Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz

2 AnotaceMateriál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Chetité, Fénicie, Palestina AutorMgr. Pavel Šupka JazykČeský Očekávaný výstup26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby-žádné- Klíčová slovaChetité, Malá Asie, Kadeš, Fénicie, mořeplavba, purpur, Kartágo, Palestina, izraelské kmeny, Šalamoun, David, babylonské zajetí, diaspora, Starý zákon, mínojská kultura, Mykény Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinovaný Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělávání Typická věková skupina15-19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí dějepisu

3 Starověk – Chetité 17.-12. stol. př. n. l. Malá Asie – dnešní Turecko pastevectví řemeslná výroba hlavní město Chattušaš války s Babylónem (Chammurappi) války s Egyptem – král Muvatalliš proti egyptskému Ramessovi II. (bitva u Kadeše 1285 př. n. l.) říše vyvrácena „mořskými národy“

4 Starověk – Féničané Semitské obyvatelstvo 3. tisíciletí př. n. l. řecké foinos = červený prosluli výrobou purpuru z mořských plžů východní pobřeží Středozemního moře – dnešní Sýrie a Libanon v čele státu kněz městské státy – Tyros, Sidon, Byblos dálkový námořní obchod (obepluli Afriku)

5 Starověk – Féničané vyspělá řemeslná výroba i zemědělství. na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l. kolonizace Středomoří nejslavnější kolonií bylo Kartágo (Tunis) – založeno 814 př.n.l. konec samostatnosti nastal v důsledku nadvlády Asýrie, Persie a nakonec součást říše makedonské. kulturní přínos – vynalezení hláskového = základ pro abecedu řeckou, latinskou, arabskou a aramejskou (hebrejskou). velmi kruté náboženství, krvavé lidské oběti, náboženství organizovalo posvátnou prostituci.

6 Starověk – Palestina od 4. tis. př. n. l. zde žili Kananejci, nadvláda Egypta od 13. stol. př. n. l. pronikají hebrejské (izraelské) kmeny = odtud název země Izrael zároveň se zde usadili Pelištejci (= bibličtí Filištíni) a vybudovali město Jeruzalém stát Izraelců = sjednocení 12 kmenů vítězství nad Filištíny 1. legendární vojevůdce Saul – 1025 př. n. l. prvním hebrejským králem jeho nástupce David (1010 - 970 př.n.l.) dobyl Jeruzalém

7 Starověk – Palestina Davidův syn Šalamoun (970 – 930 př. n. l.), moudrý diplomat, obchod s Féničany, chrám boha Jahve rozpad státu – severní Izrael – okupován Asýrií 722 př. n. l., asyrské zajetí obyvatel – jižní Judsko – okupován Egyptem, pak Babylónií 587 př. n. l., babylónské zajetí – sepisování Starého zákona návrat do vlasti po osvobození Peršany římská okupace, král Herodes židovská povstání potlačena rozptýlení židů po světě – diaspora

8 Starověk – Mykény a Kréta Krétská civilizace (20. - 13. stol.př.n.l.) Kréta – ostrov na jih od Řecka mínojská kultura (podle bájného krále Mínóa – byl to syn Dia a Europy, s manželkou Pásifaé měl syna Mínotaura – napůl člověk, napůl býk. Netvor vyžadoval lidskou stravu, žil v labyrintu. Zabil jej Athéňan Théseus.) palácového hospodaření – palác v městě Knóssos – labyrint kult býka konec civilizace = přírodní katastrofa (zemětřesení spojené s výbuchem sopky na Théře)

9 Starověk – Mykény a Kréta Mykény (16. - 12. stol. př. n. l.) poloostrov Peloponés v Řecku městský stát s palácovým hospodařením mohutná stavba z kyklopského šachtové a kopulové hroby obyvatelé jsou už Řekové – Achájové mýtus o trójské válce (král Agamemnón) mýty o Oidipovi a Thébách zánik v průběhu roku 1200 př.n.l. – vpád „mořských národů“ + stěhování řeckých kmenů Dórů

10 Starověk – mapa oblasti Blízkého východu

11 Starověk – Chetité Rekonstruované hradby města Chattušaš

12 Starověk – Fénicie Dnešní podoba staré čtvrti města Sidon v Libanonu

13 Starověk – Palestina Západní stěna bývalého Šalamounova chrámu

14 Starověk – Mykény Lví brána

15 Citace MCZUSATZ. AlterOrient2: Kleinasien, Mesopotamien und Ägypten ca. 1400 v. Chr. [online]. 2006 [cit. 2012-12-09]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AlterOrient2.png RITA1234. Hattusa reconstructed wall [online]. 2007 [cit. 2012-12-09]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hattusa_reconstructed_wall.JPG CITYPEEK. SidonViewOfOldCity: Sidon, Libanon - pogled na stari del mesta z Morskega gradu [online]. 2009 [cit. 2012-12-09]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SidonViewOfOldCity.jpg MCLEAN, Wayne. Western wall jerusalem night [online]. 2005 [cit. 2012-12-09]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_wall_jerusalem_night.jpg

16 MONNIAUX, David. Mycenae lion gate dsc06382 [online]. 2005 [cit. 2012-12-09]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycenae_lion_gate_dsc06382.jpg PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 14-441-89. PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 14-441-89.


Stáhnout ppt "Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google