Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tomáš Kopec 2005/2006 vedoucí bakalářské práce: Ing. David Vojtek Využití analytických nástrojů GIS, při správě a údržbě nápojových automatů na území města.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tomáš Kopec 2005/2006 vedoucí bakalářské práce: Ing. David Vojtek Využití analytických nástrojů GIS, při správě a údržbě nápojových automatů na území města."— Transkript prezentace:

1 Tomáš Kopec 2005/2006 vedoucí bakalářské práce: Ing. David Vojtek Využití analytických nástrojů GIS, při správě a údržbě nápojových automatů na území města Ostravy Bakalářská práce

2 Správa nápojových automatů a GIS firma provozující nápojové automaty na území města Ostravy se rozhodla pro svou správu využít možností geografického informačního systému pomocí analytických nástrojů GIS optimalizovat každodenní chod firmy a tím pokud možno snížit náklady geografický informační systém je možno využít pro hledání optimálních tras rozvozu surovin, ale také můžeme evidovat a analyzovat poruchovost a obslužnost Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

3 Cíle práce zmapovat současný stav připravit data pro síťové analýzy návrh datového modelu pro informační systém sledování základních parametrů nápojových automatů (plnění, obslužnost a poruchovost) návrh optimalizovaných tras pro individuální obsluhu nápojových automatů v servisní oblasti Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

4 Data silniční síť ve formátu *.shp (magistrát města Ostravy), nutná pro provedení síťových analýz firma poskytla informace o automatech - lokalizace(čísla budov,názvy firem) - počty vydaných porcí, cena nápoje, datumy instalací a oprav apod. Livemap města Ostravy (magistrátní server) Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

5 Programové prostředky ArcGIS 9.0 – ArcMap, ArcToolbox, ArcCatalog - lokalizace zdrojů (připojení magistrátního serveru gisova.mmo.cz ) ArcView 3.2 - Network Analyst - síťové analýzy (optimální trasy) - Spatial Analyst – prostorové analýzy (míra obslužnosti) MS Access (datový model), MS Excel Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

6 Síťové analýzy1/4 analytické operace prováděné nad liniovou vrstvou(dopravní síť) je nutné zavést pravidla pohybu po síti nejběžnější síťové analýzy - hledání optimální trasy(nejkratší, nejrychlejší) - alokace zdrojů - je to vhodná úloha např. pro řešení dopravní dostupnosti území - vyhledávání části dopravní sítě z určitého území(strom minimálního rozpětí) Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

7 Síťové analýzy2/4 u hledání optimální cesty jde o vyhledávání optimální trasy pohybu po síti od zadaného zdroje k zadanému spotřebiteli – mezi uzly sítě hledáme buď nejkratší cestu přesunu nebo jsou jednotlivé úseky ohodnocené, pak hledáme cestu s nejnižším oceněním pro každou trasu můžeme definovat kromě počátku a konce i body přes které musí trasa vést Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

8 Síťové analýzy3/4 modifikaci této analýzy je hledání optimální okružní trasy(tzv. problém obchodního cestujícího) obchodní cestující musí navštívit v co nejefektivnějším pořadí všechny lokality v dané oblasti právě jednou a vrátit se zpět do východiska (např.doplnění surovin do automatů) Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

9 Síťové analýzy4/4 Optimální okružní cestaOptimální trasa přes povinné zastávky

10 Datový model pro správu nápojových automatů a následné analýzy byl navržen datový model Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

11 Lokalizace automatů protože informace, které se týkaly umístění jednotlivých automatů, nebyly vždy úplně přesné a kompletní byla zvolena ruční lokalizace zdrojů lokalizace byla prováděna v ArcMapu připojením Livemap z magistrátního serveru gisova.mmo.cz Magistrát města Ostravy poskytuje mapové služby, které jsou zpracovávány technologii ArcIMS od firmy ESRI (technologie ArcIMS je internetová aplikace umožňující prezentovat mapy, data a služby GIS v prostředí internetu ) tato interaktivní mapa je vhodná, protože obsahuje všechny důležité informace (adresné body, názvy ulic, č.p.) Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

12 Silniční síť1/3 mimoúrovňové křížení silnic (upraveny nadjezdy a podjezdy) -zabránění nepřirozenému průchodu v síti doplnění jednosměrných ulic silniční sítě-položka ONEWAY – povolený průchod hodnota FT – průběh povolen z počátečního do koncového bodu linie hodnota TF – průběh povolen z koncového do počátečního bodu linie hodnota N – průběh zakázán v obou směrech hodnota 0 – průběh povolen v obou směrech(bez omezení) v silniční síti byla rovněž opravena topologie - musí být dodržena kontinuita Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

13 Silniční síť (silnice s omezením) Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost Ukázka silnic s omezeným průchodem

14 Silniční síť (mimoúrovňové křížení) Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost Trasa 3 odpovídá skutečnosti a je 1277 metrů dlouhá Trasa 2 počítá se správným vyznačením směru a je 451 metrů dlouhá Trasa 1 je nejkratší spojnice bodů a měří 271 metrů mimoúrovňová rovina

