Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protokoly a adresy na internetu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protokoly a adresy na internetu"— Transkript prezentace:

1 Protokoly a adresy na internetu
K jednotlivým službám na Internetu se používají různé protokoly (většinou z tzv. rodiny protokolů TCP/IP – Transmision Control Protocol/Internet Protocol) a adresy. Protokoly používají ke komunikaci tzv. systémové porty, jakési „brány“ do počítače. Je jich teoreticky Každá služba používá jiný port. Například - (web - 80, odchozí pošta - 25 atd.)

2 Nejpoužívanější aplikační protokoly
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – přenos stránek systému World Wide Web mezi serverem a klientským počítačem. Tento protokol umí pracovat s tzv. hypertextovými daty, což jsou data, která obsahují: text obrázky video zvuk apod. Hypertext je tvořen tzv. odkazem.

3 Nejpoužívanější aplikační protokoly
SMTP (Simple Mail Tranfer Protocol) – protokol pro přenos elektronické pošty mezi poštovními servery. Předpokládá se, že přijímací server i odesílací server bude dostupný. Při nedostupnosti přijímacího serveru opakuje odesílací server pokus o spojení a doručení zprávy. POP3 (Post Office Protocol) - protokol k přijímání elektronické pošty poštovním klientem. Poštovní klient přijímá poštu z přijímacího poštovního serveru. Pokud poštovní klient není dostupný, zůstávají zprávy na přijímacím serveru. Příklad ových klientů – MS Outlook, The Bat!, kMail

4 Nejpoužívanější aplikační protokoly
FTP (File Transfer Protocol) – protokol pro přenos souborů. Při stahování souborů se hovoří o tzv. downloadu Při odesílání souborů se hovoří o tzv. uploadu Jednotlivý uživatelé mohou mát v rámci FTP serverů nastavena různá přístupová práva. Telnet (Telecommunication network) – protokol pro přístup ke vzdáleným počítačům. Nezáleží na použitém operačním systému.

5 DNS – adresa počítače Každý počítač v síti musí mít jednoznačnou adresu. K identifikaci počítačů na síti Internet se používá tak zvaná IP-adresa, která je tvořena číslem. Tyto číselné IP-adresy jsou pro uživatele těžko zapamatovatelné proto se používá místo IP-adresy tzv. doménové jméno. Doménové jméno lze používat ve všech příkazech, kde je možné použít IP-adresu. Výjimku tvoří IP-adresa, která identifikuje samotný name server (jmenný server).

6 DNS – adresa počítače Vazba mezi jménem počítače a IP-adresou je definována v DNS (Domain Name System) databázi, která je celosvětově distribuovaná. To znamená, že například doménové jméno soscb.cz bude známé jak V České republice tak třeba i v Mexiku. Před navázáním spojení musí počítač přeložit jméno na IP-adresu: Obr. 1

7 Ping Pokud potřebujete zjistit z doménového jména IP-adresu, můžete použít příkaz ping napsáním do příkazového řádku s následným uvedením domény. Například pokud chcete zjistit jakou IP-adresu má stránka napište do příkazového řádku: ping

8 Ping Tento příkaz zobrazí odezvu výše uvedené stránky a z výpisu vyčteme, že IP-adresa je a dále čas odezvy v milisekundách a ztrátovost paketů (stabilitu linky). Obr. 2

9 Tracert Pokud by jste chtěli zjistit z IP čísla doménové jméno nebo zjistit přes jaké servery putují vaše data, můžete použít příkaz tracert napsáním do příkazového řádku: tracert Tento příkaz zobrazí trasu přes jaké servery se signál dostane od vás až na požadovanou adresu. Obr. 3

10 Příklad DNS adresy soscb.cz
cz - doména 1. úrovně – označuje stát (Česká republika) soscb - doména 2. úrovně – označuje firmu (Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem SJZ)

11 URL – adresa zdroje URL (Uniform Resource Locator) adresa označuje v počítači přesné místo, kde se nachází požadovaný zdroj. Tento typ adres zejména využívá služba WWW. Adresa obsahuje protokol, DNS adresu počítače a popřípadě cestu v adresářové struktuře. http - název protokolu www - název služby soscb.cz - DNS adresa počítače obor - adresářová cesta obory.doc - název požadovaného souboru

12 Nejpoužívanější porty rodiny protokolu TCP/IP
HTTP – 80 POP3 – 110 IMAP4 – 143 SMTP – 25 FTP – 21 HTTPS – 443 TELNET - 23 Čísla portů daných služeb musí být na daném počítači povoleny, aby tyto služby fungovaly.

13 Otázky k opakování Vyjmenujte nejpoužívanější aplikační protokoly.
Co je to DNS adresa počítače? K jakým účelů se používá příkaz "ping"? Jakým způsobem lze zjistit z doménového jména IP adresu? Co označuje URL adresa? Jaký port používá protokol HTTP?

14 Použité zdroje BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání. České Budějovice: KOPP, 2011. BLÁBOLIL, Roman. Podpora výuky: „Internet“ [online]. 26. listopadu :30. Dostupný z WWW: Použité obrázky: Vlastní


Stáhnout ppt "Protokoly a adresy na internetu"

Podobné prezentace


Reklamy Google