Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SISAL Základy TCP/IP 1 Historie, teoretický model Principy adresování, DNS Základní protokoly, aplikace , HTTP Libor Forst.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SISAL Základy TCP/IP 1 Historie, teoretický model Principy adresování, DNS Základní protokoly, aplikace , HTTP Libor Forst."— Transkript prezentace:

1 SISAL Základy TCP/IP 1 Historie, teoretický model Principy adresování, DNS Základní protokoly, aplikace E-mail, HTTP Libor Forst

2 SISAL Základy TCP/IP 2 Vznik počítačových sítí terminálypoint-to-point propojení emulace terminálu + klient-server aplikace rozlehlá síťlokální síť izolované výpočetní systémy robustní kompaktní aplikace

3 SISAL Základy TCP/IP 3 Historie Internetu 1969 - Defense Advanced Research Project Agency zřizuje projekt "packet switching network" pol. 70. let - ARPANET, point-to-point, pevné linky 1980 - Internet, propojení sítí, ARPANET páteří 1983 - zavedení TCP/IP v ARPANETu pol. 80. - TCP/IP součástí BSD UNIXu současnost - boom Internetu

4 SISAL Základy TCP/IP 4 Vývoj Internetu v číslech 2001 Zdroj: MIDS, Austin TX, based on historical data Počet obyvatel Země Počet uživatelů Internetu Počet počítačů v Internetu 82 84 86 88 90 92 94 96 98 5 000 000 000 500 000 000 50 000 000 5 000 000 500 000 50 000 5 000 500

5 SISAL Základy TCP/IP 5 Typy síťových propojení          Sběrnice (např. 10base2) Hvězda (např. 10baseT, ATM) Kruh (např. FDDI, Token-ring) Point-to-point přímé Point-to-point přes modemy Point-to-point bezdrátové (např. laser, radioreléové, WiFi)

6 SISAL Základy TCP/IP 6 OSI model PořadíVrstva Úkol 7aplikační komunikace mezi programy 6prezentační datové konverzepro aplikace 5relační řízení dialogu mezi uzly 4transportní přenos datových celků 3síťová dosažení cílového počítače 2linková přenos bytů po fyzickém spojení 1fyzická fyzická komunikace mezi uzly protokolrozhraní

7 SISAL Základy TCP/IP 7 ARP TCP hardware network interface internet transportní aplikační 6 5 4 3 2 1 TCP/IP model 7 OSIVrstvaProtokoly v TCP/IP (příklady) UDP Ethernet, FDDI, ATM, SLIP, X.25 IP ICMP FTP, HTTP RPC XDR NFS DNS

8 SISAL Základy TCP/IP 8 Spojované/nespojované služby spojované (connection-oriented) službyspojované (connection-oriented) služby –obdoba telefonního spojení –zaručeno doručení datagramů ve správném pořadí (stream) –aplikace je jednodušší, ale nemůže řídit komunikaci –TCP je komplikované nespojované (connectionless) službynespojované (connectionless) služby –obdoba poštovního spojení –není zaručeno pořadí ani doručení datagramů –kontrolu musí provádět aplikace –aplikace může lépe řídit komunikaci –UDP je jednodušší

9 SISAL Základy TCP/IP 9 Typy adresování HW (linková vrstva) SW (síťová vrstva) Lidé (aplikační vrstva) MAC (ethernetová) adresa (např.: 8:0:20:ae:6:1f ) –dána výrobcem (dříve), nastavitelná (dnes) –nerespektuje topologii IP adresa (např.: 194.50.16.71 ) –přidělována podle topologie sítě –určuje jednoznačně síť a v jejím rámci počítač Doménová adresa (např.: whois.cuni.cz ) –přidělována podle organizační struktury –snazší zapamatování

10 SISAL Základy TCP/IP 10 Třídy IP adres ABCDEABCDE 126 ~16 k ~2 M ~16 M ~64 k 254 10 110 1110 1111 net host Třída Tvar adresy 1.byte Počet sítístrojů multicast experimental 1-127 128-191 192-223 224-239 240-255 Začátek adresy 0 2.byte3.byte4.byte

11 SISAL Základy TCP/IP 11 Konverze adres name resolver –řízení statické ( /etc/hosts ) nebo dynamické (DNS, NIS) –konfigurační soubor /etc/resolv.conf ARP/RARP –ARP tabulka (cache) –broadcastová výzva/odpověď doménové adresy IP adresy MAC adresy

12 SISAL Základy TCP/IP 12 Doménový systém cz server pro root doménu ns  cesnet server pro doménu cz vutbr cuni mff dec59  ruk server pro domény cuni.cz a ruk.cuni.cz sk edu nic  net nordu fixlink  de fzi  whois

13 SISAL Základy TCP/IP 13 Vyřizování DNS dotazu ns.cesnet.cz cz ns.cesnet.cz cz  fixlink.fzi.de IP=193...www.mff.cuni.cz cz: NS=192... www.mff.cuni.cz IP=193... nerekurzivní rekurzivní a.root-servers.net. a.root-servers.net. ns.fzi.de fzi.de ns.fzi.de fzi.de www.mff.cuni.cz ns.cuni.cz cuni.cz, mff.cuni.cz ns.cuni.cz cuni.cz, mff.cuni.cz cuni.cz: NS=195...

14 SISAL Základy TCP/IP 14 datagram Tok dat v TCP/IP Data Aplikace stream message TCP/UDP headerData Transportpacket IP headerpacket IPdatagram Interface header Interfaceframe CRC...

