physiology, B.R.Mackenna, R.Callander,Churchill Livingstone 1997

5 Fáze depolarizace otevření napěťově řízených kanálů pro Na + v důsledku změny membránového potenciálu otevření napěťově řízených kanálů pro Na + v důsledku změny membránového potenciálu Na + ionty směřuji dovnitř buňky, z -90mV na + 20 až 30mV, během 1-3 ms Na + ionty směřuji dovnitř buňky, z -90mV na + 20 až 30mV, během 1-3 ms stejně jako u neuronu nebo kosterního svalu stejně jako u neuronu nebo kosterního svalu Ilustrated Physiology, B.R.Mackenna, R.Callander,Churchill Livingstone 1997

6 Fáze plató specifická pro srdeční svalovinu specifická pro srdeční svalovinu membrána se po malém poklesu nevrací na původní hodnotu po dobu 100-300 ms membrána se po malém poklesu nevrací na původní hodnotu po dobu 100-300 ms musí být rovnováha mezi ionty vstupujícími a vystupujícími z buňky musí být rovnováha mezi ionty vstupujícími a vystupujícími z buňky Ilustrated Physiology, B.R.Mackenna, R.Callander,Churchill Livingstone 1997

7 Fáze plató  chemický i osmotický gradient pro K + ionty mají stejný směr, na rozdíl od klidového potenciálu  propustnost kanálů pro K + ionty je v kladných hodnotách menší než v záporných, proto je eflux K + iontů ve fázi plató menší, než v době klidu  otevření Ca 2+ kanálů a vtok Ca 2+ iontů vyrovnává eflux K + ven  Fáze plató končí uzavřením kanálů pro Ca 2+ ionty, následuje fáze repolarizace

8 Fáze repolarizace  Zavření Ca 2+ kanálů, pokles potenciálu do negativních hodnot, zvýšení propustnosti K + kanálů, K + ionty ven a nastolení klidového potenciálu  refrakterní fáze: doba nedráždivosti svalu 1.absolutní (zavřené Na + kanály) 2.Relativní  význam dlouhé refrakterní fáze v myokardu ???

9 Význam dlouhé refrakterní fáze 1.ochrana proti příliš rychlému opakování vzruchů (nelze vyvolat tetanickou kontrakci) 2.průběh vzruchu podle daného pořádku (nekrouží, nevrací se)

10 Vznik a šíření AP v myokardu  princip „vše nebo nic“ Tkáň Rychlost vedení (m/s) SA uzel 0,05 síňové dráhy 1 AV uzel 0,05 Hisův svazek 1 Purkyňova vlákna 4 myokard komor 1 Převzato z Ganong, Přehled lékařské fyziologie

11 Šíření AP Převzato z Ganong, Přehled lékařské fyziologie

12 Šíření AP  aktivace síní, z SA uzlu radiálně, pak konvergence do AV  aktivace septa zleva doprava  aktivace anteroseptální oblasti myokardu komor  aktivace většiny komorové masy od endokardiální strany  pozdní aktivace posterobazální části levé komory a conus pulmonalis

13 Vznik AP v myokardu  v tzv. P-buňkách (pacemaker cells) probíhá depolarizace k prahové hodnotě spontánně (spontánní diastolická depolarizace, SA a AV uzel  během „klidové“ fáze existují 3 iontové proudy 1.proud Na + dovnitř 2.proud Ca 2+ dovnitř 3.proud K + ven  třetí proud doprovází postupné zavírání kanálů, proto roste nerovnováha iontů (potenciál roste) až po dosažení spouštěcí úrovně  depolarizace SA a AV uzlu způsobena proudem Ca 2+ do buňky, absence hrotité transpolarizace

14 Vznik AP v myokardu Ilustrated Physiology, B.R.Mackenna, R.Callander,Churchill Livingstone 1997

15 Měření elektrické aktivity srdce - EKG http://www.eamos.cz/amos/kbf/img_upload/kbf_1526/obrazy/ obr_015.jpg

16 EKG  vlna P: depolarizace síní (0,08-0,10 s)  komplex QRS: depolarizace komor (0,06-0,10 s)  vlna T: repolarizace komor (0,20 s)  PQ interval: zpomalení v AV uzlu(0,12 – 0,20 s)  QT interval: doba aktivace komor (0,4 s při frekvenci 70 tepů za minutu

17 Mechanismy regulace srdeční činnosti 1. Nervové (sympatikus, parasympatikus) 2. Humorální (adrenalin, noradrenalin…) 3. Celulární Ilustrated Physiology, B.R.Mackenna, R.Callander,Churchill Livingstone 1997

18 Děje, které jsou regulovány 1.frekvence (chronotropie, chronos=čas) 2.síla kontrakce (inotropie, ínos=vlákno) 3.síňokomorový převod (dromotropie, dromos=běh) 4.vzrušivost myokardu (batmotropie, bathmos = práh)  vše se dá ovlnivňit pozitivně nebo negativně

19 Nervová regulace – sympatikus  zakončení po celém srdci, síně i komory  cestou nn.cardiaci, přes hrudní a krční ganglia (ggl.stellatum)  obecně pozitivní účinek na srdeční činnost  zvýšení rychlosti spontánní diastolické depolarizace, kratší čas k nástupu prahu podráždění, vyšší frekvence (pozitivní chronotropie)  mediátorem je noradrenalin, který sníží proud K + iontů ven a současně zvýší Na + dovnitř  sympatikus (noradrenalin) stimuluje Ca 2+ a Na + kanály, více Ca 2+ iontů během fáze plató a tedy větší síla kontrakce (pozitivní inotropie)  zvýšení proudu Na + do buněk AV uzlu, zvýšení klidového potenciálu, zrychlení síňokomorového přechodu (pozitivní dromotropie)  přiblížení hodnoty klidového potenciálu k prahové hodnotě (viz.výše), tedy zvýšení vzrušivosti myokardu, pomocí aktivace Na +, K + ATPázy (pozitivní batmotropie)

20 Nervová regulace - parasympatikus  jako rr.cardiaci n.vagi  vpravo do SA uzlu, vlevo do AV uzlu, tedy pouze do síňí  obecně snížení srdeční činnosti  zpomalení SDD, acetylcholin zvyšuje propustnost membrán buněk SA uzlu pro K +, (negativní chronotropie)  zkrácení AP myokardu síňí, stejně jako chronotropie, (negativní inotropie)  zpomalení až zastavení síňokomorového přechodu v AV uzlu, zpomalení Na + do buněk, (negativní dromotropie)  tlumení aktivity Na +, K + ATPázy, (negativní batmotropie)

21 Humorální regulace  adrenergní ß-receptory, reakce na adrenalin a noradrenalin, stejně jako dráždění sympatiku  muskarinové receptory pro acetylcholin, analogie parasympatiku  glukagon (pozitivně inotropní a chronotropní)  hormony štítné žlázy (pozitivně inotropní a chronotropní)  prostaglandin E2 (pozitivně inotropně)  progesteron (negativně inotropně, chronotropně a batmotropně)

22 Celulární regulace  autonomní regulační systém  Starlingův zákon: srdeční práce je úměrná jeho diastolické náplni, tzv.heterometrická regulace srdečního výdeje  viz.další referát

23 Zdroje  Lékařská fyziologie, S.Trojan a kol., Grada 2003  Přehled lékařské fyziologie, Ganong, H+H 1999  Ilustrated Physiology, B.R.Mackenna, R.Callander,Churchill Livingstone 1997

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akční potenciál v myokardu, automacie srdečního rytmu, mechanismy regulace srdeční frekvence Andrej Stančák, 2.LF UK, kruh 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google