Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY"— Transkript prezentace:

1 ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY

2 I R L V elektrickém obvodu je zdroj elektromotorického na-
pětí současně také zdrojem energie. V R I L + - DE - energie dodaná zdrojem do obvodu

3 I R L Energie DE dodaná zdrojem do obvodu
Podle zákona zachování energie platí: V R I L + - Dodaná energie se přemění na teplo Q a na energii DEm potřebnou na vytvoření magnetického pole.

4 I R L Pro okamžité napětí na rezistoru platí:
V R + - I L + - Indukované napětí Ui má opačnou polaritu než elektro- motorické napětí zdroje Ue.

5 Úpravou rovnice: Pro Em platí: Dosazením za:
A porovnáním rovnice se zákonem zachování energie: Pro Em platí: Dosazením za: Vztah vyjadřuje souvislost mezi změnou magnetické energie cívky při změně proudu v cívce.

6 Graf závislosti indukčního toku cívkou na proudu
Změnu magnetické energie DEm zobrazuje vyšrafovaná plocha se stranami DI a F.

7 Energii Em magnetického pole ustáleného proudu I
znázorňuje plocha S ležící pod grafem. Energie Em magnetického pole cívky s indukčností L je přímo úměrná druhé mocnině proudu I v cívce.

8 I Přeměna energie při zapnutí a vypnutí obvodu
+ - Při vzniku magnetického pole v okolí vodiče se mění elektrická energie proudu ve vodiči na energii magnetic- kého pole.

9 I Přeměna energie při zapnutí a vypnutí obvodu
+ - Při přerušení obvodu zanikající magnetické pole mění svou energii vlastní indukcí na elektrický proud, který krátký čas ještě obvodem prochází.

10 Řešte úlohu: Cívkou s indukčností 2 mH prochází proud 0,5 A. Určete energii magnetického pole této cívky. Em = 2, J

11 Řešte úlohu: Indukčnost cívky byla zmenšena o 10%. Kolikrát třeba zvětšit proud v cívce, aby její magnetická energie zůstala stejná? x = 1,054 krát

12 Test 1 Magnetické pole cívky získá energii:
a) proměnou energie zdroje, b) konáním práce elektrických sil, c) proměnou tepelné energie, d) konáním práce magnetických sil. 1

13 Test 2 Energie magnetického pole cívky je přímo úměrná:
a) proudu v cívce, b) druhé mocnině proudu v cívce, c) třetí mocnině proudu v cívce, d) druhé odmocnině proudu v cívce. 2

14 Test Energie magnetického pole cívky je dána vztahem: 3


Stáhnout ppt "ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE CÍVKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google