Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEŽÍŠ NAZARETSKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEŽÍŠ NAZARETSKÝ."— Transkript prezentace:

1 JEŽÍŠ NAZARETSKÝ

2 JEŠUA, JEHOŠUA (JAHVE ZACHRAŇUJE) ČASTÉ JMÉNO V ŽIDOVSKÝCH KOMUNITÁCH PRO KŘESŤANY OČEKÁVANÝ MESIÁŠ (VIZ POMAZANÝ … MAŠIACH) NIKOLI POLITICKÝ, ALE NÁBOŽENSKÝ VŮDCE MATOUŠOVO EVANGELIUM 16,16 PETR: „TY JSI MESIÁŠ, SYN ŽIVÉHO BOHA.“ JEŽÍŠOVA ODPOVĚĎ: VIZ MT, 16,17 A 16,20

3 SYN BOŽÍ … JANOVO EVANGELIUM 10,30 A 14,9-11 PRAVÝ BŮH A PRAVÝ ČLOVĚK (V PRVNÍCH ČTYŘECH STOLETÍCH PŘEDMĚTEM POCHYBNOSTÍ A VĚROUČNÝCH ODCHYLEK)

4 JÁDRO KŘESŤANSKÉ VÍRY: JEŽÍŠ PŘINÁŠÍ JEDINOU A PRAVOU OBĚŤ, KDYŽ VYDÁVÁ SÁM SEBE NA SMRT, ABY SMÍŘIL BOHA S LIDMI. JAKO PRVNÍ ČLOVĚK VÍTĚZÍ NAD SMRTÍ TÍM, ŽE VSTÁVÁ Z MRTVÝCH.

5 PRVNÍ DOPIS PAVLŮV KŘESŤANŮM DO KORINTA: 1KOR, 15, 12 – 18 SHRNUTO: NEBYL-LI JEŽÍŠ VZKŘÍŠEN, JSOU KŘESŤANÉ NEJUBOŽEJŠÍMI TVORY NA SVĚTĚ, PROTOŽE VĚŘÍ NĚČEMU, CO NENASTALO. JANOVO EVANGELIUM, 2, 13 – 22 JEDNO Z MÍST, KDE JEŽÍŠ OHLAŠUJE SVÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ I NAPLNĚNÍ ŽIDOVSKÉHO ZÁKONA NA SVÉ OSOBĚ NOVÝ CHRÁM VÍRY … JEŽÍŠ ZVANÝ POMAZANÝ

6 HISTORICITA OSOBY JEŽÍŠE Z NAZARETA MIMOKŘESŤANSKÉ ZDROJE JOSEF FLAVIUS, ŽIDOVSKÉ STAROŽITNOSTI TACITUS, ANÁLY … „KŘESŤANÉ SE NAZÝVAJÍ PO KRISTOVI, KTERÝ BYL PRÝ POPRAVEN ZA VLÁDY TIBERIOVY PROKURÁTOREM PILÁTEM PONSKÝM.“ (ROK CCA 110 N.L.) TALMUD … RABÍNSKÁ SBÍRKA ŽIDOVSKÝCH TRADIC, POSMĚŠNÉ VYJÁDŘENÍ, ALE POTVRZENÍ, ŽE JEŽÍŠ ŽIL.

7 BIBLICKÉ ZDROJE ČTYŘI EVANGELIA … MT, MK, LK, JAN EUANGELION (Ř
BIBLICKÉ ZDROJE ČTYŘI EVANGELIA … MT, MK, LK, JAN EUANGELION (Ř.) … RADOSTNÁ, DOBRÁ ZPRÁVA MT, MK,LK … TZV. SYNOPTICKÁ = OBDOBNÁ, NĚKTERÉ PRAMENY STEJNÉ, NĚKTERÉ VLASTNÍ JAN … OSOBNĚJŠÍ, DŮVĚRNĚJŠÍ … VĚTŠÍ ZNALOST OSOBY JEŽÍŠE KRISTA NEJSTARŠÍ … MK, CCA POLOVINA 1. ST. NEJMLADŠÍ … JAN, POSLEDNÍ ČTVRTINA 1. ST.