15 SISAL Základy TCP/IP 15 Multiplexing, demultiplexing Ethernet ARPIPIPX rozhodování podle typu (délky) Ethernet rámce ICMPUDPTCP rozhodování podle IP protokolu rozhodování podle čísla portu Aplikace

16 SISAL Základy TCP/IP 16 Aplikační protokoly TCP/IP 21/TCP:FTP - File Transfer Protocol (přenos souborů) 22/TCP:SSH - Secure Shell (přenos souborů) 23/TCP:telnet - Telecommunication network (interaktivní přístup ke vzdáleným počítačům) 25/TCP:SMTP - Simple Mail Transfer Protocol (přenos elektronické pošty) 53/TCP,UDP:DNS – Domain Name System (překlad jmen na IP adresy a naopak) 67,68/UDP:DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (vzdálená konfigurace) 80,443/TCP:HTTP - HyperText Transfer Protocol (přenos stránek informačního systému W W W) 119/TCP:NNTP - Network News Transfer Protocol (přenos zpráv v systému UseNet, NetNews)

17 SISAL Základy TCP/IP 17 Spojování segmentů sítě aplikační transportní síťová linková fyzická Vrstva aplikační transportní síťová linková fyzická Vrstva gateway (brána) router (směrovač) bridge, switch repeater, HUB Síťové zařízení

18 SISAL Základy TCP/IP 18 Konfigurace TCP/IP UNIX –IP adresa: ifconfig interface IP_adr [ netmask maska ] –defaultní router: route add default router –doména a nameserver: /etc/resolv.conf MS Windows –start dialogu: Control Panel  Network  TCP/IP Automatická konfigurace pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) domain jméno_domény nameserver IP_adresa_nameserveru

19 SISAL Základy TCP/IP 19 Elektronická pošta Protokol SMTP: –off-line předávání zpráv příp. souborů –off-line použití informačních služeb –diskusní kluby (mailing-listy, konference) –komunikace mimo Internet E-mailová adresa (typicky): alias @ doména nebo login @ počítač např.: Libor.Forst@cuni.cz nebo forst@ms.ms.mff.cuni.cz

20 SISAL Základy TCP/IP 20 Elektronický dopis Received: from alfik.ms.mff.cuni.cz by betynka.ms.mff.cuni.cz... Date: Thu, 16 Nov 1995 00:54:31 +0100 To: student1@ms.mff.cuni.cz From: Libor Forst Subject: Test posty Cc: student2@ms.mff.cuni.cz MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/mixed; boundary="=_XXX" --=_XXX Content-Type: text/plain; charset=Windows-1250 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ahoj Petře!

21 SISAL Základy TCP/IP 21 MIME Původně: elektronický dopis mohl obsahovat pouze krátké zprávy v angličtině (jako SMS) Potřeba: diakritika, binární soubory Multipurpose Internet Mail Extensions umožňuje strukturovat text dopisu používat různé formáty, znakové sady vkládat soubory jako přílohy

22 SISAL Základy TCP/IP 22 Bezpečnost pošty otevřená listovní zásilkaDopis je vždy otevřená listovní zásilka (z různých příčin se může dostat do ruky mnoha lidem) Řešení: kryptovat obsah dopisu ( crypt, PGP - Pretty Good Privacy) odesilatelNikdy není jistý odesilatel (málokterý server kontroluje správnost odesilatele) Řešení: elektronické podpisy, systém výzva/odpověď

23 SISAL Základy TCP/IP 23 Uniform Resource Identifier jednotný systém odkazů na různé zdroje jeden klient (aplikace) pro více služeb nepostradatelná pro klienty WWW historické členění: URL, URN,... schemaserverpath schema :// [ name [ : passwd ] @ ] server [ : port ][ path ][ ? param ][ # part ] př.: ftp://sunsite.mff.cuni.cz/OS/FreeBSD http://www.yq.cz:8080/?id=3 mailto:root@company.com

24 SISAL Základy TCP/IP 24 Princip ditribuované databáze Gopher at Charles University 1. About this Gopher... 4. Czech Educational and Scientific Network... 9. User Directory Service for Czech Republic... Czech Root Gopher Server 1. About this Gopher... 5. User Directory Service for Czech Republic... User Directory Service Enter search key _ gopher.cesnet.cz whois.cuni.cz gopher.cuni.cz

25 SISAL Základy TCP/IP 25 Protokol HTTP GET /index.html klient server HTTP/1.0 200 OK Content-type: text/html Stranka... Nadpis stránky... URL: http://www.../index.html HTML stránka: značka H1 hlavička tělo značka IMG

26 SISAL Základy TCP/IP 26 Bezpečnost na WWW Bezpečnost uživatele –komunikace mezi klientem a serverem probíhá otevřeně –přenos citlivých informací (hesla, údaje ve formulářích) představuje riziko –zabezpečená forma komunikace přes Transport Layer Security (TLS), dříve Secure Sockets Layer (SSL) –dnes podporují všichni běžní klienti/servry Bezpečnost serveru –přes WWW server vede většina útoků –pečlivě udržovaný systém –minimální práva

27 SISAL Základy TCP/IP 27 The End


Stáhnout ppt "SISAL Základy TCP/IP 1 Historie, teoretický model Principy adresování, DNS Základní protokoly, aplikace , HTTP Libor Forst."

Podobné prezentace


Reklamy Google