Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

v Česku, na Slovensku a v okolí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "v Česku, na Slovensku a v okolí"— Transkript prezentace:

1 v Česku, na Slovensku a v okolí
Chrpy (Centaurea s.l.) v Česku, na Slovensku a v okolí Petr Koutecký 2007

2 Chrpa (Centaurea s.l.) Velmi rozsáhlý rod, 400-700 druhů
Centrum rozšíření ve stepích Blízkého východu (Turecko, Írán, Sýrie), sekundární centrum Španělsko Většina druhů v Evropě (hlavně Mediterán) + Blízký východ, několik desítek dosahuje až do střední Asie, v subsaharské Africe cca 5 druhů, v Sev. Americe 2 druhy, v Již. Americe 1 druh (+ 5 druhů Centaureodendron), v Austrálii 1 druh Několik druhů invazních, zejména v Sev. Americe (C. solstitialis, C. melitensis, C. maculosa, aj.)

3 Chrpa (Centaurea s.l.) Obrovská morfologická a ekologická diverzita – od ruderálních jednoletek přes vytrvalé byliny všech možných stanovišť (s výjimkou úplného mokra) po stepní a horské keře Tradiční široké pojetí rodu neudržitelné

4

5 Chrpa (Centaurea s.l.) Obrovská diverzita životníc strategií – od ruderálních jednoletek přes byliny všech možných stanovišť (s výjimkou úplného mokra) po stepní a horské keře Tradiční široké pojetí rodu neudržitelné Nejednotné nové pojetí rodu (vědci se nemůžou dohodnout) Změny v nomenklatuře

6 Naše chrpy Centaurea s. str. sect. Acrolophus (= Acosta)
1 původní druh 1 vzácně zavlékaný sect. Calcitrapa (= Calcitrapa) 1 zavlékaný druh (kdysi) sect. Mesocentron (= Calcitrapa) 2 zavlékané druhy (kdysi) sect. Jacea (= Jacea) 7 původních druhů 5 zavlékaných + několik problematických Colymbada (= subgen Lopholoma; sect. Acrocentron) cca 5 původních druhů Cyanus (subgen., sect. Cyanus) 3 původní druhy 1 z nich pěstovaný a zplaňující * Acroptilon, Psephellus, Mantisalca + nějaké pěstované

7 koncový osten (+ boční ostny nebo třásně)
Znaky Přívěsky zákrovních listenů oddělený, celistvý oddělený, třásnitý (pérovitý) třásnitý lem koncový osten (+ boční ostny nebo třásně)

8 Znaky Přívěsky zákrovních listenů Barva květů Okrajové květy
modrá Cyanus bílá Centaurea diffusa žlutá ostnité druhy - C. solstitialis, C. melitensis červená Centaurea calcitrapa růžovofialová nejčastější, všechny ostatní druhy Velikost úborů paprskující nepaprskující Velikost nažek a délka chmýru Členění listů (Větvení lodyhy, šířka listů, odění, …)

9 Problémy Morfologická podobnost taxonů
Nedostatek znaků (hlavně kvalitativních) Znaky titěrné, těžko měřitelné Centaurea phrygia subsp. erdneri Centaurea stenolepis Hybridizace Polyploidie Morfologická plasticita Malé areály Zmatek v nomenklatuře

10 Jak sbírat chrpy Prozkoumat celou populaci
Radši sebrat více roslin, i když bude populace homogenní Ideálně sebrat aspoň jednu rostlinu s vyvinutými nažkami Nesbírat: rostliny poškozené (zejména s ukousnutým vrcholem) extrémy a podivnosti (pokud nemáme podezření na křížence) Pokud to vypadá, že v populace je více typů (hybridní roj), snažit se doložit celou škálu variability

11 Cyanus (modré chrpy, přívěsky jako lem) Cyanus segetum
Cyanus triumfettii subsp. axillaris subsp. strictus Cyanus montanus subsp. montanus subsp. mollis subsp. marmarosiensis

12 Cyanus segetum Hill chrpa polní (ch. modrák) Jednoletka
= Centaurea cyanus L. chrpa polní (ch. modrák) Jednoletka Dělené listy, větvené lodyhy Polní plevel Kdysi všude hojná, pak vzácná, nyní už zase hojnější

13 Cyanus montanus (L.) Hill.
chrpa horská Vytrvalá Listy většinou celistvé a zelené; přívěsky černé; třásně kratší než šířka neděleného lemu Louky, horská travnatá společenstva (vysokostébelné nivy, travnatá místa mezi klečí, okolí potoků apod.)

