Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava založení fiktivní firmy II Živnostenský zákon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava založení fiktivní firmy II Živnostenský zákon"— Transkript prezentace:

1 Příprava založení fiktivní firmy II Živnostenský zákon
Dana Batelková Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Fiktivní firma a zákony
K založení fiktivní firmy a k jejímu vedení budete potřebovat základní znalosti pojmů z Obchodního zákoníku a z Živnostenského zákona. Již jste je probírali a v současné době je probíráte v teoretických předmětech. Nyní si je zopakujeme.

3 Živnostenský zákon 1 ZÁKON 455/1991 Sb. ze dne o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ZÁKON 130/2008 Sb. ze dne - velká změna VYHLÁŠKA 250/2005 Sb. zavedla nové formuláře a nová pravidla pro zápis do obchodního rejstříku od

4 Živnostenský zákon 2

5 Novely úplné znění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 231/1992 Sb., zákonem 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992 Sb., zákonem č. 273/1993 Sb., zákonem č. 303/1993 Sb., zákonem č. 38/1994 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 200/1994 Sb., zákonem č. 237/1995 Sb., zákonem č. 286/1995 Sb., zákonem č. 94/1996 Sb., zákonem č. 95/1996 Sb., zákonem č. 147/1996 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb., zákonem č. 49/1997 Sb., zákonem č. 61/1997 Sb., zákonem č. 79/1997 Sb., zákonem č. 217/1997 Sb., zákonem č. 280/1997 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 83/1998 Sb., zákonem č. 157/1998 Sb., zákonem č. 167/1998 Sb., zákonem č. 159/1999 Sb., zákonem č. 356/1999 Sb., zákonem č. 358/1999 Sb., zákonem č. 360/1999 Sb., zákonem č. 363/1999 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb., zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 122/2000 Sb., zákonem č. 123/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb., zákonem č. 149/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 158/2000 Sb., zákonem č. 247/2000 Sb., zákonem č. 249/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 309/2000 Sb., zákonem č. 362/2000 Sb., zákonem č. 409/2000 Sb., zákonem č. 458/2000 Sb., zákonem č. 61/2001 Sb., zákonem č. 100/2001 Sb., zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 164/2001 Sb., zákonem č. 256/2001 Sb., zákonem č. 274/2001 Sb., zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 501/2001 Sb., zákonem č. 86/2002 Sb., zákonem č. 119/2002 Sb., zákonem č. 174/2002 Sb., zákonem č. 281/2002 Sb., zákonem č. 308/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 476/2002 Sb., zákonem č. 88/2003 Sb., zákonem č. 130/2003 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb., zákonem 228/2003 Sb., zákonem č. 162/2003 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., zákonem č. 354/2003 Sb., zákonem č. 438/2003 Sb., zákonem č. 119/2004 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb. a zákonem č. 257/2004 Sb. ve znění pozdějších změn provedených zákonem č. 695/2004 Sb., zákonem č. 38/2004 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., zákonem č. 58/2005 Sb., zákonem č. 95/2005 Sb., zákonem č. 127/2005 Sb. a zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem č. 253/2005 Sb., zákonem č. 358/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 428/2005 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb., zákonem č. 76/2006 Sb., zákonem č. 131/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 212/2006 Sb., zákonem č. 191/2006 Sb., zákonem č. 225/2006 Sb., zákonem č. 310/2006 Sb., zákonem č. 214/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 315/2006 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 160/2007 Sb., zákonem č. 179/2006 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 269/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 130/2008 Sb., zákonem č. 189/2008 Sb., zákonem č. 230/2008 Sb., zákonem č. 254/2008 Sb. a zákonem č. 274/2008 Sb.

6 Živnostenský zákon a jeho novely
Jak je z předchozího snímku patrné, každý rok dochází k několika novelám Živnostenského zákona. Pokud v zákoně něco vyhledáváte, dávejte si pozor, s jak starou verzí a v jaké oblasti pracujete. Sledujte především změny v příloze se seznamem pro předměty podnikání.

7 Na CD CEFIF v adresáři Formuláře
Živnostenský zákon 3 Na následujících snímcích prezentace naleznete zjednodušené citace nejdůležitějších paragrafů, odstavců a písmen Živnostenského zákona týkajících se založení a vedení fiktivní firmy. Na CD CEFIF v adresáři Formuláře a v podadresáři Informace naleznete podrobnější rady k nejdůležitějším tématům.

8 Paragrafy důležité pro fiktivní firmy:
Pojmy Paragrafy důležité pro fiktivní firmy: Živnost § 2 Subjekty oprávněné provozovat živnost § 5 Všeobecné podmínky provozování živnosti § 6 Zvláštní podmínky provozování živnosti § 7 Rozdělení živností § 9 Živnostenské oprávnění § 10 Živnosti ohlašovací § 19 Ohlašování živnosti § 45 Řízení o koncesi § 50 Živnostenský rejstřík § 60

9 Živnost 1 § 1 Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním.

