Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TĚLESO A LÁTKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TĚLESO A LÁTKA."— Transkript prezentace:

1 TĚLESO A LÁTKA

2 TĚLESO A LÁTKA Co nás obklopuje? Z čeho se tělesa skládají?
Skupenství látek Atomy a molekuly Vlastnosti atomů a molekul

3 PŘÍNOS ČESKÝCH A NA ČESKÉM ÚZEMÍ PŮSOBÍCÍCH UČENCŮ
Václav Dolejšek Adéla Kochanovská - Němejcová František Běhounek Historie rentgenové analýzy struktury látek

4 Václav Dolejšek J. Heyrovský a V. Dolejšek 1895 – 1945 Český fyzik, profesor experimentální fyziky na přírodovědecké fakultě UK Jedním z klíčů pochopení struktury atomů byly objevy rentgenového spektra - objevil spektrální čáry N-série prvků uranu, thoria a bismutu (1922). životopis

5 Adéla Kochanovská - Němejcová
spolupracovnice Václava Dolejška, profesorka oddělení Fyzikálního výzkumu kniha Zkoušení jemné struktury materiálu rentgenovými paprsky

6 František Běhounek český fyzik a chemik; profesor na Univerzitě Karlově v Praze ; spisovatel studoval ve Francii u Marie Sklodowské-Curierové, objevitelky rádia je zakladatelem vědního oboru radiologie a rovněž popularizátorem vědy životopis

7 Java applety na webu Bohrova teorie atomu vodíku (AJ)
Bohrův model atomu (AJ) Brownův pohyb (AJ) V 1913, dánský fyzik Niels Bohr ( ) zvládal vysvětlit spektrum atomového vodíku rozšířením Rutherfordova druhu atomu. V tom modelu, záporně nabité elektrony se otáčejí kolem pozitivně nabitého atomového jádra protože atraktivní elektrostatické síly podle Coulomb práva. Ale elektron může být vzat ne jediný jako částečka, ale také jak de Broglie mává (vlně záležitosti) který se střetává s sebou. Orbita je jediná stáj, jestliže to se setká s podmínkou pro stojaté vlnění: Obvod kružnice musí být celočíselný násobek vlnové délky. Důsledek je že jediné zvláštní hodnoty poloměru a energie jsou dovoleny. matematické slepé střevo vysvětlí to jak k počítají tyto hodnoty. Podle klasického electrodynamics, poplatek, který je podřízený dostředivému zrychlení na kruhové dráze, should nepřetržitě vyzařovat elektromagnetické vlny. Tak, protože ztráty energie, elektron by měl točit se do jádra velmi brzy. Contast, elektron v modelu Bohra vydává žádnou energii, jak dlouho jak jeho energie má jeden z výše uvedených hodnot. Nicméně, elektron, který není v nejnižší energetické hladině (n = 1), moci dělat spontánní změnu na nižší stát a proto vydávat energetický rozdíl ve formě fotonu (částečka světla). Tím, že spočítá vlnové délky korespondenčních elektromagnetických vln, jeden dostane stejné výsledky jak tím, že změří řady spektra vodíku. Vy nesmíte vzít myšlenku na elektrony, obíhání kolem atomového jádra, pro realitu. Bohrův model atomu vodíku byl jen mezistupeň na cestě k přesné teorii atomové struktury, který byl dělán možný kvantovou mechanikou a kvantové electrodynamics. Tento applet objasní atom vodíku podle částečky nebo model vlny. Vy můžete vybrat si hlavní kvantové číslo n. pravá část grafiky reprezentuje energetické stavy atomu. Pravý dole dole vy můžete číst mimo okružní poloměr r a energie úhrnu E. Jestliže vy pokusíte se se měnit orbita je poloměr se vyžehleným tlačítkem na myši, toto bude obecně vést k pohyblivému státu. Vy můžete si uvědomit, že tím, že používá volbu “model vlny”: Zelená vlnitá čára, která symbolizuje de Broglie vlna nebude být uzavřená ve většině případů. Jediný jestliže obvod kružnice kruhu je celočíselný násobek vlnové délky (modrý), vy dostanete ustálený stav.


Stáhnout ppt "TĚLESO A LÁTKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google