Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka

2 Anotace Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Chetité, Fénicie, Palestina Autor Mgr. Pavel Šupka Jazyk Český Očekávaný výstup 26-41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby -žádné- Klíčová slova Chetité, Malá Asie, Kadeš, Fénicie, mořeplavba, purpur, Kartágo, Palestina, izraelské kmeny, Šalamoun, David, babylonské zajetí, diaspora, Starý zákon, mínojská kultura, Mykény Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaný Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělávání Typická věková skupina 15-19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí dějepisu

3 Starověk – Chetité 17.-12. stol. př. n. l. Malá Asie – dnešní Turecko
pastevectví řemeslná výroba hlavní město Chattušaš války s Babylónem (Chammurappi) války s Egyptem – král Muvatalliš proti egyptskému Ramessovi II. (bitva u Kadeše 1285 př. n. l.) říše vyvrácena „mořskými národy“

4 Starověk – Féničané Semitské obyvatelstvo 3. tisíciletí př. n. l.
řecké foinos = červený prosluli výrobou purpuru z mořských plžů východní pobřeží Středozemního moře – dnešní Sýrie a Libanon v čele státu kněz městské státy – Tyros, Sidon, Byblos dálkový námořní obchod (obepluli Afriku)

5 Starověk – Féničané vyspělá řemeslná výroba i zemědělství.
na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l. kolonizace Středomoří nejslavnější kolonií bylo Kartágo (Tunis) – založeno 814 př.n.l. konec samostatnosti nastal v důsledku nadvlády Asýrie, Persie a nakonec součást říše makedonské. kulturní přínos – vynalezení hláskového = základ pro abecedu řeckou, latinskou, arabskou a aramejskou (hebrejskou). velmi kruté náboženství, krvavé lidské oběti, náboženství organizovalo posvátnou prostituci.

6 Starověk – Palestina od 4. tis. př. n. l. zde žili Kananejci, nadvláda Egypta od 13. stol. př. n. l. pronikají hebrejské (izraelské) kmeny = odtud název země Izrael zároveň se zde usadili Pelištejci (= bibličtí Filištíni) a vybudovali město Jeruzalém stát Izraelců = sjednocení 12 kmenů vítězství nad Filištíny 1. legendární vojevůdce Saul – 1025 př. n. l. prvním hebrejským králem jeho nástupce David ( př.n.l.) dobyl Jeruzalém

7 Starověk – Palestina Davidův syn Šalamoun (970 – 930 př. n. l.), moudrý diplomat, obchod s Féničany, chrám boha Jahve rozpad státu severní Izrael – okupován Asýrií 722 př. n. l., asyrské zajetí obyvatel jižní Judsko – okupován Egyptem, pak Babylónií 587 př. n. l., babylónské zajetí – sepisování Starého zákona návrat do vlasti po osvobození Peršany římská okupace, král Herodes židovská povstání potlačena rozptýlení židů po světě – diaspora

8 Starověk – Mykény a Kréta
Krétská civilizace ( stol.př.n.l.) Kréta – ostrov na jih od Řecka mínojská kultura (podle bájného krále Mínóa – byl to syn Dia a Europy, s manželkou Pásifaé měl syna Mínotaura – napůl člověk, napůl býk. Netvor vyžadoval lidskou stravu, žil v labyrintu. Zabil jej Athéňan Théseus.) palácového hospodaření – palác v městě Knóssos – labyrint kult býka konec civilizace = přírodní katastrofa (zemětřesení spojené s výbuchem sopky na Théře)

9 Starověk – Mykény a Kréta
Mykény ( stol. př. n. l.) poloostrov Peloponés v Řecku městský stát s palácovým hospodařením mohutná stavba z kyklopského šachtové a kopulové hroby obyvatelé jsou už Řekové – Achájové mýtus o trójské válce (král Agamemnón) mýty o Oidipovi a Thébách zánik v průběhu roku 1200 př.n.l. – vpád „mořských národů“ + stěhování řeckých kmenů Dórů

10 Starověk – mapa oblasti Blízkého východu
Mapa oblasti Blízkého východu přibližně ve 12. stol. př. n. l.

11 Rekonstruované hradby města Chattušaš
Starověk – Chetité Rekonstruované hradby města Chattušaš

12 Dnešní podoba staré čtvrti města Sidon v Libanonu
Starověk – Fénicie Dnešní podoba staré čtvrti města Sidon v Libanonu

13 Západní stěna bývalého Šalamounova chrámu
Starověk – Palestina Západní stěna bývalého Šalamounova chrámu

14 Starověk – Mykény Lví brána

15 Citace MCZUSATZ. AlterOrient2: Kleinasien, Mesopotamien und Ägypten ca v. Chr. [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: RITA1234. Hattusa reconstructed wall [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: CITYPEEK. SidonViewOfOldCity: Sidon, Libanon - pogled na stari del mesta z Morskega gradu [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: MCLEAN, Wayne. Western wall jerusalem night [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z:

16 MONNIAUX, David. Mycenae lion gate dsc06382 [online]. 2005 [cit
MONNIAUX, David. Mycenae lion gate dsc06382 [online] [cit ]. Obrázek typu JPG, dostupný pod licencí Creative Common. Dostupné z: PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN PEČÍRKA, Jan. Dějiny pravěku a starověku II. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, ISBN


Stáhnout ppt "Dějepis Starověk – Chetité, Fénicie, Palestina, Mykény a Kréta Pavel Šupka www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google