10 Živnost 2 § 2 Živnost Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

11 § 5 Subjekty oprávněné provozovat živnost
Provozování živnosti 1 § 5 Subjekty oprávněné provozovat živnost Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem.

12 § 6 Všeobecné podmínky provozování
Provozování živnosti 2 § 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost, d) skutečnost, že neexistují daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného, nedoplatky na veřejném zdravotním pojištění.

13 § 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti:
odborná či jiná způsobilost, jestliže je tento zákon vyžaduje.

14 § 8 Překážky provozování živnosti
Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, které byl buď soudem, nebo správním orgánem uložen trest, nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti.

15 Živnostenské oprávnění 1
§ 9 Rozdělení živností a) ohlašovací, b) koncesované.

16 Živnostenské oprávnění 2
Oprávnění provozovat živnost vzniká: a) U ohlašovacích živností dnem ohlášení. b) U koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku.

17 § 11 Provozování živnosti prostřednictvím
Odpovědný zástupce 1 § 11 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, jež odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů.

18 § 11 Provozování živnosti prostřednictvím
Odpovědný zástupce 2 § 11 Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 2) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit: Podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje podmínky provozování živnosti. b) Podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění podmínek § 7.

19 Živnosti 1 § 19 Živnosti ohlašovací
Živnosti řemeslné, je-li podmínkou pro provozování živnosti odborná způsobilost. Živnosti vázané, je-li podmínkou pro provozování živnosti odborná způsobilost. Živnost volná, u níž odborná způsobilost pro provozování živnosti není podmínkou.

20 Živnosti 2 § 20 Živnosti řemeslné
Živnosti řemeslné jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona.

21 Odborná způsobilost § 21 Odborná způsobilost pro provozování řemeslné živnosti se prokazuje dokladem: o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem, s maturitní zkouškou, nebo s předměty odborné přípravy, c) o řádném ukončení vyššího odborného vzdělání, d) o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání e) o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem.

22 Živnosti 3 § 23 Živnosti vázané Živnosti vázané jsou živnosti uvedené
v příloze č. 2 tohoto zákona. § 24 Odborná způsobilost Odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 2.

23 Živnosti 4 § 25 Živnost volná
Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Živnost volná s obory činností je uvedena v příloze č. 4 tohoto zákona.

24 § 26 Živnosti koncesované
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 tohoto zákona. § 27 Odborná způsobilost Odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 3 tohoto zákona, nebo je upravena zvláštními právními předpisy v této příloze.

25 § 31 Povinnosti podnikatele
Živnosti 6 § 31 Povinnosti podnikatele Podnikatel je povinen předem písemně oznámit ŽÚ přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců. Toto pravidlo platí i pro pokračování v provozování živnosti.

26 Ohlašování živnosti 1 § 45 Ohlašování živnosti
Fyzická nebo právnická osoba, jež hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna ohlásit to živnostenskému úřadu.

27 Fyzická osoba v ohlášení uvede:
Ohlašování živnosti 2 Fyzická osoba v ohlášení uvede: jméno a příjmení, obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, b) tytéž údaje u odpovědného zástupce, c) místo podnikání, d) předmět podnikání, identifikační číslo, provozovnu, g) datum zahájení, vzniku a ukončení živnostenského oprávnění.

28 Právnická osoba v ohlášení uvede:
Ohlašování živnosti 3 Právnická osoba v ohlášení uvede: obchodní firmu, nebo název, sídlo a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem, nebo jeho členy, b) tytéž údaje u odpovědného zástupce, c) identifikační číslo,

29 Ohlašování živnosti 4 předmět podnikání, provozovnu (provozovny),
datum zahájení provozování živnosti, datum ukončení provozování živnosti, datum vzniku živnostenského oprávnění.

30 Ohlašování živnosti 5 § 45a Fyzická osoba může společně s ohlášením
živnosti a s žádostí o koncesi též: a) podat přihlášku k daňové registraci, b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, c) podat přihlášku k důchodovému pojištění, d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění, e) oznámit vznik volného pracovního místa.

31 Ohlašování živnosti 6 Právnická osoba může společně
s ohlášením živnosti a s žádostí o koncesi též: a) podat přihlášku k daňové registraci, b) oznámit vznik volného pracovního místa.

32 § 50 Náležitosti k žádosti o koncesi
Koncese § 50 Náležitosti k žádosti o koncesi Osoba hodlající provozovat koncesovanou živnost musí podat žádost. Pro náležitosti k žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 a § 46.

