Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY. V elektrickém obvodu je zdroj elektromotorického na- pětí současně také zdrojem energie.  E - energie dodaná zdrojem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY. V elektrickém obvodu je zdroj elektromotorického na- pětí současně také zdrojem energie.  E - energie dodaná zdrojem."— Transkript prezentace:

1 ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY

2 V elektrickém obvodu je zdroj elektromotorického na- pětí současně také zdrojem energie.  E - energie dodaná zdrojem do obvodu I R + - L V

3 I R + - L V Energie  E dodaná zdrojem do obvodu Podle zákona zachování energie platí: Dodaná energie se přemění na teplo Q a na energii  E m potřebnou na vytvoření magnetického pole.

4 I R + - L V Pro okamžité napětí na rezistoru platí: Indukované napětí U i má opačnou polaritu než elektro- motorické napětí zdroje U e. + -

5 Úpravou rovnice: A porovnáním rovnice se zákonem zachování energie: Pro E m platí: Dosazením za: Vztah vyjadřuje souvislost mezi změnou magnetické energie cívky při změně proudu v cívce.

6 Graf závislosti indukčního toku cívkou na proudu Změnu magnetické energie  E m zobrazuje vyšrafovaná plocha se stranami  I a .

7 Energii E m magnetického pole ustáleného proudu I znázorňuje plocha S ležící pod grafem. Energie E m magnetického pole cívky s indukčností L je přímo úměrná druhé mocnině proudu I v cívce. 0

8 Při vzniku magnetického pole v okolí vodiče se mění elektrická energie proudu ve vodiči na energii magnetic- kého pole. Přeměna energie při zapnutí a vypnutí obvodu + - I

9 Při přerušení obvodu zanikající magnetické pole mění svou energii vlastní indukcí na elektrický proud, který krátký čas ještě obvodem prochází. Přeměna energie při zapnutí a vypnutí obvodu + - I

10 Cívkou s indukčností 2 mH prochází proud 0,5 A. Určete energii magnetického pole této cívky. E m = 2,5.10 -4 J Řešte úlohu:

11 Indukčnost cívky byla zmenšena o 10%. Kolikrát třeba zvětšit proud v cívce, aby její magnetická energie zůstala stejná? x = 1,054 krát Řešte úlohu:

12 Magnetické pole cívky získá energii: a) proměnou energie zdroje, b) konáním práce elektrických sil, c) proměnou tepelné energie, d) konáním práce magnetických sil. Test 1

13 Energie magnetického pole cívky je přímo úměrná: a) proudu v cívce, b) druhé mocnině proudu v cívce, c) třetí mocnině proudu v cívce, d) druhé odmocnině proudu v cívce. Test 2

14 Energie magnetického pole cívky je dána vztahem: Test 3


Stáhnout ppt "ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY. V elektrickém obvodu je zdroj elektromotorického na- pětí současně také zdrojem energie.  E - energie dodaná zdrojem."

Podobné prezentace


Reklamy Google