Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia- 5. seminář Tvorba osnovy Robert Zbíral.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia- 5. seminář Tvorba osnovy Robert Zbíral."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia- 5. seminář Tvorba osnovy Robert Zbíral

2 Poznámky k výběru témat 90 % navržených témat příliš obecných –nezohledňuje nastavenou délku (3000 slov) nezpracovatelná témata (chybí „problém“) –„Trestní právo: pojem vražda“ přílišná normativnost –„Srozumitelnost některých zákonů vydaných Parlamentem“- kritická esej složitá pro vaši znalostní úroveň –„Judikatura Evropského soudního dvora ve věci postavení Evropského parlamentu“ neprávní témata –„Starověk: Římská říše vs Řecko“ –„Objektivita zpravodajství“

3 Tvorba osnovy provázanost s tématem, VO (případně hypotézou) tzv. osnova od stolu vs bezbřehost záměru postup tvorby –metoda brainstormingu –dát vše do logické posloupnosti –vyplňování mezer –plnit záměr, ne sdělit vše na co dávat pozor –rovnocennost, podřízenost a nadřízenost (viz příručka) –systematičnost –návaznost –naznačuje směřování příběhu práce osnovu netesáte do kamene!

4 Kudy to nepůjde: „Lisabonská smlouva“

5 Kudy to nepůjde: „Přijetí Lisabonské smlouvy v České republice“

6 Kudy to nepůjde: „Lisabonská smlouva a ústavní stížnosti“

7 Kudy ano: „Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z pohledu ústavního práva“ (Jan Filip) 1. Úvod 2. Příprava nálezu Pl. ÚS 19/08 3. Návrh Senátu- formulační a procesní otázky 4. Systematika nálezu Pl. ÚS 19/08 5. Obecné poznámky k obsahu nálezu 5.1. Styl zpracování nálezu 5.2. Povaha řízení před Ústavním soudem 5.3. Možný rozsah přezkumu Lisabonské smlouvy 5.4. Problémy hodnocení pouze obsahu novelizujícího textu Lisabonské smlouvy 5.5. Referenční hledisko pro přezkum mezinárodní smlouvy 5.6. Měřítko pro posuzování autentifikované mezinárodní smlouvy 6. Závěr

8 Kudy ano: „První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy“ (Jan Wintr) 1. Skutkový základ případu 2. Procesní vývoj 3. Právní analýza 3.1. Sporné otázky 3.2. Rekapitulace komentované části nálezu 3.3. Jak má vypadat návrh na zahájení řízení? 3.4. Musí Ústavní soud přezkoumat celou smlouvu, nebo jen její jednotlivá ustanovení? 3.5. Kdy je res opravdu iudicata? 3.6. Celý ústavní pořádek, nebo jen „materiální ohnisko“? 4. Závěr

9 Praktická ukázka postupu při psaní písemné práce prvotní myšlenka: chci psát „něco o Lisabonské smlouvě“ časový faktor výzkumu –důležitost odstupu- možnost hodnocení –rozsah a pravidelnost zkoumané záležitosti –jinak pouhý popis či metoda křišťálové koule chci psát „něco o LS a institucích“ –návrh studenta: „jaké změny přinesla LS u jednotlivých institucí?“ –neakceptovatelné… vymezení: –LS, instituce (úroveň EU), časové hledisko (částečně minulost) jak tedy výzkum pojmout?

10 Praktická ukázka postupu při psaní diplomové práce faktor 1: historické pozadí LS –na papíře již téměř sedm let –jen otázka, kdy text vstoupí v platnost faktor 2: myšlenka institucionální paměti (path dependency) –podle čeho se instituce chovají? –formální vs neformální pravidla která převládají a proč? cílem maximalizace vlivu –„dohánění“ neformálních pravidel formálními –příklad Evropského parlamentu (spolurozhodování, výběr komisařů)

11 Praktická ukázka postupu při psaní písemné práce reakce studenta: „ V práci bych se chtěl zaměřit na oblast historie Lisabonské smlouvy, důvody proč vznikla, zda skutečně byla nutná pro další vývoj EU, zaměřit se na její přijetí občany EU z pohledu veřejného mínění, proces ratifikace v EU a v ČR. V další části zhodnotit připravenost EU na Lisabonskou smlouvu - zda nové instituty, které Lisabonská smlouva přináší de iure, jsou skutečně nové nebo zda již byly uplatňovány de facto dříve bez právního rámce. V neposlední řadě se pokusit o zjištění reálného dopadu Lisabonské smlouvy na instituce EU, zda jsou nová opatření dodržována, zda dochází ke skutečné aplikaci institutů, které Lisabonská smlouva přináší za dobu její účinnosti v praxi.“

12 Praktická ukázka postupu při psaní písemné práce výzkumná otázka: „Jakým způsobem se v institucionálním rámci EU uplatňovala pravidla obsažená v Lisabonské smlouvě před jejím vstupem v platnost?“ hypotézy: –Evropský parlament prosazuje uplatňování pravidel obsažených v LS, Rada trvá na dodržování Smlouvy z Nice odůvodnění: LS posiluje pozici EP –EP je úspěšný tehdy, pokud má v dané otázce již značné pravomoci odůvodnění: EP potřebuje „vyděračský“ potenciál mocenské vysvětlení, neuplatní se ale idealistické argumenty?

13 Elektronické informační databáze poskytuje univerzita –přístupné je přes IP adresu UP přes adresu knihovny: www.knihovna.upol.czwww.knihovna.upol.cz –položka ezdroje –jednotlivé databáze: CEEOL: časopisy z východní a střední Evropy EBSCO: společenskovědní obory WILEY: ibid JSTOR: jdoucí daleko do minulosti (18..) ebrary: plné texty knih hlavní: cesta dle citace (elektronická knihovna časopisů) –postup stejný jako v knihovně –EZB: anglické nebo německé rozhraní –příklad: KRIEG, Sarah. Trafficking in Human Beings: The EU Approach between Border Control, Law Enforcement and Human Rights. European Law Journal, 2009, roč. 15, č. 6, s. 77-790. –příklad: najděte některý článek o odstrašujícím účinku trestu smrti z citací obsažených na Google scholar

14 Elektronické informační databáze Beck-online: http://www.beck-online.czhttp://www.beck-online.cz –přístupné odkudkoliv –přihlašovací údaje: viz tabule obsah –možnost obecného vyhledávání –jinak rozděleno podle oborů komentáře, odborné knihy –články v časopisech: Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Ad Notam (vše plné texty), možnost opět postupovat jako v knihovně pak řada časopisů alespoň anotována příklad: vše ohledně tématu „sázka a hra“ –možnost filtrovat výsledky na levé straně příklad: najít článek „BENÁK, Jaroslav. K povaze usnesení Ústavního soudu, jímž se odmítá ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněná. Právní rozhledy, 2009, roč. 15, č. 4, s. 126.


Stáhnout ppt "Úvod do studia- 5. seminář Tvorba osnovy Robert Zbíral."

Podobné prezentace


Reklamy Google