Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

využití PC lokalizace onemocnění, poranění, stavů vyhodnocení studium anatomie vztahy anatomie a fyziologie studium fyziologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "využití PC lokalizace onemocnění, poranění, stavů vyhodnocení studium anatomie vztahy anatomie a fyziologie studium fyziologie."— Transkript prezentace:

1

2 využití PC lokalizace onemocnění, poranění, stavů vyhodnocení studium anatomie vztahy anatomie a fyziologie studium fyziologie

3 změny aktivity EEG (elektroencefalografie) aktuální elektrická aktivita mozku ELEKTRODY na povrchu lebky Nejvyšší časové rozlišení, nízké prostorové Elektroencefalograf

4 Odhalení změn při záchvatech zánětech, ztrátě vědomí, po mozkové příhodě, úrazech či otřesech mozku, spánku atd. DELTA ≤ 3 Hz hluboký spánek, v bdělosti patologické, kojenecký věk THETA 3.5 - 7.5 Hz kreativita, usínání, dětský věk ALFA 8 - 13 Hzdospělý člověk relaxace, zavřené oči BETA ≥ 14 Hz koncentrace, logicko-analytické myšlení, neklid V EEG se objevují různé frekvence. Elektroencefalogram

5 VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE - CT PACIENT Rentgenka Detektory RTG záření Otočení 18 krát. http://www.mediscan.cz/pocitacova-tomografieAA

6 RTG + PC – míra intenzity prošlého záření RTG jedno/vícepaprskový nativní (bez podání kontrastní látky) či do žíly (intravenózně) s kontrastní látkou MORFOLOGIE STRUKTURA VEDLEJŠÍ ÚČINKY!!!

7 RENTGEN - elektromagnetické vlnění o krátké vlnové délce - při průchodu: nejmenší absorbce  vzdušné tkáně největší absorbce  kosti (bílé) 3D obraz vytvořený CT řezy vytvořené CT

8 nejpřesnější zobrazovací metoda bez záření zobrazování MĚKKÝCH TKÁNÍ člověk je tvořen vodou  proton vodíku je pozitivní, rotuje a vytváří magnetické pole NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE - NMR MORFOLOGIE STRUKTURA relaxační čas Vyšetřovaný vystaven silnému magnetickému poli  pulsní změna elektromagnetických vln  rozhození směru rotace vodíku  magnetické pole vrací rotaci do původního stavu  rychlost vyrovnání = relaxační čas (specifický pro tkáně př. nádor velice dlouhý čas). Relaxační čas vyhodnocuje PC.

9 Nukleární - znamená, že jde o metodu týkající se jader atomů (jádro, Lat. nucleus) Nejedná se o metodu využívající ionizační záření! Magnetická – pro provedení je nezbytné generovat velmi silné magnetické pole, metoda využívá magnetických vlastností jader Rezonance - „ohlas“ jader nacházejících se v magnetickém poli na vnější energetický podnět v podobě elektromagnetického záření o určité frekvenci

10 Kontrastní paramagnetické sloučeniny  patologická ložiska. RIZIKA RIZIKA: vysoké magnetické pole  nesmí se vcházet s kovovými předměty Vyšetření nemohou podstoupit lidé: s kardiostimulátory s nefixovanými kovovými implantáty těhotné ženy citliví na hluk trpící klaustrofobií nadměrně objemní http://www.diagnostick e-centrum.cz/virtualni- prohlidka

11 3D obraz vytvořený NMR AA

12 POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE - PET Molekula glukózy se označí nepatrným množstvím radioaktivní látky s krátkým poločasem rozpadu  neurony glukózu vychytávají  rozpadem se uvolní pozitron, který reaguje s elektronem (anihilují)  zánik obou částic  vyzáření energie (tu detekuje CT). NEURONÁLNÍ AKTIVITA, FYZIOLOGICKÉ DĚJE (metabolické změny,..) ENERGIE pro neurony je cukr GLUKÓZA (aktivnější neurony spotřebují více glukózy).

13 VYUŽITÍ: VYUŽITÍ: poškození mozku, která uniknou CT a MR, lokalizace aktivity neuronů při činnostech a chorobných stavech (epilepsie, demence, nádorová onemocnění), asymetrie mozkových hemisfér atd. NEVÝHODA: NEVÝHODA: Vystavení vyšetřované osoby radioaktivnímu záření. PC vyhodnotí vyzářenou energii na barevné obrazy a vytváří mapu rozložení aktivity neuronů (stupnice barev). NEJVYŠŠÍ AKTIVITA. NEJNIŽŠÍ AKTIVITA.

14 FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE - fMR zobrazuje více prokrvené  pracující a metabolicky aktivní oblasti mozku při provádění určitého úkolu či stimulace FYZIOLOGICKÉ DĚJE mapování neuronální aktivity: a) lokální zvýšení průtoku krve b) změna poměru okysličené a neokysličené krve

15 ultrazvukové vlny, jako paprsek prochází měkkými tkáněmi část vln absorbována rozptýlena odražena – zachycení snímači dynamické 2D, 3D zobrazení  zobrazení pohybu SONOGRAFIE ANGIOGRAFIE aplikace kontrastní látky do cévního řečiště  RTG vyšetření invazivní metoda – použití až po vyčerpání neinvazivních metod (SONO, CT, MR) MR angiografie MR angiografie - využití MR (zobrazení cév bez kontrastní látky) CT angiografie CT angiografie - využití CT (kontrastní látka do žíly)


Stáhnout ppt "využití PC lokalizace onemocnění, poranění, stavů vyhodnocení studium anatomie vztahy anatomie a fyziologie studium fyziologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google