Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. Metody vyšetření a zobrazení mozku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. Metody vyšetření a zobrazení mozku."— Transkript prezentace:

1 18. Metody vyšetření a zobrazení mozku

2 lokalizace onemocnění, poranění, stavů vztahy anatomie a fyziologie
studium anatomie lokalizace onemocnění, poranění, stavů vyhodnocení vztahy anatomie a fyziologie využití PC studium fyziologie

3 EEG (elektroencefalografie)
Nejvyšší časové rozlišení, nízké prostorové aktuální elektrická aktivita mozku změny aktivity ELEKTRODY na povrchu lebky Elektroencefalograf

4 Odhalení změn při záchvatech zánětech, ztrátě vědomí, po mozkové příhodě, úrazech či otřesech mozku, spánku atd. DELTA  ≤ 3 Hz  hluboký spánek, v bdělosti patologické, kojenecký věk  THETA   Hz  kreativita, usínání, dětský věk  ALFA   Hz dospělý člověk relaxace, zavřené oči  BETA   ≥ 14 Hz  koncentrace, logicko-analytické myšlení, neklid V EEG se objevují různé frekvence. Elektroencefalogram

5 VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE - CT
Detektory RTG záření Rentgenka PACIENT A Otočení 18 krát.

6 RTG + PC – míra intenzity prošlého záření RTG jedno/vícepaprskový
nativní (bez podání kontrastní látky) či do žíly (intravenózně) s kontrastní látkou MORFOLOGIE STRUKTURA VEDLEJŠÍ ÚČINKY!!!

7 3D obraz vytvořený CT RENTGEN - elektromagnetické vlnění o krátké vlnové délce - při průchodu: nejmenší absorbce  vzdušné tkáně největší absorbce kosti (bílé) řezy vytvořené CT

8 NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE - NMR
nejpřesnější zobrazovací metoda bez záření zobrazování MĚKKÝCH TKÁNÍ člověk je tvořen vodou  proton vodíku je pozitivní, rotuje a vytváří magnetické pole Vyšetřovaný vystaven silnému magnetickému poli  pulsní změna elektromagnetických vln  rozhození směru rotace vodíku  magnetické pole vrací rotaci do původního stavu  rychlost vyrovnání = relaxační čas (specifický pro tkáně př. nádor velice dlouhý čas). MORFOLOGIE STRUKTURA Relaxační čas vyhodnocuje PC.

9 Nukleární - znamená, že jde o metodu týkající se jader atomů (jádro, Lat. nucleus) Nejedná se o metodu využívající ionizační záření! Magnetická – pro provedení je nezbytné generovat velmi silné magnetické pole, metoda využívá magnetických vlastností jader Rezonance - „ohlas“ jader nacházejících se v magnetickém poli na vnější energetický podnět v podobě elektromagnetického záření o určité frekvenci

10 Kontrastní paramagnetické sloučeniny  patologická ložiska.
RIZIKA: vysoké magnetické pole  nesmí se vcházet s kovovými předměty Vyšetření nemohou podstoupit lidé: s kardiostimulátory s nefixovanými kovovými implantáty těhotné ženy citliví na hluk trpící klaustrofobií nadměrně objemní

11 A 3D obraz vytvořený NMR

12 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE - PET
ENERGIE pro neurony je cukr GLUKÓZA (aktivnější neurony spotřebují více glukózy). Molekula glukózy se označí nepatrným množstvím radioaktivní látky s krátkým poločasem rozpadu  neurony glukózu vychytávají  rozpadem se uvolní pozitron, který reaguje s elektronem (anihilují)  zánik obou částic  vyzáření energie (tu detekuje CT). NEURONÁLNÍ AKTIVITA, FYZIOLOGICKÉ DĚJE (metabolické změny,..)

13 NEVÝHODA: Vystavení vyšetřované
osoby radioaktivnímu záření. NEJVYŠŠÍ AKTIVITA. NEJNIŽŠÍ AKTIVITA. PC vyhodnotí vyzářenou energii na barevné obrazy a vytváří mapu rozložení aktivity neuronů (stupnice barev). VYUŽITÍ: poškození mozku, která uniknou CT a MR, lokalizace aktivity neuronů při činnostech a chorobných stavech (epilepsie, demence, nádorová onemocnění), asymetrie mozkových hemisfér atd.

14 FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE - fMR
zobrazuje více prokrvené  pracující a metabolicky aktivní oblasti mozku při provádění určitého úkolu či stimulace mapování neuronální aktivity: a) lokální zvýšení průtoku krve b) změna poměru okysličené a neokysličené krve FYZIOLOGICKÉ DĚJE

15 SONOGRAFIE ANGIOGRAFIE
ultrazvukové vlny, jako paprsek prochází měkkými tkáněmi část vln absorbována rozptýlena odražena – zachycení snímači dynamické 2D, 3D zobrazení  zobrazení pohybu ANGIOGRAFIE aplikace kontrastní látky do cévního řečiště RTG vyšetření invazivní metoda – použití až po vyčerpání neinvazivních metod (SONO, CT, MR) MR angiografie - využití MR (zobrazení cév bez kontrastní látky) CT angiografie - využití CT (kontrastní látka do žíly)


Stáhnout ppt "18. Metody vyšetření a zobrazení mozku."

Podobné prezentace


Reklamy Google