Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

…A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY. ZE STAROŘECKÝCH BOŽSTEV BYCHOM PRÁVĚ KOVÁŘI HEFAISTOVI Z HLEDISKA DNEŠNÍCH ZNALOSTÍ MOHLI PŘIPSAT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "…A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY. ZE STAROŘECKÝCH BOŽSTEV BYCHOM PRÁVĚ KOVÁŘI HEFAISTOVI Z HLEDISKA DNEŠNÍCH ZNALOSTÍ MOHLI PŘIPSAT."— Transkript prezentace:

1 …A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY. ZE STAROŘECKÝCH BOŽSTEV BYCHOM PRÁVĚ KOVÁŘI HEFAISTOVI Z HLEDISKA DNEŠNÍCH ZNALOSTÍ MOHLI PŘIPSAT ROLI STVOŘITELE. PRÁVĚ SEM DO JEHO DÍLNY VEDNOU VŠECHNY CESTIČKY POZNÁNÍ PŮVODU KONTINENTŮ, PŮVODU ATMOSFÉRY, ALE I HYDROSFÉRY, TEDY SLUPEK ZEMĚ, NA NICHŽ TOLIK LIDSKÝ ŽIVOT LPÍ A ZÁVISÍ. PŘI ZKOUMÁNÍ NITRA PLANETY VELKÉ NEZNÁMO ZAČÍNÁ UŽ TAM, KDE JSME SCHOPNI VE VODOROVNÉ ROVINĚ DORAZIT PĚŠKY A JEŠTĚ SE VRÁTIT. POUHÝCH PĚT ČI DESET KILOMETRŮ POD ZEMSKÝM POVRCHEM SE ODEHRÁVAJÍ VĚCI O NICHŽ MÁME JEN MLHAVOU PŘEDSTAVU, A 75 KM, COŽ JE VZDÁLENOST PRAHA-PRČICE, PŘEDSTAVUJE ZCELA NEZNÁMÝ SVĚT SVRCHNÍHO PLÁŠTĚ. ALE PRÁVĚ TO JSOU MÍSTA, KDE SE MOHOU ODDĚLOVAT RUDODÁRNÉ ROZTOKY, KDE JSOU OHNISKA NIČIVÝCH ZEMĚTŘESENÍ, ODKUD LIDÉ V BUDOUCNU CHTĚJÍ ČEERPAT GEOTERMÁLNÍ ENERGII, I MÍSTA, ODKUD VYRÁŽÍ MAGMA NA CESTĚ K ZEMSKÉMU POVRCHU…

2 Cesty za Hefaistem, Autoři: Petr Jakeš, Jan Jeník V jedenáctičlenné skupině československých přírodovědců a filmových dokumentaristů, kteří se posouvají hřebenem And husím pochodem, v karavaně, tvořené navíc pěticí domorodých nosičů a pěticí koní, je nepřeberné množství kombinací lidí, kteří tvoří hloučky roztažené v kilometrové koloně. Mlčí se, hovoří se toliko útržkovitě, protože nestačí dech a taky protože se jde za Hefaistem a neví se, na jak dlouho. Okolní příroda je exotická každým coulem — horninami, rostlinnými společenstvy, klimatem, ale i historií. Indiáni zapalují suchou trávu, Andy hoří. Někde za horizontem dýmá sopka, ale zatím ji prozrazuje jen její popel, který skřípe mezi zuby. „Tak tohle by se mělo napsat." Tři, kteří v ten den jdou náhodou za sebou, si rozdělili role. Ilustrace Áda Absolon, geolog profesionál a malíř, vlastní expediční dění a geologické části Petr Jakeš, také geolog a úředník, rostliny a živý svět Honza Jeník, lesní inženýr, botanik, ekolog. Fotografie dodají ostatní členové tohoto týmu. Je to Ekvádor očima našich přírodovědců — geologů a botaniků. Knížka snad až příliš poučná, vznikající z vnitřního přesvědčení a pokušení autorů dokázat, že příroda a lidé v ní tvoří jeden celek, že existují tajemství dosud nepoznaná, leč poznatelná za cenu jisté dřiny. Autoři nás vedou pestrou přírodou, více či méně civilizovanou, vyhaslými, ale i činnými vulkány, krajinou vysokohorských And i ostrovních Galapág. Osnovou jsou jim místa jejich pobytu v Ekvádoru. Obraz probouzejícího se sopkou ohroženého Quita střídá líčení tropických deštných lesů na hranici And a Amazonské nížiny, popis vysokohorské andské přírody a nedosažitelné sopky Sangay a konečně i vyprávění o nevšedních zážitcích z několika dnů strávených na opěvovaných ostrovech, v ráji Galapág

