Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtový deficit USA Jan Vágner Radek Vaň. Fiskální nerovnováha vláda vybírá více, než dokáže vybrat od subjektů soukromého sektoru dochází k přerozdělování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtový deficit USA Jan Vágner Radek Vaň. Fiskální nerovnováha vláda vybírá více, než dokáže vybrat od subjektů soukromého sektoru dochází k přerozdělování."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtový deficit USA Jan Vágner Radek Vaň

2 Fiskální nerovnováha vláda vybírá více, než dokáže vybrat od subjektů soukromého sektoru dochází k přerozdělování dosud nevytvořených zdrojů = Fiskální nerovnováha rozpočtový deficit a veřejný dluh

3 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Deficit – dluh vzniklý ve fiskálním období veřejný dluh – celkový dluh státu Obvykle se více pozornosti (zejména ze strany politiků) věnuje rozpočtovému deficitu než veřejnému dluhu. U rozpočtového deficitu je zřejmé, kdo za něho zodpovídá = vláda u veřejného dluhu to zřejmé není - “stopy se ztrácejí v minulosti”

4 Vypovídací hodnota deficitu: Jedná se pouze o tokový pohled - daleko významnější je vývoj stavových veličin (velikost národního bohatství, majetku státu apod.) V ukazateli jsou zahrnuty pouze rozpočtové transakce - celá řada finančních operací probíhá mimo rozpočet - otázka vyrovnanosti hospodaření parafiskálních fondů a dalších institucí jedná se pouze o hotovostní operace - neodráží vládní pohledávky ani závazky. Nepostihuje např. zadlužení formou převzatých garancí za úvěry soukromých subjektů, nebo vládní dluhové operace

5 Druhy deficitu Aktivní neboli strukturální deficit je způsoben určitým vládním rozhodnutím, tj. jde o záměrné rozhodnutí uplatněné v rámci fiskální politiky. Pasivní neboli cyklický deficit vzniká v důsledku vlivu exogenních faktorů nezávislých na vládních záměrech. Klasickým příkladem je vliv kolísání tempa hospodářského růstu, kdy při zpomalení tempa hospodářství země dochází k poklesu daňových příjmů do státního rozpočtu. Možnost korigovat při nepříznivém hospodářském vývoji vzniklý pasivní deficit strukturálním, čili aktivním přebytkem není reálná a vzniku celkového rozpočtového deficitu se nelze vyhnout.

6 Financování deficitu DLUHOVÉ FINANCOVÁNÍ - Při dluhovém financování jednotlivci, firmy a hlavně komerční banky, nakupují státní cenné papíry. Takto získané prostředky mohou pak být použity k financování vládních potřeb stejně jako daňové příjmy.Tím se ovšem sníží reálná spotřeba soukromých subjektů o daný úvěr vládě. Znamená to, že o co více nakoupí stát nad objem disponibilních zdrojů, o to více je nutné snížit reálnou spotřebu soukromého sektoru, popřípadě si vláda musí půjčit v zahraničí.

7 -je zvláštním případem krytí rozpočtového deficitu. Centrální banka poskytuje buď přímý úvěr nebo nakoupí státní dluhopisy přímo od státu. Nákup státních dluhopisů je však vzhledem k rostoucí monetární bázi legislativně omezeno. V případě nákupu cenných papírů centrální banka způsobuje změnu monetární báze a dochází ke krytí deficitu úvěrovou emisí. Dochází ke zvýšení peněz v oběhu, což má makroekonomické důsledky jak na agregátní cenovou hladinu, tak na pohyb úrokových sazeb. Emisní financování

8 Primární deficit Velice významnou kategorií je zde tzv. primární deficit. Z hlediska úrokových výdajů ekonomická praxe rozlišuje celkový a primární deficit. Celkový deficit vyjadřuje rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji bez ohledu na jejich charakter.Úroky placené z placené z veřejného dluhu se zahrnují do rozpočtových výdajů a zvyšují celkový deficit. Tyto úroky jsou však důsledkem vlivů minulých období, a proto se k hodnocení fiskální politiky stávajícího období používá primární deficit, při jehož výpočtu se úroky z veřejného dluhu nezahrnují do výdajové strany rozpočtu.

9 Rozpočtový deficit USA

10 z předchozích let

11 Rozpočtový deficit USA během funkčního období Billa Clintona

12 Rozpočtový deficit USA během funkčního období Billa Clintona Funkční období 1993-2001 Nejvyšší deficit byl v roce 1993 a to 255 miliard USD V posledním roce jeho funkčního období vykazoval PŘEBYTEK 236 miliard USD!!!

13 Rozpočtový deficit USA během funkčního období George W. Bushe

14 Rozpočtový deficit USA během funkčního období George W. Bushe Začátek volebního období=> zavedení zákonů, snižujících daně - snížení daně z příjmu pro sezdané dvojice - zrušení daně z nemovitostí - zrušení daně z nemovitostí a snížení hlavní daně - tato snížení byla dočasná=>Bush požádal Kongres o trvalé zavedení

15 Rozpočtový deficit USA během funkčního období George W. Bushe Podle Kongresového rozpočtového centra tato snížení daní snížily do roku 2003 celkový federální příjem, jako podíl z HDP na nejnižší míru od roku 1959 Následkem snížení daní byl rekordní deficit státního rozpočtu, ale jen abs.číslech nikoli v % HDP => Za Bushovy vlády přešlo hospodaření v deficit 2003 – deficit dosáhl 374 miliard dolarů.

16 Rozpočtový deficit USA během funkčního období George W. Bushe Deficit z roku 2003 představoval 3,5% z HDP => což je méně než předcházející deficity  podle některých ekonomů má jen takovéto porovnávání význam  porovnávání absolutních čísel je zkresleno růstem ekonomiky

17 Greenspan: Deficit veřejných financí je pro USA riziko Alan Greenspan předseda Rady guvernérů Federálního rezervního systému USA, Šéf americké centrální banky

18 Greenspan: Deficit veřejných financí je pro USA riziko „Rozpočtový deficit a schodek na účtu zahraničního obchodu představuje pro Spojené státy riziko, a pokud ho vláda nebude schopna vyřešit, mohou se následky odrazit v celé globální ekonomice.“ 2.12.2005

19 Greenspan: Deficit veřejných financí je pro USA riziko Spojené státy zatím neměly problém s financováním deficitů Z valné části je ale deficit odrazem flexibility ekonomiky, která pružně reaguje na změny podmínek v zahraničí. Díky tomu se dokáže i rychle zotavovat z problémů. Americký Kongres zřejmě bude muset výrazně revidovat postoj k budoucím výplatám příspěvků pro penzisty. Do starobního důchodu se totiž nyní dostávají lidé ze silných populačních ročníků, což bude znamenat další zátěž pro státní pokladnu.

20 Zdroje: www.ihned.cz www.google.com www.seznam.cz www.wikipedia.com www.finance.cz www.blisty.cz www.mesec.cz


Stáhnout ppt "Rozpočtový deficit USA Jan Vágner Radek Vaň. Fiskální nerovnováha vláda vybírá více, než dokáže vybrat od subjektů soukromého sektoru dochází k přerozdělování."

Podobné prezentace


Reklamy Google