Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

…A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "…A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY"— Transkript prezentace:

1 …A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY
…A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY. ZE STAROŘECKÝCH BOŽSTEV BYCHOM PRÁVĚ KOVÁŘI HEFAISTOVI Z HLEDISKA DNEŠNÍCH ZNALOSTÍ MOHLI PŘIPSAT ROLI STVOŘITELE. PRÁVĚ SEM DO JEHO DÍLNY VEDNOU VŠECHNY CESTIČKY POZNÁNÍ PŮVODU KONTINENTŮ, PŮVODU ATMOSFÉRY, ALE I HYDROSFÉRY, TEDY SLUPEK ZEMĚ, NA NICHŽ TOLIK LIDSKÝ ŽIVOT LPÍ A ZÁVISÍ. PŘI ZKOUMÁNÍ NITRA PLANETY VELKÉ NEZNÁMO ZAČÍNÁ UŽ TAM, KDE JSME SCHOPNI VE VODOROVNÉ ROVINĚ DORAZIT PĚŠKY A JEŠTĚ SE VRÁTIT. POUHÝCH PĚT ČI DESET KILOMETRŮ POD ZEMSKÝM POVRCHEM SE ODEHRÁVAJÍ VĚCI O NICHŽ MÁME JEN MLHAVOU PŘEDSTAVU, A 75 KM, COŽ JE VZDÁLENOST PRAHA-PRČICE, PŘEDSTAVUJE ZCELA NEZNÁMÝ SVĚT SVRCHNÍHO PLÁŠTĚ. ALE PRÁVĚ TO JSOU MÍSTA, KDE SE MOHOU ODDĚLOVAT RUDODÁRNÉ ROZTOKY, KDE JSOU OHNISKA NIČIVÝCH ZEMĚTŘESENÍ, ODKUD LIDÉ V BUDOUCNU CHTĚJÍ ČEERPAT GEOTERMÁLNÍ ENERGII, I MÍSTA, ODKUD VYRÁŽÍ MAGMA NA CESTĚ K ZEMSKÉMU POVRCHU…

2 Cesty za Hefaistem, Autoři: Petr Jakeš, Jan Jeník
V jedenáctičlenné skupině československých přírodovědců a filmových dokumentaristů, kteří se posouvají hřebenem And husím pochodem, v karavaně, tvořené navíc pěticí domorodých nosičů a pěticí koní, je nepřeberné množství kombinací lidí, kteří tvoří hloučky roztažené v kilometrové koloně. Mlčí se, hovoří se toliko útržkovitě, protože nestačí dech a taky protože se jde za Hefaistem a neví se, na jak dlouho. Okolní příroda je exotická každým coulem — horninami, rostlinnými společenstvy, klimatem, ale i historií. Indiáni zapalují suchou trávu, Andy hoří. Někde za horizontem dýmá sopka, ale zatím ji prozrazuje jen její popel, který skřípe mezi zuby. „Tak tohle by se mělo napsat." Tři, kteří v ten den jdou náhodou za sebou, si rozdělili role. Ilustrace Áda Absolon, geolog profesionál a malíř, vlastní expediční dění a geologické části Petr Jakeš, také geolog a úředník, rostliny a živý svět Honza Jeník, lesní inženýr, botanik, ekolog. Fotografie dodají ostatní členové tohoto týmu. Je to Ekvádor očima našich přírodovědců — geologů a botaniků. Knížka snad až příliš poučná, vznikající z vnitřního přesvědčení a pokušení autorů dokázat, že příroda a lidé v ní tvoří jeden celek, že existují tajemství dosud nepoznaná, leč poznatelná za cenu jisté dřiny. Autoři nás vedou pestrou přírodou, více či méně civilizovanou, vyhaslými, ale i činnými vulkány, krajinou vysokohorských And i ostrovních Galapág. Osnovou jsou jim místa jejich pobytu v Ekvádoru. Obraz probouzejícího se sopkou ohroženého Quita střídá líčení tropických deštných lesů na hranici And a Amazonské nížiny, popis vysokohorské andské přírody a nedosažitelné sopky Sangay a konečně i vyprávění o nevšedních zážitcích z několika dnů strávených na opěvovaných ostrovech, v ráji Galapág

3 Jak se nazývá skupina hornin vzniklých utuhnutím magmatu
Jak se nazývá skupina hornin vzniklých utuhnutím magmatu? Uveďte příklad!

