Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová síť a typy sítí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová síť a typy sítí"— Transkript prezentace:

1 Počítačová síť a typy sítí
Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Obr. 1

2 Počítačová síť a typy sítí
Jsou-li do sítě připojeny navíc další technické prostředky, jako například tiskárny, modemy a podobně, mohou tyto prostředky sdílet uživatelé všech počítačů připojených do počítačové sítě. Kromě samotného připojení je zapotřebí i patřičné programové vybavení - síťový operační systém. Nejpoužívanější je: Microsoft Windows (2000, 2003, 2008, 7) Novell Open Enterprise Server Unix (Linux).

3 Typy sítí z hlediska rozsahu
PAN (Persional Area Network) Osobní počítačová síť, kterou člověk používá pro propojení osobních elektronických zařízení (mobilní telefon, PDA, Notebook, náhlavní soupravy apod.). Spojení se provádí zpravidla pomocí technologie Bluetooth nebo IrDA (infračervený port - Infrared Data Association) LAN (Local Area Network) Malá lokální počítačová síť. Vznikne propojením počítačů v rámci pracoviště nebo podniku. Počítačů zapojených do jedné sítě může být i několik desítek.

4 Typy sítí z hlediska rozsahu
MAN (Metropolitan Area Network) Označuje sítě středně velké. Stejně jako u LAN, není jejich rozloha dána nějakými přesnými rozměry. V sítí MAN je většinou propojeno několik přilehlých budov, ve kterých se nacházejí sítě LAN. WAN (Wide Area Network) Rozsáhlá počítačová síť, která už může překračovat hranice podniku, města nebo státu.

5 Typy sítí z hlediska rozsahu
Obr. 2

6 Dělení sítí podle jejich architektury
Sítě mohou mít architekturu, buď peer-to-peer, nebo server/klient. Sítě peer-to-peer Tato architektura je obvyklá u menších sítí, tak do deseti počítačů. Je vhodná také pro domácí použití. Větší sítě nemohou na této architektuře pracovat, nebo je to alespoň velice nevhodné řešení. Obr. 3

7 Dělení sítí podle jejich architektury
Sítě server/klient Tato architektura je nákladnější. Je určena pro větší sítě, kde zajišťuje spolehlivý a rychlý provoz. Základem architektury je jeden, nebo více speciálních počítačů - serverů a ostatní počítače se k nim připojují. Servery poskytují prostředky ostatním. Obr. 4

8 Služby poskytované serverem
Služby poskytované serverem (klient-server) Sdílení tiskáren (print server) Sdílení dat (file server) Sdílení internetového připojení (proxy server) Elektronická pošta (mail server) Internet (web server) Archivace dat (backup server)

9 Otázky k opakování Jaké znáte typy sítí z hlediska rozsahu?
Jaké znáte síťové operační systémy? Jaké znáte typy sítí z hlediska architektury? Jaké služby může poskytovat server v síti typu "klient-server"?

10 Použité zdroje BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání. České Budějovice: KOPP, 2011. BLÁBOLIL, Roman. Podpora výuky: „Počítačové sítě“ [online]. 22. listopadu :50. Dostupný z WWW: Použité obrázky: Obr. 1 [cit ] Dostupný pod licencí GNU Free Ostatní obrázky: vlastní


Stáhnout ppt "Počítačová síť a typy sítí"

Podobné prezentace


Reklamy Google