8 MT … URČEN PRO ŽIDOVSKÉ KŘESŤANY LK … URČEN PRO KŘESŤANY Z POHANŮ Z AUTORŮ EVANGELIÍ OSOBNĚ ZNALI JEŽÍŠE PRAVDĚPODOBNĚ MATOUŠ A JAN (JEHO UČEDNÍCI) EVANGELIA NEJSOU ŽIVOTOPISY, JSOU TO SOUBORY ŽIVOTOPISNÝCH ÚDAJŮ, POPISY JEŽÍŠOVY VEŘEJNÉ ČINNOSTI A JEHO UČENÍ NEJHISTORIČTĚJŠÍ SE JEVÍ EVANGELIUM JANOVO

9 ŽIVOTOPISNÁ DATA JEŽÍŠE Z NAZARETA NARODIL SE V ROCE 7 NEBO 6 PŘ. N. L
ŽIVOTOPISNÁ DATA JEŽÍŠE Z NAZARETA NARODIL SE V ROCE 7 NEBO 6 PŘ. N. L. (HORNÍ HRANICÍ JE ROK 4 PŘ.N.L., KDY UMÍRÁ KRÁL HERODES (POZNÁMKA: ROK 0 JE VYPOČTEN CHYBNĚ AŽ V 6. STOLETÍ) ŽIL V NAZARETĚ („ZAPADÁKOV“ V GALILEI) MÍSTO NAROZENÍ … TRADICE HOVOŘÍ O BETLÉMĚ, (V BETLÉMĚ SE NARODIL I DAVID; SMĚŘOVÁNÍ NA DAVIDOVSKOU DYNASTII???)

10

11 POČÁTEK JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO PŮSOBENÍ KLADE LUKÁŠ DO 15
POČÁTEK JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO PŮSOBENÍ KLADE LUKÁŠ DO 15. ROKU VLÁDY CÍSAŘE TIBERIA, COŽ ODPOVÍDÁ ROKU 28 N.L. JEŽÍŠOVO UKŘIŽOVÁNÍ … 7. DUBNA ROKU 30, V PŘEDVEČER SVÁTKU PESACH 14. NISANU ROKU 3790 ŽIDOVSKÉHO LETOPOČTU (V TOMTO ROCE PŘIPADL PESACH NA ŠABAT ZE 14. NA 15. NISAN)

12 JEŽÍŠOVO UČENÍ UČÍ JAKO TEN, KDO MÁ MOC „…, ALE JÁ VÁM ŘÍKÁM, …“ VIZ MT, 5, HOVOŘÍ O TOM, ŽE NEPŘIŠEL ZÁKON ZRUŠIT, ALE NAPLNIT. PŘITOM OZNAMUJE, ŽE TADY JE NĚKDO VÍC NEŽ ZÁKON.

13 1. PŘIBLÍŽENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ HLÁSÁ, ŽE SKRZE NĚHO PŘICHÁZÍ BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, PRÁVĚ TEĎ. ZDE ODLIŠNOST OD ŽIDOVSKÉ VÍRY, KTERÁ HLÁSÁ, ŽE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE BUDOUCÍ SKUTEČNOSTÍ. JEŽÍŠ SVÝM HLÁSÁNÍM OSLOVUJE POHRDANÉ VRSTVY SPOLEČNOSTI … TY, KTEŘÍ JSOU VIDĚNI JAKO HŘÍŠNÍCI, KOLABORANTI S REŽIMEM, VENKOVANI, SAMAŘANÉ, POHANÉ, …

14 2. NAPLNĚNÍ ZÁKONA JEŽÍŠ JE PRAVOVĚRNÝM ŽIDEM, TRÁPÍ HO FORMÁLNOST A MRTVÁ LITERA ZÁKONA. AUTORITATIVNĚ VYKLÁDÁ ZÁKON, DOKONCE KORIGUJE MOJŽÍŠOVO UČENÍ A STAVÍ SE TAK NAD NĚHO (VIZ NAPŘ. MOŽNOST ROZVODU DLE ZÁKONA AJ.) KRITIKA ZÁKONA NUTNĚ VYVOLALA ÚTOKY A NEPŘÁTELSTVÍ VŮDČÍCH VRSTEV SPOLEČNOSTI.

