Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RTG snímky Prosté snímky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RTG snímky Prosté snímky."— Transkript prezentace:

1 RTG snímky Prosté snímky

2 Prosté snímky K získání obrazu využíváme schopnost tkání pohlcovat RTG záření Čím je tkáň hutnější tím více záření pohltí a na RTG snímku se vytvoří sytější stín ( snímek je negativ, bílá místa označujeme jako stíny a tmavá místa jsou projasnění = stín srdeční, projasnění plicní tkáně) Nejvíce záření pohlcují kovy = výplně v zubech, korunky, náhradní klouby, šrouby, svorky… Prosté snímky využíváme většinou k získání obrazu pojivových tkání pohybového systému, hodnocení jejich celistvosti např. u zlomenin, vývoje kosti, osteoporózy, vzájemných vztahů při poranění kloubů atd. Lze je použít ke kontrole operačních výkonů na kostech

3 Rtg snímek hlavy Prostý snímek v sagitální projekci Orbita Cavum nasi Septum nasi Crista galli Alla minor + fissura orbitalis sup. Fissura orbitalis superior Processus alveolaris Corpus mandibulae Angulus mandibulae Processus mastoideus Sinus maxillaris 4 5 6 1 3 10 2 11 7 9 8

4 Rtg snímek hlavy Prostý snímek v boční projekci Sinus frontalis Squama ossis frontalis Os parietale Os occipitale + protuberantia occipitalis ext. Orbita Allae minores Alveolli dentales + zuby s výplněmi Fossa pterygopalatina Sella turcica + fossa hypophyseos Corpus, ramus, angulus mandibulae Processus mastoideus Sinus maxillaris Porus acusticus externus Os hyoideum Vertebrae cervicales 2 3 1 6 5 9 13 4 8 12 11 7 10 15 14

5 Rtg snímek hlavy Prostý snímek k vyšetření paranasálních dutin (tzv.poloaxiální = Water´s) Sinus frontalis Sinus maxillaris Orbita Septum nasi Arcus zygomaticus Ramus mandibulae Zuby ( kovové korunky) 1 3 4 2 5 7 6

6 Rtg snímek krku Prostý snímek krční páteře v předozadní projekci Mandibula Dens axis Processus spinosus Processus transversalis Articulatio intervertebralis Clavicula Costae 1 2 5 5 4 3 7 3 6

7 Rtg snímek hlavy a krku Prostý snímek krční páteře v boční projekci Angulus mandibulae Processus mastoideus Atlas Axis Dens axis Vertebrae cervicales III až VII Os hyoideum Vzduch v dýchacích cestách 2 3 5 1 4 6 6 7 8 6 6 6

8 Rtg snímek hrudníku Prostý snímek hrudní páteře v předozadní projekci Corpus vertebrae Art.intervertebrales Processus transversus Costae 3 4 3 2 1 4 3 3 2 1 4 2 3 1

9 Rtg snímek hrudníku Prostý snímek hrudní páteře v boční projekci Corpus vertebrae Art.intervertebrales Processus spinosus Processus transversus Costae 5 5 1 1 1 5 4 1 3 2 4 3 2

10 Rtg snímek břicha a pánve
Prostý snímek bederní páteře v předozadní projekci Corpus vertebrae Processus spinosus Processus articularis Articulatio sacroiliaca Foramina sacralia pelvina Processus costarius Costae 7 7 3 6 2 1 4 5 5

11 Rtg snímek břicha a pánve
Prostý snímek bederní páteře v boční projekci Corpus vertebrae Discus intervertebralis Processus costarius Os sacrum Processus spinosus Costae Processus articularis superior Processus articularis inferior 6 2 1 3 5 8 7 1 5 4

12 Rtg snímek ramena 5 6 9 3 1 4 7 2 8 8 Prostý snímek art.humeri
Caput humeri Collum humeri Tuberculum major Cavitas glenoidalis Acromion Extremitas acromialis claviculae Processus coracoideus Costae Spina scapulae 5 6 9 3 1 4 7 2 8 8

13 RTG snímek loketního kloubu
Prostý snímek art.cubiti Trochlea humeri Capitulum humeri Epicondylus medialis Fossa olecrani Caput radii Circumferentia capitis radii Collum radii Incissura ulnae Olecranon ulnae Processus coronoideus 4 3 2 9 1 5+6 10 7

14 Rtg snímek lokte 1+2 9 10 8 5+6 7 Prostý snímek art.cubiti
Trochlea humeri Capitulum humeri Epicondylus medialis Fossa olecrani Caput radii Circumferentia capitis radii Collum radii Incissura ulnae Olecranon ulnae Processus coronoideus 1+2 9 10 8 5+6 7

