Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém grantových programů kraje Vysočina. Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém grantových programů kraje Vysočina. Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo."— Transkript prezentace:

1 Systém grantových programů kraje Vysočina

2 Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo  Informační strategie kraje – koncepce IS kraje  Odbor informatiky, rada  Koncepce GIS  Oddělení GIS  Aplikační architektura IS kraje  Oddělení správy databází a aplikací

3

4 Fond Vysočiny  Grantový systém naplňující cíle PRKu  Základní principy  Struktura fondů financování dle cílů PRKu  Neexistuje časové omezení financí  Grantový program může navrhnout kdokoliv  Vícestupňové schvalování návrhů (rada, zastupitelstvo)  Garanti – administrátoři grantových programů  Řídící výbor – zástupci všech politických stran a garant  Kontrolní mechanismy  Analytický přístup k výsledkům

5 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Návrh poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny (81,4 mil. Kč) 1. Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky 25% (20,35 mil) 2. Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů 40% (32,6 mil) 3. Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury 25% (20,35 mil) 4. Podpora zavádění principů trvale udržitelného rozvoje 10% (8,1 mil) 1.1 Zvyšování investiční atraktivity 5% 1,02 2.1 Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva a adaptability pracovních sil 30 % 9,78 3.1 Podpora rozvoje nadregionální dopravní sítě a zkvalitňování dopravní sítě s důrazem na stimulaci rozvoje hromadné dopravy 15% 3,05 4.1 Podpora trvalé udržitelnosti krajiny Vysočiny 20% 1,62 1.4 Podpora rozvoje cestovního ruchu 40% 8,15 1.3 Ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkčního využívání krajiny 45% 9,15 1.2 Všeobecná podpora MSP s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit 10% 2,03 3.2 Podpora rozvoje telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky 35% 7,12 mil Kč (8,7%) 4.4 Podpora rozvoje systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a Agenda 21 40% 3,24 4.3 Podpora rozvoje obnovitelných a alternativních zdrojů energie 20% 1,62 4.2 Podpora ekologicky a ekonomicky efektivního nakládání s odpady 20% 1,62 2.4 Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce 40% 13,04 2.3 Zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik 25% 8,15 2.2 Podpora bytové výstavby a regenerace bytového a nebytového fondu 5% 1,63 3.4 Vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje kraje 30% 6,11 3.3 Optimalizace rozvoje energetických a vodohospodářských sítí 20% 4,07

6 Schválené IT grantové programy 2002  Obce na síti I – rozvoj základní infrastruktury v regionu  2,5 mil Kč (60%), připojení obecních úřadů na internet a rozšíření elektronické komunikace, města a obce kraje Vysočina  Uzávěrka 10.6.2002  Obce na síti II – základní vybavení obecních úřadů  982 tis Kč, nákup stanic a základního sw, obce kraje Vysočina  Průběžné uzávěrky od listopadu 2002 do srpna 2003  GIS 1 – infrastruktura  Základní HW vybavení, 700 tis. Kč (60%), uzávěrka 30.10.2002  Města a obce kraje Vysočina  GIS 2 – data  Geodata a související služby, 1 mil. Kč (50%), 30.10.2002 a 28.2.2003  GIS 3 – aplikace  Vývoj a nákup GIT aplikací, 300 tis. Kč (45%), 30.10.2002

7 Výsledky grantového programu Obce na síti I.  Celková požadovaná výše podpory činila 1,6 mil. Kč (67% z 2,5)  Přiděleno 1,5 mil, celkem 75 projektů  Velká chybovost žádostí (60%) – snaha o maximální zjednodušení žádostí  Problém s přesnou specifikací přijatelných výdajů  Nedostatek času na zpracování projektů  Špatná informovanost – PR strategie  Vedlejší dotazníková akce – zajímavá data o vybavenosti obcí  GIS analýza výsledků

8 GIS analýza Obce na síti I

9 Další plánované programy na rok 2003  Vzdělávání v oblasti informatiky  vzdělávání pracovníků VS, cílem je zvýšení míry využití ICT u volených představitelů samosprávy a zaměstnanců.  školící firmy z kraje Vysočina  400 tis. Kč  Vzdělávání v oblasti informatiky  vzdělávání pro malé a střední podnikatele (možnosti internetu, obchodování po internetu,..)  400 tis. Kč  Webové prezentace MSP  tvorba www stran MSP, zviditelnění MSP na tuzemském i zahraničním trhu (s důrazem na jazykové mutace)  500 tis. Kč

10 Další plánované programy na rok 2003  GIS Vysočiny  prezentace geoinformací o Vysočině  350 tis. Kč  Místní GIS  budování lokálních GIS podle platných nebo prosazovaných standardů  1,5 mil. Kč  Metropolitní sítě  podpora projektové části.  2 mil Kč  Realizace referenčního rozhraní  Podpora vývoje nástrojů integrace aplikací - WS (web services) na bázi XML  600 tis Kč

11 Další plánované programy na rok 2003  Standardizace, unifikace -(Ú)PD v GIS  územně plánovací dokumentace a podklady v GIS  ve spolupráci s OÚPSŘ - cena dokumentace + 1/3 ceny za dohodnutý způsob digitální formy  Celkem na rok 2003 cca 6 mil. Kč

12 Směry rozvoje Fondu Vysočiny z pohledu IT  Změna struktury PRKu do formy podobné strukturálním fondům  SW systém sledování a vyhodnocování programů a projektů  Databáze projektů využitelných po vstupu do EU jako návrhů k čerpání prostředků ze SF  Využití výsledků projektů EU (Prelude)  Integrace dat do systému MSSF (MMR)  Optimalizace a zjednodušování programů (čitelnost, operabilita, minimalizace administrativy)  Důslednější analytika výsledků

13 Kontakty Krajský úřad kraj Vysočina Odbor informatiky Žižkova 57 587 33 Jihlava Ing. Petr Pavlinec (pavlinec.p@kr-vysocina.cz)pavlinec.p@kr-vysocina.cz Ing. Táňa Mrázková (mrazkova.t@kr-vysocina.cz)mrazkova.t@kr-vysocina.cz http://extranet.kr-vysocina.cz/download/odbor_informatiky/prezentace


Stáhnout ppt "Systém grantových programů kraje Vysočina. Programové a koncepční dokumenty IT  PRK – Program rozvoje kraje Vysočina  pracovní skupina PRK, zastupitelstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google