15 3. PROJEVY MESIANISMU V JEHO ŘEČECH JÁ JSEM …( VŽDY UKAZUJE NAPOJENÍ NA OTCE) CHLÉB ŽIVOTA CHLÉB ŽIVÝ SVĚTLO SVĚTA DVEŘE K OVCÍM DOBRÝ PASTÝŘ VSKŘÍŠENÍ A ŽIVOT CESTA, PRAVDA A ŽIVOT PRAVÝ VINNÝ KMEN AJ.

16 4. JEŽÍŠOVA ZNAMENÍ ZÁZRAK V ŽIDOVSKÉM CHÁPÁNÍ: VĚC PŘIROZENÉHO CHARAKTERU, KTERÁ PŘICHÁZÍ V PRAVÝ ČAS (VIZ PŘECHOD RUDÉHO MOŘE, MANA, KŘEPELKY, …) JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY NADPŘIROZENÉHO CHARAKTERU UKAZUJÍ NA JEHO SPOJENÍ S OTCEM … STÁVAJÍ SE ZNAMENÍMI ČEHOSI PODSTATNÉHO, CO JE SKRYTO LIDSKÝM SMYSLŮM.

17 5. STŘEDOBOD JEŽÍŠOVA UČENÍ NA OTÁZKU SVÝCH ODPŮRCŮ: „KTERÉ PŘIKÁZÁNÍ JE NEJVĚTŠÍ?“ ODPOVÍDÁ: „PRVNÍ JE TOTO: MILUJ SVÉHO BOHA CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ. DRUHÉ JE PODOBNÉ: MILUJ BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE. NA TĚCHTO DVOU PŘIKÁZÁNÍCH STOJÍ CELÝ ZÁKON A PROROCI.“ MT, 22,

18 6. NOVÁ SMLOUVA TŘETÍ ROK JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO PŮSOBENÍ PŘICHÁZÍ JEŽÍŠ DO JERUZALÉMA, ABY S UČEDNÍKY SLAVIL SEDEROVOU VEČEŘI NA POČÁTEK PESACHU. JEŽÍŠ JAKO ŽID SLAVÍ, CO PŘEDEPISUJE ZÁKON. BĚHEM VEČEŘE KONÁ VĚCI, KTERÉ JSOU NOVÉ. MYTÍ NOHOU UČEDNÍKŮM. JAN 13, 1 – 15 USTANOVENÍ PAMÁTKY POSLEDNÍ VEČEŘE MT 26, 26 – 28; MK 14, 22 – 24; LK 22,

19 VEČEŘE PÁNĚ, EUCHARISTIE
USTANOVENÍ NOVÉ SMLOUVY: JÁ SE VÁM DÁVÁM VE SVÉM TĚLU A KRVI VY SLAVÍTE MOU PAMÁTKU A TÍM MĚ PŘIJÍMÁTE JAKO MESIÁŠE PO VŠECHNY ČASY TOTO JE STŘEDOBODEM KŘESŤANSKÝCH BOHOSLUŽEB VE VŠECH CÍRKVÍCH!! DŮLEŽITÝ TEXT U JANA: JAN 6, 30 – 66

20 PRAKTICKY: KATOLICKÉ A PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE … SKUTEČNÉ TĚLO A KREV JEŽÍŠE PROTESTNATSKÉ CÍRKVE … PŘIPOMÍNKA POSLEDNÍ VEČEŘE, CHLÉB A VÍNO ZŮSTÁVAJÍ TÍM, ČÍM JSOU CHLÉB: KATOLICKÉ CÍRKVE … NEKVAŠENÝ (SPOJITOST SE SLAVENÍM SVÁTKU PESACH) PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE … KVAŠENÝ CHLÉB V OBOJÍCH CÍRKVÍCH FORMA OPLATKY Z PŠENIČNÉ MOUKY, TZV. HOSTIE PROTESTANTSKÉ CÍRKVE … SKUTEČNÝ CHLÉB


Stáhnout ppt "JEŽÍŠ NAZARETSKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google