3 Jak se nazývá skupina hornin vzniklých utuhnutím magmatu? Uveďte příklad!

4 MAGMA Zapisujte si …

5 MAGMA Tavenina vytvořená roztavenými silikáty Vzniká v místech, kde je dosahováno vysokých teplot a tlaků Vzniká tavením hornin svrchního pláště-> čedičové magma Magma se přemisťuje -> z míst s vysokým tlakem do míst s nízkým tlakem -> trhliny v litosféře

6 Horké skvrny Vznikají z čedičového magma v místech, kde proniká na povrch -> na středooceánských hřbetech -> na hlubokých zlomech na kontinentech Vznik HORKÝCH SKVRN

7 Magma se vylévá na povrch jako láva, nebo je vyvrhováno sopkami jako útržky lávy, které tuhnout při letu vzduchem Podle velikosti rozlišujeme vulkanické bomby lapilli popel Při utuhnutí čedičového magmatu v hloubkách vznikne hornina gabro PYROKLASTIKA

8 Vulkanické bomby lapilli

9 POROVNEJTE CHEMICKÉ SLOŽENÍ ŽULY A ČEDIČE V UČ. NA STR. 49

10 ŽULOVÁ MAGMATA Vznikají ve svrchní kůře Při vrásnění-> tavení starších vyvřelých, usazených, přeměněných hornin-> nejlépe se taví křemen a živec-> viskozita magmatu (………………………….) Utuhnutí několik km pod povrchem-> žula(granit) = hlubinná vyvřelina Utuhnutí na povrchu-> ryolit= výlevná hornina

11 ryolit

12 Pro porovnání Magmatické hlubinnéMagmatické výlevné ŽULARYOLIT GABROČEDIČ

13 Žulová pohoří - Bulharsko

14 Čedičové varhany PANSKÁ SKÁLA Českolipsko

15 výlevné horniny ANDEZITFONOLIT= ZNĚLEC

16 Magma tuhnoucí ve větších hloubkách tuhne pomalu-> dobrá krystalizace minerálů-> větší zrna minerálů Velké krystaly jednoho minerálu= VYROSTLICE Vyrostlice amfibolu

17 Magma tuhnoucí na povrchu tuhne rychle-> krystaly jsou menších rozměrů, špatně patrné Např. přírodní sopečné sklo PEMZA OBSIDIÁN

18 Žíly Vznikají při pronikání magmatu hlubokými trhlinami v zemské kůře-> tuhne-> tvoří deskovité žíly a žilné horniny 1.Žíly pravé – prochází vrstvami napříč 2.Žíly ložní – sledují vrstevní plochy

19 ZÁVĚR POKUSTE SE VLASTNÍMI SLOVY SHRNOUT – NAPIŠTE KAŽDÝ 3 VĚTY O MAGMATU

20 VYPLŇTE SI PRACOVNÍ LIST ZJISTĚTE POMOCÍ INTERNETU, ZDA SE V LIBERECKÉM KRAJI VYSKTUJÍ JEDNOTLIVÉ HORNINY


Stáhnout ppt "…A PŘECE JE HEFAISTOVA DÍLNA KOLÉBKOU ŽIVOTA MODRÉ PLANETY. ZE STAROŘECKÝCH BOŽSTEV BYCHOM PRÁVĚ KOVÁŘI HEFAISTOVI Z HLEDISKA DNEŠNÍCH ZNALOSTÍ MOHLI PŘIPSAT."

Podobné prezentace


Reklamy Google