Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 „ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_3_06 Název vzdělávacího materiáluInternet - obecné pojmy Jméno autoraIng. Bulka Josef Tématická oblastPočítačové sítě a internet Vzdělávací oborVšechny obory školy Předmět Informační a komunikační technologie Ročník1. a 2. Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální. Průřezové téma Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti.

2 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka. Časový harmonogram1 vyučovací hodina Použitá literatura a zdroje Internet – Wikipedia Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředky Dataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky. Anotace Problematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT). Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012

3

4 IANA Internet Assigned Numbers Authority - je organizace, která dohlíží celosvětově na přidělování IP adres a spravuje kořenové DNS. IP adresa jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v síti, která používá IP (internetový protokol). V současné době se používá IP6, která je 128bitová dříve používané IP4 jsou již skoro vyčerpány. Internetová doména (doménové jméno) - je jednoznačné jméno (identifikátor) sítě nebo počítače, které jsou připojené do Internetu. Označují se řádem. 1. řád domény generická nebo národní, druhý řád spravuje NIC příslušné země a jím určení registrátoři domén. Další řády spravuje uživatel nebo správce přidělené domény. Možnost využívat doménový alias.

5 MAC adresa (Media Access Control) - identifikátor síťového zařízení. Je přiřazována síťové kartě při výrobě (fyzická adresa). Skládá ze 48bitů (šestice dvojciferných hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami nebo dvojtečkami). DNS (Domain Name System) - jde o soustavu vzájemně spolupracujících serverů, které disponují databázemi s údaji o doménách a jim přiřazených IP adresách. URL (Uniform Resource Locator) - jednotný ukazatel na zdroje, standard, který zavádí pravidla, pro přesné určení objektu. např. http://www.isste.cz

6 WWW (World Wide Web) – (celosvětová pavučina) - jde o službu, poskytující informace ve formě hypertextu. HTTP (HTTPS) (Hypertext Transfer Protocol) - po zadání požadavků na získání informací naváže spojení TCP a připojí se na port cílového počítače (HTTP 80 nebo HTTPS 443). HTML (Hyper Text Markup Language) jazyk, zabezpečující zobrazení a formátování textu, případně grafických informací, webových stránek. Fulltextové vyhledávání - vyhledávání založené na prohledávání WWW stránek roboty, analyzujícími obsah a ukládajícími informace o tom, která slova se na kterých www stránkách vyskytují.

7 FTP (File Transfer Protocol) služba, která umožňuje přenos souborů. Pracuje na portech 20 (data) a 21 (příkazy). Na FTP serveru je možno vytvořit libovolný počet účtů a přidělit jim různá práva pro přístup. E-mail (electronic mail) - elektronická pošta, která umožňuje psaní a příjem zpráv s tím, že adresát na libovolném místě ve světě dostane zprávu téměř okamžitě. E-mailová schránka - má svoji jedinečnou elektronickou (e-mailovou) adresu. Je složena ze dvou částí spojených znakem @ (čti at, resp. zavináč). První část identifikuje uživatele a druhá část server, kde se nachází jeho e-mailová schránka.

8 IMAP4 (IMAPS SSL) (Internet Message Access Protocol) – protokol, který pracuje se zprávami přímo na serveru s tím, že uživatel po připojení získá ze serveru jen hlavičky zpráv (údaje o odesílateli, předmět zprávy). Pracuje na portu 143 nebo 993. POP3 (POP3S SSL) (Post Office Protocol version 3) - pracuje na portu 110 nebo 993. Zprávy čekající na serveru stáhne do lokálního počítače s tím, že má možnost je na serveru smazat. SMTP (SMTPS SSL) (Simple Mail Transfer Protocol)- protokol, který přes port 25 nebo 465 zajišťuje odeslání pošty na server odcházející pošty (outgoing server). Službu SMTP většinou zajišťuje ISP.

9

10 Zadání: 1.Z dostupné literatury a elektronických zdrojů se snažte sestavit časovou osu historie vzniku Internetu. Jak jeho vývoj probíhal v České republice? 2.Kdo začal jako první používat síť Internet? Prostřednictvím čeho a jakých technických prostředků byla tato síť realizována a jaká byla tehdy přenosová rychlost dat (paketů) mezi jednotlivými uživateli? 3.S jakými jmény je vznik Internetu spojován a v čem byl jejich přínos pro tento druh komunikace?

11

12 1. MAC adresa (AB-56-24-FF-ED-23), se kterou pracují Switche, je: a)logická 128 bitová adresa b)fyzická 32 bitová adresa c)doménová 48 bitová adresa d)fyzická 48 bitová adresa 2.IP adresa verze 4 (192.168.5.3), se kterou pracují směrovače, je adresa: a)logická 32 bitová adresa b)logická 128 bitová adresa c)fyzická 128 bitová adresa d)doménová 32 bitová adresa

13 3.Adresa (isste.cz) je: a)logická 128 bitová adresa b)logická 32 bitová adresa c)doménová 128 bitová adresa d)doménová (textová) adresa 4.Služba DNS a)naváže spojení TCP a připojí se na port cílového počítače b)přeloží doménovou (textovou) adresu na IP adresu c)zprostředkuje příjem pošty k uživateli včetně obsahu a hlavičky zprávy

14 5.Služba SMTP a)naváže spojení TCP a připojí se na port cílového počítače b)zprostředkuje příjem pošty k uživateli včetně obsahu a hlavičky zprávy c)odešle zprávu od uživatele na server odcházející pošty 6.Služba POP3 a)zajišťuje prohledávání WWW stránek b)zprostředkuje hypertextové vyhledávání dokumentů c)zprávy čekající na serveru stáhne do lokálního počítače

15 1.http://cs.wikipedia.org/wiki/IANAhttp://cs.wikipedia.org/wiki/IANA 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetová_doménahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Internetová_doména 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznamčísel_portů_T CP_a_UDPhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Seznamčísel_portů_T CP_a_UDP 4.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec, Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 5.Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP, České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-206-0 6.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv, Informační a komunikační technika, Europa – Sobotáles, Praha 2004. Odkazy a použitá literatura:


Stáhnout ppt "„ EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google