4 MAGMA Zapisujte si …

5 MAGMA Tavenina vytvořená roztavenými silikáty
Vzniká v místech, kde je dosahováno vysokých teplot a tlaků Vzniká tavením hornin svrchního pláště-> čedičové magma Magma se přemisťuje -> z míst s vysokým tlakem do míst s nízkým tlakem -> trhliny v litosféře

6 Horké skvrny Vznikají z čedičového magma v místech, kde proniká na povrch -> na středooceánských hřbetech -> na hlubokých zlomech na kontinentech Vznik HORKÝCH SKVRN

7 Podle velikosti rozlišujeme vulkanické bomby lapilli popel
Magma se vylévá na povrch jako láva, nebo je vyvrhováno sopkami jako útržky lávy, které tuhnout při letu vzduchem Podle velikosti rozlišujeme vulkanické bomby lapilli popel Při utuhnutí čedičového magmatu v hloubkách vznikne hornina gabro PYROKLASTIKA

8 Vulkanické bomby lapilli

9 POROVNEJTE CHEMICKÉ SLOŽENÍ ŽULY A ČEDIČE V UČ. NA STR. 49

10 ŽULOVÁ MAGMATA Vznikají ve svrchní kůře
Při vrásnění-> tavení starších vyvřelých, usazených, přeměněných hornin-> nejlépe se taví křemen a živec-> viskozita magmatu (………………………….) Utuhnutí několik km pod povrchem-> žula(granit) = hlubinná vyvřelina Utuhnutí na povrchu-> ryolit= výlevná hornina

11 ryolit

12 Pro porovnání Magmatické hlubinné Magmatické výlevné ŽULA RYOLIT GABRO
ČEDIČ

13 Žulová pohoří - Bulharsko

14 Čedičové varhany PANSKÁ SKÁLA Českolipsko

15 výlevné horniny ANDEZIT FONOLIT= ZNĚLEC

16 Velké krystaly jednoho minerálu= VYROSTLICE
Magma tuhnoucí ve větších hloubkách tuhne pomalu-> dobrá krystalizace minerálů-> větší zrna minerálů Velké krystaly jednoho minerálu= VYROSTLICE Vyrostlice amfibolu

17 Např. přírodní sopečné sklo
Magma tuhnoucí na povrchu tuhne rychle-> krystaly jsou menších rozměrů, špatně patrné Např. přírodní sopečné sklo PEMZA OBSIDIÁN

18 Žíly Vznikají při pronikání magmatu hlubokými trhlinami v zemské kůře-> tuhne-> tvoří deskovité žíly a žilné horniny Žíly pravé – prochází vrstvami napříč Žíly ložní – sledují vrstevní plochy

19 POKUSTE SE VLASTNÍMI SLOVY SHRNOUT – NAPIŠTE KAŽDÝ 3 VĚTY O MAGMATU
ZÁVĚR POKUSTE SE VLASTNÍMI SLOVY SHRNOUT – NAPIŠTE KAŽDÝ 3 VĚTY O MAGMATU

20 VYPLŇTE SI PRACOVNÍ LIST
ZJISTĚTE POMOCÍ INTERNETU, ZDA SE V LIBERECKÉM KRAJI VYSKTUJÍ JEDNOTLIVÉ HORNINY


Stáhnout ppt "…A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY"

Podobné prezentace


Reklamy Google