Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematika cévnatých rostlin katedra botaniky BF JU Milan Štech a kol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematika cévnatých rostlin katedra botaniky BF JU Milan Štech a kol."— Transkript prezentace:

1 Systematika cévnatých rostlin katedra botaniky BF JU Milan Štech a kol.

2 Revize vybraných rodů Květena ČR  šestý svazek Melampyrum, Rhinanthus (Z. Skála)  sedmý svazek Doronicum, Filago, Logfia, Helichrysum (incl. Bracteantha et Rhodanthe), Petasites, Rhagadiolus, Chlorocrepis (incl. Tolpis)  osmý svazek Agrostis, Calamagrostis, Corynephorus Klíč ke květeně ČR  Melampyrum, Rhinanthus, Doronicum, Filago, Helichrysum, Petasites, Rhagadiolus, Tolpis, Agrostis

3 Mikrospeciační procesy v rodě Melampyrum  možnosti hybridizace  prostorová, ekologická a fenologická diferenciace populací  mechanizmy ovlivňující vznik retikulární variability

4 Melampyrum bohemicum

5 M. bohemicum M. nemorosum M. ×subalpinum

6 Melampyrum bohemicum, M ×subalpinum, M. nemorosum 22 morfologických znaků

7

8 Melampyrum sylvaticum agg.

9 Melampyrum pratense

10 Melampyrum pratense 11 morfologických znaků

11 A co dál? Melampyrum bihariense

12 Pokračování... Melampyrum fimbriatum

13 Revize polyploidního komplexu Asplenium trichomanes agg. v České republice Libor Ekrt Katedra botaniky, Biologická fakulta JU v Českých Budějovicích

14 Problematika Velká morfologická podobnost taxonů, nedostatek vhodných morfologických znaků použitelných k determinaci Komplex A. trichomanes agg. taxonomicky kritická skupina Hybridizace na kontaktu více taxonů Intenzivní výzkum v okolních zemích (Německo, Rakousko) Neprozkoumanost problematiky v ČR

15 Schéma ekologických a hybridizačních vztahů taxonů komplexu A. trichomanes agg. ve střední Evropě (—) samovolná hybridizace, (---) experimentální hybridizace, (···) polyploidizace triploidů

16 Stanovení ploidního stupně Průtoková cytometrie (flow-cytometry) BÚ AV ČR Průhonice – Celkem stanoven stupeň ploidie u 119 vzorků = 18 diploidů (6 lokalit) = 100 tetraploidů (33 lokalit) = 1 triploid (1lokalita)

17 Morfometrie

18 Kanonická diskriminační analýza (CDA) 1 x 3 osa

19 na území ČR nalezeny 4 poddruhy komplexu Asplenium trichomanes agg. subsp. trichomanes subsp. quadrivalens subsp. pachyrachis subsp. hastatum

20 Vlastní sběry Revize herbářových položek z největších veřejných herbářových sbírek: CB, PR, PRC, BRNU, BRNM. Předběžná revize rozšíření jednotlivých taxonů

21

22

23

24

25 rozsáhlá hybridizace na kontaktech více taxonů intermediární znaky, abortované výtrusy Hybridizace čtyři hybridní kombinace: subsp. quadrivalens × subsp. trichomanes (3) = nothosubsp. lusaticum subsp. hastatum × subsp. quadrivalens (17) = nothosubsp. lovisianum subsp. hastatum × subsp. pachyrachis (5) = nothosubsp. moravicum subsp. pachyrachis × subsp. quadrivalens (1) = nothosubsp. staufferi

26 ... děkuji za pozornost

27 Centaurea subgen. Jacea

28 Taxonomicky kritická, nedostatečně prozkoumaná skupina: polyploidní komplex se dvěma úrovněmi ploidie: diploidní (2n = 22) a tetraploidní (2n = 44) hybridizace (častá mezi taxony o stejné ploidii, vzácná mezi taxony o různé ploidii) nedostatek vhodných určovacích znaků komplikovaná nomenklatura

29 Centaurea phrygia agg. v České republice (výsledky diplomové práce) morfometrická a karyologická analýza a revize herbářových položek zjištěné rozšíření taxonů se dosti liší od údajů z poslední doby (Dostálova Nová Květena, Klíč) výsledky použity pro Květenu ČR

30 Centaurea elatior (Gaudin) Hayek Centaurea pseudophrygia auct., non C. A. Meyer 2n = 22 Kříženci: velmi vzácně C.  similata Hausskn. (C. elatior  jacea) poměrně běžně přechodné populace k C. stenolepis, snad skutečně hybridogenního původu

31

32

33 Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek Centaurea jacea subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek Centaurea macroptilon subsp. oxylepis (Wimm. et Grab.) Soó 2n = 44 Kříženci: hojně C.  fleischeri Hayek (C. oxylepis  jacea) na severní Moravě běžně přechodné populace k C. phrygia.

34

35

36 Centaurea stenolepis A. Kern. 2n = 22 Kříženci s C. jacea nebyli zjištěni

37

38

39 Centaurea phrygia L. Centaurea austriaca Willd. 2n = 22, 44 Kříženci: C.  austriacoides Wo ł. (C. phrygia  jacea) velmi vzácně v oblastech výskytu diploidního cytotypu, hojně v oblastech výskytu tetraploidního cytotypu.

40

41

42 Plány do budoucna 1. Taxonomie Centaurea phrygia agg. v západních Karpatech (morfometrie, počty chromozomů) rozšíření cytotypů C. phrygia  oddělení tetraploidních populací do samostatného taxonu? revize ostatních udávaných taxonů (např. C. elatior, C. melanocalathia, C. indurata, množství kříženců) řešení nomenklatorických otázek

43 Plány do budoucna 2. Studium „přechodných populací“ (isozymy, hybridizační experimenty) existují populace morfologicky stojící mezi C. elatior a C. stenolepis nebo mezi C. phrygia a C. oxylepis. na hybridogenní původ ukazují charakter rozšíření i karyologické poměry je třeba ověřit, že se uvedené taxony skutečně mohou křížit pouze morfologické znaky zřejmě nestačí, je lépe použít tzv. molekulární metody

44 Plány do budoucna 3. Taxonomická revize zbytku poddrodu Jacea zpracování podrodu pro Kľúč a Flóru Slovenska hlavní probémy: –Centaurea jacea agg. –některé tradované, ale ve střední Evropě pravděpodobně nerostoucí taxony (C. tomentosa, C. subjacea)

45


Stáhnout ppt "Systematika cévnatých rostlin katedra botaniky BF JU Milan Štech a kol."

Podobné prezentace


Reklamy Google