Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematika cévnatých rostlin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematika cévnatých rostlin"— Transkript prezentace:

1 Systematika cévnatých rostlin
katedra botaniky BF JU Milan Štech a kol.

2 Revize vybraných rodů Květena ČR Klíč ke květeně ČR šestý svazek
Melampyrum, Rhinanthus (Z. Skála) sedmý svazek Doronicum, Filago, Logfia, Helichrysum (incl. Bracteantha et Rhodanthe), Petasites, Rhagadiolus, Chlorocrepis (incl. Tolpis) osmý svazek Agrostis, Calamagrostis, Corynephorus Klíč ke květeně ČR Melampyrum, Rhinanthus, Doronicum, Filago, Helichrysum, Petasites, Rhagadiolus, Tolpis, Agrostis

3 Mikrospeciační procesy v rodě Melampyrum
možnosti hybridizace prostorová, ekologická a fenologická diferenciace populací mechanizmy ovlivňující vznik retikulární variability

4 Melampyrum bohemicum

5 M. ×subalpinum M. nemorosum M. bohemicum

6 Melampyrum bohemicum, M ×subalpinum, M
Melampyrum bohemicum, M ×subalpinum, M. nemorosum 22 morfologických znaků

7

8 Melampyrum sylvaticum agg.

9 Melampyrum pratense

10 Melampyrum pratense 11 morfologických znaků

11 Melampyrum bihariense
A co dál? Melampyrum bihariense

12 Melampyrum fimbriatum
Pokračování ... Melampyrum fimbriatum

13 Katedra botaniky, Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích
Revize polyploidního komplexu Asplenium trichomanes agg. v České republice Libor Ekrt Katedra botaniky, Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích

14 Problematika Komplex A. trichomanes agg. taxonomicky kritická skupina
Velká morfologická podobnost taxonů, nedostatek vhodných morfologických znaků použitelných k determinaci Hybridizace na kontaktu více taxonů Intenzivní výzkum v okolních zemích (Německo, Rakousko) Neprozkoumanost problematiky v ČR

15 Schéma ekologických a hybridizačních vztahů taxonů komplexu A
Schéma ekologických a hybridizačních vztahů taxonů komplexu A. trichomanes agg. ve střední Evropě (—) samovolná hybridizace, (---) experimentální hybridizace, (···) polyploidizace triploidů

16 Stanovení ploidního stupně
Průtoková cytometrie (flow-cytometry) BÚ AV ČR Průhonice – Celkem stanoven stupeň ploidie u 119 vzorků = 18 diploidů (6 lokalit) = 100 tetraploidů (33 lokalit) = 1 triploid (1lokalita)

17 Morfometrie

18 Kanonická diskriminační analýza (CDA) 1 x 3 osa

19 na území ČR nalezeny 4 poddruhy komplexu Asplenium trichomanes agg.
subsp. trichomanes subsp. quadrivalens subsp. pachyrachis subsp. hastatum

20 Předběžná revize rozšíření jednotlivých taxonů
Vlastní sběry Revize herbářových položek z největších veřejných herbářových sbírek: CB, PR, PRC, BRNU, BRNM.

21

22

23

24

25 Hybridizace rozsáhlá hybridizace na kontaktech více taxonů
intermediární znaky, abortované výtrusy čtyři hybridní kombinace: subsp. quadrivalens × subsp. trichomanes (3) = nothosubsp. lusaticum subsp. hastatum × subsp. quadrivalens (17) = nothosubsp. lovisianum subsp. hastatum × subsp. pachyrachis (5) = nothosubsp. moravicum subsp. pachyrachis × subsp. quadrivalens (1) = nothosubsp. staufferi

26 ... děkuji za pozornost

27 Centaurea subgen. Jacea

28 Centaurea subgen. Jacea
Taxonomicky kritická, nedostatečně prozkoumaná skupina: polyploidní komplex se dvěma úrovněmi ploidie: diploidní (2n = 22) a tetraploidní (2n = 44) hybridizace (častá mezi taxony o stejné ploidii, vzácná mezi taxony o různé ploidii) nedostatek vhodných určovacích znaků komplikovaná nomenklatura

29 Centaurea phrygia agg. v České republice
(výsledky diplomové práce) morfometrická a karyologická analýza a revize herbářových položek zjištěné rozšíření taxonů se dosti liší od údajů z poslední doby (Dostálova Nová Květena, Klíč) výsledky použity pro Květenu ČR

30 Centaurea elatior (Gaudin) Hayek
Centaurea pseudophrygia auct., non C. A. Meyer 2n = 22 Kříženci: velmi vzácně C. similata Hausskn. (C. elatior  jacea) poměrně běžně přechodné populace k C. stenolepis, snad skutečně hybridogenního původu

31

32

33 Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek
Centaurea jacea subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek Centaurea macroptilon subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Soó 2n = 44 Kříženci: hojně C. fleischeri Hayek (C. oxylepis  jacea) na severní Moravě běžně přechodné populace k C. phrygia.

34

35

36 Centaurea stenolepis A. Kern.
Kříženci s C. jacea nebyli zjištěni

37

38

39 Centaurea phrygia L. 2n = 22, 44 Kříženci:
Centaurea austriaca Willd. 2n = 22, 44 Kříženci: C. austriacoides Woł. (C. phrygia  jacea) velmi vzácně v oblastech výskytu diploidního cytotypu, hojně v oblastech výskytu tetraploidního cytotypu.

40

41

42 Plány do budoucna 1. Taxonomie Centaurea phrygia agg. v západních Karpatech (morfometrie, počty chromozomů) rozšíření cytotypů C. phrygia  oddělení tetraploidních populací do samostatného taxonu? revize ostatních udávaných taxonů (např. C. elatior, C. melanocalathia, C. indurata, množství kříženců) řešení nomenklatorických otázek

43 Plány do budoucna 2. Studium „přechodných populací“ (isozymy, hybridizační experimenty) existují populace morfologicky stojící mezi C. elatior a C. stenolepis nebo mezi C. phrygia a C. oxylepis. na hybridogenní původ ukazují charakter rozšíření i karyologické poměry je třeba ověřit, že se uvedené taxony skutečně mohou křížit pouze morfologické znaky zřejmě nestačí, je lépe použít tzv. molekulární metody

44 Plány do budoucna 3. Taxonomická revize zbytku poddrodu Jacea
zpracování podrodu pro Kľúč a Flóru Slovenska hlavní probémy: Centaurea jacea agg. některé tradované, ale ve střední Evropě pravděpodobně nerostoucí taxony (C. tomentosa, C. subjacea)

45


Stáhnout ppt "Systematika cévnatých rostlin"

Podobné prezentace


Reklamy Google