15 Generování tras pro doplňování 1/4 optimální trasa byla hledána na základě nejkratší časové průchodnosti sítě byl vytvořen nový atribut pro průměrnou rychlost a kvalifikovaným odhadem přiřazeny jednotlivým silnicím třídy Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost I.Třída = 80 km/h II.Třída = 45 km/h III.Třída = 25 km/h

16 Generování tras pro doplňování 2/4 v magistrátních datech siliční sítě je položka Lenght (délka úseku), takže byl vytvořen nový atribut Seconds a pomocí Field Calculator spočítán čas pro jednotlivé úseky nově vzniklou položku po přidání aliasu seconds ve vlastnostech atributové tabulky, Network Analyst zohlední pro výpočet nejoptimálnější cesty Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

17 Generování tras pro doplňování 3/4 pro hledání optimální trasy slouží ArcView Network Analyst pod položkou Find best route můžeme navolit parametry: –zastávky, které chceme navštívit –pořadí v jakém chceme zastávky navštívit, nemusíme řešit díky položce Find Best Order –dále můžeme navolit podle čeho se má optimální trasa hledat [Properties] -zde jsem změnil hodnotu Lenght za Seconds Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost po té můžeme nechat Network Analyst zpracovat zadané údaje

18 Generování tras pro doplňování 4/4 Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Lokalizace Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost výsledek analýzy se nám automatický zobrazí v mapě a navíc nám aplikace vypíše parametry trasy (délku, pořadí, čas, směry,ulice) parametry trasy mohou sloužit jako návod pro operátory PATH_I DLABELF_COSTT_COST 1Firma00.00 2Hornbach442,807442.81 3Hornbach455,942455.94 4ZŠ Dětská737,08737.08 5 Stanice mladých přírodovědců753,158753.16 6Stanice mladých turistů871,742871.74 7Stanice mladých turistů872,362872.36 8VŠB-TU991,994991.99 9VŠB-TU992,144992.14 10VŠB Hala1098,4271098.43 11VŠB Podeště1291,5411291.54 12Penam1550,4931550.49 13DDM2221,7172221.72 14ZŠ Zelená2391,0632391.06 15MNOF2534,6212534.62 16MNOF2564,372564.37 17ZŠ Ostrčilova2737,032737.03 18Firma3122,5833122.58 Total distance 38,020 KM

19 Analýza míry obslužnosti cílem bylo zjistit nejobsluhovanější automaty a zobrazit, kde se tyto místa nacházejí porovnání rozdílu v jednotlivých obdobích (zima/léto) dotazy vytvořené v Accessu sloužily jako základ pro vizualizaci v ArcView propojením jednotlivých tabulek pomocí funkce Join a pomocí Field Calculatoru a následných úprav v Legend Editoru byly vizualizovány jednotlivé stavy porcí Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

20 Poruchovost 1/3 cílem této analýzy bylo zjištění: -nejporuchovější automat z hlediska typu -nejporuchovější automat z hlediska umístění -nejčastější poruchu -závislost obslužnosti na poruchovosti poruchovost byla řešena stejným způsobem jako obslužnost na základě statistických dotazů připravených v Accessu a následných úpravách v ArcView Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost

21 Vliv obslužnosti na poruchovost také bylo šetřeno jestli se projeví vliv obslužnosti na poruchovost (jestli automaty s velkým výdejem porcí budou častěji pokažené – což se potvrdilo) vizualizace byla prováděna pro jednotlivé části Ostravy Cíle práce Data Programové prostředky Síťové analýzy Datový model Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost Ukázka vlivu obslužnosti na poruchovost v oblasti MNOF pro jednotlivé automaty

22 Použité zdroje http://www.geoinformatics.upol.cz/studium/bakalarky/Krejci 2005/index.htmhttp://www.geoinformatics.upol.cz/studium/bakalarky/Krejci 2005/index.htm http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2003/Sbornik/Renner/re nner.ppt#6http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2003/Sbornik/Renner/re nner.ppt#6 http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2000/sbornik/Uchytil/uc hytil.ppt#16http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2000/sbornik/Uchytil/uc hytil.ppt#16 Tomášek J.:Analýza svozu tuhého komunálního odpadu s využitím GIS, Diplomová práce 2000 TUČEK J.: Geografické informační systémy – Principy a praxe, ComputerPress 1998 Rapant, P.: Úvod do geografických informačních systémů. Skripta PGS Sborníky z konferencí: ESRI European User Conference, ESRI User Conference Cíle práce Současný stav Data Síťové analýzy Datový model Silniční síť Generování tras Míra obslužnosti Poruchovost Programové prostředky

23 Děkuji za pozornost..


Stáhnout ppt "Tomáš Kopec 2005/2006 vedoucí bakalářské práce: Ing. David Vojtek Využití analytických nástrojů GIS, při správě a údržbě nápojových automatů na území města."

Podobné prezentace


Reklamy Google