15 Rtg snímek ruky (dospělý)
Prostý snímek kloubů ruky 2 Processus styloideus ulnae Facies articularis carpea Os scaphoideum Os lunatum Os triquetrum Os pisiforme Os trapezium Os trapezoideum Os capitatum Os hamatum Ossa metacarpi Ossa sesamoidea Phalanx proximalis Phalanx media Phalanx distalis 1 4 3 5+6 9 7 8 10 11 11 12 13 14 15

16 Rtg snímek ruky dítěte (4,5 roku)
Prostý snímek kloubů ruky dítěte Růstové chrupavky Budoucí os capitatum Budoucí os hamatum Budoucí os lunatum Budoucí os triquetrum Radius, epiphysis distalis 1 1 1 2 3 5 6 4

17 Rtg snímek ruky dítete (7 let)
Prostý snímek kloubů ruky dítěte Růstové chrupavky Budoucí os capitatum Budoucí os hamatum Budoucí os lunatum Budoucí os triquetrum Budoucí os scaphoideum Budoucí os trapezium Budoucí os trapezoideum Radius, epiphysis distalis 1 1 1 7 8 2 3 6 5 4 9

18 Rtg snímek ruky dítěte (11 let)
Prostý snímek kloubů ruky dítěte 1 Růstové chrupavky Os scaphoideum Os lunatum Os triquetrum Os trapezium Os trapezoideum Os capitatum Os hamatum Radius, epiphysis distalis Ulna, epiphysis distalis 1 1 1 6 5 8 7 2 4 3 9 1 10 1

19 Rtg snímek ruky dítěte (13 let)
Prostý snímek kloubů ruky dítěte Růstové chrupavky Os scaphoideum Os lunatum Os triquetrum Os trapezium Os trapezoideum Os capitatum Os hamatum Radius, epiphysis distalis Ulna, epiphysis distalis Os sessamoideum 1 1 11 1 6 8 5 7 4 2 3 9 10 1

20 Rtg snímek pánve dospělého Prostý snímek
Art.sarcoiliaca Art.coxae Symphysis pubica Foramen obturatum Caput femoris Collum femoris Trochanter major Trochanter minor Vertebrae lumbales Os sacrum Tuber ischiadicum 9 1 10 2 5 6 7 4 3 11 8

21 Rtg pánve dítěte Prostý snímek zachycuje jednotlivé kosti tvořící budoucí os coxae U budoucího acetabula se nachází ossifikační jádro budoucí hlavice kyčelního kloubu Os illium Os pubis Os ischii Femur Budoucí caput femoris 1 5 3 2 4

22 Rtg snímek kyčelního kloubu
Prostý snímek art.coxae Acetabulum Caput femoris Collum femoris Trochanter major Trochanter minor 1 2 4 3 5

23 Rtg snímek kolena Prostý snímek art.genu, předozadní projekce Condylus medialis femoris Condylus lateralis femoris Eminentia intercondylaris Tuberculum intercondylare med. et lat. Tibia Condylus medialis tibiae Condylus lateralis tibiae Caput fibulae 1 2 3 4 4 6 7 5 8

24 Rtg snímek kolena 1 2 5 3 4 Prostý snímek art.genu, boční projekce
Patella Kondyly femuru Kondyly tibie Fibula Eminentia intercondylaris 1 2 5 3 4

25 Rtg snímek hlezenního kloubu
Prostý snímek art.talocruralis v předozadní projekci Trochlea tali (talus) Malleolus medialis (tibia) Malleolus lateralis (fibula) 2 1 3

26 Rtg snímek hlezenního kloubu
Prostý snímek art.talocruralis v boční projekci 2 Tibia Fibula Talus Calcaneus Sinus tarsi Os naviculare Os cuboideum 1 3 5 4 6 7

27 Rtg snímek nohy Prostý snímek kloubů nohy v boční projekci Tibia Talus Calcaneus Os naviculare Ossa cuneiformia Ossa metatarsalia Digiti pedis Sinus tarsi 1 2 4 8 5 3 6 7

28 Rtg snímek nohy Prostý snímek kloubů nohy v dorsoplantární projekci 9 Tibia Fibula Talus Calcaneus Os naviculare Os cuboideum Ossa cuneiformia Ossa metatarsalia Digiti pedis 8 8 7 5 6 3 4 1 2


Stáhnout ppt "RTG snímky Prosté snímky."

Podobné prezentace


Reklamy Google