Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENĚŽNÍ DENÍK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENĚŽNÍ DENÍK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 PENĚŽNÍ DENÍK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Peněžní deník také deník příjmů a výdajů dokument používaný v DE slouží k zapisování příjmů a výdajů v chronologickém pořadí podoba– není závazná – více či méně podrobný – záleží na požadavcích podnikatele

3 ÚKOL Do peněžního deníku se zapisují peněžní příjmy a výdaje. Které z účetních případů zapíšete? Zakroužkujte je. 1.Nákup materiálu za hotové 2.Došlá faktura za zboží 3.Nárok zaměstnanců na mzdy 4.Výplata mezd 5.Vystavená faktura za prodané zboží 6.Úhrada vystavené faktury na BÚ

4 Členění peněžního deníku (méně podrobný) Ukázka peněžního deníku na str. 28 Úvodní sloupce a = datum uskutečnění účetního případu b = číslo účetního dokladu, který se vztahuje k účetnímu případu c = text účetního případu

5 Členění peněžního deníku (méně podrobný) Sloupce pro zápis peněžních částek 1, 2 = hotovostní platby 3, 4 = platby na BÚ 5, 6 = průběžné položky (bude vysvětleno) 7, 8 = daňové příjmy (DP), daňové výdaje (DV) 9, 10 = nedaňové příjmy (NP), nedaňové výdaje (NV)

6 Příklady 1.Úhrada došlé faktury za elektřinu z BÚ 15 000 Kč Sloupce:4 (výdej z účtu) 8 (jde o daňový výdej) Účetní doklad = ………………………………….. 2. Vklad podnikatele ve výši 20 000 Kč do pokladny Sloupce:1 (příjem hotovosti na pokladnu) 9 (nedaňový příjem, není z podnikání) Účetní doklad = ……………………………………

7 ÚKOL Určete čísla sloupců (1–10), do kterých se zapíší tyto účetní případy. 1.Nákup materiálu za hotové 2.Výplata mezd v hotovosti 3.Úhrada vystavené faktury na BÚ

8 Další náležitosti Peněžní deník musí vždy obsahovat: název firmy (v úvodu) účetní období, pro které je veden (kalendářní nebo hospodářský rok) má-li více stran, musí být číslované od 1, žádná nesmí chybět poslední řádek úhrn – sumarizace sloupců, kontrola správnosti, přenos na další stranu

9 Členění peněžního deníku (podrobný) používá ho většina podnikatelů poskytuje podrobnější přehled o účelu příjmů a výdajů podle zákona o daních z příjmů není podrobnější členění povinné, ale pro podnikatele je praktické

10 Členění peněžního deníku (podrobný) Ukázka peněžního deníku pro daňovou evidenci Levá strana Úvodní sloupce a, b = datum uskutečnění účetního případu c = číslo účetního dokladu, který se vztahuje k účetnímu případu d = text účetního případu

11 Členění peněžního deníku (podrobný) Levá strana Sloupce pro zápis peněžních částek 1, 2 = hotovostní platby + zůstatek 3, 4 = platby na BÚ + zůstatek (Kč), zůstatek (devizy) 5, 6 = průběžné položky (bude vysvětleno) poslední řádek přenos – sumarizace sloupců, kontrola správnosti, přepis částek na další stranu deníku

12 Členění peněžního deníku (podrobný) Pravá strana Příjmy: je nutno rozlišit přesněji, za co byly peněžní prostředky získány CELKEM = Kč 7, 8, 9 = daňové příjmy, zápis do 1 ze sloupců 16 = nedaňové příjmy, zápis do 1 ze sloupců Součet Kč 7, 8, 9 a 16 = částka CELKEM!

13 Členění peněžního deníku (podrobný) Pravá strana Výdaje: je nutno rozlišit přesněji, na co byly peněžní prostředky vynaloženy CELKEM = Kč 10, 11, 12, 13, 14 = daňové výdaje 15 = nedaňové výdaje Součet Kč 10, 11, 12, 13, 14 a 15 = částka CELKEM!

14 Příklady 1.Úhrada vystavené faktury za prodané zboží na BÚ 15 000 Kč Sloupce:3 (příjem na účet) zůstatek BÚ CELKEM (příjmy) 7 (daňový příjem za prodej zboží) 2. Výběr podnikatele pro osobní spotřebu 5 000 Kč z BÚ Sloupce:4 (výdej hotovosti z pokladny) zůstatek (průběžně počítat) CELKEM (výdaje) 15 – sloupec osobní potřeba

15 ÚKOL Určete čísla sloupců, do kterých se zapíší tyto účetní případy. 1.Nákup zboží za hotové 2.Výplata mezd v hotovosti 3.Úhrada došlé faktury z BÚ 4.Vklad podnikatele v hotovosti 5.Poskytnutý úvěr připsán na BÚ 6.Z BÚ banka odečetla poplatek za vedení účtu

16 Průběžné položky Použití: při převodu hotovosti mezi pokladnou (firmou) a bankovním účtem u banky Pouze po dobu mezi vystavením pokladního dokladu a výpisem z účtu (není to obvykle ve stejný den) Po uplynutí této doby jsou příjem a výdej na průběžných položkách rovny

17 Průběžné položky Např. výběr hotovosti z účtu dne 25. 1. Datum PPD = 25. 1. Datum výpisu BÚ bude 31. 1. Částka bude mezi 25. a 31. lednem zapsaná v průběžných položkách

18 Průběžné položky Výběr hotovosti z BÚ 1. sloupec 1 + 6 – nelze požít sloupec 4, protože není k dispozici výpis z BÚ – úč. doklad = PPD (datum, č. dokladu) 2. sloupec 4 + 5 – zápis lze provést, až když je k dispozici výpis – úč. doklad = výpis z BÚ (datum, č. dokladu)

19 Průběžné položky Odvod hotovosti na BÚ 1.sloupec 2 + 5 - úč. doklad = VPD - výpis ještě není k dispozici 2. sloupec 3 + 6 - úč. doklad – výpis z BÚ

20 ÚKOL Do formuláře Daňová evidence zapište: – Výběr hotovosti z BÚ dne 30. 1. 2013 ve výši 5000 Kč – Tržby v hotovosti za prodané zboží ve výši 15 000 Kč dne 2. 2. 2013 – Odvod přebytečné hotovosti 10 000 do banky 2. 2. 2013 – Výpis z BÚ ze dne 7. 2. 2013 (obsahuje účetní případy 1. a 3.)

21 ZDROJE Štohl P. Učebnice účetnictví 1. díl. Znojmo: Ing. Pavel Štohl ‒ vzdělávací středisko, 2012. IBSN 978-80-87237-47-2. s. 28–29.


Stáhnout ppt "PENĚŽNÍ DENÍK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marcela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google