14 Cyanus montanus (L.) Hill.
tři poddruhy na základě odění listů a detailů tvaru přívěsků subsp. montanus – Alpy, zasahuje do J Čech, hojně pěstována subsp. mollis – Karpaty, na Slovensku ve vyšších horách všude, v Česku jen Javorníky subsp. marmarosiensis – Východní Karpaty (Ukrajina, Rumunsko, Slovensko ?)

15 Cyanus triumfettii (All.) Á. Löve & D. Löve
chrpa chlumní Vytrvalá Listy většinou laločnaté a šedivé; přívěsky hnědé, třásně někdy až bělavé; třásně delší než šířka lemu taxonomicky složitý komplex (zejména na Balkáně a dál do Asie), v Česku jen subsp. axillaris, na Slovensku i subsp. strictus a přechodné typy Teplomilná - skály a stepi, suché louky, lemy doubrav, teplomilná Střední a SZ Čechy, jižní Morava + v okolí zejména kaňony, Slovensko skoro celé, chybí ve velkých nížinách

16 Cyanus montanus a C. triumfettii
C. montanus

17 Colymbada (fialové, velké úbory, přívěsky jako lem, složené listy)
Colymbada scabiosa Colymbada alpestris Colymbada sadleriana Colymbada badensis Colymbada grinensis subsp. fritschii

18 Colymbada scabiosa (L.) Holub
chrpa čekánek Vytrvalá Přívěsky „středně“ široké (ani tenký lem, ani velké) Sušší louky a stráně Všude mimo chladné oblasti

19 Colymbada alpestris (Hegetschw.) Rauschert
Přívěsky velké, zakrývající listeny Vysoké polohy Alp a Karpat Přechodné typy do C. scabiosa Colymbada sadleriana Janka Přívěsky vnitřních listenů okrouhlé, bělavé Silně teplomilný, jen J Slovensko (Burda a okolí)

20 Centaurea sect. Acrolophus
(fialové nebo bílé, hodně úborů, přívěsky jako lem, úbory malé, složené listy) Centarea stoebe Centaurea diffusa Centaurea diffusa × C. stoebe C. stoebe × C. jacea C. stoebe × C. oxylepis

21 Centaurea stoebe L. chrpa latnatá (ch. porýnská)
= Centaurea rhenana Boreau chrpa latnatá (ch. porýnská) Dvouletá nebo krátce vytrvalá Vysoká, lodyhy nahoře větvené („koště“); přívěsky bez ostnu; květy fialové V teplých krajích všude na suchu (skály, stepi, sušší louky, lomy, náspy, nádraží, většinou na narušovaných místech) V chladnějších krajích vzácně – buď skalní stepi a nebo železniční náspy

22 Centaurea diffusa Lam. chrpa rozkladitá Dvouletá nebo krátce vytrvalá
Lodyhy od báze větvené, úbory hodně úzké; přívěsky s ostnem; květy bílé Původní od Balkánu na východ Vzácně zavlékána, hlavně na nádraží

23 Centaurea sect. Jacea (fialové, oddělené přívěsky, střední úbory, celistvé listy) Centaurea jacea agg. Centaurea jacea subsp. jacea subsp. angustifolia Centaurea weldeniana Centaurea nigrescens agg. Centaurea nigrescens Centaurea carniolica Centaurea transalpina Centaurea nigra (agg.) Centaurea oxylepis Centaurea phrygia agg. Centaurea phrygia subsp. phrygia subsp. erdneri Centaurea elatior Centaurea carpatica Centaurea stenolepis Centaurea indurata množství kříženců

24 Centaurea jacea L. chrpa luční Listy poměrně úzké
Přívěsky okrouhlé, celokrajné nebo jen málo zubaté Nažky bez chmýru Kromě hor všude, hlavně louky, okraje cest, meze, lesní lemy Centaurea weldeniana východomediteránní druh, zavlečené na 1 lokalitě u Vídně velké přívěsky a lesklé přívěsky, velmi úzké listy, hodně šedivá

25 Centaurea jacea L. chrpa luční Dva poddruhy, ale spojené přechody:
subsp. jacea méně větvená, větve kratší, vzpřímené méně olistěná, listy širší bez šedivého odění chladnomilnější subsp. angustifolia (= C. pannonica) více větvená, větve delší, odstávající více olistěná, listy užší často šedivě chlupaté teplomilnější

26 Centaurea nigrescens Willd.
chrpa černající Přívěsky velmi malé, trojúhelníkovité, třásnité, nezakrývající listeny Nažky bez chmýru Louky, okraje cest, ruderální stanoviště Původní ve V předhůří Alp, občas zavlékána Centaurea carniolica Centaurea transalpina J Alpy, ojediněle zavlékané

27 Centaurea nigra L. (agg.)
chrpa černá Přívěsky velké s velmi dlouhými bočními třásněmi a krátkou koncovou třásní; černé nebo hnědé Okrajové květy často nepaprskující Louky, meze, okraje cest Původní v Z Evropě, u nás jen zavlékána, ale vydrží na dlouho subsp. nigra a subsp. nemoralis ?