33 Koncese 3) Jsou-li stanoveny podmínky, přiloží:
fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, b) právnická osoba doklad prokazující způsobilost odpovědného zástupce. 4) Žadatel je povinen uvést údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady.

34 Živnostenský rejstřík
Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Jeho správcem je Živnostenský úřad ČR a provozovateli obecní živnostenské a krajské úřady. ŽÚ ČR do tohoto informačního systému zapisuje údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností.

35 Živnostenský rejstřík
2) Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem. 3) Výpis vydává živnostenský úřad na požádání.

36 Předměty podnikání Příloha ŽZ – živnosti = seznamy předmětů podnikání, Sbírka zákonů č. 130/2008: ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (k § 20) ŽIVNOSTI VÁZANÉ (k § 23 a 24) ŽIVNOST VOLNÁ (k § 25 odst. 2) KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (k § 26 a 27)

37 ŽIVNOST VOLNÁ (k § 25 odst. 2)
Předměty podnikání ŽIVNOST VOLNÁ (k § 25 odst. 2) Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona/obor činnosti č. X (80 oborů činnosti živnosti volné).

38 Živnosti řemeslné ČÁST A
1. Řeznictví a uzenářství, 2. Mlékárenstvi, 3. Mlynářství, 4. Pekařství, cukrářství, 5. Pivovarnictví a sladovnictví, 6. Zpracování kůží a kožešin, 7. Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi, 8. Broušení a leptání skla, 9. Zpracování gumárenských směsí, 10. Zpracování kamene, 11. Slévárenství, modelářství, 12. Kovářství, podkovářství, 13. Obráběčství, 14. Zámečnictví, nástrojářství, 15. Galvanizérství, smaltérství, 16. Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, 17. Hodinářství, 18. Zlatnictví a klenotnictví, 19. Truhlářství, podlahářství, 20. Výroba a opravy hudebních nástrojů, 21. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, 22. Zednictví, 23. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 24. Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, 25. Vodoinstalatérství, topenářství, 26. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 27. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, 28. Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, 29. Izolatérství, 30. Malířství, lakýrnictví, natěračství, 31. Pokryvačství, tesařství, 32. Klempířství a oprava karoserií, 33. Kamnářství, 34. Opravy silničních vozidel, 35. Holičství, kadeřnictví.

39 Živnosti řemeslné ČÁST B ČÁST C
Barvení a chemická úprava textilií, 2. Čištění a praní textilu a oděvů, 3. Kominictví ČÁST C Hostinská činnost, 2. Kosmetické služby, 3. Pedikúra, manikúra

40 Živnosti vázané 1 Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v oblasti ochrany a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům; přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky Geologické práce Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků Výroba a zpracování paliv a maziv Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží Oční optika Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

41 Živnosti vázané 2 Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a jejich odstraňování Nákup a prodej kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik Výkon zeměměřických činností Zpracování návrhu katalogizačních dat Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií

42 Živnosti vázané 3 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií*), restaurování předmětů kulturní hodnoty Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických a vysoce toxických chemických látek a přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech Průvodcovská činnost horská Vodní záchranářská služba

43 Živnosti vázané 4 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb Provozování autoškoly Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace Péče o dítě do tří let věku v denním režimu Psychologické poradenství a diagnostika Drezúra zvířat Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozování solárií

44 Živnost volná Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona. Rozčleněno na 80 oborů činnosti.

45 Obory činnosti živnosti volné
Příklady oblíbené fiktivními firmami: 44. Nakládání s odpady 47. Zprostředkování obchodu a služeb 48. Velkoobchod a maloobchod 55. Ubytovací služby 59. Pronájem a půjčování věcí movitých 73. Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

46 Odborná způsobilost Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze FYZICKÝMI OSOBAMI splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností: Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy Průvodcovská činnost horská Vodní záchranářská služba Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti... Péče o dítě do tří let věku v denním režimu Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozování solárií Kosmetické služby Pedikúra, manikúra

47 Živnosti koncesované 1 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín, medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, která nepodléhá licenci a je realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

48 Živnosti koncesované 2 Silniční motorová doprava
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny vnitrostátní příležitostná osobní mezinárodní příležitostná osobní vnitrostátní veřejná linková vnitrostátní zvláštní linková mezinárodní linková mezinárodní kyvadlová taxislužba Vnitrozemská vodní doprava

49 Živnosti koncesované 3 Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin Provádění pyrotechnického průzkumu Provádění veřejných dražeb dobrovolných nedobrovolných Provozování cestovní kanceláře Ostraha majetku, osob a služby soukromých detektivů Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Vedení spisovny Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní Provádění trhacích a ohňostrojných prací Provozování pohřební služby Provádění balzamace a konzervace Provozování krematoria Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Příprava založení fiktivní firmy II Živnostenský zákon"

Podobné prezentace


Reklamy Google