28 Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek
chrpa ostroperá Přívěsky trojúhelníkovité, ohnuté od zákrovu („paruka“), hnědé nažky bez chmýru; listy úzké Úbory válcovité

29 Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek
chrpa ostroperá Kromě typických populací jsou časté populace se znaky druhu C. phrygia (introgrese) – vyvinutý chmýr, jiná barva i tvar přívěsků a větší úbory Častí jsou i kříženci s C. jacea (C. ×fleischeri, pojmenováno po Bohumilu Fleischerovi, faráři ve Sloupnici u Litomyšle)

30 Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek

31 Centaurea oxylepis (Wimm. et Grab.) Hayek

32 Centaurea phrygia agg. „chrpa parukářky“ Skupina 5 druhů (u nás)
Mohutné rostliny, široké listy, velké úbory Přívěsky třásnité, na konci s níťovitou špičkou, od zákrovu ohnuté (vytvářejí „paruku“) Nažky vždy s chmýrem

33 Centaurea phrygia L. s. str.
chrpa třepenitá Přívěsky relativně krátké („paruka“ tenká) a široké (vejčité) Vnitřní přívěsky vyčnívají nad střední Úbory kulovité

34 Centaurea phrygia L. s. str.
chrpa třepenitá Dva poddruhy odlišné délkou přívěsků a chmýru, ploidií a geogragicky: subsp. phrygia – diploid, SV Evropa, Polsko, Německo a Východní Karpaty subsp. erdneri – tetraploid, Západní Karpaty a Jeseníky

35 Centaurea phrygia L. s. str.

36 Centaurea phrygia L. s. str.

37 Centaurea elatior (Gaud.) Hayek
chrpa parukářka Přívěsky dlouhé („paruka“ mohutná) a úzké Vnitřní přívěsky zakryté středními Úbory kulovité Horské a podhorské louky

38 Centaurea elatior (Gaud.) Hayek

39 Centaurea carpatica Porc.
chrpa karpatská Přívěsky dlouhé („paruka“ mohutná) a široké Vnitřní přívěsky zakryté středními Úbory kulovité Nad hranicí lesa (trávníky v kleči, lavinové dráhy, apod.), na vápnitém podkladě

40 Centaurea carpatica Porc.

41 Centaurea stenolepis A. Kern.
chrpa úzkoperá Přívěsky poměrně dlouhé („paruka“mohutná) a velmi úzké, okrové Úbory válcovité Lodyha jen v horní části větvená, úbory v chocholíku Teplomilná – okraje doubrav, paseky, suché louky Vytváří přechodné populace (křížence) s C. elatior

42 Centaurea indurata Janka
chrpa zahalená Velmi podobná C. stenolepis Přívěsky kratší než u C. stenolepis („paruka“ tenká) a velmi úzké, rezavě hnědé Lodyha od poloviny větvená, květenství řídké Nejasný taxon, lze očekávat změny

43 Centaurea stenolepis A. Kern.

44 Centaurea stenolepis A. Kern. a C. indurata Janka

45 Kříženci v sekci Jacea nejčastější C. jacea × ostatní
Přívěsky nepravidelného tvaru, třásnité, ale třásně srůstající do skupin Existují prakticky se všemi taxony sekce Častí jsou zejména kříženci s tetraploidními taxony

46 Centaurea sect. Calcitrapa + sect. Mesocentron
(jednoleté ruderální, ostnité, kdysi zavlékané) Centaurea calcitrapa Centaurea solstitialis Centaurea melitensis

47 Centaurea calcitrapa L.
= Calcitrapa stellaris Hill chrpa sikavice Dělené listy, hodně větvené lodyhy Červené květy Mohutné ostny Původní v Mediteránu

48 Centaurea sostitialis L. Centaurea melitensis L.
chrpa žlutá chrpa maltská Velice podobné druhy: Listy nedělené, sbíhající po lodyze Úbory žluté Původní v Mediteránu

49 Centaurea sostitialis L. Centaurea melitensis L.
chrpa žlutá chrpa maltská delší a mohutnější trny nežláznaté koruny šedivé listy a lodyhy kratší a tenčí trny žláznaté koruny zelené listy a lodyhy

50 ostatní chrpoidní rody
pěstované a zplaňující nebo (prý) zavlékané Acroptilon repens Psephellus dealbatus Mantisalca salmantica


Stáhnout ppt "v Česku, na Slovensku a v okolí"

Podobné prezentace


Reklamy Google